Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Apartment Investment & Management Co - AIV CFD

  7.72
  0%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.06
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 7.72
  Άνοιγμα* 7.67
  Μεταβολή 1 έτους* -0.26%
  Εύρος ημέρας* 7.67 - 7.8
  Εύρος 52 εβδ. 5.21-9.77
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 926.95K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.47M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.23B
  Αναλογία P/E 4.50
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 151.63M
  Έσοδα 195.10M
  EPS 1.80
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.14
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 27, 2024 8.10 0.19 2.40% 7.91 8.10 7.91
  Mar 26, 2024 7.92 -0.04 -0.50% 7.96 8.00 7.89
  Mar 25, 2024 7.98 0.06 0.76% 7.92 8.03 7.87
  Mar 22, 2024 7.96 0.18 2.31% 7.78 8.12 7.75
  Mar 21, 2024 7.78 0.13 1.70% 7.65 7.83 7.58
  Mar 20, 2024 7.68 0.25 3.36% 7.43 7.73 7.43
  Mar 19, 2024 7.51 0.17 2.32% 7.34 7.51 7.34
  Mar 18, 2024 7.40 0.04 0.54% 7.36 7.50 7.36
  Mar 15, 2024 7.41 0.10 1.37% 7.31 7.48 7.27
  Mar 14, 2024 7.38 -0.13 -1.73% 7.51 7.54 7.31
  Mar 13, 2024 7.57 0.10 1.34% 7.47 7.63 7.47
  Mar 12, 2024 7.55 -0.07 -0.92% 7.62 7.71 7.51
  Mar 11, 2024 7.72 0.05 0.65% 7.67 7.75 7.64
  Mar 8, 2024 7.73 0.04 0.52% 7.69 7.81 7.67
  Mar 7, 2024 7.70 0.12 1.58% 7.58 7.71 7.58
  Mar 6, 2024 7.59 0.01 0.13% 7.58 7.65 7.55
  Mar 5, 2024 7.55 -0.05 -0.66% 7.60 7.73 7.53
  Mar 4, 2024 7.67 0.13 1.72% 7.54 7.74 7.50
  Mar 1, 2024 7.59 0.32 4.40% 7.27 7.60 7.22
  Feb 29, 2024 7.36 0.06 0.82% 7.30 7.42 7.26

  Apartment Investment & Management Co Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 190.344 169.836 151.451 914.294 972.41
  Έσοδα 190.344 169.836 151.451 914.294 972.41
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 71.792 67.613 61.514 311.221 328.822
  Ακαθάριστο Εισόδημα 118.552 102.223 89.937 603.073 643.588
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 270.432 185.476 165.808 757.521 756.654
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.673 33.151 10.469 47.037 46.268
  Depreciation / Amortization 158.967 84.712 77.965 380.171 377.786
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 15.86 0 0
  Other Operating Expenses, Total 19.092 3.778
  Λειτουργικά Έσοδα -80.088 -15.64 -14.357 156.773 215.756
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -180.522 -13.68 0.174 -155.852 -189.72
  Gain (Loss) on Sale of Assets 175.863 503.168 677.463
  Άλλο, Καθαρό 194.169 10.77 -1.737 0.803 0.077
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 109.422 -18.55 -15.92 504.892 703.576
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 92.158 -4.98 -5.771 508.027 716.603
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -16.432 -0.93 0.73 -33.944 -50.376
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 75.726 -5.91 -5.041 474.083 666.227
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
  Καθαρά Κέρδη 75.726 -5.91 -5.041 474.083 666.227
  Total Adjustments to Net Income -1.087 -7.939 -9.63
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 74.639 -5.91 -5.041 466.144 656.597
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 74.639 -5.91 -5.041 466.144 656.597
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 74.639 -5.91 -5.041 466.144 656.597
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 150.834 149.48 148.569 147.944 150.3
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.49484 -0.03954 -0.03393 3.15082 4.36857
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.05001 1.57217 1.57819
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26302 -0.03954 0.03546 -0.16965 1.48132
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 45.674 44.268 41.969 47.683 100.692
  Έσοδα 45.674 44.268 41.969 47.683 100.692
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18.783 17.504 15.408 17.455 38.929
  Ακαθάριστο Εισόδημα 26.891 26.764 26.561 30.228 61.763
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 43.704 42.178 41.385 113.702 115.345
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.89 8.403 10.43 10.809 18.434
  Depreciation / Amortization 17.031 16.271 15.547 85.438 57.982
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
  Λειτουργικά Έσοδα 1.97 2.09 0.584 -66.019 -14.653
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.829 -8.715 -207.804 5.768 21.514
  Άλλο, Καθαρό -1.292 -3.324 -11.051 1.322 203.898
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.273 -9.949 -212.412 16.61 305.224
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.144 -5.753 -205.338 34.173 263.323
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.746 -3.064 4.247 -4.701 -15.978
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.602 -8.817 -201.091 29.472 247.345
  Καθαρά Κέρδη -3.602 -8.817 -201.091 29.472 247.345
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.602 -8.817 -198.372 29.067 243.944
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.602 -8.817 -198.372 29.067 243.944
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.602 -8.817 -198.372 29.067 243.944
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 144.195 145.827 148.462 151.197 151.137
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02498 -0.06046 -1.33618 0.19225 1.61406
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03345 -0.06046 -1.36183 -0.1325 1.07484
  Gain (Loss) on Sale of Assets 1.878 5.859 75.539 94.465
  Total Adjustments to Net Income 0 0 2.719 -0.405 -3.401
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 206.46 233.374 289.582 142.902 36.858
  Μετρητά & Ισοδύναμα 206.46 233.374 289.582 142.902 36.858
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.022 7.309 6.993 20.949 55.63
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.079 2.469 2.66 20.949 55.63
  Συνολικό Απόθεμα 0 42.393
  Προπληρωθέντα Εξοδα 17.363 20.516 10.493 12.767 25.657
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2181.22 2434.1 1840.49 6828.74 6190
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1551.4 1670.01 1116.4 6106.97 5723.48
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1963.48 1791.5 1500.27 8737.59 8308.59
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -530.722 -561.115 -495.01 -2718.28 -2585.11
  Υπεραξία, Καθαρό 37.8 37.8
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.16 3.269 7.264 19.105 23.933
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 238.329 396.208 332.691 387.268 96.237
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 46.087 39.732 26.71 59.68 148.021
  Other Assets, Total 62.387 25.657 13.315 0
  Δεδουλευμένα Έξοδα 106.6 81.662 157.587 360.574 226.23
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 1633.37 1933.54 1340.71 5048.09 4490.58
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1162.82 1615.93 982.094 4505.59 4075.67
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1048.2 1180.83 982.094 4505.59 4075.67
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 244.332 95.462 63.576 181.926 165.513
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 23.177
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 547.852 500.565 499.778 1780.65 1699.42
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 125
  Κοινή Μετοχή 1.466 1.498 1.49 1.489 1.491
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 496.482 521.842 515.127 3497.37 3515.64
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 49.904 -22.775 -16.839 -1722.4 -1947.51
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 4.195 4.794
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2181.22 2434.1 1840.49 6828.74 6190
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 146.525 149.818 149.036 148.885 144.623
  Total Preferred Shares Outstanding 0 5
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 39.014 38.029 37.045 41.3
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 15.738 5.897
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 119.615 124.747 131.56
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 114.625 435.093
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 95.68 164.99 166.149 206.46 206.366
  Μετρητά & Ισοδύναμα 95.68 164.99 166.149 206.46 206.366
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.061 4.838 5.651 6.022 3.78
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.264 4.202 3.869 4.079 2.544
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.862 13.851 14.392 17.363 10.489
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2250.87 2216.35 2189.18 2181.22 2296.24
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1739.14 1677.05 1606.74 1551.4 1474.41
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2184.51 2106.39 2032.85 1963.48 1887.28
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -564.686 -548.316 -545.604 -530.722 -516.857
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 13.573 13.632 13.89 14.16 1.176
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 245.355 244.663 239.173 238.329 455.34
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 39.802 39.533 39.363 39.014 38.759
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 35.762 47.656 43.308 46.087 44.476
  Other Assets, Total 63.628 10.141 60.508 62.387 61.448
  Δεδουλευμένα Έξοδα 111.049 118.744 97.22 106.6 125.132
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών 1741.98 1694.17 1657.34 1633.37 1529.42
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1237.88 1182.26 1201.19 1162.82 1038.88
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1120.22 1065.66 1084.98 1048.2 940.409
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 117.666 116.593 116.212 114.625 98.467
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 112.068 113.969 114.883 119.615 121.344
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 246.577 245.225 244.039 244.332 244.063
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 508.888 522.182 531.839 547.852 766.829
  Κοινή Μετοχή 1.42 1.438 1.448 1.466 1.492
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 472.261 483.258 489.304 496.482 514.341
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 35.207 37.486 41.087 49.904 250.996
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2250.87 2216.35 2189.18 2181.22 2296.24
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 141.995 143.734 144.718 146.525 149.124
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 34.402 33.977
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 92.158 -4.98 -5.771 508.027 716.603
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 204.232 12.586 47.846 374.472 396.388
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 158.967 84.712 77.965 380.171 377.786
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -9.202 -44.833 -21.247 -490.503 -671.852
  Cash Taxes Paid 22.93 2.941 9.216 12.238 11.522
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 45.171 43.8 22.152 160.961 199.996
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -37.691 -22.313 -3.101 -23.223 -26.149
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -120.754 -271.41 -129.325 -205.413 121.846
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -366.768 -247.41 -131.797 -549.356 -590.504
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 246.014 -24 2.472 343.943 712.35
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -98.294 204.671 370.094 -63.952 -588.18
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 69.014 20.887 426.532 -42.972 -63.629
  Total Cash Dividends Paid -3.043 -244.534 -246.098
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -12.519 -5.905 -12.245 -145.682 -373.593
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -151.746 189.689 -44.193 369.236 95.14
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -14.816 -54.153 288.615 105.107 -69.946
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -5.753 92.158 297.496 263.323 10.112
  Cash From Operating Activities 5.599 204.232 228.252 25.378 6.511
  Cash From Operating Activities 16.271 158.967 143.42 57.981 23.118
  Non-Cash Items 2.005 -9.202 -201.76 -72.433 -27.846
  Changes in Working Capital -6.924 -37.691 -10.904 -223.493 1.127
  Cash From Investing Activities -63.234 -120.754 -82.961 -125.389 -111.448
  Capital Expenditures -64.814 -366.768 -314.17 -225.571 -97.148
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1.58 246.014 231.209 100.182 -14.3
  Cash From Financing Activities 16.503 -98.294 -164.432 -50.262 37.978
  Financing Cash Flow Items -2.637 69.014 84.881 -10.966 10.287
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -14.776 -12.519 7.614 8.657 -1.317
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 33.916 -151.746 -253.884 -47.953 29.008
  Net Change in Cash -41.132 -14.816 -19.141 -150.273 -66.959
  Total Cash Dividends Paid -3.043 -3.043
  Industry: Residential REITs

  4582 South Ulster Street
  Suite 1450
  DENVER
  COLORADO 80237
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου