Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  48.08
  1.58%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.20
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Avnet Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 47.33
  Άνοιγμα* 47.18
  Μεταβολή 1 έτους* 9.98%
  Εύρος ημέρας* 47.18 - 48.18
  Εύρος 52 εβδ. 39.64-51.65
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 453.12K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.55M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 4.27B
  Αναλογία P/E 5.50
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 90.49M
  Έσοδα 26.12B
  EPS 8.58
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.62879
  Beta 1.32
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 47.33 0.98 2.11% 46.35 47.57 46.35
  Dec 7, 2023 46.82 0.90 1.96% 45.92 46.84 45.68
  Dec 6, 2023 45.94 -0.39 -0.84% 46.33 47.21 45.86
  Dec 5, 2023 46.40 -0.26 -0.56% 46.66 46.96 46.25
  Dec 4, 2023 47.55 0.73 1.56% 46.82 47.60 46.63
  Dec 1, 2023 47.34 0.97 2.09% 46.37 47.37 46.13
  Nov 30, 2023 46.70 -0.05 -0.11% 46.75 47.16 46.27
  Nov 29, 2023 46.78 0.37 0.80% 46.41 46.85 46.16
  Nov 28, 2023 46.42 -0.23 -0.49% 46.65 47.29 46.40
  Nov 27, 2023 46.95 0.20 0.43% 46.75 47.19 46.70
  Nov 24, 2023 47.09 0.38 0.81% 46.71 47.33 46.71
  Nov 22, 2023 47.22 0.26 0.55% 46.96 47.75 46.83
  Nov 21, 2023 47.02 -0.49 -1.03% 47.51 47.82 47.01
  Nov 20, 2023 47.92 0.61 1.29% 47.31 47.97 47.18
  Nov 17, 2023 47.68 0.02 0.04% 47.66 48.18 47.45
  Nov 16, 2023 47.65 -0.60 -1.24% 48.25 48.72 47.22
  Nov 15, 2023 48.63 1.12 2.36% 47.51 49.35 47.51
  Nov 14, 2023 47.81 1.04 2.22% 46.77 47.85 46.54
  Nov 13, 2023 45.98 0.24 0.52% 45.74 46.44 45.74
  Nov 10, 2023 46.51 1.13 2.49% 45.38 46.54 45.12

  Avnet Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 26536.9 24310.7 19534.7 17634.3 19518.6
  Έσοδα 26536.9 24310.7 19534.7 17634.3 19518.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 23354.7 21345.3 17294 15570.9 17032.5
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3182.14 2965.39 2240.63 2063.46 2486.1
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25313 23371.7 19268.5 17639 19152.7
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1967.31 1994.85 1874.83 1842.12 1874.65
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -8.999 31.533 99.591 225.962 245.54
  Λειτουργικά Έσοδα 1223.84 939.011 266.208 -4.628 365.911
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -250.869 -100.375 -89.473 -122.742 -134.874
  Άλλο, Καθαρό 9.908 -5.302 -3.806 -2.215 5.559
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 982.876 833.334 172.929 -129.585 236.596
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 770.828 692.379 193.114 -31.081 187.137
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 770.828 692.379 193.114 -31.081 187.137
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -10.8
  Καθαρά Κέρδη 770.828 692.379 193.114 -31.081 176.337
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 770.828 692.379 193.114 -31.081 187.137
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 770.828 692.379 193.114 -31.081 176.337
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 770.828 692.379 193.114 -31.081 176.337
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93.368 99.819 100.168 100.474 110.798
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 8.2558 6.93634 1.9279 -0.30934 1.68899
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.16 1 0.85 0.84 0.8
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 8.18022 7.19881 2.57416 1.15248 3.44183
  Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 6554.61 6514.62 6717.52 6750.13 6372.65
  Έσοδα 6554.61 6514.62 6717.52 6750.13 6372.65
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5736.59 5702.77 5933.42 5981.96 5593.02
  Ακαθάριστο Εισόδημα 818.021 811.848 784.1 768.173 779.631
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6295.61 6200.99 6356.84 6459.6 6087.96
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 506.321 498.219 485.127 477.636 494.943
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 52.706 0 -61.705 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 258.994 313.629 360.678 290.537 284.688
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -75.056 -71.695 -59.02 -45.098 -29.987
  Άλλο, Καθαρό 6.456 1.653 1.476 0.323 -6.16
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 190.394 243.587 303.134 245.762 248.541
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 155.256 187.426 243.886 184.261 246.823
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 155.256 187.426 243.886 184.261 246.823
  Καθαρά Κέρδη 155.256 187.426 243.886 184.261 246.823
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 155.256 187.426 243.886 184.261 246.823
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 155.256 187.426 243.886 184.261 246.823
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 155.256 187.426 243.886 184.261 246.823
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 92.624 92.456 92.755 95.636 98.388
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.6762 2.02719 2.62936 1.92669 2.50867
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.29 0.29 0.29 0.29 0.26
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.14021 2.02719 2.09413 1.92669 2.50867
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10750.9 8876.63 7163.42 6328.81 6876.34
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 288.23 153.693 199.691 477.038 546.105
  Μετρητά & Ισοδύναμα 288.23 153.693 199.691 477.038 546.105
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4763.79 4301 3576.13 2928.39 3168.37
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4763.79 4301 3576.13 2928.39 3168.37
  Συνολικό Απόθεμα 5465.03 4244.15 3236.84 2731.99 3008.42
  Προπληρωθέντα Εξοδα 233.804 177.783 150.763 191.394 147.927
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5.511
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12477.2 10388.5 8925.42 8105.2 8564.56
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 663.255 542.342 634.44 680.524 452.171
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1772.89 1580.68 1634.32 1618.53 1338.23
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1109.63 -1038.33 -999.885 -938.002 -886.062
  Υπεραξία, Καθαρό 780.629 758.833 838.105 773.734 876.728
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12.651 28.539 65.437 143.52
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 282.422 198.08 260.917 256.696 215.801
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4249.38 4251.65 3055.24 2280.37 2578.58
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3373.82 3431.68 2401.36 1754.08 1864.34
  Δεδουλευμένα Έξοδα 711.401 620.718 630.803 491.649 395.229
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 70.636 174.422 23.078 0.051 300.538
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 93.521 24.831 34.588 18.467
  Σύνολο Οφειλών 7725.49 6195.77 4841.24 4378.8 4424.08
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2988.03 1437.4 1191.33 1424.79 1419.92
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2988.03 1437.4 1191.33 1424.79 1419.92
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 488.083 506.718 594.671 673.642 425.585
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4751.67 4192.76 4084.18 3726.4 4140.47
  Κοινή Μετοχή 91.504 95.702 99.601 98.793 104.038
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1691.33 1656.91 1622.16 1594.14 1573.01
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3378.21 2921.4 2516.17 2421.84 2767.47
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -409.381 -481.248 -153.747 -388.38 -304.039
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12477.2 10388.5 8925.42 8105.2 8564.56
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 91.5041 95.7016 99.6014 98.7925 104.038
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 10911.1 10750.9 10443.5 10303.6 9509.91
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 278.679 288.23 185.937 324.778 80.881
  Μετρητά & Ισοδύναμα 278.679 288.23 185.937 324.778 80.881
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4679.69 4763.79 4670.64 4789.4 4591.02
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4679.69 4763.79 4670.64 4789.4 4591.02
  Συνολικό Απόθεμα 5755.05 5465.03 5354.01 4972.9 4654.98
  Προπληρωθέντα Εξοδα 197.72 233.804 232.956 216.487 183.019
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 12646.5 12477.2 12109.3 11929.9 10968.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 691.628 663.255 623.172 607.806 527.028
  Υπεραξία, Καθαρό 759.848 780.629 770.906 755.03 703.828
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 283.845 282.422 271.694 263.473 227.645
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4290.38 4249.38 3969.75 4057.66 4659.19
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3445.71 3373.82 3136.86 3106.67 3466.62
  Δεδουλευμένα Έξοδα 776.066 804.922 756.553 741.587 679.571
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 68.601 70.636 76.335 209.401 513
  Σύνολο Οφειλών 7823.88 7725.49 7473.71 7500.21 6949.07
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3101.9 2988.03 3032.86 2979.82 1825.51
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3101.9 2988.03 3032.86 2979.82 1825.51
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 431.598 488.083 471.095 462.733 464.366
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4822.58 4751.67 4635.6 4429.66 4019.33
  Κοινή Μετοχή 90.984 91.504 91.414 90.735 92.329
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1702.06 1691.33 1678.67 1679.4 1665.85
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3532.68 3378.21 3249.91 3088.99 2934.21
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -503.142 -409.381 -384.398 -429.46 -673.045
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 12646.5 12477.2 12109.3 11929.9 10968.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 90.9838 91.5041 91.4144 90.7352 92.329
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 692.379 193.114 -31.081 176.337 -156.424
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -219.31 90.949 730.182 534.77 253.485
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 87.367 90.884 101.1 97.16 143.397
  Amortization 14.959 41.033 81.139 83.682 91.475
  Deferred Taxes -52.513 14.65 -34.264 33.801 -87.141
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 123.735 123.799 278.177 148.406 268.348
  Cash Taxes Paid 6.892 83.387 25.116 172.834 113.13
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 112.327 98.509 137.995 144.822 99.929
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1085.24 -372.531 335.111 -4.616 -6.17
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 51.299 -61.196 -135.017 -25.212 71.731
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -48.9 -50.363 -73.516 -122.69 -155.873
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 100.199 -10.833 -61.501 97.478 227.604
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 156.059 -314.013 -644.55 -582.676 -541.893
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -16.653 -10.718 -14.33 12.127 -4.018
  Total Cash Dividends Paid -98.49 -84.309 -83.975 -87.158 -88.255
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -184.382 -237.842 -568.712 -323.516
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 455.584 -218.986 -308.403 61.067 -126.104
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -34.046 6.913 -19.682 -1.902 1.418
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -45.998 -277.347 -69.067 -75.02 -215.259
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 615.572 428.147 184.261 692.379 445.556
  Cash From Operating Activities -948.241 -966.501 -645.149 -219.31 -19.418
  Cash From Operating Activities 59.87 39.411 19.64 87.367 65.719
  Amortization 5.169 4.294 2.755 14.959 12.034
  Deferred Taxes -11.053 -15.581 -7.296 -52.513 1.423
  Non-Cash Items 78.005 54.951 30.289 123.735 116.603
  Cash Taxes Paid 154.997 110.401 57.426 6.892 111.351
  Cash Interest Paid 172.425 110.167 32.855 112.327 65.514
  Changes in Working Capital -1695.8 -1477.72 -874.798 -1085.24 -660.753
  Cash From Investing Activities -154.13 -127.715 -20.905 51.299 51.388
  Capital Expenditures -137.804 -111.436 -28.208 -48.9 -33.679
  Other Investing Cash Flow Items, Total -16.326 -16.279 7.303 100.199 85.067
  Cash From Financing Activities 1122.45 1256.52 588.385 156.059 -3.676
  Financing Cash Flow Items -9.814 -1.048 -0.964 -16.653 -16.853
  Total Cash Dividends Paid -79.807 -53.304 -26.998 -98.49 -73.253
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -221.282 -221.282 -152.408 -184.382 -88.952
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1433.35 1532.16 768.755 455.584 175.382
  Foreign Exchange Effects 12.168 8.778 4.857 -34.046 -28.528
  Net Change in Cash 32.244 171.085 -72.812 -45.998 -0.234
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.3438 10358800 203571 2023-06-30 LOW
  Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 9.5141 8688026 -461784 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 8.3316 7608121 25323 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.6137 6039396 27616 2023-06-30 LOW
  Greenhaven Associates, Inc. Investment Advisor 4.1308 3772089 129600 2023-09-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9321 3590639 -44452 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 3.2007 2922768 -40250 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0141 2752386 86216 2023-06-30 LOW
  First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 2.4252 2214608 -117755 2023-06-30 MED
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4065 2197568 -226144 2023-06-30 LOW
  AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8906 1726405 84986 2023-06-30 LOW
  Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6017 1462619 -197851 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5547 1419707 47873 2023-06-30 LOW
  EARNEST Partners, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.505 1374344 538695 2023-06-30 LOW
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.0991 1003687 -43369 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.99 904042 21810 2022-12-31 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9159 836363 5077 2023-06-30 LOW
  New York State Common Retirement Fund Pension Fund 0.8553 781061 465253 2023-06-30 LOW
  Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 0.8368 764118 -331000 2023-09-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.8092 738962 1817 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Avnet Company profile

  Σχετικά με την Avnet

  Η Avnet, Inc. είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογικών λύσεων που εμπορεύεται, πωλεί και διανέμει ηλεκτρονικά εξαρτήματα από κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων ημιαγωγών, διασυνδέσεων, παθητικών και ηλεκτρομηχανικών εξαρτημάτων και άλλων ολοκληρωμένων και ενσωματωμένων εξαρτημάτων. Οι κύριοι επιχειρησιακοί όμιλοι της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρείες Electronic Components (EC) και Farnell. Η EC εξυπηρετεί ποικίλες αγορές που κυμαίνονται από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την ιατρική, την άμυνα και την αεροδιαστημική. Η EC προσφέρει επίσης μια σειρά επιλογών υποστήριξης πελατών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού "με το κλειδί στο χέρι" και του εξατομικευμένου σχεδιασμού, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της εισαγωγής νέων προϊόντων, του προγραμματισμού, της εφοδιαστικής και των υπηρεσιών μετά την πώληση. Ο λειτουργικός όμιλος Farnell υποστηρίζει κυρίως πελάτες χαμηλότερου όγκου και διανέμει μια σειρά χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων κιτ, εργαλείων, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, εξαρτημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και προϊόντων δοκιμών και μετρήσεων τόσο σε μηχανικούς όσο και σε επιχειρηματίες, κυρίως μέσω ενός καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Industry: Electronic Equipment & Parts (NEC)

  2211 S 47th St
  PHOENIX
  ARIZONA 85034
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0212%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0007%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου