Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές AstraZeneca PLC - GBP - AZNl CFD

116.88
0.17%
1.64
Χαμηλό: 116.88
Υψηλό: 119.08
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.64
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

AstraZeneca PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 117.08
Άνοιγμα* 118.04
Μεταβολή 1 έτους* 13.34%
Εύρος ημέρας* 116.88 - 119.08
Εύρος 52 εβδ. 93.99-128.29
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.41M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 31.82M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 183.57B
Αναλογία P/E 48.79
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.55B
Έσοδα 35.29B
EPS 2.43
Μέρισμα (Απόδοση %) 2.02164
Beta 0.26
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 6, 2023 116.88 -0.66 -0.56% 117.54 119.20 116.88
Jun 5, 2023 117.08 -0.02 -0.02% 117.10 118.04 116.66
Jun 2, 2023 117.28 1.62 1.40% 115.66 117.40 115.30
May 31, 2023 116.78 2.22 1.94% 114.56 117.54 114.30
May 30, 2023 113.22 -4.28 -3.64% 117.50 118.28 113.22
May 26, 2023 116.62 -0.10 -0.09% 116.72 118.18 116.10
May 25, 2023 116.08 -0.70 -0.60% 116.78 118.08 115.64
May 24, 2023 116.34 -2.04 -1.72% 118.38 119.14 116.34
May 23, 2023 119.79 0.42 0.35% 119.37 121.71 118.86
May 22, 2023 119.77 0.22 0.18% 119.55 120.95 119.55
May 19, 2023 120.21 0.62 0.52% 119.59 120.61 119.22
May 18, 2023 119.60 0.11 0.09% 119.49 120.83 119.49
May 17, 2023 118.62 -2.43 -2.01% 121.05 121.69 118.50
May 16, 2023 120.31 1.10 0.92% 119.21 120.89 119.21
May 15, 2023 119.80 -0.21 -0.17% 120.01 120.49 119.58
May 12, 2023 119.72 0.56 0.47% 119.16 120.75 119.06
May 11, 2023 119.12 0.44 0.37% 118.68 119.87 118.52
May 10, 2023 117.98 0.00 0.00% 117.98 118.64 116.92
May 9, 2023 118.74 1.22 1.04% 117.52 119.28 117.52
May 5, 2023 118.92 0.90 0.76% 118.02 118.94 116.98

AstraZeneca PLC - GBP Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 44351 37417 26617 24384 22090
Έσοδα 44351 37417 26617 24384 22090
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8649 9542 5270 4824 4246
Ακαθάριστο Εισόδημα 35702 27875 21347 19560 17844
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40594 36361 21455 21460 18703
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13512 11519 9338 8964 8479
Έρευνα & Ανάπτυξη 9612 8519 6094 5320 5266
Depreciation / Amortization 4094 3044 1897 1812 1945
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4820 3846 -763 863 -953
Other Operating Expenses, Total -93 -109 -381 -323 -280
Λειτουργικά Έσοδα 3757 1056 5162 2924 3387
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -815 -819 -716 -766 -775
Άλλο, Καθαρό -441 -502 -530 -610 -619
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2501 -265 3916 1548 1993
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3293 115 3144 1227 2050
Δικαίωμα Μειοψηφίας -5 -3 52 108 105
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3288 112 3196 1335 2155
Καθαρά Κέρδη 3288 112 3196 1335 2155
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3288 112 3196 1335 2155
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3288 112 3196 1335 2155
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3288 112 3196 1335 2155
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1560 1427 1313 1301 1267
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.10769 0.07849 2.43412 1.02613 1.70087
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.89361 2.84245 2.83031 2.89446 2.74532
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.8859 2.22705 1.88804 1.48501 0.85399
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 10879 11207 10982 10771 11390
Έσοδα 10879 11207 10982 10771 11390
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2053 2417 2118 1904 2279
Ακαθάριστο Εισόδημα 8826 8790 8864 8867 9111
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8330 10113 9737 10232 10512
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3196 3469 3353 3633 3057
Έρευνα & Ανάπτυξη 2299 2638 2357 2431 2186
Depreciation / Amortization 954 1034 979 983 1098
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 230 331 1002 1298 1953
Other Operating Expenses, Total -402 224 -72 -17 -61
Λειτουργικά Έσοδα 2549 1094 1245 539 878
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -287 -316 -323 -292 -325
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2262 778 922 247 553
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1804 902 1642 360 388
Δικαίωμα Μειοψηφίας -1 -1 -2 0 -2
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1803 901 1640 360 386
Καθαρά Κέρδη 1803 901 1640 360 386
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1803 901 1640 360 386
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1803 901 1640 360 386
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1803 901 1640 360 386
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1560 1560 1559 1560 1561
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.15577 0.57756 1.05196 0.23077 0.24728
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.9694 0 0.93017 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.27335 0.70833 0.99743 0.80833 1.24792
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22593 26244 19544 15563 15591
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6405 6398 7992 6218 5680
Cash 1411 1461 1182 755 893
Μετρητά & Ισοδύναμα 4755 4868 6650 4614 3938
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 239 69 160 849 849
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9923 8795 5651 5181 4345
Accounts Receivable - Trade, Net 7508 6324 3956 3813 2995
Total Inventory 4699 8983 4024 3193 2890
Prepaid Expenses 1329 1512 1735 865 1436
Other Current Assets, Total 237 556 142 106 1240
Total Assets 96483 105363 66729 61377 60651
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9449 10171 8917 8335 7421
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 17192 18495 17110 15852 14639
Accumulated Depreciation, Total -7743 -8324 -8193 -7517 -7218
Goodwill, Net 19820 19997 11845 11668 11707
Intangibles, Net 39307 42387 20947 20833 21959
Long Term Investments 1142 1237 1147 1459 922
Note Receivable - Long Term 592 504 325 348 515
Other Long Term Assets, Total 3580 4823 4004 3171 2536
Total Current Liabilities 26293 22594 20307 18117 16292
Accounts Payable 2550 2824 2350 1774 1720
Accrued Expenses 8303 8079 4994 5085 5148
Notes Payable/Short Term Debt 261 294 370 154 160
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 5281 1599 2016 1856 1594
Other Current Liabilities, Total 9898 9798 10577 9248 7670
Total Liabilities 59446 66095 51107 48250 48183
Total Long Term Debt 23690 28888 17994 16217 17359
Long Term Debt 22965 28134 17505 15730 17359
Capital Lease Obligations 725 754 489 487 0
Deferred Income Tax 2944 6206 2918 2490 3286
Minority Interest 21 19 16 1469 1576
Other Liabilities, Total 6498 8388 9872 9957 9670
Total Equity 37037 39268 15622 13127 12468
Common Stock 387 387 328 328 317
Additional Paid-In Capital 35155 35126 7971 7941 4427
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1495 3755 7323 4858 7724
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 96483 105363 66729 61377 60651
Total Common Shares Outstanding 1549.8 1549.4 1312.67 1312.14 1267.04
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22266 22593 20224 20917 22647
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6462 6405 4898 4887 5823
Μετρητά & Ισοδύναμα 6232 6166 4458 4817 5762
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 230 239 440 70 61
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10797 11252 10061 9612 9050
Accounts Receivable - Trade, Net 10289 10521 9336 8908 8683
Total Inventory 4967 4699 5078 6220 7624
Other Current Assets, Total 40 237 187 198 150
Total Assets 96687 96483 94185 96579 100273
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9599 9449 9227 9627 10015
Goodwill, Net 20001 19820 19707 19821 19963
Intangibles, Net 39291 39307 39585 39900 41265
Long Term Investments 1234 1142 1102 1180 1237
Note Receivable - Long Term 682 835 792 881 864
Other Long Term Assets, Total 3614 3337 3548 4253 4282
Total Current Liabilities 24860 26293 24850 21815 22740
Payable/Accrued 19210 19040 17694 17821 17864
Notes Payable/Short Term Debt 568 261 584 636 724
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3289 5281 5034 1746 1570
Other Current Liabilities, Total 1793 1711 1538 1612 2582
Total Liabilities 60898 59446 59051 60647 63933
Total Long Term Debt 27646 23690 23681 27146 28805
Long Term Debt 26916 22965 23013 26461 28081
Capital Lease Obligations 730 725 668 685 724
Deferred Income Tax 2795 2944 3479 5275 5626
Minority Interest 22 21 20 19 19
Other Liabilities, Total 5575 6498 7021 6392 6743
Total Equity 35789 37037 35134 35932 36340
Common Stock 387 387 387 387 387
Additional Paid-In Capital 35159 35155 35137 35134 35131
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 243 1495 -390 411 822
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 96687 96483 94185 96579 100273
Total Common Shares Outstanding 1549.85 1549.8 1549.51 1549.48 1549.45
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2501 -265 3916 1548 1993
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9808 5963 4799 2969 2618
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5480 6530 3149 3762 3753
Μη Χρηματικά Στοιχεία 542 141 -332 -103 -1276
Cash Taxes Paid 1623 1743 1562 1118 537
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 849 721 733 774 676
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1285 -443 -1934 -2238 -1852
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2960 -11058 -285 -657 963
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2571 -2200 -2606 -2460 -1371
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -389 -8858 2321 1803 2334
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6823 3649 -2203 -1765 -2044
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1047 -178 -101 4 -67
Total Cash Dividends Paid -4364 -3856 -3572 -3592 -3484
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 29 29 30 3525 34
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1441 7654 1440 -1702 1473
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -80 -62 12 5 -38
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -55 -1508 2323 552 1499
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 2262 2501 1723 800 553
Cash From Operating Activities 3133 9808 7410 4480 3232
Cash From Operating Activities 1502 5480 4000 2666 1309
Non-Cash Items -391 542 172 15 -12
Cash Taxes Paid 225 1623 1335 1006 228
Cash Interest Paid 257 849 608 386 194
Changes in Working Capital -240 1285 1515 999 1382
Cash From Investing Activities -1246 -2960 -2711 -968 -168
Capital Expenditures -1470 -2571 -2017 -906 -363
Other Investing Cash Flow Items, Total 224 -389 -694 -62 195
Cash From Financing Activities -2031 -6823 -6465 -5035 -3740
Financing Cash Flow Items -840 -1047 -1047 -997 -997
Total Cash Dividends Paid -3047 -4364 -4364 -2971 -2971
Issuance (Retirement) of Stock, Net 4 29 11 8 5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1852 -1441 -1065 -1075 223
Foreign Exchange Effects -11 -80 -86 -35 -9
Net Change in Cash -155 -55 -1852 -1558 -685
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.5098 100893184 1200 2023-01-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.1999 65092368 768 2023-01-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.1199 63852512 752 2023-01-31 LOW
Investor AB Private Equity 3.3299 51608948 608 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8464 44114976 -1215991 2022-12-14 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.2269 34514808 15209 2023-05-01 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.7648 27351981 2675871 2022-12-14 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2141 18816198 280706 2023-05-01 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1273 17471628 -78807 2023-05-01 LOW
GQG Partners, LLC Investment Advisor 1.0697 16579162 1036509 2022-12-14 MED
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9835 15243057 -36818 2023-05-01 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6302 9767199 -6522 2023-05-01 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6158 9543355 495683 2022-12-14 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5411 8386244 -95567 2022-12-14 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.4985 7725827 -10523 2023-05-01 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.4933 7646032 185760 2023-04-30 LOW
Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.4919 7623953 -442236 2023-05-01 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.4722 7318503 -220395 2023-05-01 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.4707 7294740 0 2023-05-01 LOW
BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.4411 6835861 -31445 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

AstraZeneca - GBP Company profile

Σχετικά με την AstraZeneca PLC - GBP

Η AstraZeneca PLC (AstraZeneca) είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με επίκεντρο τον ασθενή. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία ασθενειών. Η Εταιρεία επικεντρώνεται σε τρεις κύριες θεραπευτικές περιοχές: Καρδιαγγειακό, Νεφρική & Μεταβολισμός και Αναπνευστικό & Ανοσολογία. Ο αγωγός της αποτελεί ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ερευνητικών θεραπειών σε ποικίλα στάδια κλινικής ανάπτυξης. Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε τεχνολογίες, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω των διαφόρων συνεργασιών της. Στις τεχνολογίες της περιλαμβάνονται η τεχνολογία ακουστικών σωλήνων, η προηγμένη μοριακή απεικόνιση, η κρυο-ηλεκτρονική μικροσκοπία (cryo-EM), η λειτουργική γονιδιωματική, η multi-omics και το AstraZeneca iLab. Η τεχνολογία ακουστικού σωλήνα της Εταιρείας τη βοηθά να χειρίζεται και να επεξεργάζεται εκατομμύρια ενώσεις για βιολογικό έλεγχο. Το AstraZeneca iLab της είναι το πρωτότυπο ενός αυτοματοποιημένου εργαστηρίου φαρμακευτικής χημείας.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

1 Francis Crick Avenue
CAMBRIDGE
CAMBRIDGESHIRE CB2 0AA
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,963.46 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,997.30 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,554.80 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.53 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00439

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου