Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές ArcelorMittal - USD - MTus CFD

  25.14
  0.64%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  ArcelorMittal SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 24.98
  Άνοιγμα* 24.89
  Μεταβολή 1 έτους* -6.74%
  Εύρος ημέρας* 24.89 - 25.3
  Εύρος 52 εβδ. 21.30-32.49
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.36M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 42.38M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 20.41B
  Αναλογία P/E 4.89
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 838.00M
  Έσοδα 70.61B
  EPS 4.88
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.84409
  Beta 1.87
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 30, 2023 25.14 0.15 0.60% 24.99 25.34 24.87
  Nov 29, 2023 24.98 -0.20 -0.79% 25.18 25.22 24.91
  Nov 28, 2023 24.54 -0.11 -0.45% 24.65 24.77 24.49
  Nov 27, 2023 24.57 -0.03 -0.12% 24.60 24.62 24.38
  Nov 24, 2023 24.31 -0.07 -0.29% 24.38 24.55 24.28
  Nov 22, 2023 24.16 -0.02 -0.08% 24.18 24.28 24.02
  Nov 21, 2023 23.79 -0.04 -0.17% 23.83 24.01 23.75
  Nov 20, 2023 23.87 -0.02 -0.08% 23.89 24.06 23.86
  Nov 17, 2023 23.93 0.09 0.38% 23.84 24.02 23.72
  Nov 16, 2023 23.36 -0.06 -0.26% 23.42 23.52 23.18
  Nov 15, 2023 23.37 -0.04 -0.17% 23.41 23.77 23.37
  Nov 14, 2023 23.05 0.32 1.41% 22.73 23.17 22.71
  Nov 13, 2023 21.72 -0.18 -0.82% 21.90 21.97 21.72
  Nov 10, 2023 21.84 0.23 1.06% 21.61 21.90 21.43
  Nov 9, 2023 22.02 -0.69 -3.04% 22.71 22.79 22.02
  Nov 8, 2023 22.67 -0.04 -0.18% 22.71 22.93 22.67
  Nov 7, 2023 22.90 0.11 0.48% 22.79 22.94 22.71
  Nov 6, 2023 23.35 0.08 0.34% 23.27 23.38 23.18
  Nov 3, 2023 23.19 0.02 0.09% 23.17 23.38 23.15
  Nov 2, 2023 23.03 0.19 0.83% 22.84 23.10 22.78

  ArcelorMittal - USD Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 79844 76571 53270 70615 76033
  Έσοδα 79844 76571 53270 70615 76033
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 66283 57555 50731 66960 66863
  Ακαθάριστο Εισόδημα 13561 19016 2539 3655 9170
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 69572 59595 51160 71242 69494
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1977 1988 1777 2054 2179
  Έρευνα & Ανάπτυξη 286 270 245 301 290
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1026 -218 -1593 1927 162
  Λειτουργικά Έσοδα 10272 16976 2110 -627 6539
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1280 1727 -223 -576 -770
  Άλλο, Καθαρό -297 -678 -799 -729 -788
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 11255 18025 1088 -1932 4981
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 9538 15565 -578 -2391 5330
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -236 -609 -155 -63 -181
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 9302 14956 -733 -2454 5149
  Καθαρά Κέρδη 9302 14956 -733 -2454 5149
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 9302 14956 -733 -2454 5149
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 9302 14956 -733 -2454 5149
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 9302 14956 -733 -2454 5149
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 914 1108 1140 1013 1021
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 10.1772 13.4982 -0.64298 -2.42251 5.0431
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 11.1285 13.3283 -1.19548 -1.18603 5.14623
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.38 0.3 0 0.2 0.1
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 18606 18501 16891 18975 22142
  Έσοδα 18606 18501 16891 18975 22142
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16681 17309 17197 17324 17648
  Depreciation / Amortization 680 630 636 628 669
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -381 381
  Other Operating Expenses, Total 16001 16679 16942 16315 16979
  Λειτουργικά Έσοδα 1925 1192 -306 1651 4494
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 213 137 498 -225 342
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2138 1329 192 1426 4836
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1907 1140 227 1055 4010
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -47 -44 34 -62 -87
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1860 1096 261 993 3923
  Καθαρά Κέρδη 1860 1096 261 993 3923
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1860 1096 261 993 3923
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1860 1096 261 993 3923
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1860 1096 261 993 3923
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 845 862 869 895 926
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.20118 1.27146 0.30035 1.1095 4.2365
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.22 0 0.38 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.20118 1.27146 0.01536 1.42444 4.2365
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 37118 34939 27973 28616 32475
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9300 4215 5600 4867 2172
  Μετρητά 4489 2674 3467 3443 1832
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3983 934 2133 1424 340
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5482 6518 4190 5252 6165
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3839 5143 3072 3569 4432
  Συνολικό Απόθεμα 20087 19858 12328 17296 20744
  Προπληρωθέντα Εξοδα 732 566 486 696 416
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1517 3782 5369 505 2978
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 94547 90512 82052 87908 91249
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 30167 30075 30622 36231 35638
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 54939 55159 56182 67220 63205
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -24772 -25084 -25560 -30989 -27567
  Υπεραξία, Καθαρό 3767 3931 3992 5104 4986
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1136 494 320 328 742
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11884 10319 9797 7301 5761
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 571 651 677 440 949
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 9904 10103 8671 9888 10698
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22398 24167 22667 21287 23455
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 13532 15093 11525 12614 13981
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2464 2752 2389 2487 2589
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1017 888 1647 1838 1968
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1566 1025 860 1031 1199
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3819 4409 6246 3317 3718
  Σύνολο Οφειλών 41395 41406 43772 49387 49163
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9067 6488 9815 11471 9316
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8239 5797 9183 10605 8961
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 828 691 632 866 355
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2666 2369 1832 2331 2374
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2438 2238 1957 1962 2022
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4826 6144 7501 12336 11996
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 53152 49106 38280 38521 42086
  Κοινή Μετοχή 312 350 393 364 364
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 28651 31803 35247 34826 34894
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 45442 36702 22097 22883 25611
  Treasury Stock - Common -1895 -2186 -538 -602 -569
  Unrealized Gain (Loss) 437 499 583 180 212
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -19795 -18062 -19502 -19130 -18426
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 94547 90512 82052 87908 91249
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 805.338 910.893 1080.73 1012.08 1013.57
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 828 607
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 33125 34389 35754 37118 36424
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6289 5943 6290 9300 5067
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6289 5943 6290 9300 5067
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4479 4774 4989 3839 4677
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4479 4774 4989 3839 4677
  Συνολικό Απόθεμα 18852 20036 19820 20087 20566
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3505 3636 4655 3778 6114
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 114
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 93739 95423 95260 94547 91216
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 33494 33682 32900 30167 28515
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4885 5074 5023 4903 4035
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11171 11142 10904 11884 10742
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 11064 11136 10679 10475 11500
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 20451 21054 22826 22398 22520
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 12315 13454 13312 13532 13384
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5826 5791 6687 4864 6556
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 2310 1809 2827 2583 2580
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1419
  Σύνολο Οφειλών 38333 39703 41286 41395 39653
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8233 8651 8650 9067 6414
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8233 8651 8650 9067 6414
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2573 2722 2596 2666 2394
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2133 2189 2147 2438 2354
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4943 5087 5067 4826 5971
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 55406 55720 53974 53152 51563
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 55406 55720 53974 509 51563
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 93739 95423 95260 94547 91216
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 838 839 787 805.338 816
  Κοινή Μετοχή 312
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 28651
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 25575
  Treasury Stock - Common -1895
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 9538 15565 -578 -2391 5330
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10203 9908 4079 6027 4186
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2580 2523 2960 3067 2799
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2047 1562 1751 4125 2374
  Cash Taxes Paid 2940 2128 705 484 629
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 440 479 604 723 749
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3962 -9742 -54 1226 -6317
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -4483 -340 -2011 -3824 -3759
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3468 -3008 -2439 -3572 -3305
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1015 2668 428 -252 -454
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -477 -10898 -1498 514 -689
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -331 -459 -181 -129 -187
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -2937 -5170 105 -90 -111
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 3123 -4957 -1422 936 -290
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -158 -55 163 -22 -140
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5085 -1385 733 2695 -402
  Total Cash Dividends Paid -332 -312 -203 -101
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 1096 9538 9041 8048 4125
  Cash From Operating Activities 949 10203 6569 4588 2034
  Cash From Operating Activities 630 2580 1944 1316 647
  Deferred Taxes -93 -237 -214 -140
  Non-Cash Items -274 -1317 -545 -929 -438
  Changes in Working Capital -410 -598 -3634 -3633 -2160
  Cash From Investing Activities -2869 -4483 -2950 -2147 -606
  Capital Expenditures -938 -3468 -1968 -1184 -529
  Other Investing Cash Flow Items, Total -1931 -1015 -982 -963 -77
  Cash From Financing Activities -1349 -477 -2055 -1836 -185
  Financing Cash Flow Items -53 -331 -302 -178 -12
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -477 -2937 -2649 -2000 -504
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -819 3123 1228 674 331
  Foreign Exchange Effects 148 -158 -814 -363 4
  Net Change in Cash -3121 5085 750 242 1247
  Total Cash Dividends Paid 0 -332 -332 -332 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.7413 6211497 1781832 2023-06-30 HIGH
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4659 3903601 -220338 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.324 2714636 -702970 2023-06-30 LOW
  BMO Capital Markets (US) Research Firm 0.2639 2211270 2211270 2023-06-30 LOW
  Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.2117 1774156 1349018 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.1846 1546471 -30486 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1808 1515297 1050936 2023-06-30 LOW
  HRT Financial LP Investment Advisor 0.1231 1031038 1031038 2023-06-30 HIGH
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.122 1021998 -24375 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.0963 806590 18685 2023-06-30 LOW
  Towle & Co Investment Advisor 0.0819 685990 662240 2023-06-30
  Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0783 656458 46015 2023-06-30 HIGH
  RBC Dominion Securities, Inc. Investment Advisor 0.0742 621863 20668 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.0707 592271 45044 2023-06-30 LOW
  BlackRock International Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0695 582531 -42679 2023-06-30 MED
  Aperio Group, LLC Investment Advisor 0.0586 490861 47138 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0574 481211 -9748 2023-06-30 LOW
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.0547 458516 367948 2023-06-30 MED
  Key Group Holdings (Cayman), Ltd. Investment Advisor 0.0516 431961 225000 2023-06-30 MED
  Optiver Holding B.V. Investment Advisor 0.0496 415961 -116726 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  ArcelorMittal - USD Company profile

  Σχετικά με την ArcelorMittal - USD

  Η ArcelorMittal SA είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα το Λουξεμβούργο. Η εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της, κατέχει και λειτουργεί εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα, σιδηρομεταλλεύματος και εξόρυξης άνθρακα στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε πέντε λειτουργικούς τομείς: NAFTA, Βραζιλία, Ευρώπη, Αφρική και Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ACIS) και Ορυχεία. Οι τομείς NAFTA, Βραζιλία, Ευρώπη και ACIS παράγουν επίπεδα, μακρόστενα και σωληνωτά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πλακών, ρόλων θερμής έλασης, ρόλων ψυχρής έλασης, προϊόντων χάλυβα με επικάλυψη, μεταξύ άλλων. Ο τομέας Εξόρυξης παρέχει δραστηριότητες χάλυβα και περιλαμβάνει όλα τα ορυχεία που ανήκουν στην Εταιρεία στην Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ).

  Industry: Iron & Steel (NEC)

  24-26 Boulevard d'Avranches
  LUXEMBOURG
  1160
  LU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου