Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Aridis Pharmaceuticals, Inc. - ARDSus CFD

0.2888
2.74%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.0022
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.2811
Άνοιγμα* 0.2691
Μεταβολή 1 έτους* -74.13%
Εύρος ημέρας* 0.2491 - 0.296
Εύρος 52 εβδ. 0.15-2.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 19.08M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 81.77M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.27M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 36.08M
Έσοδα 3.09M
EPS -1.65
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.94
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 5, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 0.2888 0.0048 1.69% 0.2840 0.2960 0.2415
Jun 1, 2023 0.2811 -0.0491 -14.87% 0.3302 0.3389 0.2701
May 31, 2023 0.4053 0.0835 25.95% 0.3218 0.5283 0.2944
May 30, 2023 0.1842 0.0001 0.05% 0.1841 0.1842 0.1793
May 26, 2023 0.1837 0.0044 2.45% 0.1793 0.1837 0.1731
May 25, 2023 0.1804 -0.0079 -4.20% 0.1883 0.1893 0.1751
May 24, 2023 0.1841 -0.0102 -5.25% 0.1943 0.1943 0.1772
May 23, 2023 0.1961 0.0004 0.20% 0.1957 0.1989 0.1873
May 22, 2023 0.2152 0.0059 2.82% 0.2093 0.2270 0.2003
May 19, 2023 0.1988 0.0045 2.32% 0.1943 0.2030 0.1943
May 18, 2023 0.1991 -0.0054 -2.64% 0.2045 0.2055 0.1983
May 17, 2023 0.2048 0.0055 2.76% 0.1993 0.2081 0.1903
May 16, 2023 0.2018 0.0023 1.15% 0.1995 0.2115 0.1939
May 15, 2023 0.2092 0.0097 4.86% 0.1995 0.2132 0.1995
May 12, 2023 0.2116 -0.0076 -3.47% 0.2192 0.2192 0.2092
May 11, 2023 0.2185 0.0190 9.52% 0.1995 0.2297 0.1995
May 10, 2023 0.1962 -0.0055 -2.73% 0.2017 0.2055 0.1893
May 9, 2023 0.1994 0.0279 16.27% 0.1715 0.2016 0.1715
May 8, 2023 0.1769 -0.0024 -1.34% 0.1793 0.1830 0.1742
May 5, 2023 0.1761 0.0066 3.89% 0.1695 0.1774 0.1694

Aridis Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, June 5, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q1 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q2 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 20, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

21:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 Aridis Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1.535 1 1.022 2.757 0.86
Έσοδα 1.535 1 1.022 2.757 0.86
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0
Ακαθάριστο Εισόδημα 0.86
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 43.524 23.401 30.109 26.874 20.598
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.31 6.445 6.026 3.874 3.16
Έρευνα & Ανάπτυξη 36.936 16.956 24.083 23 17.438
Λειτουργικά Έσοδα -41.989 -22.401 -29.087 -24.117 -19.738
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.245 0.068 -0.594 0.38 0.234
Άλλο, Καθαρό 0.041 1.632 -5.152
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -42.193 -22.333 -29.681 -22.105 -24.656
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -42.193 -22.333 -29.681 -22.105 -24.656
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -42.193 -22.333 -29.681 -22.105 -24.656
Καθαρά Κέρδη -42.193 -22.333 -29.681 -22.105 -24.656
Total Adjustments to Net Income -4.127 0 -1.357 -2.793
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -46.32 -22.333 -29.681 -23.462 -27.449
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -46.32 -22.333 -29.681 -23.462 -27.449
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -46.32 -22.333 -29.681 -23.462 -27.449
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.2916 9.16874 8.45828 8.10729 7.89029
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.76843 -2.43578 -3.50911 -2.89394 -3.47883
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.82717 -2.43578 -3.50911 -2.89394 -3.47883
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.722
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Συνολικά έσοδα 0.399 0.292 1.187 0.987 0.515
Έσοδα 0.399 0.292 1.187 0.987 0.515
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.811 8.029 8.611 9.539 21.541
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.693 1.681 2.161 1.973 1.699
Έρευνα & Ανάπτυξη 6.118 6.348 6.45 7.566 19.842
Λειτουργικά Έσοδα -7.412 -7.737 -7.424 -8.552 -21.026
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.027 0.008 -0.248 -0.247 0.001
Άλλο, Καθαρό -0.8 -0.25 -0.094 -0.011 0.023
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.239 -7.979 -7.766 -8.81 -21.002
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.239 -7.979 -7.766 -8.81 -21.002
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.239 -7.979 -7.766 -8.81 -21.002
Καθαρά Κέρδη -8.239 -7.979 -7.766 -8.81 -21.002
Total Adjustments to Net Income 0 0 0 0 -3.141
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.239 -7.979 -7.766 -8.81 -24.143
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.239 -7.979 -7.766 -8.81 -24.143
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.239 -7.979 -7.766 -8.81 -24.143
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 17.7016 17.7016 17.7016 15.2242 12.4541
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.46544 -0.45075 -0.43872 -0.57868 -1.93856
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.46544 1.41349 -0.43872 -0.57868 -1.93856
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24.39 12.755 25.837 28.347 25.34
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.098 8.232 20.897 24.237 25.096
Μετρητά & Ισοδύναμα 18.098 8.232 20.897 24.237 25.096
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.237 0.368 0.413 1.66 0
Accounts Receivable - Trade, Net 0 1.66 0
Prepaid Expenses 2.7 2.182 2.99 2.45 0.244
Total Assets 26.796 15.117 27.967 31.611 26.478
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.357 1.258 1.006 1.271 0.75
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.942 2.413 1.829 1.762 0.965
Accumulated Depreciation, Total -1.585 -1.155 -0.823 -0.491 -0.215
Intangibles, Net 0.022 0.027 0.032 0.038 0.043
Other Long Term Assets, Total 0.931 0.987 0.557 0.995 0.345
Total Current Liabilities 33.348 22.44 19.331 5.297 3.174
Accounts Payable 5.24 1.886 1.755 2.331 0.933
Accrued Expenses 6.464 1.33 2.974 2.944 2.121
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 20.948 18.785 14.602 0.022 0.12
Total Liabilities 39.906 23.798 24.331 5.297 15.042
Total Long Term Debt 5.282 0.276 0 0 0
Other Liabilities, Total 1.276 1.082 5 0 11.868
Total Equity -13.11 -8.681 3.636 26.314 11.436
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 74.202
Common Stock 0.002 0.001 0.001 0.001 0
Additional Paid-In Capital 152.183 114.42 104.404 97.401 -15.14
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -165.295 -123.102 -100.769 -71.088 -47.626
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 26.796 15.117 27.967 31.611 26.478
Total Common Shares Outstanding 17.7016 10.0657 8.91846 8.10476 7.89029
Long Term Investments 0 0.009 0.96
Other Current Assets, Total 3.355 1.973 1.537
Note Receivable - Long Term 0.096 0.09 0.526
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.696 0.439
Long Term Debt 5.282 0.276
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.635 12.913 19.769 24.39 23.581
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.886 6.317 12.475 18.098 18.221
Μετρητά & Ισοδύναμα 1.886 6.317 12.475 18.098 18.221
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.248 1.589 0.395 0.237 1.222
Prepaid Expenses 3.768 1.892 2.409 2.7 2.177
Other Current Assets, Total 2.733 3.115 4.49 3.355 1.961
Total Assets 12.12 16.686 23.817 26.796 26.085
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.506 2.744 3.011 1.357 1.446
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4.45 4.565 4.726 2.942 2.875
Accumulated Depreciation, Total -1.944 -1.821 -1.715 -1.585 -1.429
Intangibles, Net 0.018 0.019 0.021 0.022 0.023
Note Receivable - Long Term 0.078 0.084 0.09 0.096 0.102
Other Long Term Assets, Total 0.883 0.926 0.926 0.931 0.933
Total Current Liabilities 42.277 31.337 31.014 33.348 28.887
Accounts Payable 12.025 2.555 3.03 5.24 2.644
Accrued Expenses 9.02 8.041 6.871 6.464 6.56
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.831 0 0.139 0.696 0
Other Current Liabilities, Total 20.401 20.741 20.974 20.948 19.683
Total Liabilities 47.943 44.619 44.226 39.906 30.24
Total Long Term Debt 3.499 10.921 10.648 5.282 0
Long Term Debt 3.499 10.921 10.648 5.282 0
Other Liabilities, Total 2.167 2.361 2.564 1.276 1.353
Total Equity -35.823 -27.933 -20.409 -13.11 -4.155
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001
Additional Paid-In Capital 153.454 153.105 152.65 152.183 152.329
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -189.279 -181.04 -173.061 -165.295 -156.485
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 12.12 16.686 23.817 26.796 26.085
Total Common Shares Outstanding 17.7016 17.7016 17.7016 17.7016 14.054
Accounts Receivable - Trade, Net 1 1
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -42.193 -22.333 -29.681 -22.105 -24.656
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -22.936 -20.476 -8.159 -24.271 -17.557
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.435 0.337 0.338 0.283 0.062
Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.305 2.137 2.961 0.066 6.76
Cash Taxes Paid 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 10.517 -0.617 18.223 -2.515 0.277
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.53 -0.367 -0.174 -1.677 -0.698
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.53 -0.367 -0.174 -0.677 -0.698
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 34.72 8.678 4.993 25.089 21.06
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 29.72 7.963 4.993 25.089 21.06
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 5 0.715 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 11.254 -12.165 -3.34 -0.859 2.805
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -1
Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
Net income/Starting Line -23.984 -15.745 -7.766 -42.193 -33.383
Cash From Operating Activities -20.57 -16.305 -10.166 -22.936 -19.207
Cash From Operating Activities 0.387 0.262 0.131 0.435 0.278
Non-Cash Items 2.659 1.487 0.833 8.305 7.471
Cash Taxes Paid 0.005 0.002 0 0.002 0.002
Changes in Working Capital 0.368 -2.309 -3.364 10.517 6.427
Cash From Investing Activities -0.033 -0.033 -0.021 -0.53 -0.573
Capital Expenditures -0.033 -0.033 -0.021 -0.53 -0.573
Cash From Financing Activities 3.75 4.304 4.443 34.72 29.769
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 29.72 29.769
Net Change in Cash -16.853 -12.034 -5.744 11.254 9.989
Issuance (Retirement) of Debt, Net 5 5 5 5 0
Financing Cash Flow Items -1.25 -0.696 -0.557
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Cystic Fibrosis Foundation Corporation 14.3267 5168732 0 2023-04-04 HIGH
Lind Global Partners LLC Corporation 8.3154 3000000 3000000 2023-03-16 MED
Sabby Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.9322 2140174 2140174 2023-03-31 LOW
AstraZeneca PLC Corporation 2.4529 884956 0 2022-12-31 LOW
Truong (Vu) Individual Investor 2.0438 737353 0 2023-04-04
Patzer (Eric) Individual Investor 1.9462 702132 400 2023-04-04
Commonwealth Financial Network Investment Advisor 1.7906 646000 71000 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4556 525156 703 2023-03-31 LOW
Roumell Asset Management, L.L.C. Investment Advisor 1.2379 446588 0 2023-03-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3965 143034 0 2023-03-31 LOW
Francis Capital Management, LLC Hedge Fund 0.3959 142838 -467287 2021-12-31
EP Wealth Advisors, LLC Investment Advisor 0.1386 50000 50000 2022-09-30 LOW
Bank Vontobel AG Research Firm 0.1386 50000 50000 2023-03-31 MED
Minot Wealth Management LLC Investment Advisor 0.1386 50000 0 2022-06-30
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1199 43247 0 2023-03-31 LOW
PGIM Quantitative Solutions LLC Investment Advisor 0.1042 37600 37600 2023-03-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1013 36533 36533 2023-03-31 MED
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0779 28104 0 2023-03-31 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.064 23082 23082 2023-03-31 MED
HRT Financial LP Investment Advisor 0.0477 17227 17227 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Aridis Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Aridis Pharmaceuticals, Inc.

Η Aridis Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία προχωρημένου σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη στοχευμένης ανοσοθεραπείας με τη χρήση πλήρως ανθρώπινων μονοκλωνικών αντισωμάτων (mAbs) για τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων. Ο ιδιόκτητος αγωγός προϊόντων της Εταιρείας αποτελείται από πλήρως ανθρώπινα mAbs που στοχεύουν σε συγκεκριμένα παθογόνα που σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις, κυρίως τη νοσοκομειακή πνευμονία (HAP), την πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP), την κυστική ίνωση και το COVID-19. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της Εταιρείας, το AR-301, στοχεύει την άλφα τοξίνη που παράγεται από τα θετικά κατά Gram βακτήρια Staphylococcus aureus (S. aureus), ένα κοινό παθογόνο που σχετίζεται με HAP και VAP. Οι δραστηριότητες κλινικής ανάπτυξης επικεντρώνονται στα AR-301, AR-712 και AR-501. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της πλατφόρμας ανακάλυψης και παραγωγής αντισωμάτων με την ονομασία aPEXTM επεκτείνει τις δυνατότητες της MabIgX, της διαφοροποιημένης πλατφόρμας ανακάλυψης αντισωμάτων.

Industry: Bio Therapeutic Drugs

983 University Avenue, Bldg. B
LOS GATOS
CALIFORNIA 95032
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
-0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00423

BTC/USD

27,221.10 Price
+0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου