Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Autonation - AN CFD

136.12
2.18%
0.67
Χαμηλό: 134.81
Υψηλό: 137.89
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.67
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 139.16
Άνοιγμα* 137.89
Μεταβολή 1 έτους* 13.84%
Εύρος ημέρας* 134.81 - 137.89
Εύρος 52 εβδ. N/A
Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
Αναλογία P/E N/A
Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
Έσοδα N/A
EPS N/A
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta N/A
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 139.16 7.62 5.79% 131.54 139.96 131.54
Jun 1, 2023 131.00 0.59 0.45% 130.41 132.67 129.74
May 31, 2023 130.45 -3.85 -2.87% 134.30 137.01 129.74
May 30, 2023 140.19 2.92 2.13% 137.27 141.30 137.27
May 26, 2023 136.75 1.79 1.33% 134.96 137.75 134.96
May 25, 2023 135.77 -0.94 -0.69% 136.71 138.92 133.42
May 24, 2023 137.28 1.05 0.77% 136.23 137.58 133.75
May 23, 2023 136.42 3.87 2.92% 132.55 139.00 132.55
May 22, 2023 133.56 0.45 0.34% 133.11 134.54 132.42
May 19, 2023 132.67 -1.84 -1.37% 134.51 135.56 131.92
May 18, 2023 135.46 1.93 1.45% 133.53 136.35 132.86
May 17, 2023 134.63 3.74 2.86% 130.89 136.82 130.20
May 16, 2023 131.01 0.24 0.18% 130.77 132.40 129.30
May 15, 2023 132.68 1.91 1.46% 130.77 134.18 129.64
May 12, 2023 131.36 -0.88 -0.67% 132.24 134.09 130.41
May 11, 2023 132.49 0.56 0.42% 131.93 134.57 131.00
May 10, 2023 133.03 -2.50 -1.84% 135.53 136.79 132.64
May 9, 2023 134.63 1.30 0.98% 133.33 136.03 132.35
May 8, 2023 134.39 1.67 1.26% 132.72 135.51 131.91
May 5, 2023 133.18 3.35 2.58% 129.83 133.95 129.41

Autonation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 26985 25844 20390 21335.7 21412.8
Έσοδα 26985 25844 20390 21335.7 21412.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21719.7 20891.4 16823.6 17812.7 18015.5
Ακαθάριστο Εισόδημα 5265.3 4952.6 3566.4 3523 3397.3
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24960.5 23941.2 19826.8 20512.1 20634.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3026.1 2876.2 2422.5 2558.6 2509.8
Depreciation / Amortization 200.3 193.3 198.9 180.5 166.2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -26 -15.3 378.2 -20.1 -32.2
Other Operating Expenses, Total 40.4 -4.4 3.6 -19.6 -24.4
Λειτουργικά Έσοδα 2024.5 1902.8 563.2 823.6 777.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -176.3 -118.7 -157.2 -244.6 -248.7
Άλλο, Καθαρό -14.7 24.3 144.1 33.6 0.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1833.5 1808.4 550.1 612.6 529.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1377.7 1373.3 381.8 450.8 390.9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1377.7 1373.3 381.8 450.8 390.9
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.3 -0.3 -0.2 -0.8 5.1
Καθαρά Κέρδη 1377.4 1373 381.6 450 396
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1377.7 1373.3 381.8 450.8 390.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1377.4 1373 381.6 450 396
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1377.4 1373 381.6 450 396
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 56.7 75 88.7 90.5 91.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 24.2981 18.3107 4.3044 4.98122 4.28149
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 23.9535 18.1558 7.26372 4.81778 4.02107
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 6398.7 6697 6666 6869.2 6752.8
Έσοδα 6398.7 6697 6666 6869.2 6752.8
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5112.3 5415.1 5353.2 5507.5 5443.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 1286.4 1281.9 1312.8 1361.7 1308.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5955.4 6272.1 6143.5 6311.1 6233.8
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 782.7 766.7 763.2 754.8 741.4
Depreciation / Amortization 52.8 51.4 50.1 48.8 50
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Other Operating Expenses, Total 7.6 38.9 -23 0 -1.5
Λειτουργικά Έσοδα 443.3 424.9 522.5 558.1 519
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -68.2 -57.2 -44.4 -39.9 -34.8
Άλλο, Καθαρό 5.2 10 -4.6 -13.7 -6.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 380.3 377.7 473.5 504.5 477.8
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 287.8 286.4 352.7 376.5 362.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 287.8 286.4 352.7 376.5 362.1
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.9 0 -0.1 -0.2 0
Καθαρά Κέρδη 288.7 286.4 352.6 376.3 362.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 287.8 286.4 352.7 376.5 362.1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 288.7 286.4 352.6 376.3 362.1
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 288.7 286.4 352.6 376.3 362.1
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 47.2 50.1 55.9 58.1 62.6
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.09746 5.71657 6.30948 6.48021 5.78435
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.09746 5.71657 6.30948 6.48021 5.78435
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3138 2811.7 4152.7 4411.1 4884
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 72.6 60.4 569.6 42 48.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 72.6 60.4 569.6 42 48.6
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 886.5 760.4 870.9 943.4 976.2
Accounts Receivable - Trade, Net 357 336 370 397.1 368.1
Total Inventory 2048.3 1847.9 2598.5 3305.8 3650.5
Other Current Assets, Total 130.6 143 113.7 119.9 208.7
Total Assets 10059.7 8943.6 9887.2 10543.3 10665.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3930.7 3703.5 3447.6 3507.7 3155.3
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5865.8 5484.7 5100.5 4988.9 4488.1
Accumulated Depreciation, Total -1935.1 -1781.2 -1652.9 -1481.2 -1332.8
Goodwill, Net 1320.1 1235.3 1185 1501.9 1513.2
Intangibles, Net 837 743.5 521.5 581.6 595.4
Other Long Term Assets, Total 522.2 435.4 570.2 534 517.2
Total Current Liabilities 3405.7 3059.8 4165.9 5100.2 5658.1
Accounts Payable 2436.9 1853.5 3095.1 3866.1 4303.9
Notes Payable/Short Term Debt 50 340 0 170 630
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 23.3 12.2 309.2 355.6 44.3
Other Current Liabilities, Total 618 536.4 497.4 667.5 679.9
Total Liabilities 8011.9 6566.6 6651.5 7381.2 7949.1
Total Long Term Debt 3899.8 2846.2 1792.6 1578.5 1926.2
Long Term Debt 3536.6 2527.6 1685.5 1491.2 1793.1
Capital Lease Obligations 363.2 318.6 107.1 87.3 133.1
Deferred Income Tax 76.5 78.2 95.9 135.1 89.8
Other Liabilities, Total 629.9 582.4 597.1 567.4 275
Total Equity 2047.8 2377 3235.7 3162.1 2716
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.6 0.8 1 1 1
Additional Paid-In Capital 3.1 3.2 53.1 35.9 20.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3663.7 4639.9 4069.4 3688.3 3238.3
Treasury Stock - Common -1619.6 -2266.9 -887.8 -563.1 -544.1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10059.7 8943.6 9887.2 10543.3 10665.1
Total Common Shares Outstanding 47.6468 62.6106 83.4835 89.3492 90.0221
Note Receivable - Long Term 311.7 14.2 10.2 7
Accrued Expenses 277.5 317.7 264.2 41
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3153 3138 3075 3131.3 3249.6
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.3 72.6 442.9 336.5 608.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 58.3 72.6 442.9 336.5 608.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 742.7 886.5 678.3 736.5 779.6
Accounts Receivable - Trade, Net 345.2 357 341.9 333.6 340.9
Total Inventory 2196.2 2048.3 1851.3 1905.3 1698.3
Other Current Assets, Total 155.8 130.6 102.5 153 163.6
Total Assets 10360.8 10059.7 9415.3 9307.5 9357.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3984.8 3930.7 3806.4 3753.4 3697.4
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5656 5542.3 5399.3 5366.3 5213.6
Accumulated Depreciation, Total -2000 -1935.1 -1900 -1900 -1800
Goodwill, Net 1450.2 1320.1 1233.3 1233.3 1232.7
Intangibles, Net 880.3 837 742.4 742.8 743.1
Note Receivable - Long Term 331.3 311.7 9.2 8.7 4.7
Other Long Term Assets, Total 504.5 522.2 492.3 381.3 373.7
Total Current Liabilities 3780.8 3405.7 2935.4 2780 2804.6
Accounts Payable 2532.8 2436.9 1968.5 1888.8 1781.5
Accrued Expenses 228 238 295.5 277.5 255.2
Notes Payable/Short Term Debt 285 50 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 24.7 23.3 11.8 11.8 11.8
Other Current Liabilities, Total 710.3 657.5 659.6 601.9 756.1
Total Liabilities 8340.5 8011.9 7160.1 6982.5 7012.3
Total Long Term Debt 3856.1 3899.8 3532.8 3534.7 3536.5
Long Term Debt 3856.1 3899.8 3532.8 3534.7 3536.5
Deferred Income Tax 58.1 76.5 83.6 81.6 81.4
Other Liabilities, Total 645.5 629.9 608.3 586.2 589.8
Total Equity 2020.3 2047.8 2255.2 2325 2345.6
Common Stock 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
Additional Paid-In Capital 3 3.1 9.3 5.2 2.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3910.6 3663.7 5672.8 5320.2 4943.9
Treasury Stock - Common -1893.9 -1619.6 -3427.7 -3001.2 -2601.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10360.8 10059.7 9415.3 9307.5 9357.9
Total Common Shares Outstanding 45.6084 47.6468 52.2612 56.0164 59.6717
Long Term Investments 56.7 56.7 56.7 56.7
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1377.4 1373 381.6 450 396
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1668.1 1627.7 1207.6 769.2 511
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 200.3 193.3 198.9 180.5 166.2
Deferred Taxes 1.3 -17.4 -38.9 45.8 14.5
Μη Χρηματικά Στοιχεία 84.3 0.8 275.2 -28.5 -14.1
Cash Taxes Paid 482.5 458.3 190.2 107.5 210
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 153.7 113.9 164.2 243.1 245.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 4.8 78 390.8 121.4 -51.6
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -479.3 -460.3 -73.7 -115.8 -295.3
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -329 -215.7 -156 -269.3 -387
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -150.3 -244.6 82.3 153.5 91.7
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1154 -1676.5 -606.7 -660.3 -237.4
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -38.4 -26 -19.1 -3 -5.2
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1696.1 -2263.7 -314.5 -32 -82.2
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 580.5 613.2 -273.1 -625.3 -150
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 34.8 -509.1 527.2 -6.9 -21.7
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 288.7 1377.4 1091 738.4 362.1
Cash From Operating Activities 510 1668.1 1443.3 895 643.2
Cash From Operating Activities 52.8 200.3 148.9 98.8 50
Deferred Taxes 2.8 1.3 5.5 3.5 3.2
Non-Cash Items 26 84.3 40.8 45.1 24.2
Cash Taxes Paid 0.7 482.5 368 252 0.5
Cash Interest Paid 58.1 153.7 96.7 62 18.4
Changes in Working Capital 139.7 4.8 157.1 9.2 203.7
Cash From Investing Activities -305.9 -479.3 -247.3 -148.5 -59
Capital Expenditures -95.3 -329 -236.2 -160.3 -56.6
Other Investing Cash Flow Items, Total -210.6 -150.3 -11.1 11.8 -2.4
Cash From Financing Activities -216.1 -1154 -813.6 -470.5 -36.5
Financing Cash Flow Items -25.1 -38.4 -36.1 -36 -35.8
Issuance (Retirement) of Stock, Net -314.4 -1696.1 -1174 -781.9 -341.4
Issuance (Retirement) of Debt, Net 123.4 580.5 396.5 347.4 340.7
Net Change in Cash -12 34.8 382.4 276 547.7
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cascade Investment, L.L.C. Investment Advisor 21.6436 9871303 0 2023-02-17 LOW
Lampert (Edward S) Individual Investor 12.0066 5476024 -68633 2023-05-05 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7569 3993866 -144675 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.2613 2855677 -36407 2023-03-31 LOW
French Gates (Melinda) Individual Investor 5.7036 2601298 -3671653 2021-12-31
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9645 2264224 -243759 2023-03-31 LOW
Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 2.6014 1186479 70224 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.3171 1056797 871 2023-03-31 LOW
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0306 926124 -92442 2023-03-31 MED
LSV Asset Management Investment Advisor 1.9144 873110 579910 2023-03-31 LOW
Gabelli Funds, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7823 812890 -47614 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.7815 812521 167123 2023-03-31 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.6621 758055 -262757 2023-03-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.522 694182 28651 2023-03-31 LOW
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4571 664561 189179 2023-03-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.0973 500459 -50539 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0588 482882 -71875 2023-03-31 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9119 415900 -79717 2023-03-31 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 0.8817 402149 -32482 2023-03-31 HIGH
Balyasny Asset Management LP Hedge Fund 0.873 398176 -127500 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Auto Vehicles, Parts & Service Retailers (NEC)

200 SW 1st Ave
FORT LAUDERDALE
FLORIDA 33301
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,962.66 Price
+0.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,536.30 Price
-0.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

25,745.05 Price
-5.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.51 Price
-7.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00390

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου