Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές AstraZeneca PLC - USD - AZN CFD

  68.88
  0.74%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  AstraZeneca PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 69.39
  Άνοιγμα* 69.75
  Μεταβολή 1 έτους* -3.27%
  Εύρος ημέρας* 68.56 - 69.75
  Εύρος 52 εβδ. 61.73-76.56
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.46M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 110.42M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 204.92B
  Αναλογία P/E 35.20
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.55B
  Έσοδα 44.99B
  EPS 1.89
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.1798
  Beta 0.54
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 11, 2024 69.39 -0.48 -0.69% 69.87 70.01 68.83
  Apr 10, 2024 68.04 0.49 0.73% 67.55 68.11 67.36
  Apr 9, 2024 68.34 0.19 0.28% 68.15 68.40 67.90
  Apr 8, 2024 67.64 0.18 0.27% 67.46 67.71 67.17
  Apr 5, 2024 67.38 0.48 0.72% 66.90 67.66 66.81
  Apr 4, 2024 67.27 -1.56 -2.27% 68.83 68.89 67.24
  Apr 3, 2024 66.75 0.33 0.50% 66.42 67.29 66.36
  Apr 2, 2024 66.94 -0.10 -0.15% 67.04 67.32 66.69
  Apr 1, 2024 67.18 -0.96 -1.41% 68.14 68.14 66.99
  Mar 28, 2024 67.66 -0.48 -0.70% 68.14 68.30 67.62
  Mar 27, 2024 68.19 1.11 1.65% 67.08 68.32 67.00
  Mar 26, 2024 66.29 0.10 0.15% 66.19 66.40 65.71
  Mar 25, 2024 65.80 -0.37 -0.56% 66.17 66.37 65.74
  Mar 22, 2024 66.22 -0.15 -0.23% 66.37 66.78 66.15
  Mar 21, 2024 66.15 -0.35 -0.53% 66.50 66.73 66.12
  Mar 20, 2024 65.68 0.14 0.21% 65.54 65.82 65.14
  Mar 19, 2024 65.79 0.29 0.44% 65.50 65.84 65.19
  Mar 18, 2024 65.79 -0.18 -0.27% 65.97 66.31 65.75
  Mar 15, 2024 66.27 -1.05 -1.56% 67.32 67.34 66.02
  Mar 14, 2024 66.99 -0.59 -0.87% 67.58 67.60 66.62

  AstraZeneca PLC - USD Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 44351 37417 26617 24384 22090
  Έσοδα 44351 37417 26617 24384 22090
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8649 9542 5270 4824 4246
  Ακαθάριστο Εισόδημα 35702 27875 21347 19560 17844
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 40594 36361 21455 21460 18703
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13512 11519 9338 8964 8479
  Έρευνα & Ανάπτυξη 9612 8519 6094 5320 5266
  Depreciation / Amortization 4094 3044 1897 1812 1945
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5071 3846 -763 863 -953
  Other Operating Expenses, Total -344 -109 -381 -323 -280
  Λειτουργικά Έσοδα 3757 1056 5162 2924 3387
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -815 -819 -716 -766 -775
  Άλλο, Καθαρό -441 -502 -530 -610 -619
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2501 -265 3916 1548 1993
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3293 115 3144 1227 2050
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -5 -3 52 108 105
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3288 112 3196 1335 2155
  Καθαρά Κέρδη 3288 112 3196 1335 2155
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3288 112 3196 1335 2155
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3288 112 3196 1335 2155
  Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3288 112 3196 1335 2155
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1560 1427 1313 1301 1267
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.10769 0.07849 2.43412 1.02613 1.70087
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.04679 2.22705 1.88804 1.48501 0.85399
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.84245
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 11416 10879 11207 10982 10771
  Έσοδα 11416 10879 11207 10982 10771
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1925 1782 2417 2118 1904
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9491 9097 8790 8864 8867
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8960 8330 10113 9737 10232
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3592 3196 3469 3353 3340
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2570 2299 2525 2357 2431
  Depreciation / Amortization 952 954 1034 979 983
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -285 379 641 1002 1298
  Other Operating Expenses, Total 206 -280 27 -72 276
  Λειτουργικά Έσοδα 2456 2549 1094 1245 539
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -368 -287 -316 -323 -292
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2088 2262 778 922 247
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1820 1804 902 1642 360
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -1 -1 -2 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1818 1803 901 1640 360
  Καθαρά Κέρδη 1818 1803 901 1640 360
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1818 1803 901 1640 360
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1818 1803 901 1640 360
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1818 1803 901 1640 360
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1560 1560 1560 1559 1560
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.16538 1.15577 0.57756 1.05196 0.23077
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.00614 1.34953 0.90705 0.99743 0.80833
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22593 26244 19544 15563 15591
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6405 6398 7992 6218 5680
  Μετρητά 1411 1461 1182 755 893
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4755 4868 6650 4614 3938
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 239 69 160 849 849
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 9923 8795 5651 5181 4345
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7508 6324 3956 3813 2995
  Συνολικό Απόθεμα 4699 8983 4024 3193 2890
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1329 1512 1735 865 1436
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 237 556 142 106 1240
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 96483 105363 66729 61377 60651
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9449 10171 8917 8335 7421
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 17192 18495 17110 15852 14639
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7743 -8324 -8193 -7517 -7218
  Υπεραξία, Καθαρό 19820 19997 11845 11668 11707
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 39307 42387 20947 20833 21959
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1142 1237 1147 1459 922
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 592 504 325 348 515
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3580 4823 4004 3171 2536
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26293 22594 20307 18117 16292
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2550 2824 2350 1774 1720
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8303 8079 4994 5085 5148
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 261 294 370 154 160
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5281 1599 2016 1856 1594
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9898 9798 10577 9248 7670
  Σύνολο Οφειλών 59446 66095 51107 48250 48183
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 23690 28888 17994 16217 17359
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 22965 28134 17505 15730 17359
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 725 754 489 487 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2944 6206 2918 2490 3286
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 21 19 16 1469 1576
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 6498 8388 9872 9957 9670
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37037 39268 15622 13127 12468
  Κοινή Μετοχή 387 387 328 328 317
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 35155 35126 7971 7941 4427
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1495 3755 7323 4858 7724
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 96483 105363 66729 61377 60651
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1549.8 1549.4 1312.67 1312.14 1267.04
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22501 22839 22266 22593 20224
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5115 5812 6462 6405 4898
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4871 5664 6232 6166 4458
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 244 148 230 239 440
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11997 11932 10797 11252 10061
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 11300 11092 10289 10521 9336
  Συνολικό Απόθεμα 5292 5051 4967 4699 5078
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 97 44 40 237 187
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 96086 96543 96687 96483 94185
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9700 9624 9599 9449 9227
  Υπεραξία, Καθαρό 19939 19960 20001 19820 19707
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 37687 38326 39291 39307 39585
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1290 1143 1234 1142 1102
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 761 752 682 835 792
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4208 3899 3614 3337 3548
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 28588 26375 24860 26293 24850
  Payable/Accrued 20542 19738 19210 19040 17694
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 331 271 568 261 584
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5276 4516 3289 5281 5034
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2439 1850 1793 1711 1538
  Σύνολο Οφειλών 58889 59151 60898 59446 59051
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 22969 25051 27646 23690 23681
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 22225 24329 26916 22965 23013
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 744 722 730 725 668
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2752 2800 2795 2944 3479
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 24 24 22 21 20
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4556 4901 5575 6498 7021
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 37197 37392 35789 37037 35134
  Κοινή Μετοχή 387 387 387 387 387
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 35166 35163 35159 35155 35137
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1644 1842 243 1495 -390
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 96086 96543 96687 96483 94185
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1549.91 1549.88 1549.85 1549.8 1549.51
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2501 -265 3916 1548 1993
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9808 5963 4799 2969 2618
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5480 6530 3149 3762 3753
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 542 141 -332 -103 -1276
  Cash Taxes Paid 1623 1743 1562 1118 537
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 849 721 733 774 676
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1285 -443 -1934 -2238 -1852
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2960 -11058 -285 -657 963
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2571 -2200 -2606 -2460 -1371
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -389 -8858 2321 1803 2334
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -6823 3649 -2203 -1765 -2044
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1047 -178 -101 4 -67
  Total Cash Dividends Paid -4364 -3856 -3572 -3592 -3484
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 29 29 30 3525 34
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1441 7654 1440 -1702 1473
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -80 -62 12 5 -38
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -55 -1508 2323 552 1499
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 2262 2501 1723 800 553
  Cash From Operating Activities 3133 9808 7410 4480 3232
  Cash From Operating Activities 1502 5480 4000 2666 1309
  Non-Cash Items -391 542 172 15 -12
  Cash Taxes Paid 225 1623 1335 1006 228
  Cash Interest Paid 257 849 608 386 194
  Changes in Working Capital -240 1285 1515 999 1382
  Cash From Investing Activities -1246 -2960 -2711 -968 -168
  Capital Expenditures -1470 -2571 -2017 -906 -363
  Other Investing Cash Flow Items, Total 224 -389 -694 -62 195
  Cash From Financing Activities -2031 -6823 -6465 -5035 -3740
  Financing Cash Flow Items -840 -1047 -1047 -997 -997
  Total Cash Dividends Paid -3047 -4364 -4364 -2971 -2971
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 4 29 11 8 5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1852 -1441 -1065 -1075 223
  Foreign Exchange Effects -11 -80 -86 -35 -9
  Net Change in Cash -155 -55 -1852 -1558 -685

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  AstraZeneca - USD Company profile

  Σχετικά με την AstraZeneca PLC - USD

  Η AstraZeneca PLC (AstraZeneca) είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με επίκεντρο τον ασθενή. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία ασθενειών. Η Εταιρεία επικεντρώνεται σε τρεις κύριες θεραπευτικές περιοχές: Καρδιαγγειακό, Νεφρική & Μεταβολισμός και Αναπνευστικό & Ανοσολογία. Ο αγωγός της αποτελεί ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ερευνητικών θεραπειών σε ποικίλα στάδια κλινικής ανάπτυξης. Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε τεχνολογίες, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω των διαφόρων συνεργασιών της. Στις τεχνολογίες της περιλαμβάνονται η τεχνολογία ακουστικών σωλήνων, η προηγμένη μοριακή απεικόνιση, η κρυο-ηλεκτρονική μικροσκοπία (cryo-EM), η λειτουργική γονιδιωματική, η multi-omics και το AstraZeneca iLab. Η τεχνολογία ακουστικού σωλήνα της Εταιρείας τη βοηθά να χειρίζεται και να επεξεργάζεται εκατομμύρια ενώσεις για βιολογικό έλεγχο. Το AstraZeneca iLab της είναι το πρωτότυπο ενός αυτοματοποιημένου εργαστηρίου φαρμακευτικής χημείας.

  Industry: Pharmaceuticals (NEC)

  1 Francis Crick Avenue
  CAMBRIDGE
  CAMBRIDGESHIRE CB2 0AA
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου