Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές AO WORLD PLC ORD 0.25P - AO. CFD

0.638
0%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.011
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.028007 %
Charges from borrowed part ($-1.12)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.028007%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.015829 %
Charges from borrowed part ($-0.63)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.015829%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.643
Άνοιγμα* 0.627
Μεταβολή 1 έτους* -35.09%
Εύρος ημέρας* 0.627 - 0.662
Εύρος 52 εβδ. 0.37-1.07
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 538.05K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 23.09M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 369.23M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 576.92M
Έσοδα 1.25B
EPS -0.02
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.77
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 0.643 -0.002 -0.31% 0.645 0.662 0.624
Feb 7, 2023 0.646 0.005 0.78% 0.641 0.647 0.625
Feb 6, 2023 0.637 -0.009 -1.39% 0.646 0.646 0.616
Feb 3, 2023 0.638 0.018 2.90% 0.620 0.638 0.617
Feb 2, 2023 0.630 0.016 2.61% 0.614 0.640 0.613
Feb 1, 2023 0.618 -0.006 -0.96% 0.624 0.640 0.604
Jan 31, 2023 0.624 0.009 1.46% 0.615 0.634 0.598
Jan 30, 2023 0.618 0.019 3.17% 0.599 0.619 0.598
Jan 27, 2023 0.617 0.016 2.66% 0.601 0.623 0.600
Jan 26, 2023 0.619 0.011 1.81% 0.608 0.624 0.598
Jan 25, 2023 0.614 -0.012 -1.92% 0.626 0.634 0.608
Jan 24, 2023 0.622 0.002 0.32% 0.620 0.625 0.598
Jan 23, 2023 0.611 -0.010 -1.61% 0.621 0.628 0.607
Jan 20, 2023 0.622 0.005 0.81% 0.617 0.632 0.574
Jan 19, 2023 0.617 -0.047 -7.08% 0.664 0.676 0.612
Jan 18, 2023 0.664 -0.002 -0.30% 0.666 0.696 0.656
Jan 17, 2023 0.666 -0.001 -0.15% 0.667 0.689 0.652
Jan 16, 2023 0.700 0.037 5.58% 0.663 0.714 0.663
Jan 13, 2023 0.679 -0.010 -1.45% 0.689 0.695 0.664
Jan 12, 2023 0.689 0.024 3.61% 0.665 0.708 0.635

AO WORLD PLC ORD 0.25P Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 599.2 701.2 796.8 902.5 1045.7 1660.9
Έσοδα 599.2 701.2 796.8 902.5 1045.7 1660.9
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 493.3 572 655 750.2 867.9 1368.4
Ακαθάριστο Εισόδημα 105.9 129.2 141.8 152.3 177.8 292.5
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 609.8 713.2 813 917.7 1050 1631.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 116.5 141.7 158.8 167.9 174 248.2
Λειτουργικά Έσοδα -10.6 -12 -16.2 -15.2 -4.3 29.7
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.8 3.9 1.3 -5.3 3.5 -10.9
Άλλο, Καθαρό 1.1 1.1 1.4 1.6 1.4 1.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.7 -7 -13.5 -18.9 0.6 20.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.1 -7.4 -13.3 -17 0.5 17.1
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.1 0.8 -0.1 -0.5 0.3 0.6
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6 -6.6 -13.4 -17.5 0.8 17.7
Καθαρά Κέρδη -6 -6.6 -13.4 -17.5 0.8 17.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6 -6.6 -13.4 -17.5 1 17.7
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6 -6.6 -13.4 -17.5 1 17.7
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6 -6.6 -13.4 -17.5 1 17.7
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 421.053 421.053 458.788 463.154 477.32 481.964
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01425 -0.01568 -0.02921 -0.03778 0.0021 0.03672
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01425 -0.01506 -0.0268 -0.03091 0.00594 0.04059
Depreciation / Amortization 0.7 1 1.1
Other Operating Expenses, Total -1.2 -1.8 -1.5 -1.2 -0.8
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.3 15.4
Total Adjustments to Net Income 0.2
Q2 2019 Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021
Συνολικά έσοδα 470.1 575.6 717 943.9 759.6
Έσοδα 470.1 575.6 717 943.9 759.6
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 393.5 474.4 587.3 781.1 621.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 76.6 101.2 129.7 162.8 137.8
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 480.7 569.3 700.2 931 770.2
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 87.7 95.6 113.2 150.4 150.1
Other Operating Expenses, Total -0.5 -0.7 -0.3 -0.5 -1.7
Λειτουργικά Έσοδα -10.6 6.3 16.8 12.9 -10.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.3 1 0.6 -11.5 -0.9
Άλλο, Καθαρό 2.4 -0.8 0.9 0.5 1.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.9 6.5 18.3 1.9 -10.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -4.8 5.3 16 1.1 -8.2
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0.3 0.4 0.2 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -4.8 5.6 16.4 1.3 -8.2
Καθαρά Κέρδη -4.8 5.6 16.4 1.3 -8.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -4.8 5.8 16.4 1.3 -8.2
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -4.8 5.8 16.4 1.3 -8.2
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -4.8 5.8 16.4 1.3 -8.2
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 474.233 480.407 478.488 485.439 478.308
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01012 0.01207 0.03427 0.00268 -0.01714
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.0082 0.01343 0.03427 0.0053 -0.01714
Total Adjustments to Net Income 0.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 102.5 115.5 164.7 218 215.5 373.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.4 29.4 56 28.9 6.9 67.1
Cash 33.4 29.4 56 28.9 6.9 67.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 35.1 41.3 55.3 112.8 135.9 167.2
Accounts Receivable - Trade, Net 34.4 41.1 55.1 112.2 134.9 166.2
Total Inventory 34 44.8 53.2 76.3 72.7 139.6
Total Assets 167.9 203 322 429.5 437.9 615.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 18 29.3 90 89.6 94 107.1
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 28.9 41.4 166.1 199.6
Accumulated Depreciation, Total -10.9 -12.1 -72 -92.3
Goodwill, Net 13.5 13.5 13.5 28.2 28.2 28.2
Intangibles, Net 2.1 1.8 1.2 16.9 15.8 15.6
Note Receivable - Long Term 29.5 39.8 47.9 71.4 79.2 85.3
Other Long Term Assets, Total 2.3 3.1 4.7 5.4 5.2 5.6
Total Current Liabilities 112 144 167.3 254.2 271.8 432.9
Accounts Payable 79.3 105.9 139.6 273.8
Accrued Expenses 12.9 17.8 23.1 36.8
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 3.1 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2.2 3.7 13.9 23.8 21.3 21.4
Other Current Liabilities, Total 17.6 16.6 0.4 0.6 87.8 100.9
Total Liabilities 119.6 160.8 244.5 357.1 368.3 518
Total Long Term Debt 5.8 13.7 73.6 88.7 84.8 73.9
Long Term Debt 5.8 3.9 3.4 20.9 16.7 0
Minority Interest -0.9 -1.7 -1.6 -0.9 -1 -1.3
Other Liabilities, Total 2.7 4.8 5.2 12.4 10.1 10.2
Total Equity 48.3 42.2 77.5 72.4 69.6 97.7
Common Stock 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
Additional Paid-In Capital 55.7 55.7 103.7 103.7 103.7 104.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -6.4 -9 -27.3 -28.3 -25.5 -3.8
Other Equity, Total -2.1 -5.6 -4.2 -9.8 -4
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 167.9 203 322 429.5 437.9 615.7
Total Common Shares Outstanding 421.053 421.053 458.788 471.884 477.939 479.378
Capital Lease Obligations 9.8 70.2 67.8 68.1 73.9
Other Current Assets, Total 0.2
Payable/Accrued 149.9 229.8
Deferred Income Tax 0 2.7 2.6 2.3
Sep 2019 Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 221.8 215.5 341.7 373.9 304.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.4 6.9 85.4 67.1 11.1
Cash 23.4 6.9 85.4 67.1 11.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 129.7 135.9 163.1 167.2 176.8
Accounts Receivable - Trade, Net 128.4 134.9 163.1 166.2 173.1
Total Inventory 68.7 72.7 93.2 139.6 116.3
Other Current Assets, Total 0
Total Assets 439.9 437.9 573 615.7 546
Property/Plant/Equipment, Total - Net 90.1 94 97.1 107.1 108.7
Goodwill, Net 28.1 28.2 28.2 28.2 28.2
Intangibles, Net 16.2 15.8 15.6 15.6 14.6
Note Receivable - Long Term 78.4 79.2 84.2 85.3 84.6
Other Long Term Assets, Total 5.3 5.2 6.2 5.6 5.7
Total Current Liabilities 268.8 271.8 405.4 432.9 371.2
Accounts Payable 152.8 139.6 230.2 273.8 208.3
Accrued Expenses 24.1 23.1 38.4 36.8 36.4
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 20.8 0 20
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 24.8 21.3 15.7 21.4 19.9
Other Current Liabilities, Total 67.1 87.8 100.3 100.9 86.6
Total Liabilities 365.1 368.3 488.7 518 454.6
Total Long Term Debt 81.3 84.8 69.6 73.9 73.4
Long Term Debt 22 16.7 0
Capital Lease Obligations 59.3 68.1 69.6 73.9 73.4
Deferred Income Tax 2.3 2.6 2.5 2.3 2.7
Minority Interest -0.7 -1 -1.1 -1.3 -1.3
Other Liabilities, Total 13.4 10.1 12.3 10.2 8.6
Total Equity 74.8 69.6 84.3 97.7 91.4
Common Stock 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Additional Paid-In Capital 103.7 103.7 103.7 104.3 104.4
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -21.9 -25.5 -8.3 -3.8 -8.6
Other Equity, Total -8.2 -9.8 -12.3 -4 -5.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 439.9 437.9 573 615.7 546
Total Common Shares Outstanding 477.939 477.939 478.541 479.378 479.523
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 129.1
Accumulated Depreciation, Total -54.8
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -6.1 -7.4 -13.3 -18.1 1.4 17.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.5 3.5 -15.4 -20.8 14.1 114.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.8 6 7.6 18.5 21.1 24.6
Μη Χρηματικά Στοιχεία -4.3 -0.2 2.8 9 -3.2 16.8
Cash Taxes Paid 0 0.2 -0.3 -0.8 -0.2 2.4
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.3 1.1 1 0.9 5.2 6.3
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 2.1 5.1 -12.5 -30.2 -5.2 56.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -6.4 -4.9 -5.2 -10.9 -7.9 -9.1
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.6 -6 -5.3 -4.7 -8 -9.1
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.2 1.1 0.1 -6.2 0.1 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.8 -2.8 47.2 4.6 -28.2 -45.3
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.3 -1.1 -2.9 -0.9 -5.6 -6.4
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.5 -1.7 0.1 5.5 -22.6 -39.5
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.2 0.2 0 0 -0.1 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -11.5 -4 26.6 -27.1 -22.1 60.2
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 50 0.6
Sep 2019 Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021
Net income/Starting Line -4.8 1.4 16 17.1 -8.2
Cash From Operating Activities 13.7 14.1 96.2 114.6 -55.6
Cash From Operating Activities 10.1 21.1 11 24.6 14.9
Non-Cash Items -4.8 -3.2 2.1 16.8 0.9
Cash Taxes Paid -0.2 -0.2 1 2.4 -0.7
Cash Interest Paid 0.9 5.2 3.7 6.3 2.9
Changes in Working Capital 13.2 -5.2 67.1 56.1 -63.2
Cash From Investing Activities -6.3 -7.9 -4.2 -9.1 -4.5
Capital Expenditures -5.9 -8 -4.2 -9.1 -4.5
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.4 0.1 0 0
Cash From Financing Activities -12.7 -28.2 -13.5 -45.3 4.1
Financing Cash Flow Items -0.9 -5.6 -3.9 -6.4 -2.8
Issuance (Retirement) of Debt, Net -11.8 -22.6 -9.6 -39.5 6.9
Foreign Exchange Effects -0.2 -0.1 0 0 0
Net Change in Cash -5.5 -22.1 78.5 60.2 -56
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Camelot Capital Partners LLC Investment Advisor/Hedge Fund 20.3957 117666848 0 2022-08-17 LOW
Roberts (John) Individual Investor 18.6096 107362465 2052 2022-11-29 LOW
Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 16.2706 93868230 12688052 2022-12-16 MED
J.P. Morgan Securities plc Research Firm 5.3086 30626676 2366268 2022-12-22 MED
Conifer Management LLC Hedge Fund 4.8668 28077380 -7300996 2022-12-01 LOW
Phoenix Asset Management Partners Ltd. Investment Advisor 4.4287 25550000 0 2022-08-17 LOW
Hopkinson (Christopher John) Individual Investor 4.2086 24280429 2000000 2022-08-24 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 3.6435 21020099 8826581 2021-06-30 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 3.5282 20354689 -185 2022-08-17 LOW
Stoller (Norman Kelvin) Individual Investor 2.3487 13550000 -2919403 2022-05-16 LOW
London & Amsterdam Trust Company, Ltd. Corporation 1.5539 8964554 -8441024 2022-03-15 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.4672 8464802 -263488 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3817 7971493 5227310 2022-09-30 LOW
Premier Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 1.2134 7000127 -260157 2022-09-30 LOW
East Coast Fund Management Inc. Investment Advisor 0.6933 4000000 4000000 2022-09-30 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.5624 3244882 8577 2022-12-15 LOW
Coutts & Co. Bank and Trust 0.5383 3105324 5095 2022-09-22 LOW
Oldfield Partners LLP Investment Advisor 0.3034 1750269 1032900 2022-09-30 LOW
AO World Employee Benefit Trust Corporation 0.2673 1541911 -55957 2022-08-30
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.1953 1126606 1126606 2022-12-15 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

AO World plc Company profile

Σχετικά με την AO WORLD PLC ORD 0.25P

Η AO World Plc είναι ένας διαδικτυακός λιανοπωλητής ηλεκτρικών ειδών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: διαδικτυακή λιανική πώληση οικιακών συσκευών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαδικτυακή λιανική πώληση οικιακών συσκευών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες στη Γερμανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πωλεί μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές και μια σειρά από κινητά τηλέφωνα, οπτικοακουστικά μέσα (AV), ηλεκτρικά είδη ευρείας κατανάλωσης και φορητούς υπολογιστές, παραδίδοντάς τα μέσω της εσωτερικής της επιχείρησης logistics και επιλεγμένων τρίτων. Παρέχει επίσης βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η εγκατάσταση νέων προϊόντων και η ανακύκλωση παλαιών προϊόντων, καθώς και η προσφορά προγραμμάτων προστασίας προϊόντων και χρηματοδότησης πελατών. Εξυπηρετεί την αγορά επιχειρήσεων προς επιχειρήσεις (Β2Β) στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας ηλεκτρικές συσκευές και υπηρεσίες εγκατάστασης σε κλίμακα. Οι θυγατρικές της εταιρείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις AO Retail Limited, Expert Logistics Ltd, Worry Free Limited, Elekdirect Limited και Appliances Online Ltd.

Industry: Consumer Electronics Retailers

Ao Park
5A the Parklands
BL6 4SD

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,771.80 Price
-1.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

78.71 Price
+0.250% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0163%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0021%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00331

US100

12,618.10 Price
+0.630% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου