Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Apellis Pharmaceuticals, Inc. - APLS CFD

45.13
1.4%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Apellis Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 44.33
Άνοιγμα* 44.05
Μεταβολή 1 έτους* -2%
Εύρος ημέρας* 43.76 - 44.95
Εύρος 52 εβδ. 37.66-94.45
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.05M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 34.63M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.17B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 116.46M
Έσοδα 105.89M
EPS -6.28
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.25
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 29, 2022 45.13 0.94 2.13% 44.19 45.14 42.99
Jun 28, 2022 44.33 -1.68 -3.65% 46.01 46.49 44.24
Jun 27, 2022 46.33 0.40 0.87% 45.93 47.01 44.15
Jun 24, 2022 46.19 -1.03 -2.18% 47.22 47.65 44.96
Jun 23, 2022 46.89 2.96 6.74% 43.93 46.97 43.60
Jun 22, 2022 43.90 1.44 3.39% 42.46 45.12 42.46
Jun 21, 2022 43.77 -0.31 -0.70% 44.08 45.78 43.77
Jun 17, 2022 44.05 1.60 3.77% 42.45 44.94 42.45
Jun 16, 2022 42.82 2.53 6.28% 40.29 42.89 40.29
Jun 15, 2022 41.13 3.17 8.35% 37.96 41.79 37.96
Jun 14, 2022 38.79 -0.40 -1.02% 39.19 39.51 37.67
Jun 13, 2022 39.30 -0.15 -0.38% 39.45 39.98 37.56
Jun 10, 2022 41.08 1.03 2.57% 40.05 41.86 40.05
Jun 9, 2022 41.65 -1.31 -3.05% 42.96 43.48 41.37
Jun 8, 2022 43.78 -1.31 -2.91% 45.09 45.56 43.20
Jun 7, 2022 45.06 3.07 7.31% 41.99 45.16 41.96
Jun 6, 2022 43.12 -2.57 -5.62% 45.69 46.96 42.71
Jun 3, 2022 45.43 4.73 11.62% 40.70 45.53 40.70
Jun 2, 2022 42.51 2.45 6.12% 40.06 43.58 40.06
Jun 1, 2022 41.30 -0.10 -0.24% 41.40 43.33 40.16

Apellis Pharmaceuticals, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Apellis Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q2 2023 Apellis Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Apellis Pharmaceuticals Inc Earnings Release
Q3 2023 Apellis Pharmaceuticals Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 75.422 66.563 250.646 0 0
Έσοδα 75.422 66.563 250.646
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 702.925 703.429 464.372 289.516 127.925
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 277.163 176.771 139.401 67.0465 22.6392
Έρευνα & Ανάπτυξη 387.236 420.869 299.921 220.969 105.286
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 32.89 100.589 1.50122
Λειτουργικά Έσοδα -627.503 -636.866 -213.726 -289.516 -127.925
Άλλο, Καθαρό -0.288 1.362 -0.501 -0.17531 -0.11076
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -651.503 -746.002 -343.029 -304.707 -127.502
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -652.172 -746.354 -344.874 -304.707 -127.502
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -652.172 -746.354 -344.874 -304.707 -127.502
Καθαρά Κέρδη -652.172 -746.354 -344.874 -304.707 -127.502
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -652.172 -746.354 -344.874 -304.707 -127.502
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -652.172 -746.354 -344.874 -304.707 -127.502
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -652.172 -746.354 -344.874 -304.707 -127.502
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 106.114 84.421 75.163 62.2286 54.3965
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.14596 -8.84086 -4.58835 -4.89657 -2.34394
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -5.94449 -8.06637 -4.58835 -4.87244 -2.34394
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.712 -110.498 -128.802 -15.0148 0.53332
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.636 5.2 25.05
Ακαθάριστο Εισόδημα 69.786 61.363 225.596
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 44.846 22.663 22.056 16.322 14.381
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 219.929 186.716 207.884 164.946 143.379
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 102.093 84.368 78.406 63.203 51.187
Έρευνα & Ανάπτυξη 110.027 99.423 95.207 101.661 90.945
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 32.89 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -175.083 -164.053 -185.828 -148.624 -128.998
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.136 -3.163 -5.094 -7.016 -8.44
Άλλο, Καθαρό -0.277 -0.246 0.099 0.149 -0.289
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -177.496 -167.462 -190.823 -155.491 -137.727
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -177.778 -165.991 -191.269 -155.977 -138.935
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -177.778 -165.991 -191.269 -155.977 -138.935
Καθαρά Κέρδη -177.778 -165.991 -191.269 -155.977 -138.935
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -177.778 -165.991 -191.269 -155.977 -138.935
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -177.778 -165.991 -191.269 -155.977 -138.935
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -177.778 -165.991 -191.269 -155.977 -138.935
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 113.872 110.632 109.126 106.63 98.069
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.56121 -1.50039 -1.75274 -1.46279 -1.41671
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.56121 -1.50039 -1.55683 -1.46279 -1.41671
Έσοδα 44.846 22.663 22.056 16.322 14.381
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 7.809 2.925 1.381 0.082 1.247
Ακαθάριστο Εισόδημα 37.037 19.738 20.675 16.24 13.134
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 719.523 824.047 917.192 373.095 202.439
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 551.801 700.55 877.648 351.985 176.268
Μετρητά & Ισοδύναμα 551.801 640.192 565.779 351.985 176.268
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 29.169 10.103 1.47359
Other Current Assets, Total 16.489 72.24 28.144 1.30759 0.36411
Total Assets 760.217 881.765 960.569 389.245 203.534
Other Long Term Assets, Total 15.799 31.64 18.855 0.38509 1.09434
Total Current Liabilities 167.61 131.847 128.327 65.7528 17.0246
Accounts Payable 37.342 16.909 8.477 8.36053 10.2549
Accrued Expenses 100.764 107.354 115.62 57.3923 5.103
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 590.345 683.103 756.012 355.015 42.5609
Total Long Term Debt 408.383 534.175 358.83 142.567 25.3775
Total Equity 169.872 198.662 204.557 34.2297 160.973
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.011 0.01 0.008 0.00639 0.00563
Additional Paid-In Capital 2479.6 1857.43 1131.01 615.85 437.856
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2308.86 -1656.69 -926.347 -581.472 -276.766
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 760.217 881.765 960.569 389.245 203.534
Total Common Shares Outstanding 110.772 97.524 76.13 63.938 56.2793
Prepaid Expenses 36.35 24.868 11.4 19.802 24.3339
Long Term Debt 408.383 534.175 358.83 142.567 25.3775
Other Liabilities, Total 14.352 17.081 268.855 146.696 0.15878
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 29.504 7.584 4.23 1.66667
Other Equity, Total -2.521 -2.091 -0.109 -0.15378 -0.12281
Property/Plant/Equipment, Total - Net 24.895 26.078 24.522 15.7652
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 60.358 311.869
Unrealized Gain (Loss) 1.646 0.001 -0.008
Accounts Receivable - Trade, Net 7.727 10.103
Total Inventory 85.714 16.286
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 954.255 719.523 831.937 959.969 1103.98
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 765.083 551.801 708.553 852.796 965.298
Μετρητά & Ισοδύναμα 765.083 551.801 584.189 604.489 633.456
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 124.364 248.307 331.842
Prepaid Expenses 36.559 36.35 30.356 21.478 24.534
Other Current Assets, Total 35.624 37.931 25.184 29.726 74.97
Total Assets 978.869 760.217 872.892 1002.5 1145.85
Property/Plant/Equipment, Total - Net 23.821 24.895 25.203 26.647 25.865
Other Long Term Assets, Total 0.793 15.799 15.752 15.882 16.007
Total Current Liabilities 138.644 167.61 115.446 126.793 124.769
Accounts Payable 31.494 37.342 14.099 16.22 12.273
Accrued Expenses 77.079 100.764 85.201 94.731 109.832
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 30.071 29.504 16.146 15.842 2.664
Total Liabilities 566.746 590.345 565.476 668.08 683.619
Total Long Term Debt 414.522 408.383 432.805 523.042 540.952
Long Term Debt 414.522 408.383 432.805 523.042 540.952
Other Liabilities, Total 13.58 14.352 17.225 18.245 17.898
Total Equity 412.123 169.872 307.416 334.418 462.235
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011
Additional Paid-In Capital 2899.52 2479.6 2453.3 2289.2 2259.91
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2486.64 -2308.86 -2142.87 -1951.6 -1795.62
Unrealized Gain (Loss) 1.646 1.646 -0.382 -0.817 -0.051
Other Equity, Total -2.421 -2.521 -2.645 -2.377 -2.008
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 978.869 760.217 872.892 1002.5 1145.85
Total Common Shares Outstanding 116.179 110.772 110.476 106.522 106.44
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 31.505 7.727 8.091 7.518 6.33
Accounts Receivable - Trade, Net 31.505 7.727 8.091 7.518 6.33
Total Inventory 85.484 85.714 59.753 48.451 32.85
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -652.172 -746.354 -344.874 -304.707 -127.502
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -513.745 -563.126 -160.488 -211.135 -131.241
Μη Χρηματικά Στοιχεία 152.573 275.371 164.163 40.1819 8.38709
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -15.698 -93.522 19.586 53.1496 -12.1257
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 365.659 392.236 692.178 388.541 131.903
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -40.182 -5.788 -23.112 91.62 -0.01818
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 405.841 398.024 392.416 112.711 131.922
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -88.681 74.71 215.06 175.717 0.62414
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 322.874 184.211 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 5.003 10.265 12.929 0.98738 1.81633
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.488 -2.016 0.359 0.0047 -0.03843
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.552 1.379 0.637 0.23968
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 59.893 247.616 -316.989 -1.69332
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.524 -1.103 -5.422 -1.69332
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 61.417 248.719 -311.567
Cash Taxes Paid 4.915
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -177.778 -652.172 -486.181 -294.912 -138.935
Cash From Operating Activities -177.62 -513.745 -373.001 -218.584 -111.56
Cash From Operating Activities 0.421 1.552 1.164 0.763 0.377
Non-Cash Items 35.526 152.573 121.355 56.868 27.613
Cash Interest Paid 1.643 5.003 5.003 3.36 3.36
Changes in Working Capital -35.789 -15.698 -9.339 18.697 -0.615
Cash From Investing Activities -0.259 59.893 -64.236 -189.02 -271.949
Capital Expenditures -0.259 -1.524 -0.673 -0.477 -0.086
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 61.417 -63.563 -188.543 -271.863
Cash From Financing Activities 391.106 365.659 381.605 371.969 376.704
Financing Cash Flow Items -10.999 -40.182 -20.455 -19.452 -7.416
Issuance (Retirement) of Stock, Net 402.105 405.841 402.06 391.421 384.12
Foreign Exchange Effects 0.056 -0.488 -0.675 -0.365 0.064
Net Change in Cash 213.283 -88.681 -56.307 -36 -6.741
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
Cash Taxes Paid 0.25 4.915 0.156 0.156
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Morningside Venture Investments, Ltd. Corporation 10.9966 12806342 0 2023-03-31 LOW
Avoro Capital Advisors LLC Investment Advisor/Hedge Fund 9.541 11111111 486111 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.1669 9510985 315038 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 7.1086 8278439 -479222 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.3624 6244907 -174711 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 4.9466 5760664 -81996 2023-03-31 MED
EcoR1 Capital, LLC Hedge Fund 4.6813 5451647 268216 2023-03-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 4.0199 4681482 693737 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.8642 4500166 1839460 2023-03-31 LOW
Octagon Capital Advisors LP Hedge Fund 2.7907 3250000 90000 2023-03-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.5588 2979862 -492052 2023-03-31 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.2435 2612767 97450 2023-03-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.8251 2125437 665274 2023-03-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.6141 1879724 1879724 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5785 1838279 88278 2023-03-31 LOW
Boxer Capital, L.L.C. Hedge Fund 1.3533 1576000 0 2023-03-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 1.212 1411479 -50163 2023-03-31 LOW
Cormorant Asset Management, LP Hedge Fund 1.1678 1360000 -216872 2023-03-31 LOW
Invus Public Equities Advisors, LLC Investment Advisor 1.0444 1216312 316312 2023-03-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.9683 1127704 250602 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Apellis Pharmaceuticals, Inc. Company profile

Σχετικά με την Apellis Pharmaceuticals, Inc.

Η Apellis Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών ενώσεων για τη θεραπεία ασθενειών μέσω της αναστολής του συστήματος συμπληρώματος. Η εταιρεία αναπτύσσει το pegcetacoplan με το Sobi για συστηματική χορήγηση σε διάφορες ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένης της παροξυσμικής νυχτερινής αιμοσφαιρινουρίας, της σπειραματοπάθειας C3, της ανοσοσυμπλεγματικής μεμβρανοπολλαπλασιαστικής σπειραματονεφρίτιδας, της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης, της νόσου της ψυχρής συγκολλητίνης και της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας από μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων. Τα προηγμένα κλινικά προγράμματα της Εταιρείας στοχεύουν στη συνιστώσα 3 με κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙΙ του κύριου υποψήφιου προϊόντος της, της πεγκετακοπλάνης, σε πολλαπλές ενδείξεις. Το Pegcetacoplan είναι ένα σύζευγμα ενός αναλόγου της κομψατίνης, διαμορφωμένο τόσο για οφθαλμολογική χορήγηση με ενέσεις απευθείας στον οφθαλμό, όσο και για συστηματική χορήγηση με υποδόρια ένεση, η οποία είναι ένεση στον ιστό κάτω από το δέρμα.

Industry: Biopharmaceuticals

100 Fifth Avenue
WALTHAM
MASSACHUSETTS 02451
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

BTC/USD

27,228.65 Price
-0.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00334

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου