Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Auckland International Airport Limited - AIAau CFD

  7.484
  2.03%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.042
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 7.335
  Άνοιγμα* 7.344
  Μεταβολή 1 έτους* -1.61%
  Εύρος ημέρας* 7.344 - 7.504
  Εύρος 52 εβδ. 6.88-8.14
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.02M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.54M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.62B
  Αναλογία P/E 60.29
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.47B
  Έσοδα 300.30M
  EPS 0.13
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.27
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 7.474 0.070 0.95% 7.404 7.504 7.384
  Nov 30, 2023 7.394 -0.080 -1.07% 7.474 7.494 7.364
  Nov 29, 2023 7.474 0.129 1.76% 7.345 7.504 7.315
  Nov 28, 2023 7.335 0.020 0.27% 7.315 7.394 7.305
  Nov 27, 2023 7.315 -0.039 -0.53% 7.354 7.464 7.065
  Nov 26, 2023 7.354 0.059 0.81% 7.295 7.364 7.285
  Nov 24, 2023 7.325 -0.020 -0.27% 7.345 7.354 7.295
  Nov 23, 2023 7.335 0.110 1.52% 7.225 7.364 7.225
  Nov 22, 2023 7.215 0.010 0.14% 7.205 7.304 7.205
  Nov 21, 2023 7.215 0.070 0.98% 7.145 7.245 7.145
  Nov 20, 2023 7.155 0.010 0.14% 7.145 7.265 7.125
  Nov 19, 2023 7.135 0.040 0.56% 7.095 7.135 7.095
  Nov 17, 2023 7.115 -0.010 -0.14% 7.125 7.165 7.085
  Nov 16, 2023 7.135 -0.110 -1.52% 7.245 7.265 7.115
  Nov 15, 2023 7.255 -0.020 -0.27% 7.275 7.285 7.205
  Nov 14, 2023 7.285 0.110 1.53% 7.175 7.364 7.165
  Nov 13, 2023 7.175 0.020 0.28% 7.155 7.215 7.125
  Nov 12, 2023 7.155 0.040 0.56% 7.115 7.165 7.115
  Nov 10, 2023 7.175 0.040 0.56% 7.135 7.195 7.125
  Nov 9, 2023 7.145 -0.020 -0.28% 7.165 7.215 7.135

  Auckland International Airport Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 625.9 300.3 281.1 567 743.4
  Έσοδα 625.9 300.3 281.1 567 743.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 129.8 92 77.8 101.7 105.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 496.1 208.3 203.3 465.3 637.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 389.7 270.3 241.8 472.9 290.8
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 71.6 52.3 43.7 79.9 73.6
  Depreciation / Amortization 145.3 113.1 124.7 112.7 102.2
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.1 0 0.2
  Other Operating Expenses, Total 15.1 4.6 5 7.5 9
  Λειτουργικά Έσοδα 236.2 30 39.3 94.1 452.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -192 139.6 453.9 103.3 183.1
  Άλλο, Καθαρό -3.8
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 44.2 169.6 493.2 197.4 631.9
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 43.2 191.6 464.2 193.9 523.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 43.2 191.6 464.2 193.9 523.5
  Καθαρά Κέρδη 43.2 191.6 464.2 193.9 523.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 43.2 191.6 464.2 193.9 523.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 43.2 191.6 464.2 193.9 523.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 43.2 191.6 464.2 193.9 523.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1472.46 1472.44 1472 1279.22 1206.27
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02934 0.13012 0.31535 0.15158 0.43398
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0 0 0 0.2225
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04779 0.13379 0.30934 0.28296 0.43398
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 27.8 8.3 -9.4 171.1 0
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 338.1 287.8 174.1 126.2 149.6
  Έσοδα 338.1 287.8 174.1 126.2 149.6
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 68.6 61.2 50.9 41.1 41.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 269.5 226.6 123.2 85.1 108.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 222.2 167.5 150.7 119.6 139.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.2 31.4 28.7 22.1 25
  Depreciation / Amortization 76.6 68.7 59.4 53.7 65.4
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 27.7 0.1 8.2 0.1 4.6
  Other Operating Expenses, Total 13.1 6.1 3.5 2.6 3
  Λειτουργικά Έσοδα 115.9 120.3 23.4 6.6 10.4
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -70.2 -121.8 52.9 86.7 455.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45.7 -1.5 76.3 93.3 465.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 38.4 4.8 82.8 108.8 436.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 38.4 4.8 82.8 108.8 436.1
  Καθαρά Κέρδη 38.4 4.8 82.8 108.8 436.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 38.4 4.8 82.8 108.8 436.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 38.4 4.8 82.8 108.8 436.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 38.4 4.8 82.8 108.8 436.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1472.69 1472.22 1472.8 1472.09 1472.03
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02607 0.00326 0.05622 0.07391 0.29626
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.04188 0.0033 0.05984 0.07395 0.29918
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 160.8 74.8 125.8 837 106.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 106.2 24.7 79.5 765.3 37.3
  Μετρητά 6.6 1.8 0.2 2.1
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 44.3 43.1 46.3 47.1 39.1
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 16.2 2.3 25.4 16.3 12.7
  Συνολικό Απόθεμα 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.7 7 9.2 29.9
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.6 15.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10829.3 10152.9 9777.3 9297.2 8697.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7548.3 6986.1 6826.5 6060.8 6577.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7851.2 7242.3 6250.1 6777.8
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -302.9 -256.2 -189.3 -200.7
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3075.2 3063.9 2795.8 2168.9 1851.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 45 28.1 29.2 230.5 162.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 596.2 610.1 326 467.3 560
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12.5 10.4 7.9 9.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 25.5 19.1 23.1 24.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 166.8 142.6 92 91.9 91.8
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 262 373 128 228.9 350
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 129.4 65 2.6 115.5 83.5
  Σύνολο Οφειλών 2451.8 2002 1847.8 2660.1 2664.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1388.3 961 1172.8 1824.4 1748.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1388.3 961 1172.8 1824.4 1748.6
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 438.5 411.9 278.3 231.7 265.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 28.8 19 70.7 136.7 90.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8377.5 8150.9 7929.5 6637.1 6032.9
  Κοινή Μετοχή 1680.8 1680.2 1679.2 1678.6 468.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1479.5 1414.5 1201.9 729.4 668.8
  Unrealized Gain (Loss) 5187.3 5040.2 5099.9 4333.7 4968.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 29.9 16 -51.5 -104.6 -72.9
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10829.3 10152.9 9777.3 9297.2 8697.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1472.28 1472.2 1472.03 1471.92 1210.67
  Μετρητά & Ισοδύναμα 99.6 22.9 79.5 765.1 35.2
  Payable/Accrued 103.4
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 160.8 143.2 74.8 77.4 125.8
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 106.2 62.8 24.7 35.1 79.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 106.2 62.8 24.7 35.1 79.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 53 80.4 50.1 42.3 46.3
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 51.6 58.7 28.5 22 25.4
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.6
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 10829.3 10347.5 10152.9 9898.2 9777.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7548.3 7130.3 6986.1 6863.3 6826.5
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3075.2 3023.7 3063.9 2941.7 2795.8
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 45 50.3 28.1 15.8 29.2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 596.2 673 610.1 485.5 326
  Payable/Accrued 159.9 109.5 87.1 69 103.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 166.8 167 142.6 117.9 92
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 262 390 373 298 128
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.5 6.5 7.4 0.6 2.6
  Σύνολο Οφειλών 2451.8 2173.8 2002 1828 1847.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1388.3 1054.1 961 1037.9 1172.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1388.3 1054.1 961 1037.9 1172.8
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 438.5 412 411.9 274.3 278.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 28.8 34.7 19 30.3 70.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8377.5 8173.7 8150.9 8070.2 7929.5
  Κοινή Μετοχή 1680.8 1680.8 1680.2 1680.1 1679.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1479.5 1420 1414.5 1310.4 1201.9
  Unrealized Gain (Loss) 5187.3 5040 5040.2 5099.9 5099.9
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 29.9 32.9 16 -20.2 -51.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 10829.3 10347.5 10152.9 9898.2 9777.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1472.28 1472.27 1472.2 1472.18 1472.03
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 101.2 61 175.8 375.9 321.2
  Cash Receipts 287 271.2 586 756 674
  Cash Payments -134.6 -116.5 -242.5 -203.6 -180.5
  Cash Taxes Paid 0 -0.6 -94.2 -101.1 -96.4
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -51.5 -98 -75.1 -77.4 -77.9
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.3 4.9 1.6 2 2
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -283.2 -216.5 -396.6 -318.7 -33.5
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -224.8 -141.9 -240.5 -239.1 -310.3
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -58.4 -74.6 -156.1 -79.6 276.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 127.2 -530.3 948.8 -126.6 -226.1
  Total Cash Dividends Paid 0 -104.3 -201.6 -198.2
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 1178.1 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 128.6 -609.9 -125 75 -27.9
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -54.8 -685.8 728 -69.4 61.6
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.4 79.6
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 140.3 101.2 29.6 61 31.1
  Cash Receipts 262.3 287 128.9 271.2 133.8
  Cash Payments -92.4 -134.6 -72.7 -116.5 -71.2
  Cash Taxes Paid 0 -0.6 0
  Cash Interest Paid -30.6 -51.5 -26.8 -98 -33.7
  Changes in Working Capital 1 0.3 0.2 4.9 2.2
  Cash From Investing Activities -254.2 -283.2 -150 -216.5 -119
  Capital Expenditures -205.1 -224.8 -124.4 -141.9 -76.2
  Other Investing Cash Flow Items, Total -49.1 -58.4 -25.6 -74.6 -42.8
  Cash From Financing Activities 152 127.2 76 -530.3 5
  Total Cash Dividends Paid 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 152 128.6 76 -609.9 5
  Net Change in Cash 38.1 -54.8 -44.4 -685.8 -82.9
  Financing Cash Flow Items -1.4 79.6
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Auckland City Council Corporation 11.0629 163231466 -103097446 2023-08-31
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3179 63709713 17289248 2023-09-05 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4546 36217587 1629729 2023-09-30 LOW
  Accident Compensation Corporation Insurance Company 2.2879 33757543 -2367081 2023-06-30 LOW
  Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 1.3961 20599690 10299845 2023-06-30 LOW
  Public Trust Government Agency 1.367 20169244 10789090 2023-06-30 MED
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2306 18157285 2043395 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.9752 14389138 12620690 2023-09-05 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.581 8572106 2244882 2023-09-05 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5338 7875805 4060128 2023-09-05 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5025 7413625 -7 2023-09-30 LOW
  Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4517 6665359 0 2023-09-30 LOW
  Nuveen Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4382 6465464 578152 2023-09-30 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 0.3441 5076993 193500 2023-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3271 4826099 27630 2023-09-30 LOW
  UBS Asset Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 0.2927 4318502 0 2023-09-05 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2667 3935820 -50745 2023-09-30 LOW
  Duff & Phelps Investment Management Company Investment Advisor 0.2393 3531377 -25834 2023-09-30 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.2325 3430705 317898 2023-09-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.2193 3235501 113159 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Airport Operators & Services (NEC)

  Auckland Airport
  PO Box 73020
  MANUKAU
  2150
  NZ

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0054%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου