Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Australian United Investment Company - AUIau CFD

  9.533
  1.67%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.824
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.695
  Άνοιγμα* 9.685
  Μεταβολή 1 έτους* -1.47%
  Εύρος ημέρας* 9.125 - 9.734
  Εύρος 52 εβδ. 9.17-10.36
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 34.87K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 475.98K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.22B
  Αναλογία P/E 16.86
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 125.28M
  Έσοδα 77.76M
  EPS 0.58
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.81443
  Beta 0.76
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 16, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 9.522 0.089 0.94% 9.433 9.522 9.433
  Feb 21, 2024 9.423 -0.311 -3.19% 9.734 9.734 9.105
  Feb 20, 2024 9.695 -0.049 -0.50% 9.744 9.753 9.685
  Feb 19, 2024 9.714 -0.020 -0.21% 9.734 9.734 9.714
  Feb 16, 2024 9.705 -0.019 -0.20% 9.724 9.792 9.704
  Feb 15, 2024 9.714 0.048 0.50% 9.666 9.782 9.666
  Feb 14, 2024 9.656 -0.010 -0.10% 9.666 9.676 9.648
  Feb 13, 2024 9.657 -0.027 -0.28% 9.684 9.773 9.647
  Feb 12, 2024 9.675 -0.039 -0.40% 9.714 9.763 9.307
  Feb 11, 2024 9.704 -0.009 -0.09% 9.713 9.713 9.693
  Feb 9, 2024 9.713 -0.068 -0.70% 9.781 9.840 9.695
  Feb 8, 2024 9.781 0.038 0.39% 9.743 9.830 9.743
  Feb 7, 2024 9.742 0.008 0.08% 9.734 9.772 9.714
  Feb 6, 2024 9.725 0.001 0.01% 9.724 9.725 9.686
  Feb 5, 2024 9.733 -0.001 -0.01% 9.734 9.811 9.684
  Feb 4, 2024 9.733 0.000 0.00% 9.733 9.733 9.733
  Feb 2, 2024 9.704 -0.001 -0.01% 9.705 9.725 9.686
  Feb 1, 2024 9.705 0.038 0.39% 9.667 9.705 9.657
  Jan 31, 2024 9.657 0.049 0.51% 9.608 9.657 9.608
  Jan 30, 2024 9.608 -0.019 -0.20% 9.627 9.676 9.608

  Australian United Investment Company Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 63.806 77.764 46.126 46.529 62.53
  Έσοδα 63.806 77.764 46.126 46.529 62.53
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.121 2.807 2.367 3.164 4.634
  Ακαθάριστο Εισόδημα 58.685 74.957 43.759 43.365 57.896
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.611 4.231 3.765 4.58 5.907
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.779 1.705 1.681 1.678 1.273
  Λειτουργικά Έσοδα 57.195 73.533 42.361 41.949 56.623
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 57.195 73.533 42.361 41.949 56.623
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 56.363 71.986 40.505 41.145 55.777
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 56.363 71.986 40.505 41.145 55.777
  Καθαρά Κέρδη 56.363 71.986 40.505 41.145 55.777
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 56.363 71.986 40.505 41.145 55.777
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 56.363 71.986 40.505 41.145 55.777
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 56.363 71.986 40.505 41.145 55.777
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 126.007 125.126 124.806 124.489 124.18
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.4473 0.57531 0.32454 0.33051 0.44916
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.37 0.36 0.36 0.36
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.4473 0.57531 0.32454 0.33051 0.44916
  Other Operating Expenses, Total -0.289 -0.281 -0.283 -0.262
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 29.941 33.865 47.99 29.774 29.11
  Έσοδα 29.941 33.865 47.99 29.774 29.11
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.269 2.852 1.475 1.332 1.427
  Ακαθάριστο Εισόδημα 27.672 31.013 46.515 28.442 27.683
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.019 3.592 2.179 2.052 2.126
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 0.889 0.89 0.845 0.86 0.857
  Other Operating Expenses, Total -0.139 -0.15 -0.141 -0.14 -0.158
  Λειτουργικά Έσοδα 26.922 30.273 45.811 27.722 26.984
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 26.922 30.273 45.811 27.722 26.984
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 26.3 30.063 44.991 26.995 26.392
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 26.3 30.063 44.991 26.995 26.392
  Καθαρά Κέρδη 26.3 30.063 44.991 26.995 26.392
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 26.3 30.063 44.991 26.995 26.392
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 26.3 30.063 44.991 26.995 26.392
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 26.3 30.063 44.991 26.995 26.392
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 126.262 125.752 125.208 125.044 124.891
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2083 0.23907 0.35933 0.21588 0.21132
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.2 0.17 0.17 0.19
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.2083 0.23907 0.35933 0.21588 0.21132
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.831 12.203 9.588 21.028 95.779
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.133 6.731 5.215 18.578 83.837
  Μετρητά 5.133 6.731 5.215 18.578 83.837
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.59 5.355 4.259 2.371 11.86
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.906 3.513 2.795 1.335 4.225
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.108 0.117 0.114 0.079 0.082
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1430.11 1389.23 1442.84 1156.41 1325.59
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1418.25 1376.92 1433.06 1135.12 1229.81
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.412 5.974 66.119 15.81 21.284
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.123 0.11 0.155 0.106 0.159
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.014 0.084 65.079 15.071 20
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.022 5.137 0.224 0.031 0.411
  Σύνολο Οφειλών 294.415 347.724 346.624 223.246 283.704
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 86 167.514 70.098 70.173 80
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 86 167.5 70 70 80
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 206.988 174.225 210.401 137.159 182.37
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.015 0.011 0.006 0.104 0.05
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1135.69 1041.51 1096.22 933.163 1041.89
  Κοινή Μετοχή 464.318 454.378 451.268 448.411 445.673
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 173.82 163.963 136.989 141.378 145.017
  Unrealized Gain (Loss) 497.553 423.17 507.962 343.374 451.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1430.11 1389.23 1442.84 1156.41 1325.59
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 126.326 125.275 124.956 124.619 124.328
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.023 0.111 0.194 0.263 0.003
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.033 0.046 0.039 0.035 0.003
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.022 -0.025 -0.011 -0.007 0
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.253 0.643 0.661 0.602 0.714
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.014 0.098 0.173
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.831 10.415 12.203 6.433 9.588
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.133 7.098 6.731 4.713 5.215
  Μετρητά 5.133 7.098 6.731 4.713 5.215
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.59 2.737 5.355 1.229 4.259
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.172 2.379 5.164 1.208 4.259
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.108 0.58 0.117 0.491 0.114
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1430.11 1449.76 1389.23 1479.06 1442.84
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.023 0.065 0.111 0.153 0.194
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1418.25 1439.28 1376.92 1472.48 1433.06
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1.412 89.604 5.974 116.113 66.119
  Payable/Accrued 1.377 1.569 5.943 1.113 0.933
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 88 0 115 65
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0 0.186
  Σύνολο Οφειλών 294.415 345.474 347.724 376.982 346.624
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 86 60.004 167.514 50.053 70.098
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 86 60 167.5 50 70
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.004 0.014 0.053 0.098
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 206.988 195.853 174.225 210.809 210.401
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.015 0.013 0.011 0.007 0.006
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1135.69 1104.29 1041.51 1102.08 1096.22
  Κοινή Μετοχή 464.318 462.886 454.378 452.905 451.268
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 173.82 168.971 163.963 140.242 136.989
  Unrealized Gain (Loss) 497.553 472.432 423.17 508.933 507.962
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1430.11 1449.76 1389.23 1479.06 1442.84
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 126.326 126.181 125.275 125.119 124.956
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.033 0.046 0.039
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.022 -0.025 -0.011
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.035 0.035 0.031
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.401 32.686 45.078 59.996 47.6726
  Cash Taxes Paid -1.405 -0.834 -0.826 -0.693 0.03381
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -2.913 -1.805 -3.276 -4.821 -4.93811
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 56.719 35.325 49.18 65.51 52.5769
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -41.483 -54.012 -53.29 72.97 -26.1834
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -41.476 -54.001 -53.259 72.973 -26.1834
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -9.402 7.963 -57.047 -71.945 -40.1502
  Total Cash Dividends Paid -41.902 -42.037 -42.047 -41.945 -40.1502
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 32.5 50 -15 -30 0
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.516 -13.363 -65.259 61.021 -18.661
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.007 -0.011 -0.031 -0.003
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 32.91 52.401 29.604 32.686 15.554
  Cash Taxes Paid -0.731 -1.405 -1.175 -0.834 -0.72
  Cash Interest Paid -2.148 -2.913 -1.2 -1.805 -0.99
  Changes in Working Capital 35.789 56.719 31.979 35.325 17.264
  Cash From Investing Activities 3.503 -41.483 -38.001 -54.012 -31.974
  Capital Expenditures 0 -0.007 -0.007 -0.011 -0.011
  Other Investing Cash Flow Items, Total 3.503 -41.476 -37.994 -54.001 -31.963
  Cash From Financing Activities -36.046 -9.402 7.895 7.963 12.808
  Total Cash Dividends Paid -23.415 -41.902 -22.105 -42.037 -22.192
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -19.5 32.5 30 50 35
  Net Change in Cash 0.367 1.516 -0.502 -13.363 -3.612
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 6.869
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Ian Potter Foundation Ltd. Corporation 40.9743 51824774 0 2023-07-31 LOW
  Argo Investments Limited Investment Advisor 8.5314 10790588 0 2023-07-31 LOW
  Primrose Properties Pty. Ltd. Corporation 5.418 6852773 3189 2023-07-31 LOW
  Goode (Charles Barrington) Individual Investor 1.3152 1663500 9624 2023-09-19 LOW
  Beta Gamma Pty. Ltd. Corporation 0.9424 1191978 1191978 2023-07-31 LOW
  Potter (Primrose Catherine) Individual Investor 0.6723 850289 3189 2023-07-31 LOW
  Brownell Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.5139 650049 10049 2023-07-31 LOW
  Decerna Pty. Ltd. Corporation 0.5028 635974 3189 2023-07-31
  Alan Farrell Pty. Ltd. Corporation 0.3527 446133 -27772 2023-07-31 LOW
  Mythia Pty. Ltd. Corporation 0.2832 358151 0 2023-07-31 LOW
  Willpower Investments Pty. Ltd. Corporation 0.2309 292000 46849 2023-07-31 LOW
  Chabar Pty Ltd Corporation 0.2203 278662 278662 2023-07-31
  V J (Bofinger) Individual Investor 0.2199 278129 278129 2023-07-31
  Bitawarmmilk Pty. Ltd. Corporation 0.2033 257156 28827 2023-07-31 LOW
  Bowles (Carolyn Anne Parker) Individual Investor 0.1968 248973 0 2023-07-31 LOW
  Brotchie (Paul William) Individual Investor 0.1906 241136 0 2023-07-31 LOW
  Manly Hotels Pty. Ltd. Corporation 0.1668 210938 210938 2023-07-31 LOW
  Grimwade (Frederick Sheppard) Individual Investor 0.0187 23672 483 2023-09-19 LOW
  Hershan (Dion C) Individual Investor 0.0095 12000 0 2023-06-30 LOW
  Kent (Wayne Graham) Individual Investor 0.0079 10000 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

  Level 20 101 Collins Street
  MELBOURNE
  VICTORIA 3000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου