Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Astrotech - ASTC CFD

  9.372
  1.58%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.066
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.001
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.522
  Άνοιγμα* 8.942
  Μεταβολή 1 έτους* -12.91%
  Εύρος ημέρας* 8.942 - 9.372
  Εύρος 52 εβδ. 7.00-15.11
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2,770.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 84.91K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.35M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.70M
  Έσοδα 1.14M
  EPS -6.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -0.21
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 12, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 9.372 0.500 5.64% 8.872 9.492 8.872
  Apr 11, 2024 9.522 0.540 6.01% 8.982 9.522 8.982
  Apr 10, 2024 9.472 0.280 3.05% 9.192 9.472 8.792
  Apr 9, 2024 9.722 -0.350 -3.47% 10.072 10.072 9.412
  Apr 8, 2024 10.192 1.110 12.22% 9.082 10.192 9.082
  Apr 5, 2024 9.182 0.450 5.15% 8.732 9.182 8.732
  Apr 4, 2024 9.272 0.500 5.70% 8.772 9.322 8.772
  Apr 3, 2024 8.572 0.050 0.59% 8.522 8.582 8.382
  Apr 2, 2024 8.472 0.000 0.00% 8.472 8.472 8.422
  Apr 1, 2024 8.632 -0.040 -0.46% 8.672 8.672 8.472
  Mar 28, 2024 8.672 0.150 1.76% 8.522 8.672 8.122
  Mar 27, 2024 8.522 0.000 0.00% 8.522 8.772 8.522
  Mar 26, 2024 8.572 -0.300 -3.38% 8.872 8.872 8.522
  Mar 25, 2024 8.772 0.280 3.30% 8.492 8.862 8.152
  Mar 22, 2024 8.372 0.360 4.49% 8.012 8.382 8.012
  Mar 21, 2024 8.412 0.380 4.73% 8.032 8.412 8.032
  Mar 20, 2024 8.332 -0.340 -3.92% 8.672 8.722 8.332
  Mar 19, 2024 8.722 0.050 0.58% 8.672 8.872 8.672
  Mar 18, 2024 8.732 0.750 9.40% 7.982 8.772 7.982
  Mar 15, 2024 8.622 0.350 4.23% 8.272 8.752 7.872

  Astrotech Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Astrotech Corp Earnings Release
  Q3 2024 Astrotech Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, September 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Astrotech Corp Earnings Release
  Q4 2024 Astrotech Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 0.75 0.869 0.334 0.488 0.127
  Έσοδα 0.75 0.869 0.334 0.488 0.127
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.444 0.677 0.298 0.449 0.09
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.306 0.192 0.036 0.039 0.037
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.81 9.464 7.702 8.602 8.544
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.775 6.006 4.741 4.716 4.876
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5.591 2.781 2.692 3.437 3.578
  Λειτουργικά Έσοδα -11.06 -8.595 -7.368 -8.114 -8.417
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.235 -0.197 0.025
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.642 -8.33 -7.603 -8.311 -8.392
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.642 -8.33 -7.603 -8.311 -7.534
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.642 -8.33 -7.603 -8.311 -7.534
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Καθαρά Κέρδη -9.642 -8.33 -7.603 -8.311 -7.534
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.642 -8.33 -7.603 -8.311 -7.534
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.642 -8.33 -7.603 -8.311 -7.534
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.642 -8.33 -7.603 -8.311 -7.534
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.62 1.59007 0.73273 0.21151 0.16465
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.95185 -5.23877 -10.3763 -39.2933 -45.7576
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5.95185 -5.23877 -10.4159 -39.2933 -45.7576
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.029 0
  Άλλο, Καθαρό 1.418 0.265
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0.414 0.035 0.263 0.038 0.024
  Έσοδα 0.414 0.035 0.263 0.038 0.024
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.233 0.024 0.155 0.032 0.015
  Ακαθάριστο Εισόδημα 0.181 0.011 0.108 0.006 0.009
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3.146 2.785 3.077 2.803 2.159
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.169 1.406 1.558 1.642 1.376
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.744 1.355 1.364 1.129 0.768
  Λειτουργικά Έσοδα -2.732 -2.75 -2.814 -2.765 -2.135
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.32 -2.375 -2.418 -2.53 -2.021
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.32 -2.375 -2.418 -2.53 -2.021
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.32 -2.375 -2.418 -2.53 -2.021
  Καθαρά Κέρδη -2.32 -2.375 -2.418 -2.53 -2.021
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.32 -2.375 -2.418 -2.53 -2.021
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.32 -2.375 -2.418 -2.53 -2.021
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.32 -2.375 -2.418 -2.53 -2.021
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.638 1.616 1.613 1.61183 1.60967
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.41636 -1.46968 -1.49907 -1.56964 -1.25554
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.41636 -1.46968 -1.49907 -1.56964 -1.25554
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Άλλο, Καθαρό 0.412 0.375 0.396 0.235 0.114
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.713 54.95 65.11 4.672 2.722
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 42.127 52.626 63.287 3.349 1.588
  Μετρητά & Ισοδύναμα 14.208 26.453 35.936 3.349 1.588
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.919 26.173 27.351 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.226 0.058 0.005 0.53 0.432
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.225 0.058 0.005 0.101 0.003
  Συνολικό Απόθεμα 1.995 1.518 1.5 0.676 0.331
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.365 0.748 0.318 0.117 0.371
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 47.675 56.221 65.633 5.93 3.692
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.932 1.26 0.512 1.187 0.469
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.665 2.682 4.211 4.35 0.838
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.546 0.169 0.396 0.239 0.16
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.951 1.872 1.303 1.39 0.676
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0.5 2.5 2.71 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.002 0.002 0.002 0.002
  Σύνολο Οφειλών 2.956 2.985 4.426 5.305 0.984
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.161 0.213 0.03 0.372 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.13 0.09 0.185 0.583 0.146
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 44.719 53.236 61.207 0.625 2.708
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 190.643 190.642 190.641 190.599 190.571
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 81.002 79.505 77.971 13.934 7.964
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -225.354 -215.712 -207.382 -199.779 -191.698
  Treasury Stock - Common -0.119 0 -4.129 -4.129
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.453 -1.199 -0.023 0
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 47.675 56.221 65.633 5.93 3.692
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1.68173 1.68543 1.64819 0.26165 0.19281
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.03 0.011 0.011 0.071 0.072
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.429
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.933 2.039 1.286 3.699
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.001 -0.779 -0.774 -2.512
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.168 0.139 0.01 0.009
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.332
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.161 0.213 0.03 0.04
  Total Preferred Shares Outstanding 0.2809 0.2809 0.2809
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 41.83 44.713 46.91 49.434 51.353
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.953 42.127 44.149 46.842 48.948
  Μετρητά & Ισοδύναμα 13.09 14.208 14.435 15.889 18.273
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.391 0.226 0.074 0.116 0.038
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.391 0.225 0.074 0.116 0.038
  Συνολικό Απόθεμα 2.19 1.995 1.757 1.497 1.466
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.296 0.365 0.93 0.979 0.901
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 44.632 47.675 49.408 51.335 52.854
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.771 2.932 2.468 1.89 1.49
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.92 3.933 3.34 2.674 2.192
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.149 -1.001 -0.872 -0.784 -0.702
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 2.248 2.665 2.324 2.269 1.888
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.646 0.546 0.274 0.301 0.287
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.445 1.951 1.905 1.824 1.459
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.157 0.168 0.145 0.143 0.141
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0 0.001 0.001
  Σύνολο Οφειλών 2.515 2.956 2.605 2.625 2.129
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.131 0.161 0.103 0.14 0.177
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.131 0.161 0.103 0.14 0.177
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.136 0.13 0.178 0.216 0.064
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 42.117 44.719 46.803 48.71 50.725
  Κοινή Μετοχή 190.643 190.643 190.643 190.643 190.642
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 81.366 81.002 80.651 80.295 79.892
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -228.266 -225.354 -223.034 -220.659 -218.242
  Treasury Stock - Common -0.119 -0.119 -0.069
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 44.632 47.675 49.408 51.335 52.854
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1.70173 1.68173 1.68678 1.69045 1.68747
  Total Preferred Shares Outstanding 0.2809 0.2809 0.2809 0.2809 0.2809
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 25.863 27.919 29.714 30.953 30.675
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.031 0.03 0.03 0.011 0.011
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -1.507 -1.453 -1.388 -1.569 -1.567
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.33 -7.603 -8.311 -7.534 -13.251
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -6.792 -7.398 -6.931 -8.475 -10.784
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.236 0.203 0.533 0.262 0.749
  Amortization 0.006 0.016
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.535 0.257 0.348 0.336 2.267
  Cash Taxes Paid 0 0 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.515 0.003 0 0 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.233 -0.255 0.499 -1.116 -0.565
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.596 -27.585 0 3.597 9.159
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.596 -0.211 0 -0.019
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -27.374 0 3.597 9.178
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2.095 67.57 8.692 5.914 -0.007
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 67.582 5.65 5.914 -0.007
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -9.483 32.587 1.761 1.036 -1.632
  Deferred Taxes 0 -0.429
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.095 -0.012 3.042
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -7.322 -4.947 -2.53 -8.33 -6.309
  Cash From Operating Activities -6.34 -4.255 -2.441 -6.792 -5.164
  Cash From Operating Activities 0.308 0.199 0.089 0.236 0.169
  Non-Cash Items 1.147 0.791 0.387 1.535 1.166
  Cash Taxes Paid 0.002 0.001 0.001 0
  Cash Interest Paid 0.066 0.063 0.059 0.515 0.008
  Changes in Working Capital -0.473 -0.298 -0.387 -0.233 -0.19
  Cash From Investing Activities -4.994 -5.732 -5.201 -0.596 -0.37
  Capital Expenditures -1.319 -0.632 -0.346 -0.596 -0.37
  Cash From Financing Activities -0.684 -0.577 -0.538 -2.095 -2.056
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.069 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.615 -0.577 -0.538 -2.095 -2.056
  Net Change in Cash -12.018 -10.564 -8.18 -9.483 -7.59
  Other Investing Cash Flow Items, Total -3.675 -5.1 -4.855 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Astrotech Company profile

  Σχετικά με την Astrotech

  Η Astrotech Corporation είναι μια εταιρεία επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και εμπορίας. Η εταιρεία δρομολογεί, διαχειρίζεται και δημιουργεί εταιρείες που βασίζονται στην τεχνολογία φασματομετρίας μαζών της πλατφόρμας της. Οι επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας περιλαμβάνουν την 1st Detect Corporation (1st Detect), την AgLAB, Inc. (AgLAB) και την BreathTech Corporation (BreathTech). Η 1st Detect αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί χημικούς αναλυτές για χρήση στις αγορές της ασφάλειας αεροδρομίων, του στρατού, των τροφίμων και ποτών και της ανάλυσης αναπνοής. Η BreathTech αναπτύσσει το BreathTest-1000, ένα εργαλείο ανάλυσης αναπνοής για τον έλεγχο των μεταβολιτών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που βρίσκονται στην αναπνοή ενός ατόμου, οι οποίοι θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι μπορεί να έχει κάποια λοίμωξη, συμπεριλαμβανομένης της COVID-19 ή της πνευμονίας. Η AGLAB αναπτύσσει το AgLAB-1000, μια σειρά φασματόμετρων μάζας για χρήση στη γεωργική βιομηχανία για τον έλεγχο διεργασιών και την ανίχνευση ιχνών διαλυτών και φυτοφαρμάκων. Η διαχείριση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας γίνεται μέσω των θυγατρικών της που ανήκουν εξ ολοκλήρου.

  Industry: Electronic Components

  2105 Donley Dr. Suite 100
  Suite 240-9530
  AUSTIN
  TEXAS 78758
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου