Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Argo Investments - ARGau CFD

  8.802
  0.23%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:00 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:00 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.056
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 8.782
  Άνοιγμα* 8.792
  Μεταβολή 1 έτους* -3.5%
  Εύρος ημέρας* 8.782 - 8.842
  Εύρος 52 εβδ. 8.60-10.48
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 184.06K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.92M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.93B
  Αναλογία P/E 21.59
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 750.13M
  Έσοδα 337.67M
  EPS 0.43
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.58306
  Beta 0.69
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 6, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 8.822 -0.010 -0.11% 8.832 8.842 8.812
  Feb 22, 2024 8.842 0.051 0.58% 8.791 8.842 8.772
  Feb 21, 2024 8.782 -0.050 -0.57% 8.832 8.832 8.782
  Feb 20, 2024 8.822 -0.030 -0.34% 8.852 8.872 8.822
  Feb 19, 2024 8.842 -0.030 -0.34% 8.872 8.872 8.812
  Feb 18, 2024 8.862 0.020 0.23% 8.842 8.862 8.842
  Feb 16, 2024 8.852 0.000 0.00% 8.852 8.882 8.822
  Feb 15, 2024 8.842 -0.169 -1.88% 9.011 9.011 8.792
  Feb 14, 2024 9.001 0.050 0.56% 8.951 9.011 8.912
  Feb 13, 2024 8.951 -0.110 -1.21% 9.061 9.071 8.951
  Feb 12, 2024 9.071 -0.050 -0.55% 9.121 9.131 9.031
  Feb 11, 2024 9.101 -0.020 -0.22% 9.121 9.131 9.091
  Feb 9, 2024 9.101 0.030 0.33% 9.071 9.111 9.071
  Feb 8, 2024 9.071 0.040 0.44% 9.031 9.081 9.031
  Feb 7, 2024 9.021 -0.050 -0.55% 9.071 9.091 9.021
  Feb 6, 2024 9.061 0.040 0.44% 9.021 9.081 9.011
  Feb 5, 2024 9.011 -0.010 -0.11% 9.021 9.051 9.001
  Feb 4, 2024 9.021 -0.070 -0.77% 9.091 9.091 9.021
  Feb 2, 2024 9.081 0.050 0.55% 9.031 9.091 9.021
  Feb 1, 2024 9.031 0.020 0.22% 9.011 9.071 9.001

  Argo Investments Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 303.312 337.673 187.975 225.153 315.175
  Έσοδα 303.312 337.673 187.975 225.153 315.175
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο
  Ακαθάριστο Εισόδημα
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.489 9.61 8.299 9.155 8.534
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.053 9.174 7.877 8.741 8.366
  Depreciation / Amortization 0.436 0.436 0.422 0.414 0.168
  Λειτουργικά Έσοδα 292.823 328.063 179.676 215.998 306.641
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 292.823 328.063 179.676 215.998 306.641
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
  Καθαρά Κέρδη 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 271.707 312.928 173.989 199.456 292.673
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 753.11 732.559 722.897 717.978 712.377
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.36078 0.42717 0.24068 0.2778 0.41084
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.345 0.33 0.28 0.3 0.33
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.36078 0.42717 0.24068 0.2778 0.41084
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 151.758 151.554 196.318 141.355 113.09
  Έσοδα 151.758 151.554 196.318 141.355 113.09
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.248 5.241 4.768 4.842 4.272
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.248 5.241 4.768 4.842 4.272
  Λειτουργικά Έσοδα 146.51 146.313 191.55 136.513 108.818
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 146.51 146.313 191.55 136.513 108.818
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
  Καθαρά Κέρδη 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 134.722 136.985 183.941 128.987 106.621
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 754.512 751.708 738.865 726.253 724.124
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.17856 0.18223 0.24895 0.17761 0.14724
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.18 0.165 0.17 0.16 0.14
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17856 0.18223 0.24895 0.17761 0.14724
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 172.597 204.773 216.095 212.825 315.924
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 135.707 174.124 189.385 181.228 229.601
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.452 39.406 10.088 12.5 10.595
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 36.89 30.649 26.71 31.597 86.323
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 36.049 30.109 26.199 14.456 34.264
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6886.96 6424.62 6607.25 5283.54 6064.31
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.599 0.992 1.38 1.789 0.537
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2.458 2.424 3.147 3.134 1.558
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.859 -1.432 -1.767 -1.345 -1.021
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6713.77 6218.85 6389.78 5068.92 5747.79
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0.056
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 24.945 47.223 45.89 12.567 26.316
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.021 0.964 0.848 0.773 0.611
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.675 45.927 44.735 11.511 25.705
  Σύνολο Οφειλών 889.053 787.924 962.838 561.299 792.992
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.167 0.416 0.748 1.055 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 863.783 740.134 916.024 547.538 766.481
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.158 0.151 0.176 0.139 0.195
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5997.91 5636.69 5644.41 4722.24 5271.32
  Κοινή Μετοχή 3204.1 3155.14 2921.66 2883.78 2838.98
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 962.319 943.48 731.98 734.619 778.922
  Unrealized Gain (Loss) 1831.5 1538.07 1990.77 1103.84 1653.42
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6886.96 6424.62 6607.25 5283.54 6064.31
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 755.564 750.132 725.048 720.272 714.931
  Μετρητά & Ισοδύναμα 125.255 134.718 179.297 168.728 219.006
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.249 0.332 0.307 0.283
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.167 0.416 0.748 1.055
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 172.597 227.652 204.773 111.575 216.095
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 135.707 217.078 174.124 104.615 189.385
  Μετρητά & Ισοδύναμα 125.255 202.622 134.718 84.176 179.297
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.452 14.456 39.406 20.439 10.088
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 36.89 10.574 30.649 6.96 26.71
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 36.89 8.781 30.649 6.96 26.71
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 6886.96 6640.17 6424.62 6982.98 6607.25
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.599 0.796 0.992 1.191 1.38
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 6713.77 6411.73 6218.85 6870.21 6389.78
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 24.945 7.012 47.223 38.116 45.89
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.021 0.998 0.964 0.921 0.848
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 23.924 6.014 46.259 37.195 45.042
  Σύνολο Οφειλών 889.053 817.71 787.924 1039.88 962.838
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.167 0.208 0.416 0.574 0.748
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 863.783 810.349 740.134 1001.05 916.024
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.158 0.141 0.151 0.133 0.176
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5997.91 5822.46 5636.69 5943.11 5644.41
  Κοινή Μετοχή 3204.1 3179.92 3155.14 2941.1 2921.66
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2793.81 2642.55 2481.55 3002 2722.75
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 6886.96 6640.17 6424.62 6982.98 6607.25
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 755.564 752.867 750.132 727.16 725.048
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.167 0.208 0.416 0.574 0.748
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 195.957 150.235 212.651 236.561 180.458
  Cash Taxes Paid -47.977 10.571 -30.815 -36.804 -38.582
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 243.934 139.664 243.466 273.365 219.04
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -255.664 24.846 -70.997 58.219 -186.7
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.048 -0.013 -0.067 -0.444 -0.047
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -255.616 24.859 -70.93 58.663 -186.653
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 15.128 -164.512 -191.932 -184.293 -94.722
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.524 -0.143 -0.141 -0.129 -0.566
  Total Cash Dividends Paid -175.855 -164.046 -191.482 -184.164 -178.278
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 191.846 0 84.122
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -44.579 10.569 -50.278 110.487 -100.964
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.339 -0.323 -0.309
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 108.994 195.957 97.337 150.235 100.152
  Cash Taxes Paid -48.324 -47.977 -35.409 10.571 10.241
  Changes in Working Capital 157.318 243.934 132.746 139.664 89.911
  Cash From Investing Activities 61.854 -255.664 -110.207 24.846 3.896
  Capital Expenditures -0.021 -0.048 -0.027 -0.013 -0.006
  Other Investing Cash Flow Items, Total 61.875 -255.616 -110.18 24.859 3.902
  Cash From Financing Activities -102.944 15.128 -82.251 -164.512 -82.295
  Financing Cash Flow Items -0.064 -0.524 -0.074 -0.143 -0.071
  Total Cash Dividends Paid -102.695 -175.855 -82.011 -164.046 -82.066
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.185 -0.339 -0.166 -0.323 -0.158
  Net Change in Cash 67.904 -44.579 -95.121 10.569 21.753
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 191.846
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.9053 6867435 1456445 2023-07-31 LOW
  R.C.Y. Pty Ltd Corporation 0.813 6166887 0 2023-07-31 LOW
  JIT Pty. Ltd. Corporation 0.6527 4950972 0 2023-07-31 LOW
  Navigator Australia Ltd. Corporation 0.5685 4312634 -208690 2023-07-31 LOW
  IOOF Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.5558 4215891 968187 2023-07-31 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 0.4718 3579185 619123 2023-07-31 LOW
  Trigt Pty. Ltd. Corporation 0.376 2852478 0 2023-07-31 LOW
  McLennan Australia Corporation Pty. Ltd. Corporation 0.307 2329043 0 2023-07-31 LOW
  Donald Cant Pty. Ltd. Corporation 0.2482 1882451 5000 2023-07-31 LOW
  Salur Holdings Pty. Ltd. Corporation 0.1885 1429747 0 2023-07-31 LOW
  Poplar Pty. Ltd. Corporation 0.1695 1285942 0 2023-07-31 LOW
  Bougainville Copper Ltd Corporation 0.1528 1159070 -186370 2023-07-31 LOW
  Jacaranda Pastoral Pty. Ltd. Corporation 0.1512 1146614 0 2023-07-31 LOW
  Kalymna Pty. Ltd. Corporation 0.1465 1111477 -239610 2023-07-31 LOW
  Beddow (Jason) Individual Investor 0.0656 497646 82151 2023-10-09 LOW
  Hill (Andrew) Individual Investor 0.0197 149421 8175 2023-06-30 LOW
  Higgins (Russell Allan) Individual Investor 0.016 121199 2465 2023-09-15 LOW
  Binks (Timothy Campbell Agar) Individual Investor 0.0054 40658 -3980 2023-06-30 LOW
  Lewin (Elizabeth) Individual Investor 0.002 15015 304 2023-09-15 LOW
  Cuffe (Christopher Edgar) Individual Investor 0.002 15000 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Investment Management & Fund Operators (NEC)

  L 25 91 King William St
  ADELAIDE
  SOUTH AUSTRALIA 5000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0161%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0380%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου