Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Arqit Quantum Inc. - ARQQ CFD

  0.49
  4.26%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.47
  Άνοιγμα* 0.5
  Μεταβολή 1 έτους* -58.33%
  Εύρος ημέρας* 0.47 - 0.53
  Εύρος 52 εβδ. 0.39-4.13
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 669.34K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 15.89M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 77.02M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 163.55M
  Έσοδα 640.00K
  EPS -0.56
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 0.47 -0.01 -2.08% 0.48 0.48 0.46
  Apr 11, 2024 0.49 -0.05 -9.26% 0.54 0.54 0.46
  Apr 10, 2024 0.53 0.00 0.00% 0.53 0.55 0.52
  Apr 9, 2024 0.54 0.04 8.00% 0.50 0.54 0.50
  Apr 8, 2024 0.51 -0.03 -5.56% 0.54 0.54 0.48
  Apr 5, 2024 0.54 -0.01 -1.82% 0.55 0.55 0.53
  Apr 4, 2024 0.55 0.02 3.77% 0.53 0.56 0.52
  Apr 3, 2024 0.52 -0.10 -16.13% 0.62 0.62 0.50
  Apr 2, 2024 0.60 -0.05 -7.69% 0.65 0.65 0.54
  Apr 1, 2024 0.66 -0.05 -7.04% 0.71 0.71 0.59
  Mar 28, 2024 0.69 -0.01 -1.43% 0.70 0.72 0.69
  Mar 27, 2024 0.70 0.01 1.45% 0.69 0.70 0.67
  Mar 26, 2024 0.69 -0.03 -4.17% 0.72 0.72 0.68
  Mar 25, 2024 0.72 0.01 1.41% 0.71 0.73 0.68
  Mar 22, 2024 0.70 -0.02 -2.78% 0.72 0.73 0.67
  Mar 21, 2024 0.72 -0.01 -1.37% 0.73 0.78 0.71
  Mar 20, 2024 0.72 0.02 2.86% 0.70 0.72 0.65
  Mar 19, 2024 0.71 0.00 0.00% 0.71 0.72 0.65
  Mar 18, 2024 0.73 -0.01 -1.35% 0.74 0.74 0.71
  Mar 15, 2024 0.74 0.00 0.00% 0.74 0.78 0.70

  Arqit Quantum Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Half Year 2024 Arqit Quantum Inc Earnings Release
  Half Year 2024 Arqit Quantum Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, September 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Arqit Quantum Inc Annual Shareholders Meeting
  Arqit Quantum Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Συνολικά έσοδα 7.212 0.04791 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59.31 172.609 0.005
  Other Operating Expenses, Total -17.763 -0.88842 0.005
  Λειτουργικά Έσοδα -52.098 -172.561 -0.005
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 65.075 -271.729 -0.005
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 65.075 -271.729 -0.005
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 65.075 -271.729 -0.005
  Καθαρά Κέρδη 65.075 -271.729 -0.005
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 65.075 -271.729 -0.005
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 65.075 -271.729 -0.005
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 65.075 -271.729 -0.005
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 121.926 110.073 43.125
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53372 -2.46862 -0.00012
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.58585 -1.01329 -0.00012
  Έσοδα 7.212 0.04791
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 69.426 13.2516
  Depreciation / Amortization 1.292 0.05255
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.355 160.193
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.221 -1.07807
  Άλλο, Καθαρό 117.394 -98.0901
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 0.019 1.9188 5.2932 0.04791 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34.596 39.6683 19.6417 172.609 2.12247
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 37.166 45.5526 26.6004 13.2516 2.12247
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 160.193 0
  Λειτουργικά Έσοδα -34.577 -37.7495 -14.3485 -172.561 -2.12247
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.169 -0.15166 -0.06934 -1.07807 0.0086
  Άλλο, Καθαρό 12.91 44.9302 72.4638 -98.0901 -10.5731
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
  Καθαρά Κέρδη -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.836 7.02899 58.046 -271.729 -12.6869
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 125.429 121.926 121.926 110.073 43.125
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.17409 0.05765 0.47608 -2.46862 -0.29419
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.17409 0.05765 0.47608 -1.01329 -0.29419
  Έσοδα 0.019 1.9188 5.2932 0.04791
  Depreciation / Amortization 0.05255
  Other Operating Expenses, Total -2.57 -5.88426 -6.95874 -0.88842
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 56.643 90.2581 0.21658
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.21658
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 123.872 113.726 0.21658
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 23.809 17.0687 0.19658
  Δεδουλευμένα Έξοδα 0.12159
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.07499
  Σύνολο Οφειλών 45.317 147.566 0.19658
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 6.681 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 78.555 -33.8408 0.02
  Κοινή Μετοχή 0.012 0.01101 0.00086
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 92.306 70.9993 0.02414
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -17.12 -105.106 -0.005
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 123.872 113.726 0.21658
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 121.926 110.073 43.125
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 48.966 86.9658
  Μετρητά & Ισοδύναμα 48.966 86.9658
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.677 3.29231
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.677 3.29231
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8.345 0.19885
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2.591 0.25596
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.385 -0.05711
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 40.291 18.235
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.028 0.03369
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 18.565 5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 22.655 17.0687
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 14.827 130.498
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3.357 0.25521
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.154
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 6.681
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 45.756 56.643 97.7732 90.2581 1.47163
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41.504 48.966 82.1585 86.9658 0.79333
  Μετρητά & Ισοδύναμα 41.504 48.966 82.1585 86.9658 0.79333
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.6783
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 114.467 123.872 143.228 113.726 346.485
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0.031 0.028 0.03279 0.03369 345.013
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 20.783 23.809 20.0201 17.0687 2.62337
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.49038
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.13299
  Σύνολο Οφειλών 34.304 45.317 87.3519 147.566 35.5467
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7.595 6.681 8.00324 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5.926 14.827 59.3285 130.498 32.9233
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 80.163 78.555 55.8756 -33.8408 310.938
  Κοινή Μετοχή 0.013 0.012 0.01219 0.01101 345.014
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 109.195 92.306 92.2779 70.9993 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -29.899 -17.12 -36.9282 -105.106 -34.0759
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 114.467 123.872 143.228 113.726 346.485
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 121.926 121.926 120.073 110.073 43.125
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.252 7.677 15.6147 3.29231
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.252 7.677 15.6147 3.29231
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.541 8.345 7.89243 0.19885
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.25596
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.05711
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 57.221 40.291 29.9957 18.235
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.918 18.565 7.53337 5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 19.203 22.655 18.9452 17.0687
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0.854 3.357 0.5137 0.25521
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.58 1.154 1.07492
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 7.595 6.681 8.00324
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -0.005
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -26.916 -24.0348 0
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 13.535 0.26881 0.005
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 22.373 120.105 0
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.724 107.035 -0.07499
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.657 13.0698 0.07499
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -38 86.7712 0
  Deferred Taxes 0 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -40.451 -24.3036
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -24.432 -9.30511
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -24.432 -9.30511
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -9.025 0.00581
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 21.306
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line -4.06031
  Cash From Operating Activities -8.077 -26.916 -13.2207 -24.0348 -1.27509
  Non-Cash Items 13.535 0.26881 0.97313
  Changes in Working Capital -8.077 -40.451 -13.2207 -24.3036 1.81208
  Cash From Investing Activities -17.137 -24.432 -13.4922 -9.30511 -345
  Other Investing Cash Flow Items, Total -345
  Cash From Financing Activities 18.36 22.373 21.0012 120.105 347.068
  Financing Cash Flow Items 0.508 1.724 107.035 337.61
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 18.509 21.306 21.2788 9.4
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.657 -0.657 -0.27757 13.0698 0.058
  Net Change in Cash -7.462 -38 -4.80731 86.7712 0.79333
  Deferred Taxes 0 0
  Capital Expenditures -17.137 -24.432 -13.4922 -9.30511
  Foreign Exchange Effects -0.608 -9.025 0.90433 0.00581

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Arqit Quantum Inc. Company profile

  Σχετικά με την Arqit Quantum Inc.

  Η Arqit Quantum Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία παρέχει πλατφόρμα κβαντικής κρυπτογράφησης ως υπηρεσία, η οποία καθιστά τις επικοινωνιακές συνδέσεις των δικτυακών συσκευών ασφαλείς έναντι των επιθέσεων. Το προϊόν της εταιρείας, QuantumCloud, επιτρέπει στις συσκευές να κατεβάζουν έναν ελαφρύ πράκτορα λογισμικού, ο οποίος δημιουργεί κλειδιά σε συνεργασία με μια άλλη συσκευή. Το QuantumCloud είναι σε θέση να δημιουργεί απεριόριστες ποσότητες κλειδιών σε απεριόριστα μεγέθη ομάδων και ρυθμίζει την ασφαλή είσοδο και έξοδο μιας συσκευής σε μια ομάδα.

  Industry: Security Software

  Nova North
  7 Floor, 11 Bressenden Place
  LONDON
  SW1E 5BY
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου