Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές B&M European Value Retail SA - BME CFD

4.7955
1.31%
0.0560
Χαμηλό: 4.72
Υψηλό: 4.806
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0560
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

B&M European Value Retail SA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 4.7335
Άνοιγμα* 4.72
Μεταβολή 1 έτους* -18.88%
Εύρος ημέρας* 4.72 - 4.806
Εύρος 52 εβδ. 2.76-5.62
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.41M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 62.66M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.73B
Αναλογία P/E 12.21
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.00B
Έσοδα 4.71B
EPS 0.39
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.49132
Beta 1.27
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 21, 2023 4.7335 0.0945 2.04% 4.6390 4.7545 4.6390
Mar 20, 2023 4.6385 0.1310 2.91% 4.5075 4.6630 4.4620
Mar 17, 2023 4.5830 -0.0905 -1.94% 4.6735 4.7170 4.5290
Mar 16, 2023 4.6725 0.0360 0.78% 4.6365 4.7235 4.5890
Mar 15, 2023 4.6305 -0.1855 -3.85% 4.8160 4.8160 4.6200
Mar 14, 2023 4.8170 0.0450 0.94% 4.7720 4.8340 4.7250
Mar 13, 2023 4.7725 -0.1365 -2.78% 4.9090 4.9305 4.7415
Mar 10, 2023 4.9010 -0.0490 -0.99% 4.9500 4.9545 4.8570
Mar 9, 2023 4.9895 0.0955 1.95% 4.8940 5.0065 4.8940
Mar 8, 2023 4.9370 0.0590 1.21% 4.8780 4.9465 4.8780
Mar 7, 2023 4.9090 0.0140 0.29% 4.8950 4.9625 4.8800
Mar 6, 2023 4.8950 -0.0045 -0.09% 4.8995 4.9450 4.8770
Mar 3, 2023 4.8590 0.0490 1.02% 4.8100 4.8915 4.8100
Mar 2, 2023 4.8060 -0.0730 -1.50% 4.8790 4.8790 4.7970
Mar 1, 2023 4.8710 0.0050 0.10% 4.8660 4.9400 4.8505
Feb 28, 2023 4.9010 0.0135 0.28% 4.8875 4.9345 4.8165
Feb 27, 2023 4.8875 0.0695 1.44% 4.8180 4.8950 4.8115
Feb 24, 2023 4.7755 -0.0180 -0.38% 4.7935 4.8335 4.7615
Feb 23, 2023 4.7945 0.0725 1.54% 4.7220 4.8635 4.7220
Feb 22, 2023 4.7920 -0.0715 -1.47% 4.8635 4.8635 4.7605

B&M European Value Retail SA Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 4673 4801.42 3813.39 3272.63 3029.8
Έσοδα 4673 4801.42 3813.39 3272.63 3029.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2921 3031.46 2530.58 2152.4 2000.93
Ακαθάριστο Εισόδημα 1752 1769.97 1282.81 1120.23 1028.88
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4063 4188.01 3480.57 2953.9 2790
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1138 1148.84 964.36 799.334 784.738
Depreciation / Amortization 2 2.571 2.568 2.158
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4.334
Λειτουργικά Έσοδα 610 613.414 332.812 318.737 239.803
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -85 -83.457 -80.789 -72.741 -8.317
Άλλο, Καθαρό 0 -4.518 0 -1.667 -2.17
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 525 525.439 252.023 244.329 229.316
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 422 428.104 194.777 195.109 185.805
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 9.172 2.717 0.078
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 422 428.104 203.949 197.826 185.883
Καθαρά Κέρδη 422 428.104 90.027 193.851 185.883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 422 428.104 203.949 197.826 185.883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 422 428.104 90.027 193.851 185.883
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 422 428.104 90.027 193.851 185.883
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1002.95 1002.08 1001.27 1001.01 1000.65
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42076 0.42722 0.20369 0.19763 0.18576
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.165 0.173 0.081 0.076 0.072
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42236 0.43082 0.17743 0.19842 0.19085
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2 5.142 -16.932 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -113.922 -3.975
Mar 2022 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 2405.02 2267.98
Έσοδα 2405.02 2267.98
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1501.07 1419.93
Ακαθάριστο Εισόδημα 903.944 848.056
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2077.75 1985.25
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 576.674 565.326
Λειτουργικά Έσοδα 327.27 282.73
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -43.635 -41.365
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 283.635 241.365
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 231.426 190.574
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 231.426 190.574
Καθαρά Κέρδη 231.426 190.574
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 231.426 190.574
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 231.426 190.574
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 231.426 190.574
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1003.27 1002.63
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.23067 0.19007
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.115 0.05
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.23067 0.19007
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1123 868.735 1093.49 814.247 683.548
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 173 217.682 428.205 86.202 90.816
Cash 173 217.682 428.205 86.202 90.816
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 42 28.015 40.813 35.371 6.877
Accounts Receivable - Trade, Net 17 5.734 7.794 10.126 4.636
Total Inventory 863 605.126 588 665.57 558.69
Prepaid Expenses 20 14.145 19.775 20.81 27.165
Other Current Assets, Total 25 3.767 16.702 6.294
Total Assets 3638 3358.45 3570.12 3348.93 2056.86
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1429 1406.94 1398.82 1415.45 308.653
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1707 1626.63 1568.75 1554.8 406.688
Accumulated Depreciation, Total -278 -219.686 -169.937 -139.35 -98.035
Goodwill, Net 920 920.729 921.911 954.757 929.718
Intangibles, Net 120 118.24 119.696 126.559 120.962
Long Term Investments 8 4.479 5.7 6.92 5.14
Note Receivable - Long Term 7 7.084 7.517 7.237 3.187
Other Long Term Assets, Total 31 32.242 22.988 23.751 5.654
Total Current Liabilities 755 731.129 965.128 699.707 434.532
Accounts Payable 415 352.707 326.578 310.15 276.569
Accrued Expenses 137 165.628 89.22 59.202 51.707
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.928 5.646 6.112
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 176 169.61 360.073 274.435 49.082
Other Current Liabilities, Total 27 43.184 188.329 50.274 51.062
Total Liabilities 2892 2625.49 2702.72 2356.44 1145.17
Total Long Term Debt 2090 1862.37 1707.65 1619.7 565.732
Long Term Debt 950 723.736 561.418 562.941 558.426
Capital Lease Obligations 1140 1138.63 1146.23 1056.76 7.306
Deferred Income Tax 43 27.476 29.008 26.522 24.495
Minority Interest 0 0 9.753 13.692
Other Liabilities, Total 4 4.511 0.937 0.762 106.718
Total Equity 746 732.968 867.399 992.481 911.693
Common Stock 100 100.082 100.058 100.056 100.056
Additional Paid-In Capital 2476 2475.11 2474.32 2474.25 2474.25
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1848 -1841.54 -1724.29 -1575.75 -1642.06
Other Equity, Total 18 -0.686 17.315 -6.078 -20.554
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3638 3358.45 3570.12 3348.93 2056.86
Total Common Shares Outstanding 1001.23 1000.82 1000.58 1000.56 1000.56
Mar 2022 Sep 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1123 1069.97
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 173 92.33
Cash 173 92.33
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 62 74.691
Accounts Receivable - Trade, Net 53 68.75
Total Inventory 863 886.903
Other Current Assets, Total 25 16.042
Total Assets 3638 3562.96
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1429 1407.61
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1707 1655
Accumulated Depreciation, Total -278 -247.384
Goodwill, Net 920 920.768
Intangibles, Net 120 118.642
Long Term Investments 8 5.079
Note Receivable - Long Term 7 7.208
Other Long Term Assets, Total 31 33.688
Total Current Liabilities 755 872.934
Payable/Accrued 564 644.31
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 176 213.688
Other Current Liabilities, Total 15 14.936
Total Liabilities 2892 2753.36
Total Long Term Debt 2090 1835.83
Long Term Debt 950 698.65
Capital Lease Obligations 1140 1137.18
Deferred Income Tax 43 36.592
Other Liabilities, Total 4 8.003
Total Equity 746 809.607
Common Stock 100 100.123
Additional Paid-In Capital 2476 2476.16
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1848 -1781
Other Equity, Total 18 14.325
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3638 3562.96
Total Common Shares Outstanding 1001.23 1001.23
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 525 525.439 139.822 235.086 229.316
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 491 826.626 549.595 375.725 197.997
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 225 212.676 211.053 177.569 35.231
Amortization 2 2.571 2.568 2.158 1.652
Μη Χρηματικά Στοιχεία 76 102.542 146.273 68.978 15.173
Cash Taxes Paid 107 117.422 57.924 47.271 43.996
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 83 84.597 87.747 80.02 20.192
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -337 -16.602 49.879 -108.066 -83.375
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -85 -69.599 29.695 -181.546 -218.871
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -100 -87.918 -124.631 -105.969 -114.63
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 15 18.319 154.326 -75.577 -104.241
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -450 -969.312 -233.782 -197.669 -49.973
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -86 -95.394 -87.866 -80.955 -21.839
Total Cash Dividends Paid -430 -697.485 -76.042 -75.042 -63.013
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 66 -176.463 -69.934 -41.672 33.559
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -45 -209.595 346.721 -4.148 -70.847
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.03 0.06 1.32
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1 2.69 1.213 -0.658
Mar 2022 Sep 2021
Net income/Starting Line 525 241.365
Cash From Operating Activities 491 142.432
Cash From Operating Activities 225 110.939
Amortization 2 1.082
Non-Cash Items 76 32.696
Cash Taxes Paid 107 59.221
Cash Interest Paid 83 41.873
Changes in Working Capital -337 -243.65
Cash From Investing Activities -85 -42.828
Capital Expenditures -100 -49.703
Other Investing Cash Flow Items, Total 15 6.875
Cash From Financing Activities -450 -225.84
Financing Cash Flow Items -86 -41.873
Total Cash Dividends Paid -430 -130.107
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 66 -53.86
Foreign Exchange Effects -1 0.884
Net Change in Cash -45 -125.352
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Capital Research Global Investors Investment Advisor 9.0806 90974003 -9979817 2022-08-01 LOW
SSA Investments S.a.r.l. Corporation 6.9752 69880828 0 2022-05-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.0421 50514679 19426453 2022-10-14 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0241 50334278 50334278 2022-06-08 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.7768 47857013 -2580051 2022-06-06 LOW
Fiduciary Management, Inc. Investment Advisor 3.8454 38525000 7270000 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5458 35523570 111518 2023-02-28 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 3.3032 33093724 -1675634 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 3.011 30165639 -216647 2023-01-31 LOW
Grandeur Peak Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.2313 22354250 826045 2022-10-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.0167 20204457 20204457 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.7333 17365209 -88359 2023-01-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.619 16220198 -8737 2023-01-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2056 12078446 -49225 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1745 11766858 228528 2023-02-28 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.1515 11536088 44478 2023-02-28 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8547 8562374 -3263731 2022-11-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7439 7452957 17980 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6365 6377214 65214 2023-01-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5859 5870036 4202 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

B&M Europealue Retail Company profile

Σχετικά με την B&M European Value Retail SA

Η B&M European Value Retail SA είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου του Ομίλου με έδρα το Λουξεμβούργο. Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου είναι η λιανική πώληση ποικιλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και τη Γαλλία. Η Εταιρεία αναφέρει τρεις τομείς: Ηνωμένο Βασίλειο B&M, Ηνωμένο Βασίλειο Heron και Γαλλία Babou. Τα καταστήματα της Εταιρείας βρίσκονται εντός και εκτός αστικών κέντρων, πάρκων λιανικής πώλησης και τοπικών εμπορικών πάρκων και περιβόλων. Τα επώνυμα καταστήματα της Εταιρείας B&M, Heron Foods και Babou προσφέρουν μια περιορισμένη ποικιλία εντός του καθενός από τα προϊόντα της σε τρόφιμα, είδη παντοπωλείου και γενικά εμπορεύματα. Τα προϊόντα προμηθεύονται κυρίως απευθείας από τους κατασκευαστές. Στη λιανική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η B&M λειτουργεί πάνω από 650 καταστήματα και η αλυσίδα Heron Foods διαθέτει περίπου 290 καταστήματα ψιλικών. Στη γαλλική αγορά λιανικής πώλησης, η Babou λειτουργεί περίπου 100 καταστήματα με τα είδη γενικού εμπορίου, ένδυσης και υπόδησης.

Industry: Discount Stores (NEC)

9, Allée Scheffer
LUXEMBOURG
2520
LU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,833.90 Price
+0.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.44 Price
-10.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00362

Gold

1,957.31 Price
+1.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0086%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0004%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,589.85 Price
+1.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου