Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Aridis Pharmaceuticals, Inc. - ARDSus CFD

  0.3090
  21.99%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0059
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.2533
  Άνοιγμα* 0.294
  Μεταβολή 1 έτους* -72.26%
  Εύρος ημέρας* 0.2635 - 0.312
  Εύρος 52 εβδ. 0.05-1.45
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 70.85K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.84M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.59M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 44.57M
  Έσοδα 22.36M
  EPS -0.18
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.97
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 20, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Jul 18, 2023 0.3090 0.0041 1.34% 0.3049 0.3209 0.2601
  Jul 17, 2023 0.2533 -0.0607 -19.33% 0.3140 0.3166 0.2491
  Jul 14, 2023 0.3153 -0.0302 -8.74% 0.3455 0.3455 0.3090
  Jul 13, 2023 0.3490 0.0454 14.95% 0.3036 0.3588 0.2790
  Jul 12, 2023 0.3289 -0.0499 -13.17% 0.3788 0.3987 0.3153
  Jul 11, 2023 0.2606 0.0114 4.57% 0.2492 0.2669 0.2490
  Jul 10, 2023 0.2617 0.0227 9.50% 0.2390 0.2638 0.2390
  Jul 7, 2023 0.2491 0.0257 11.50% 0.2234 0.2502 0.2234
  Jul 6, 2023 0.2263 0.0046 2.07% 0.2217 0.2321 0.2213
  Jul 5, 2023 0.2272 0.0080 3.65% 0.2192 0.2332 0.2192
  Jul 3, 2023 0.2148 0.0006 0.28% 0.2142 0.2259 0.2142
  Jun 30, 2023 0.2144 -0.0025 -1.15% 0.2169 0.2169 0.1993
  Jun 29, 2023 0.2129 0.0037 1.77% 0.2092 0.2167 0.2092
  Jun 28, 2023 0.2116 -0.0276 -11.54% 0.2392 0.2392 0.2092
  Jun 27, 2023 0.2413 -0.0088 -3.52% 0.2501 0.2531 0.2345
  Jun 26, 2023 0.2492 -0.0099 -3.82% 0.2591 0.2591 0.2491
  Jun 23, 2023 0.2597 0.0051 2.00% 0.2546 0.2603 0.2492
  Jun 22, 2023 0.2566 -0.0025 -0.96% 0.2591 0.2591 0.2541
  Jun 21, 2023 0.2565 0.0043 1.70% 0.2522 0.2601 0.2501
  Jun 20, 2023 0.2552 -0.0014 -0.55% 0.2566 0.2671 0.2516

  Aridis Pharmaceuticals, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, May 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release
  Q4 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release
  Q1 2024 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 3.091 1.535 1 1.022 2.757
  Έσοδα 3.091 1.535 1 1.022 2.757
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο
  Ακαθάριστο Εισόδημα
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33.084 43.524 23.401 30.109 26.874
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.161 7.31 6.445 6.026 3.874
  Έρευνα & Ανάπτυξη 25.923 36.936 16.956 24.083 23
  Λειτουργικά Έσοδα -29.993 -41.989 -22.401 -29.087 -24.117
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.121 -0.245 0.068 -0.594 0.38
  Άλλο, Καθαρό -0.257 0.041 1.632
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -30.371 -42.193 -22.333 -29.681 -22.105
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -30.371 -42.193 -22.333 -29.681 -22.105
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -30.371 -42.193 -22.333 -29.681 -22.105
  Καθαρά Κέρδη -30.371 -42.193 -22.333 -29.681 -22.105
  Total Adjustments to Net Income 0 -4.127 0 -1.357
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -30.371 -46.32 -22.333 -29.681 -23.462
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -30.371 -46.32 -22.333 -29.681 -23.462
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -30.371 -46.32 -22.333 -29.681 -23.462
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 18.7773 12.2916 9.16874 8.45828 8.10729
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.61743 -3.76843 -2.43578 -3.50911 -2.89394
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 10.4716 -3.82717 -2.43578 -3.50911 -2.89394
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.722
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 19.647 1.082 1.213 0.399 0.292
  Έσοδα 19.647 1.082 1.213 0.399 0.292
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.978 7.345 8.633 7.811 8.029
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.31 1.814 1.626 1.693 1.681
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.668 5.531 7.007 6.118 6.348
  Λειτουργικά Έσοδα 13.669 -6.263 -7.42 -7.412 -7.737
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.003 0.027 0.146 -0.027 0.008
  Άλλο, Καθαρό -1.528 -0.58 0.887 -0.8 -0.25
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 12.144 -6.816 -6.387 -8.239 -7.979
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12.144 -6.816 -6.387 -8.239 -7.979
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 12.144 -6.816 -6.387 -8.239 -7.979
  Καθαρά Κέρδη 12.144 -6.816 -6.387 -8.239 -7.979
  Total Adjustments to Net Income 0 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 12.144 -6.816 -6.387 -8.239 -7.979
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 12.144 -6.816 -6.387 -8.239 -7.979
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 12.144 -6.816 -6.387 -8.239 -7.979
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.573 30.4149 22.0046 17.7016 17.7016
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.33205 -0.2241 -0.29026 -0.46544 -0.45075
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.33205 -0.2241 8.52609 -0.46544 1.41349
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.626 24.39 12.755 25.837 28.347
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.876 18.098 8.232 20.897 24.237
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.876 18.098 8.232 20.897 24.237
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.24 0.237 0.368 0.413 1.66
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1 0 1.66
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.341 2.7 2.182 2.99 2.45
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 14.695 26.796 15.117 27.967 31.611
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.147 1.357 1.258 1.006 1.271
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.19 2.942 2.413 1.829 1.762
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.043 -1.585 -1.155 -0.823 -0.491
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.017 0.022 0.027 0.032 0.038
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.827 0.931 0.987 0.557 0.995
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 36.898 33.348 22.44 19.331 5.297
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.089 5.24 1.886 1.755 2.331
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.102 6.464 1.33 2.974 2.944
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 20.188 20.948 18.785 14.602 0.022
  Σύνολο Οφειλών 38.927 39.906 23.798 24.331 5.297
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.282 0.276 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.029 1.276 1.082 5 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -24.232 -13.11 -8.681 3.636 26.314
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 166.38 152.183 114.42 104.404 97.401
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -195.666 -165.295 -123.102 -100.769 -71.088
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 14.695 26.796 15.117 27.967 31.611
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 27.0335 17.7016 10.0657 8.91846 8.10476
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0.009 0.96
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.169 3.355 1.973 1.537
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.078 0.096 0.09 0.526
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.519 0.696 0.439
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 5.282 0.276
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5.051
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4.11 3.884 6.566 11.626 8.635
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.035 0.019 1.32 4.876 1.886
  Μετρητά & Ισοδύναμα 0.035 0.019 1.32 4.876 1.886
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.517 0.3 0.1 1.24 0.248
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.558 3.565 3.16 3.341 3.768
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 1.986 2.169 2.733
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6.534 6.482 9.434 14.695 12.12
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.584 1.757 1.947 2.147 2.506
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.832 3.947 4.075 4.19 4.45
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.248 -2.19 -2.128 -2.043 -1.944
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 0.078 0.078 0.078
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.827 0.827 0.828 0.827 0.883
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 17.482 20.394 35.431 36.898 42.277
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 8.82 10.967 6.159 6.089 12.025
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.267 9.024 9.958 10.102 9.02
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0.208 0.519 0.831
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.395 0.403 19.106 20.188 20.401
  Σύνολο Οφειλών 18.336 21.396 37.316 38.927 47.943
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 3.499
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 3.499
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.854 1.002 1.885 2.029 2.167
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -11.802 -14.914 -27.882 -24.232 -35.823
  Κοινή Μετοχή 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 170.827 168.894 168.684 166.38 153.454
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -190.421 -190.338 -202.482 -195.666 -189.279
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6.534 6.482 9.434 14.695 12.12
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 44.574 36.0775 36.0775 27.0335 17.7016
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.417 0.2 0 1
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 7.787 6.526 5.912 5.051
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -30.371 -42.193 -22.333 -29.681 -22.105
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -29.127 -22.936 -20.476 -8.159 -24.271
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.487 0.435 0.337 0.338 0.283
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.056 8.305 2.137 2.961 0.066
  Cash Taxes Paid 0.019 0.002 0.002 0.002 0.002
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.299 10.517 -0.617 18.223 -2.515
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.082 -0.53 -0.367 -0.174 -1.677
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.082 -0.53 -0.367 -0.174 -0.677
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 14.782 34.72 8.678 4.993 25.089
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 12.612 29.72 7.963 4.993 25.089
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5 5 0.715
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -14.427 11.254 -12.165 -3.34 -0.859
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -1
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.83
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -6.816 -30.371 -23.984 -15.745 -7.766
  Cash From Operating Activities -4.002 -29.127 -20.57 -16.305 -10.166
  Cash From Operating Activities 0.087 0.487 0.387 0.262 0.131
  Non-Cash Items -0.011 2.056 2.659 1.487 0.833
  Cash Taxes Paid 0.001 0.019 0.005 0.002 0
  Changes in Working Capital 2.738 -1.299 0.368 -2.309 -3.364
  Cash From Investing Activities 0 -0.082 -0.033 -0.033 -0.021
  Capital Expenditures 0 -0.082 -0.033 -0.033 -0.021
  Cash From Financing Activities 0.263 14.782 3.75 4.304 4.443
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.059 12.612 0 0 0
  Net Change in Cash -3.739 -14.427 -16.853 -12.034 -5.744
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 5 5 5 5
  Financing Cash Flow Items -1.796 -2.83 -1.25 -0.696 -0.557
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Cystic Fibrosis Foundation Corporation 12.8531 5168732 0 2023-04-04 HIGH
  The Lind Partners, LLC Investment Advisor 7.4601 3000000 3000000 2023-03-16 LOW
  AstraZeneca PLC Corporation 2.2006 884956 0 2023-07-28 LOW
  HEPALINK USA, Inc. Corporation 2.1845 878456 0 2023-07-28 LOW
  Truong (Vu) Individual Investor 1.8336 737353 -15000 2023-07-28 LOW
  Patzer (Eric) Individual Investor 1.745 701732 -12400 2023-07-28 LOW
  Roumell Asset Management, L.L.C. Investment Advisor 1.1105 446588 0 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5029 202247 159000 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3557 143034 0 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3387 136197 -388959 2023-06-30 LOW
  HRT Financial LP Investment Advisor 0.1833 73723 56496 2023-06-30 HIGH
  Hamilton (John F) Individual Investor 0.141 56708 49708 2023-07-28 LOW
  Minot Wealth Management LLC Investment Advisor 0.1243 50000 0 2022-06-30
  Windham-Bannister (Susan Richards) Individual Investor 0.0969 38987 33987 2023-07-28 HIGH
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0908 36533 0 2023-06-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0699 28104 0 2023-06-30 LOW
  Cornerstone Wealth Management, LLC Investment Advisor 0.0497 20000 20000 2023-06-30 LOW
  Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0407 16363 14779 2023-06-30 HIGH
  Wealth Architects, LLC Investment Advisor 0.035 14077 0 2023-06-30 LOW
  Virtu Americas LLC Research Firm 0.0294 11809 11809 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Aridis Pharmaceuticals, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Aridis Pharmaceuticals, Inc.

  Η Aridis Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία προχωρημένου σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη στοχευμένης ανοσοθεραπείας με τη χρήση πλήρως ανθρώπινων μονοκλωνικών αντισωμάτων (mAbs) για τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων. Ο ιδιόκτητος αγωγός προϊόντων της Εταιρείας αποτελείται από πλήρως ανθρώπινα mAbs που στοχεύουν σε συγκεκριμένα παθογόνα που σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις, κυρίως τη νοσοκομειακή πνευμονία (HAP), την πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP), την κυστική ίνωση και το COVID-19. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το AR-301, στοχεύει την άλφα τοξίνη που παράγεται από τα θετικά κατά Gram βακτήρια Staphylococcus aureus (S. aureus), ένα κοινό παθογόνο που σχετίζεται με HAP και VAP. Οι δραστηριότητες κλινικής ανάπτυξης επικεντρώνονται στα AR-301, AR-712 και AR-501. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πλατφόρμας ανακάλυψης και παραγωγής αντισωμάτων με την ονομασία aPEXTM επεκτείνει τις δυνατότητες της MabIgX, της διαφοροποιημένης πλατφόρμας ανακάλυψης αντισωμάτων.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  983 University Avenue, Bldg. B
  LOS GATOS
  CALIFORNIA 95032
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου