Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ASR Nederland NV - ASRNL CFD

  41.625
  1.35%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.170
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022085 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022085%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000137 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Netherlands
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 42.195
  Άνοιγμα* 42.195
  Μεταβολή 1 έτους* 1.35%
  Εύρος ημέρας* 41.265 - 42.195
  Εύρος 52 εβδ. N/A
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) N/A
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) N/A
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς N/A
  Αναλογία P/E N/A
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία N/A
  Έσοδα N/A
  EPS N/A
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta N/A
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 42.195 -0.710 -1.65% 42.905 43.275 42.195
  Feb 29, 2024 42.605 2.510 6.26% 40.095 43.125 40.095
  Feb 28, 2024 43.245 0.090 0.21% 43.155 43.435 42.805
  Feb 27, 2024 43.055 0.360 0.84% 42.695 43.065 42.455
  Feb 26, 2024 42.715 -0.190 -0.44% 42.905 42.955 42.235
  Feb 23, 2024 42.955 0.020 0.05% 42.935 43.295 42.505
  Feb 22, 2024 43.185 0.070 0.16% 43.115 43.645 42.885
  Feb 21, 2024 42.965 0.040 0.09% 42.925 43.225 42.595
  Feb 20, 2024 42.805 -0.020 -0.05% 42.825 42.965 42.495
  Feb 19, 2024 42.945 -0.220 -0.51% 43.165 43.225 42.855
  Feb 16, 2024 43.055 -0.090 -0.21% 43.145 43.355 42.955
  Feb 15, 2024 43.125 0.260 0.61% 42.865 43.175 42.705
  Feb 14, 2024 42.985 0.150 0.35% 42.835 43.225 42.745
  Feb 13, 2024 43.015 -0.010 -0.02% 43.025 43.175 42.645
  Feb 12, 2024 42.795 0.640 1.52% 42.155 42.855 42.005
  Feb 9, 2024 42.175 0.210 0.50% 41.965 42.345 41.965
  Feb 8, 2024 42.075 -0.040 -0.09% 42.115 42.325 41.845
  Feb 7, 2024 42.385 -0.190 -0.45% 42.575 42.865 42.295
  Feb 6, 2024 42.575 -0.970 -2.23% 43.545 43.800 42.485
  Feb 5, 2024 43.615 -0.185 -0.42% 43.800 44.080 43.415

  ASR Nederland NV Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  08:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  ASR Nederland NV Annual Shareholders Meeting
  ASR Nederland NV Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 5025 9623 7404 7910 5708
  Other Revenue, Total 5660 2423 -2511 -2735 60
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4412 8209 6536 6640 4740
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 663 609 594 549 510
  Depreciation / Amortization 48 29 24 25 16
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 96 89 188 78 57
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 99 42 101 87 67
  Other Operating Expenses, Total -2 97 62 -3 72
  Λειτουργικά Έσοδα 613 1414 868 1270 968
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 929 1209 829 1210 904
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 725 939 657 970 708
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 8 3 0 -2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 733 942 657 970 706
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -2 1 -36
  Καθαρά Κέρδη 733 942 655 971 670
  Total Adjustments to Net Income -48 -48 -46 -59 -60
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 685 894 611 911 646
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 685 894 609 912 610
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 702 911 632 927 610
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 158.65 157.905 160.563 155.813 153.987
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 4.42485 5.76927 3.9486 5.94302 4.19516
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.295 2.057 2.934 0.595 1.479
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.91183 5.97586 4.44713 6.39063 4.53592
  Total Premiums Earned 6202 5907 5326 4845 4484
  Net Investment Income -495 3460 1999 3029 1132
  Realized Gains (Losses) -6342 -2167 2590 2771 32
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 3508 7343 5567 5904 4018
  Άλλο, Καθαρό -35 -20 -39 -60 -64
  Ρύθμιση Αραίωσης 17 17 23 15
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 351 -185
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 3915 3538 548 4966 5070
  Other Revenue, Total -851 68 -3345 -22 132
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3459 3202 2593 4224 4418
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 266 179 183
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 28 31.7 10.3
  Other Operating Expenses, Total 380 447 -161 521.3 373.7
  Λειτουργικά Έσοδα 456 336 -2045 742 652
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 37 -107 -78
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 456 375 -2046 635 574
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 341 283 -1511 487 452
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5 9 -1 0 3
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 346 292 -1512 487 455
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 346 292 -1512 487 455
  Total Adjustments to Net Income -12 -37 -11 -37 -11
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 334 255 -1523 450 444
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 334 255 -1523 450 444
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 334 272 -1523 467 444
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 165.347 163.728 135.018 160.372 155.439
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.02 1.66129 -11.28 2.91197 2.85643
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.918 1.462 0.833 1.36 0.697
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.02 1.79035 -11.28 3.06357 2.90861
  Total Premiums Earned 3395 3142 3090 3021 3014
  Net Investment Income 1371 744 803 1615 1786
  Realized Gains (Losses) -416 352 138
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 3079 2461 2754 3492 3851
  Ρύθμιση Αραίωσης 17 17
  Άλλο, Καθαρό 2 -1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά 2246 2306 2846 2905 2562
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1220
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 63941 75040 77151 69721 59009
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 679 556 198 189 172
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 705 334 320 287
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -149 -136 -130 -115
  Υπεραξία, Καθαρό 224 148 253 247
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 322 204 197 213 119
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 53759 63662 62367 57869 47760
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 332 0 195 258 2127
  Other Assets, Total 6603 7261 10370 7254 4092
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15 13 37 37
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 2264 6269 8500 6143 3255
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 130 102 52 0
  Σύνολο Οφειλών 57832 67674 70838 63628 53530
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2219 1184 1045 1023 524
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2219 1129 1024 1018 524
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 27 18 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9136 5630 6532 5263 6180
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6109 7366 6313 6093 5479
  Κοινή Μετοχή 24 22 23 23 23
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1533 956 976 976 976
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3529 5061 4509 4179 3528
  Treasury Stock - Common -79 -83 -82 -9 0
  Unrealized Gain (Loss) 266 1461 1137 937 586
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 836 -51 -250 -13 366
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 63941 75040 77151 69721 59009
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 147.924 135.793 137.928 140.498 141
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 14 12
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 55 21 5
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 69
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Μετρητά 3594 2246 2305 2306 2593
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 65092 63941 76017 75040 74852
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 648 679 556 556 193
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 321 322 310 428 450
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 53842 53759 65323 64489 63861
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 316 332 0 0 27
  Other Assets, Total 6371 6603 7523 7261 7728
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1983 2264 5741 5741 5877
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 573 606
  Σύνολο Οφειλών 58809 57832 68843 67674 67950
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 2315 2219 1202 1184 1043
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2315 2219 1202 1129 1043
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 17 27 18 18 -3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 8680 9136 5721 5774 5737
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6283 6109 7174 7366 6902
  Κοινή Μετοχή 24 24 22 22 23
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1533 1533 956 956 976
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3655 3529 5613 5061 4777
  Treasury Stock - Common -86 -79 -83 -83 -162
  Unrealized Gain (Loss) 315 266 717 1461 1355
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 842 836 -51 -51 -67
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 65092 63941 76017 75040 74852
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 147.767 147.924 134.061 135.793 135.734
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 55
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0 3 69
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  AEGON Investment Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 29.9528 63298394 63298394 2023-07-04 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.62 11876626 597038 2023-10-09 LOW
  Citigroup Global Markets Ltd. Research Firm 3.3201 7016201 0 2022-12-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 3.2829 6937752 525063 2023-10-02 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 3.274 6918827 1278438 2023-09-13 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.9853 6308808 1611600 2023-10-19 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2711 4799390 344759 2023-07-06 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0849 4406034 55759 2023-09-30 LOW
  Ninety One UK Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.0688 4371863 55835 2023-02-17 LOW
  Goldman Sachs Advisors B.V. Investment Advisor 2.0308 4291603 -221372 2023-06-06 LOW
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.9979 4222068 -80061 2023-02-28 LOW
  Samlyn Capital, LLC Hedge Fund 1.8966 4008123 -105837 2022-10-14 HIGH
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.8496 3908772 -392869 2022-08-23 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7065 3606391 -1388865 2023-06-01 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5144 3200301 7065 2023-08-31 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 1.0182 2151797 -1954514 2023-10-24 LOW
  JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.9017 1905591 866947 2023-06-15 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8734 1845674 -120462 2023-09-30 LOW
  Franklin Mutual Advisers, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8619 1821458 -179737 2023-06-30 LOW
  Fidelity International Investment Advisor 0.7841 1657096 -1094 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Multiline Insurance & Brokers (NEC)

  Archimedeslaan 10
  PO Box 2072
  UTRECHT
  UTRECHT 3584 BA
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου