Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Audinate Group Limited - AD8au CFD

  14.52
  1.43%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.10
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022726 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022726%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000808 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000808%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 14.73
  Άνοιγμα* 14.72
  Μεταβολή 1 έτους* 80.61%
  Εύρος ημέρας* 14.18 - 15.37
  Εύρος 52 εβδ. 4.99-10.46
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 85.66K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.46M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 649.76M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 77.17M
  Έσοδα 46.29M
  EPS -0.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.58
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 14.44 -0.33 -2.23% 14.77 14.79 14.12
  Nov 30, 2023 14.72 -0.29 -1.93% 15.01 15.39 14.72
  Nov 29, 2023 15.01 0.77 5.41% 14.24 15.02 14.24
  Nov 28, 2023 14.23 -0.48 -3.26% 14.71 14.71 13.97
  Nov 27, 2023 14.72 -0.26 -1.74% 14.98 15.07 14.67
  Nov 26, 2023 14.98 0.20 1.35% 14.78 15.03 14.77
  Nov 24, 2023 14.92 0.15 1.02% 14.77 15.03 14.67
  Nov 23, 2023 14.76 0.07 0.48% 14.69 15.15 14.53
  Nov 22, 2023 14.68 0.00 0.00% 14.68 14.98 14.52
  Nov 21, 2023 14.67 -0.25 -1.68% 14.92 14.92 14.34
  Nov 20, 2023 14.92 0.07 0.47% 14.85 15.21 14.72
  Nov 19, 2023 14.84 -0.27 -1.79% 15.11 15.20 14.60
  Nov 17, 2023 14.84 0.05 0.34% 14.79 14.89 14.60
  Nov 16, 2023 14.78 0.92 6.64% 13.86 14.81 13.85
  Nov 15, 2023 13.86 0.00 0.00% 13.86 14.13 13.53
  Nov 14, 2023 13.85 0.58 4.37% 13.27 14.21 13.20
  Nov 13, 2023 13.27 0.13 0.99% 13.14 13.29 13.04
  Nov 12, 2023 13.14 0.10 0.77% 13.04 13.15 12.96
  Nov 10, 2023 13.03 0.00 0.00% 13.03 13.08 12.93
  Nov 9, 2023 13.04 0.20 1.56% 12.84 13.16 12.79

  Audinate Group Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 69.699 46.292 33.369 30.317 28.313
  Έσοδα 69.699 46.292 33.369 30.317 28.313
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19.471 11.701 7.865 7.109 7.25
  Ακαθάριστο Εισόδημα 50.228 34.591 25.504 23.208 21.063
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 69.263 50.654 36.026 32.204 27.967
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.216 30.295 22.455 21.176 18.298
  Depreciation / Amortization 10.576 8.658 6.534 4.422 2.419
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.828 -0.503
  Λειτουργικά Έσοδα 0.436 -4.362 -2.657 -1.887 0.346
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.656 0.057 -0.429 0.216 0.296
  Άλλο, Καθαρό 0.301 -0.079 0 -0.002
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.393 -4.384 -3.086 -1.673 0.642
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.643 -4.457 -3.441 -4.138 0.662
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.643 -4.457 -3.441 -4.138 0.662
  Καθαρά Κέρδη 10.643 -4.457 -3.441 -4.138 0.662
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.643 -4.457 -3.441 -4.138 0.662
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.643 -4.457 -3.441 -4.138 0.662
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.643 -4.457 -3.441 -4.138 0.662
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 78.3133 76.9062 75.444 67.0571 64.6091
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.1359 -0.05795 -0.04561 -0.06171 0.01025
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.1359 -0.05795 -0.05274 -0.06658 0.01025
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 38.856 30.843 26.066 20.226 17.997
  Έσοδα 38.856 30.843 26.066 20.226 17.997
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.577 8.894 6.77 4.931 4.318
  Ακαθάριστο Εισόδημα 28.279 21.949 19.296 15.295 13.679
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37.549 31.714 28.426 22.228 20.225
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.533 17.683 17.041 13.254 12.468
  Depreciation / Amortization 5.439 5.137 4.615 4.043 3.439
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα 1.307 -0.871 -2.36 -2.002 -2.228
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.471 0.043 -0.013 -0.012 0.016
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1.778 -0.385 -2.372 -2.012 -2.212
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 11.024 -0.381 -2.308 -2.149 -2.232
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 11.024 -0.381 -2.308 -2.149 -2.232
  Καθαρά Κέρδη 11.024 -0.381 -2.308 -2.149 -2.232
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 11.024 -0.381 -2.308 -2.149 -2.232
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 11.024 -0.381 -2.308 -2.149 -2.232
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 11.024 -0.381 -2.308 -2.149 -2.232
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 79.2602 77.3664 77.0598 76.7525 76.2951
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.13909 -0.00492 -0.02995 -0.028 -0.02925
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.13909 -0.00492 -0.02995 -0.028 -0.02925
  Άλλο, Καθαρό 0 0.443 0.001 0.002
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 56.469 57.842 71.799 33.773 35.556
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41.816 45.121 65.793 29.689 30.287
  Μετρητά 24.031 17.465 38.429 29.286 30.069
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 17.785 27.656 27.364 0.403 0.218
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.267 6.513 3.24 1.849 2.872
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.647 5.826 2.673 1.383 2.645
  Συνολικό Απόθεμα 6.707 5.601 1.855 1.645 1.803
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.679 0.607 0.911 0.59 0.594
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 106.602 90.438 89.806 50.303 46.538
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.491 3.521 3.401 3.936 1.013
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9.532 7.489 6.256 5.611 1.974
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.041 -3.968 -2.855 -1.675 -0.961
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 25.165 19.937 14.094 12.05 7.691
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14.293 13.174 9.244 6.097 5.261
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.688 2.347 1.342 1.541 1.122
  Δεδουλευμένα Έξοδα 7.129 5.828 4.351 1.985 3.2
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.98 0.86 0.656 0.585
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.496 4.139 2.895 1.986 0.939
  Σύνολο Οφειλών 16.406 15.154 10.951 8.336 5.394
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.619 1.107 1.432 2.003 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.494 0.873 0.275 0.236 0.133
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 90.196 75.284 78.855 41.967 41.144
  Κοινή Μετοχή 129.307 128.266 126.947 87.526 83.143
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -39.167 -52.346 -47.871 -45.414 -41.853
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.056 -0.636 -0.221 -0.145 -0.146
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 106.602 90.438 89.806 50.303 46.538
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 77.4519 77.1706 76.2746 67.9405 64.296
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.191 0.533 0.512 0.544 2.278
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.619 1.107 1.432 2.003
  Υπεραξία, Καθαρό 9.286 8.605
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 56.469 54.4 57.842 67.185 71.799
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.031 37.867 44.465 60.335 65.429
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.031 21.867 17.465 33.335 38.429
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16 16 27 27 27
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.267 7.947 6.513 3.409 3.24
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.647 6.483 5.826 2.866 3.199
  Συνολικό Απόθεμα 6.707 6.054 5.601 2.105 1.855
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.464 2.532 1.263 1.336 1.275
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 106.602 90.177 90.438 86.397 89.806
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4.491 3.274 3.521 3.231 3.401
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 25.165 23.066 28.542 15.459 14.094
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11.191 0.533 0.533 0.522 0.512
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 14.293 12.36 13.174 7.75 9.244
  Payable/Accrued 3.834 4.645 3.496 2.331 2.524
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.37 3.828 5.356 2.512 3.789
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.98 0.893 0.86 0.632 0.656
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.109 2.994 3.462 2.275 2.275
  Σύνολο Οφειλών 16.406 13.838 15.154 9.176 10.951
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1.619 0.653 1.107 1.106 1.432
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.619 0.653 1.107 1.106 1.432
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.494 0.825 0.873 0.32 0.275
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 90.196 76.339 75.284 77.221 78.855
  Κοινή Μετοχή 129.307 128.656 128.266 128.128 126.947
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -39.167 -52.317 -52.982 -50.907 -47.871
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 106.602 90.177 90.438 86.397 89.806
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 77.4519 77.4439 77.1706 76.9462 76.2746
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.056 -0.221
  Υπεραξία, Καθαρό 9.286 8.904
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.981 6.743 4.835 3.616 1.0364
  Cash Receipts 43.021 33.484 31.635 27.747 19.679
  Cash Payments -41.935 -27.677 -27.258 -25.51 -19.1662
  Cash Taxes Paid -0.196 -0.298 0.039 -0.153 -0.06207
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.091 -0.105 -0.117 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.182 1.339 0.536 1.532 0.5857
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.161 -35.03 -8.75 -6.451 -2.97577
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -12.057 -8.03 -8.306 -6.451 -3.65577
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -9.104 -27 -0.444 0 0.68
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.738 38.141 3.133 19.247 -3.05876
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.023 -1.256 -0.299 -0.789 -7.1451
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.052 40.032 4.074 20.036 4.08634
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -20.964 9.143 -0.783 16.438 -5.06317
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.046 -0.711 -0.001 0.026 -0.06504
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.767 -0.635 -0.642
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 1.826 0.981 0.551 6.743 3.24
  Cash Receipts 29.795 43.021 20.081 33.484 14.918
  Cash Payments -28.089 -41.935 -19.449 -27.677 -12.473
  Cash Taxes Paid -0.049 -0.196 -0.12 -0.298 -0.325
  Cash Interest Paid -0.035 -0.091 -0.042 -0.105 -0.055
  Changes in Working Capital 0.204 0.182 0.081 1.339 1.175
  Cash From Investing Activities 2.969 -21.161 -5.232 -35.03 -31.06
  Capital Expenditures -8.031 -12.057 -5.232 -8.03 -4.06
  Other Investing Cash Flow Items, Total 11 -9.104 0 -27 -27
  Cash From Financing Activities -0.486 -0.738 -0.368 38.141 38.467
  Financing Cash Flow Items -0.011 -0.023 -0.018 -1.256 -1.254
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.052 0 40.032 40.028
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.475 -0.767 -0.35 -0.635 -0.307
  Foreign Exchange Effects 0.093 -0.046 -0.045 -0.711 -0.607
  Net Change in Cash 4.402 -20.964 -5.094 9.143 10.04
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  AustralianSuper Pension Fund 7.6115 6325799 1966770 2023-09-13 LOW
  Yamaha Corp Corporation 7.5676 6289308 0 2023-09-06
  Smallco Investment Manager Ltd. Investment Advisor 4.3807 3640777 -488865 2023-09-13
  Williams (Aidan Michael) Individual Investor 2.3431 1947305 0 2023-10-24
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1561 1791915 7316 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.2663 1052371 35799 2023-09-30 LOW
  Witana (Geetha Varuni) Individual Investor 1.0311 856932 -56437 2023-09-06
  FIL Investment Management (Australia) Limited Investment Advisor 0.8536 709411 0 2023-09-30 HIGH
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8094 672649 -4098 2022-12-31 LOW
  Mirrabooka Investments Ltd Investment Advisor 0.7496 623000 86000 2023-09-06 LOW
  Krall (David A) Individual Investor 0.6044 502308 2308 2023-10-05 LOW
  Pengana Capital Group Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5129 426288 0 2023-05-31 LOW
  Wingadangee Pty. Ltd. Corporation 0.4054 336958 0 2023-09-06
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3661 304246 2715 2023-09-30 LOW
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.3616 300550 300550 2023-09-06 LOW
  Martannmar Pty. Ltd. Corporation 0.3566 296358 0 2023-09-06
  Ware (Christopher) Individual Investor 0.3334 277044 -33173 2023-09-06
  Clucas (Evan Philip) Individual Investor 0.3215 267216 52460 2023-09-06 LOW
  Carrawing Pty. Ltd. Corporation 0.3144 261258 0 2023-09-06
  Carramelon Pty. Ltd. Corporation 0.3144 261258 0 2023-09-06

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Electronic Components

  Level 7, 64 Kippax Street
  Surry Hills
  NEW SOUTH WALES 2010
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0113%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου