Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Apartment Investment & Management Co - AIV CFD

8.61
2.99%
0.08
Χαμηλό: 8.4
Υψηλό: 8.67
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 8.36
Άνοιγμα* 8.4
Μεταβολή 1 έτους* 34.83%
Εύρος ημέρας* 8.4 - 8.67
Εύρος 52 εβδ. 5.21-9.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 926.95K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.47M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.23B
Αναλογία P/E 4.50
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 151.63M
Έσοδα 195.10M
EPS 1.80
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.14
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Oct 28, 2022 7.77 0.16 2.10% 7.61 7.78 7.56
Oct 27, 2022 7.60 -0.03 -0.39% 7.63 7.79 7.55
Oct 26, 2022 7.61 -0.16 -2.06% 7.77 7.91 7.59
Oct 25, 2022 7.79 0.30 4.01% 7.49 7.89 7.49
Oct 24, 2022 7.51 -0.05 -0.66% 7.56 7.73 7.51
Oct 21, 2022 7.58 0.38 5.28% 7.20 7.59 7.18
Oct 20, 2022 7.25 0.14 1.97% 7.11 7.41 7.10
Oct 19, 2022 7.14 0.08 1.13% 7.06 7.25 7.00
Oct 18, 2022 7.23 0.05 0.70% 7.18 7.31 7.14
Oct 17, 2022 7.05 0.28 4.14% 6.77 7.08 6.73
Oct 14, 2022 6.65 -0.25 -3.62% 6.90 6.98 6.65
Oct 13, 2022 6.81 0.24 3.65% 6.57 6.85 6.43
Oct 12, 2022 6.72 -0.26 -3.72% 6.98 7.01 6.71
Oct 11, 2022 7.01 -0.02 -0.28% 7.03 7.14 6.94
Oct 10, 2022 7.04 0.04 0.57% 7.00 7.15 7.00
Oct 7, 2022 7.07 -0.15 -2.08% 7.22 7.30 7.01
Oct 6, 2022 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.56 7.29
Oct 5, 2022 7.48 -0.05 -0.66% 7.53 7.59 7.37
Oct 4, 2022 7.65 0.12 1.59% 7.53 7.67 7.44
Oct 3, 2022 7.45 0.11 1.50% 7.34 7.51 7.22

Apartment Investment & Management Co Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 190.344 169.836 151.451 914.294 972.41
Έσοδα 190.344 169.836 151.451 914.294 972.41
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 71.792 67.613 61.514 311.221 328.822
Ακαθάριστο Εισόδημα 118.552 102.223 89.937 603.073 643.588
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 270.432 185.476 165.808 757.521 756.654
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.673 33.151 10.469 47.037 46.268
Depreciation / Amortization 158.967 84.712 77.965 380.171 377.786
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 15.86 0 0
Other Operating Expenses, Total 19.092 3.778
Λειτουργικά Έσοδα -80.088 -15.64 -14.357 156.773 215.756
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -180.522 -13.68 0.174 -155.852 -189.72
Gain (Loss) on Sale of Assets 175.863 503.168 677.463
Άλλο, Καθαρό 194.169 10.77 -1.737 0.803 0.077
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 109.422 -18.55 -15.92 504.892 703.576
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 92.158 -4.98 -5.771 508.027 716.603
Δικαίωμα Μειοψηφίας -16.432 -0.93 0.73 -33.944 -50.376
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 75.726 -5.91 -5.041 474.083 666.227
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Καθαρά Κέρδη 75.726 -5.91 -5.041 474.083 666.227
Total Adjustments to Net Income -1.087 -7.939 -9.63
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 74.639 -5.91 -5.041 466.144 656.597
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 74.639 -5.91 -5.041 466.144 656.597
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 74.639 -5.91 -5.041 466.144 656.597
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 150.834 149.48 148.569 147.944 150.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.49484 -0.03954 -0.03393 3.15082 4.36857
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.05001 1.57217 1.57819
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26302 -0.03954 0.03546 -0.16965 1.48132
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 44.268 41.969 47.683 100.692 49.994
Έσοδα 44.268 41.969 47.683 100.692 49.994
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17.504 15.408 17.455 38.929 19.221
Ακαθάριστο Εισόδημα 26.764 26.561 30.228 61.763 30.773
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 42.178 41.385 113.702 115.345 51.811
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.403 10.43 10.809 18.434 9.472
Depreciation / Amortization 16.271 15.547 85.438 57.982 23.118
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Λειτουργικά Έσοδα 2.09 0.584 -66.019 -14.653 -1.817
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.715 -207.804 5.768 21.514 8.081
Άλλο, Καθαρό -3.324 -11.051 1.322 203.898 -0.075
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.949 -212.412 16.61 305.224 6.056
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.753 -205.338 34.173 263.323 10.112
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.064 4.247 -4.701 -15.978 -1.903
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.817 -201.091 29.472 247.345 8.209
Καθαρά Κέρδη -8.817 -201.091 29.472 247.345 8.209
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.817 -198.372 29.067 243.944 8.083
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.817 -198.372 29.067 243.944 8.083
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.817 -198.372 29.067 243.944 8.083
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145.827 148.462 151.197 151.137 150.542
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06046 -1.33618 0.19225 1.61406 0.05369
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06046 -1.36183 -0.1325 1.07484 0.05427
Gain (Loss) on Sale of Assets 5.859 75.539 94.465 -0.133
Total Adjustments to Net Income 0 2.719 -0.405 -3.401 -0.126
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 206.46 233.374 289.582 142.902 36.858
Μετρητά & Ισοδύναμα 206.46 233.374 289.582 142.902 36.858
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.022 7.309 6.993 20.949 55.63
Accounts Receivable - Trade, Net 4.079 2.469 2.66 20.949 55.63
Total Inventory 0 42.393
Prepaid Expenses 17.363 20.516 10.493 12.767 25.657
Total Assets 2181.22 2434.1 1840.49 6828.74 6190
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1551.4 1670.01 1116.4 6106.97 5723.48
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1963.48 1791.5 1500.27 8737.59 8308.59
Accumulated Depreciation, Total -530.722 -561.115 -495.01 -2718.28 -2585.11
Goodwill, Net 37.8 37.8
Intangibles, Net 14.16 3.269 7.264 19.105 23.933
Long Term Investments 238.329 396.208 332.691 387.268 96.237
Other Long Term Assets, Total 46.087 39.732 26.71 59.68 148.021
Other Assets, Total 62.387 25.657 13.315 0
Accrued Expenses 106.6 81.662 157.587 360.574 226.23
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1633.37 1933.54 1340.71 5048.09 4490.58
Total Long Term Debt 1162.82 1615.93 982.094 4505.59 4075.67
Long Term Debt 1048.2 1180.83 982.094 4505.59 4075.67
Minority Interest 244.332 95.462 63.576 181.926 165.513
Other Liabilities, Total 0 23.177
Total Equity 547.852 500.565 499.778 1780.65 1699.42
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 125
Common Stock 1.466 1.498 1.49 1.489 1.491
Additional Paid-In Capital 496.482 521.842 515.127 3497.37 3515.64
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 49.904 -22.775 -16.839 -1722.4 -1947.51
Other Equity, Total 4.195 4.794
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2181.22 2434.1 1840.49 6828.74 6190
Total Common Shares Outstanding 146.525 149.818 149.036 148.885 144.623
Total Preferred Shares Outstanding 0 5
Note Receivable - Long Term 39.014 38.029 37.045 41.3
Other Current Liabilities, Total 15.738 5.897
Deferred Income Tax 119.615 124.747 131.56
Capital Lease Obligations 114.625 435.093
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 166.149 206.46 206.366 81.799 109.011
Μετρητά & Ισοδύναμα 166.149 206.46 206.366 81.799 109.011
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.651 6.022 3.78 190.783 6.79
Accounts Receivable - Trade, Net 3.869 4.079 2.544 3.108 3.136
Prepaid Expenses 14.392 17.363 10.489 17.953 18.154
Total Assets 2189.18 2181.22 2296.24 2419.41 2593.84
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1606.74 1551.4 1474.41 1491.11 1854.12
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2032.85 1963.48 1887.28 1871.38 1898.08
Accumulated Depreciation, Total -545.604 -530.722 -516.857 -519.868 -576.243
Intangibles, Net 13.89 14.16 1.176 1.602 2.114
Long Term Investments 239.173 238.329 455.34 463.57 416.283
Note Receivable - Long Term 39.363 39.014 38.759 38.606 38.358
Other Long Term Assets, Total 43.308 46.087 44.476 82.701 104.597
Other Assets, Total 60.508 62.387 61.448 51.286 44.414
Accrued Expenses 97.22 106.6 125.132 133.653 114.761
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total
Total Liabilities 1657.34 1633.37 1529.42 1678.29 2083.46
Total Long Term Debt 1201.19 1162.82 1038.88 1271.97 1736.22
Long Term Debt 1084.98 1048.2 940.409 1148.19 1226.99
Capital Lease Obligations 116.212 114.625 98.467 123.785 509.235
Deferred Income Tax 114.883 119.615 121.344 136.95 123.641
Minority Interest 244.039 244.332 244.063 135.712 108.836
Total Equity 531.839 547.852 766.829 741.124 510.381
Common Stock 1.448 1.466 1.492 1.492 1.497
Additional Paid-In Capital 489.304 496.482 514.341 515.065 523.455
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 41.087 49.904 250.996 224.567 -14.571
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2189.18 2181.22 2296.24 2419.41 2593.84
Total Common Shares Outstanding 144.718 146.525 149.124 149.097 149.69
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 92.158 -4.98 -5.771 508.027 716.603
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 204.232 12.586 47.846 374.472 396.388
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 158.967 84.712 77.965 380.171 377.786
Μη Χρηματικά Στοιχεία -9.202 -44.833 -21.247 -490.503 -671.852
Cash Taxes Paid 22.93 2.941 9.216 12.238 11.522
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 45.171 43.8 22.152 160.961 199.996
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -37.691 -22.313 -3.101 -23.223 -26.149
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -120.754 -271.41 -129.325 -205.413 121.846
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -366.768 -247.41 -131.797 -549.356 -590.504
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 246.014 -24 2.472 343.943 712.35
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -98.294 204.671 370.094 -63.952 -588.18
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 69.014 20.887 426.532 -42.972 -63.629
Total Cash Dividends Paid -3.043 -244.534 -246.098
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -12.519 -5.905 -12.245 -145.682 -373.593
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -151.746 189.689 -44.193 369.236 95.14
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -14.816 -54.153 288.615 105.107 -69.946
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -5.753 92.158 297.496 263.323 10.112
Cash From Operating Activities 5.599 204.232 228.252 25.378 6.511
Cash From Operating Activities 16.271 158.967 143.42 57.981 23.118
Non-Cash Items 2.005 -9.202 -201.76 -72.433 -27.846
Changes in Working Capital -6.924 -37.691 -10.904 -223.493 1.127
Cash From Investing Activities -63.234 -120.754 -82.961 -125.389 -111.448
Capital Expenditures -64.814 -366.768 -314.17 -225.571 -97.148
Other Investing Cash Flow Items, Total 1.58 246.014 231.209 100.182 -14.3
Cash From Financing Activities 16.503 -98.294 -164.432 -50.262 37.978
Financing Cash Flow Items -2.637 69.014 84.881 -10.966 10.287
Issuance (Retirement) of Stock, Net -14.776 -12.519 7.614 8.657 -1.317
Issuance (Retirement) of Debt, Net 33.916 -151.746 -253.884 -47.953 29.008
Net Change in Cash -41.132 -14.816 -19.141 -150.273 -66.959
Total Cash Dividends Paid -3.043 -3.043
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 14.6389 21755723 89431 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 12.0335 17883680 510654 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.6619 11386792 13761 2023-03-31 LOW
Sessa Capital Hedge Fund 6.683 9932043 0 2023-03-31 LOW
Land & Buildings Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.3659 9460718 661749 2023-03-31 HIGH
Westdale Investments L.P. Corporation 5.287 7857295 125000 2022-11-18
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.8857 7260926 -34960 2023-03-31 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 3.6329 5399045 793374 2023-03-31 MED
Long Pond Capital, LP Hedge Fund 3.5258 5239975 -570391 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.287 3398866 45635 2023-03-31 LOW
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.9577 2909504 -141302 2023-03-31 MED
Solel Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.6738 2487494 0 2023-03-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4304 2125786 34356 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.422 2113352 686826 2022-12-31 LOW
Verition Fund Management LLC Hedge Fund 1.3653 2029055 2029055 2023-03-31 HIGH
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.247 1853236 -388158 2023-03-31 LOW
Irenic Capital Management LP Hedge Fund 1.0731 1594841 1594841 2023-03-31 HIGH
Uniplan Investment Counsel, Inc. Investment Advisor 0.9804 1457073 -13569 2023-03-31 LOW
Powell (Wesley William) Individual Investor 0.935 1389494 637831 2023-02-22 LOW
Madison Avenue Partners LP Hedge Fund 0.9305 1382889 -327911 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Residential REITs

4582 South Ulster Street
Suite 1450
DENVER
COLORADO 80237
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,963.46 Price
+0.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,997.30 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,554.80 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.53 Price
+1.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00439

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου