Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Avalonbay Communities - AVB CFD

182.13
0.96%
0.76
Χαμηλό: 177.81
Υψηλό: 182.02
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.76
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Avalonbay Communities Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 179.5
Άνοιγμα* 177.81
Μεταβολή 1 έτους* -27.26%
Εύρος ημέρας* 177.81 - 182.02
Εύρος 52 εβδ. 157.69-259.05
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 858.38K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.15M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 25.01B
Αναλογία P/E 20.37
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 139.90M
Έσοδα 2.52B
EPS 8.78
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.55725
Beta 0.92
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 179.50 3.40 1.93% 176.10 180.56 174.78
Feb 6, 2023 178.65 1.27 0.72% 177.38 179.27 176.29
Feb 3, 2023 180.09 0.28 0.16% 179.81 181.10 176.70
Feb 2, 2023 184.30 6.23 3.50% 178.07 185.48 177.70
Feb 1, 2023 177.84 2.85 1.63% 174.99 178.73 173.74
Jan 31, 2023 177.04 4.74 2.75% 172.30 177.23 171.39
Jan 30, 2023 173.02 -3.02 -1.72% 176.04 177.05 172.88
Jan 27, 2023 177.32 4.23 2.44% 173.09 178.44 172.36
Jan 26, 2023 173.16 -0.03 -0.02% 173.19 175.46 172.10
Jan 25, 2023 172.95 2.28 1.34% 170.67 173.82 170.67
Jan 24, 2023 172.82 3.31 1.95% 169.51 173.60 168.08
Jan 23, 2023 170.13 0.83 0.49% 169.30 171.75 167.88
Jan 20, 2023 170.15 2.81 1.68% 167.34 170.33 165.98
Jan 19, 2023 168.50 1.16 0.69% 167.34 170.40 166.14
Jan 18, 2023 168.47 -1.00 -0.59% 169.47 170.59 167.13
Jan 17, 2023 169.76 1.42 0.84% 168.34 171.24 167.46
Jan 13, 2023 167.73 0.61 0.37% 167.12 169.68 166.44
Jan 12, 2023 170.03 -0.07 -0.04% 170.10 171.23 168.07
Jan 11, 2023 169.74 5.90 3.60% 163.84 170.08 163.01
Jan 10, 2023 162.81 0.96 0.59% 161.85 163.35 160.55

Avalonbay Communities Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2045.26 2158.63 2284.53 2324.63 2301.26 2294.85
Έσοδα 2045.26 2158.63 2284.53 2324.63 2301.26 2294.85
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 683.274 725.321 770.56 768.106 823.102 853.942
Ακαθάριστο Εισόδημα 1361.98 1433.31 1513.97 1556.52 1478.16 1440.91
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1461.05 1594.26 1701.11 1696.9 1826.66 1926.7
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.771 50.673 56.365 58.042 60.343 69.611
Depreciation / Amortization 531.434 584.15 631.196 661.578 707.331 758.596
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 187.51 199.661 220.974 203.585 214.151 220.415
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.062 34.458 22.016 5.593 21.732 24.137
Λειτουργικά Έσοδα 584.204 564.365 583.424 627.722 474.602 368.149
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 64.962 70.744 15.27 8.652 6.422 38.585
Gain (Loss) on Sale of Assets 384.847 241.692 375.321 162.732 343.435 603.355
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1034.01 876.801 974.015 799.106 824.459 1010.09
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1033.71 876.66 974.175 786.103 827.706 1004.36
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.294 0.261 0.35 -0.129 -0.076 -0.057
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1034 876.921 974.525 785.974 827.63 1004.3
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη 1034 876.921 974.525 785.974 827.63 1004.3
Total Adjustments to Net Income -2.61 -2.463 -2.839 -2.063 -1.955 -2.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1031.39 874.458 971.686 783.911 825.675 1002.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1031.39 874.458 971.686 783.911 825.675 1002.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1031.39 874.458 971.686 783.911 825.675 1002.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 137.462 138.067 138.289 139.572 140.435 139.717
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.50313 6.33359 7.02648 5.61655 5.8794 7.17304
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 5.3 5.61 5.83 6.03 6.29 6.36
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.70645 4.87035 5.39955 4.47601 4.44064 3.09281
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 551.136 1112.88 580.774 601.197 613.927
Έσοδα 551.136 1112.88 580.774 601.197 613.927
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 209.461 421.859 221.036 211.047 222.05
Ακαθάριστο Εισόδημα 341.675 691.02 359.738 390.15 391.877
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 462.431 936.7 508.374 481.627 498.77
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17.352 35.817 17.313 16.481 17.421
Depreciation / Amortization 183.297 367.769 193.791 197.036 201.786
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 52.613 108.717 55.987 55.711 56.526
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.292 2.538 20.247 1.352 0.987
Λειτουργικά Έσοδα 88.705 176.179 72.4 119.57 115.157
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.467 26.092 6.867 5.626 0.317
Gain (Loss) on Sale of Assets 53.241 387.195 1.759 214.401 149.073
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 141.479 589.466 81.026 339.597 264.547
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 142.234 590.211 78.847 335.298 262.076
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.011 -0.035 0.067 -0.089 -0.032
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 142.223 590.176 78.914 335.209 262.044
Καθαρά Κέρδη 142.223 590.176 78.914 335.209 262.044
Total Adjustments to Net Income -0.365 -1.283 -0.16 -0.657 -0.523
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 141.858 588.893 78.754 334.552 261.521
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 141.858 588.893 78.754 334.552 261.521
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 141.858 588.893 78.754 334.552 261.521
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 139.626 139.691 139.738 139.934 139.976
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.01598 4.21567 0.56358 2.39078 1.86833
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.59 3.18 1.59 1.59 1.59
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.7743 2.4429 0.69923 0.8962 0.82651
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 214.994 67.088 91.659 39.687 216.976 420.251
Μετρητά & Ισοδύναμα 214.994 67.088 91.659 39.687 216.976 420.251
Prepaid Expenses 256.934 253.378 134.715 164.971 207.715 211.484
Total Assets 17867.3 18414.8 18380.2 19121.1 19199.1 19902
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17033 17717.6 17730.9 18557.9 18389 18856.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 18894.4 20629.6 20564.2 22293.6 22944.2 24111.1
Accumulated Depreciation, Total -3743.63 -4218.38 -4601.45 -5164.4 -5700.18 -6208.61
Long Term Investments 175.116 163.475 217.432 165.806 202.612 216.39
Other Long Term Assets, Total 155.162 180.637 173.648 158.413 151.983 163.951
Other Assets, Total 32.071 32.686 31.816 34.224 30.811 33.757
Accounts Payable 100.998 85.377 96.983 92.135 93.609 63.722
Accrued Expenses 312.983 351.305 344.348 441.428 485.045 492.683
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 242.42 254.567 262.606 277.166 280.825 285.179
Total Liabilities 7695.85 8026.77 7747.59 8131.5 8447.56 8969.49
Total Long Term Debt 7030.88 7329.47 7040.26 7316.5 7584.5 8123.67
Long Term Debt 7030.88 7329.47 7040.26 7296.29 7564.34 8103.55
Minority Interest 7.766 6.056 3.244 3.901 3.268 3.934
Other Liabilities, Total 0.808 0 0.15 0.375 0.311 0.304
Total Equity 10171.4 10388 10632.6 10989.5 10751.6 10932.5
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 1.373 1.381 1.385 1.406 1.395 1.398
Additional Paid-In Capital 10105.7 10235.5 10306.6 10736.7 10664.4 10716.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 94.899 188.609 350.777 282.913 126.022 240.821
Other Equity, Total -30.51 -37.419 -26.144 -31.503 -40.25 -26.106
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17867.3 18414.8 18380.2 19121.1 19199.1 19902
Total Common Shares Outstanding 137.331 138.094 138.508 140.644 139.527 139.752
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0 0 0
Capital Lease Obligations 20.207 20.166 20.12
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 129.298 297.036 322.294 420.251 343.457
Μετρητά & Ισοδύναμα 129.298 297.036 322.294 420.251 343.457
Prepaid Expenses 195.965 220.916 236.348 211.484 217.327
Total Assets 19120.5 19316.6 19479 19902 19869.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18406.2 18299 18518.3 18856.2 18894.1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23294.5 23277.9 23635.2 24111.1 24379.9
Accumulated Depreciation, Total -5859.49 -5907.27 -6056.73 -6208.61 -6389.34
Long Term Investments 210.65 227.953 199.541 216.39 219.075
Other Long Term Assets, Total 147.515 239.404 169.007 163.951 161.119
Other Assets, Total 30.914 32.35 33.44 33.757 34.512
Accounts Payable 84.954 66.315 57.97 63.722 66.846
Accrued Expenses 525.205 502.05 545.049 492.683 511.234
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 280.231 282.858 283.949 285.179 285.779
Total Liabilities 8452.2 8408.61 8691.31 8969.49 8892.89
Total Long Term Debt 7557.94 7553.78 7799.44 8123.67 8025.14
Long Term Debt 7537.78 7533.63 7779.3 8103.55 8005.03
Capital Lease Obligations 20.154 20.143 20.131 20.12 20.107
Minority Interest 3.432 3.607 3.706 3.934 3.892
Other Liabilities, Total 0.443 0 1.198 0.304 0
Total Equity 10668.3 10908 10787.7 10932.5 10976.7
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 1.396 1.396 1.396 1.398 1.399
Additional Paid-In Capital 10657.7 10670.6 10684.6 10716.4 10711.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 47.151 272.398 128.549 240.821 278.948
Other Equity, Total -37.883 -36.339 -26.924 -26.106 -14.938
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19120.5 19316.6 19479 19902 19869.6
Total Common Shares Outstanding 139.604 139.618 139.639 139.752 139.818
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1033.71 876.66 974.175 786.103 827.706 1004.36
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1160.27 1256.26 1301.11 1321.8 1219.61 1203.17
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 531.434 584.15 631.196 661.578 707.331 758.596
Μη Χρηματικά Στοιχεία -418.853 -240.383 -324.511 -115.38 -289.959 -569.779
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 194.059 207.842 201.659 187.57 196.848 203.773
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 13.983 35.83 20.251 -10.497 -25.463 9.997
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1032.35 -965.381 -596.651 -1193.87 -179.433 -624.053
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1667.19 -1053.94 -1565.51 -1613.42 -980.943 -1579.79
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 634.842 88.556 968.855 419.551 801.51 955.735
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -303.271 -418.947 -688.502 -218.185 -854.264 -348.861
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -40.097 -27.033 -14.684 -39.348 -51.829 -17.985
Total Cash Dividends Paid -726.749 -772.657 -805.239 -839.646 -883.212 -888.344
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 13.566 109.093 51.141 408.325 -181.412 30.534
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 450.009 271.65 80.28 252.484 262.189 526.934
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -175.351 -128.071 15.958 -90.25 185.918 230.256
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 142.234 590.211 669.058 1004.36 262.076
Cash From Operating Activities 330.145 568.629 911.742 1203.17 343.68
Cash From Operating Activities 183.297 367.769 561.56 758.596 201.786
Non-Cash Items -44.593 -388.124 -357.77 -569.779 -138.244
Cash Interest Paid 37.252 101.703 127.575 203.773 36.29
Changes in Working Capital 49.207 -1.227 38.894 9.997 18.062
Cash From Investing Activities -155.952 89.205 -315.753 -624.053 -90.2
Capital Expenditures -228.627 -504.005 -979.363 -1579.79 -359.408
Other Investing Cash Flow Items, Total 72.675 593.21 663.61 955.735 269.208
Cash From Financing Activities -257.993 -484.261 -473.671 -348.861 -339.857
Financing Cash Flow Items -6.382 -6.487 -14.254 -17.985 -16.891
Total Cash Dividends Paid -222.734 -444.572 -666.42 -888.344 -223.063
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.389 1.532 5.671 30.534 0.459
Issuance (Retirement) of Debt, Net -28.488 -34.734 201.332 526.934 -100.362
Net Change in Cash -83.8 173.573 122.318 230.256 -86.377
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 16.2073 22673612 88881 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.9025 9656376 231210 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.7416 9431320 -24542 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 4.2432 5936186 0 2021-12-31 LOW
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 3.588 5019491 -24090 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.5819 5010951 -454948 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1684 3033601 22573 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.8304 2560726 -9112 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.5738 2201772 -417522 2022-09-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.4569 2038197 -505963 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4462 2023135 -75069 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4359 2008816 -119278 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3881 1941965 -503870 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 1.2048 1685530 -145263 2022-09-30 LOW
CenterSquare Investment Management LLC. Investment Advisor 1.1639 1628316 -221525 2022-09-30 LOW
CPP Investment Board Pension Fund 1.1635 1627771 -21400 2022-09-30 LOW
Deutsche Asset & Wealth Management Investment Advisor 1.12 1566820 478420 2022-09-30 MED
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.9597 1342598 26583 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.8551 1196303 125149 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8497 1188642 -25479 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

AvalonBay Company profile

Σχετικά με την Avalonbay Communities

Η Avalonbay Communities, Inc. είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT). Οι λειτουργικοί τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τις καθιερωμένες κοινότητες, τις λοιπές σταθεροποιημένες κοινότητες και τις κοινότητες ανάπτυξης/ανάπτυξης. Η Εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, την ανάπλαση, την απόκτηση και τη διαχείριση κοινοτήτων διαμερισμάτων στη Νέα Αγγλία, την περιοχή του μετρό της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ, τη Μεσοατλαντική, τη Νοτιοανατολική Φλόριντα, το Ντένβερ του Κολοράντο, τον βορειοδυτικό Ειρηνικό και τη Βόρεια και Νότια Καλιφόρνια. Επικεντρώνεται σε μητροπολιτικές περιοχές αυτών των περιοχών. Η Εταιρεία αποκτά γενικά την κυριότητα σε μια κοινότητα διαμερισμάτων αναπτύσσοντας μια νέα κοινότητα είτε σε κενή γη είτε σε γη με βελτιώσεις την οποία ισοπεδώνει, είτε εξαγοράζοντας μια υπάρχουσα κοινότητα. Κατά την επιλογή περιοχών για ανάπτυξη ή εξαγορά, η Εταιρεία επικεντρώνεται σε τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε αναπτυσσόμενα κέντρα απασχόλησης, περιοχές αναψυχής, ψυχαγωγίας, αγορών και εστίασης.

Industry: Residential REITs

Suite 800
671 N. Glebe Road
ARLINGTON
VIRGINIA 22203
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,886.35 Price
-1.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

78.68 Price
+1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0022%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
-1.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00361

US100

12,512.00 Price
-1.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου