Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές AnaptysBio - ANAB CFD

  21.23
  6.39%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  AnaptysBio Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 22.68
  Άνοιγμα* 22.4
  Μεταβολή 1 έτους* 4.33%
  Εύρος ημέρας* 21.06 - 22.63
  Εύρος 52 εβδ. 13.36-27.48
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 269.26K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.07M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 629.57M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.58M
  Έσοδα 14.96M
  EPS -5.41
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -0.30
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 22.68 -1.98 -8.03% 24.66 24.69 22.48
  Apr 11, 2024 24.68 0.88 3.70% 23.80 25.26 23.78
  Apr 10, 2024 22.13 1.26 6.04% 20.87 22.37 20.50
  Apr 9, 2024 21.50 1.53 7.66% 19.97 21.65 19.97
  Apr 8, 2024 20.63 0.13 0.63% 20.50 21.01 20.50
  Apr 5, 2024 21.00 0.64 3.14% 20.36 21.44 20.36
  Apr 4, 2024 21.29 1.22 6.08% 20.07 21.93 20.07
  Apr 3, 2024 20.62 0.00 0.00% 20.62 20.82 20.12
  Apr 2, 2024 20.80 0.75 3.74% 20.05 20.92 20.04
  Apr 1, 2024 21.28 -1.22 -5.42% 22.50 22.50 20.39
  Mar 28, 2024 22.46 1.10 5.15% 21.36 22.78 20.74
  Mar 27, 2024 21.26 -0.31 -1.44% 21.57 21.78 20.78
  Mar 26, 2024 21.53 0.45 2.13% 21.08 21.78 20.60
  Mar 25, 2024 21.04 -0.29 -1.36% 21.33 21.90 21.01
  Mar 22, 2024 21.61 -2.71 -11.14% 24.32 24.32 21.54
  Mar 21, 2024 24.41 0.36 1.50% 24.05 24.64 23.94
  Mar 20, 2024 23.89 0.96 4.19% 22.93 23.92 22.63
  Mar 19, 2024 23.19 0.23 1.00% 22.96 23.38 22.67
  Mar 18, 2024 23.13 -0.23 -0.98% 23.36 23.47 22.42
  Mar 15, 2024 23.38 -0.18 -0.76% 23.56 24.31 22.97

  AnaptysBio Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 AnaptysBio Inc Earnings Release
  Q1 2024 AnaptysBio Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  AnaptysBio Inc Annual Shareholders Meeting
  AnaptysBio Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, August 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 AnaptysBio Inc Earnings Release
  Q2 2024 AnaptysBio Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 10.287 63.175 75 8 5
  Έσοδα 10.287 63.175 75 8 5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 125.441 119.989 98.879 115.432 71.722
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 36.643 21.493 18.854 16.094 15.526
  Έρευνα & Ανάπτυξη 88.798 98.496 80.025 99.338 56.196
  Λειτουργικά Έσοδα -115.154 -56.814 -23.879 -107.432 -66.722
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7.55 0.431 3.959 9.943 5.033
  Άλλο, Καθαρό -21.096 -1.413 -0.011 0.001 -0.159
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -128.7 -57.796 -19.931 -97.488 -61.848
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -128.724 -57.796 -19.931 -97.336 -61.656
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -128.724 -57.796 -19.931 -97.336 -61.656
  Καθαρά Κέρδη -128.724 -57.796 -19.931 -97.336 -61.656
  Total Adjustments to Net Income
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -128.724 -57.796 -19.931 -97.336 -61.656
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -128.724 -57.796 -19.931 -97.336 -61.656
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -128.724 -57.796 -19.931 -97.336 -61.656
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 28.165 27.431 27.302 27.059 24.673
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -4.57035 -2.10696 -0.73002 -3.59718 -2.49893
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.57035 -2.10696 -0.73002 -3.59718 -2.49893
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 3.46 1.374 6.808 1.293 1.216
  Έσοδα 3.46 1.374 6.808 1.293 1.216
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 43.603 45.775 32.781 30.926 29.015
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.68 10.818 9.407 8.862 8.171
  Έρευνα & Ανάπτυξη 32.923 34.957 23.374 22.064 20.844
  Λειτουργικά Έσοδα -40.143 -44.401 -25.973 -29.633 -27.799
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.653 4.486 3.839 2.262 1.107
  Άλλο, Καθαρό -4.355 -4.34 -4.255 -6.131 -5.862
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -39.845 -44.255 -26.389 -33.502 -32.554
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39.845 -44.255 -26.413 -33.502 -32.554
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -39.845 -44.255 -26.413 -33.502 -32.554
  Καθαρά Κέρδη -39.845 -44.255 -26.413 -33.502 -32.554
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -39.845 -44.255 -26.413 -33.502 -32.554
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -39.845 -44.255 -26.413 -33.502 -32.554
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -39.845 -44.255 -26.413 -33.502 -32.554
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.629 27.953 28.447 28.289 28.204
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.4963 -1.58319 -0.9285 -1.18428 -1.15423
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.4963 -1.58319 -0.9285 -1.18428 -1.15423
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 447.205 553.876 396.561 377.733 434.216
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 441.241 548.097 393.653 374.227 427.082
  Μετρητά & Ισοδύναμα 71.308 495.729 250.456 171.017 113.596
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1.419 0.876 0 0.174
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.545 4.903 2.908 3.506 6.96
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 610.383 643.07 416.552 435.197 508.997
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 19.987 21.841 2.127 3.02 1.445
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25.563 26.763 7.072 7.699 5.642
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.576 -4.922 -4.945 -4.679 -4.197
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.256 0.256 0.318 0.139 0.208
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26.054 16.099 19.821 29.535 21.836
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.784 1.741 4.217 16.237 5.443
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.27 14.358 15.604 11.923 8.761
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.058
  Σύνολο Οφειλών 348.28 286.642 19.821 30.189 22.632
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0.625
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.625
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 322.226 270.543 0 0.654 0.171
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 262.103 356.428 396.731 405.008 486.365
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.029 0.028 0.027 0.027 0.027
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 717.797 678.575 660.665 648.669 633.251
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -450.477 -321.753 -263.957 -244.026 -146.69
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 610.383 643.07 416.552 435.197 508.997
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 28.513 27.647 27.356 27.255 26.922
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 369.933 52.368 143.197 203.21 313.486
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 142.935 67.097 17.546 54.305 73.128
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 1.375 7.574
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5.246 -0.422 -0.004 0.338 -0.223
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 428 438.535 437.154 447.205 450.444
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 413.047 429.486 431.151 441.241 442.966
  Μετρητά & Ισοδύναμα 26.295 35.206 94.562 71.308 58.547
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 386.752 394.28 336.589 369.933 384.419
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.269 3.182 1.523 1.419 1.18
  Προπληρωθέντα Εξοδα 11.684 5.867 4.48 4.545 6.298
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 487.326 517.1 551.792 610.383 618.503
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 18.867 19.07 19.453 19.987 20.292
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 24.93 24.975 25.196 25.563 25.704
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -6.063 -5.905 -5.743 -5.576 -5.412
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 40.203 59.239 94.929 142.935 147.511
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 39.178 41.631 35.795 26.054 21.063
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 6.521 4.761 3.168 2.784 3.006
  Δεδουλευμένα Έξοδα 32.657 36.87 32.627 23.27 18.057
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 366.943 368.65 360.699 348.28 340.884
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 327.765 327.019 324.904 322.226 319.821
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 120.383 148.45 191.093 262.103 277.619
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.027 0.027 0.027 0.029 0.028
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 694.591 686.611 689.065 717.797 707.662
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -571.885 -534.577 -494.732 -450.477 -424.064
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -2.35 -3.611 -3.267 -5.246 -6.007
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 487.326 517.1 551.792 610.383 618.503
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 26.575 26.531 27.018 28.513 28.354
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -128.724 -57.796 -19.931 -97.336 -61.656
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -73.593 -45.92 -14.157 -69.517 -48.506
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.675 0.619 0.559 0.514 0.315
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 47.617 18.746 11.986 10.454 9.374
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0.004 0.424 1.043
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 6.839 -7.489 -6.771 16.851 3.461
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -394.845 38.835 94.475 131.431 -142.451
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.358 -1.366 -0.569 -0.805 -1.063
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -394.487 40.201 95.044 132.236 -141.388
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 44.017 252.298 -0.879 -4.493 223.364
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 32.19 249.745 0 0 -0.182
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 11.827 2.553 0.496 3.007 230.421
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 -1.375 -7.5 -6.875
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -424.421 245.213 79.439 57.421 32.407
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -44.255 -128.724 -102.311 -68.809 -36.255
  Cash From Operating Activities -24.568 -73.593 -62.908 -45.161 -21.014
  Cash From Operating Activities 0.166 0.675 0.491 0.325 0.162
  Non-Cash Items 11.432 47.617 37.982 25.941 13.168
  Cash Interest Paid 0
  Changes in Working Capital 8.089 6.839 0.93 -2.618 1.911
  Cash From Investing Activities 85.396 -394.845 -416.342 -383.908 -312.912
  Capital Expenditures -0.175 -0.358 -0.183 -0.133 -0.055
  Other Investing Cash Flow Items, Total 85.571 -394.487 -416.159 -383.775 -312.857
  Cash From Financing Activities -37.574 44.017 42.068 5.041 4.609
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -36.261 11.827 8.408 5.709 4.844
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0
  Net Change in Cash 23.254 -424.421 -437.182 -424.028 -329.317
  Financing Cash Flow Items -1.313 32.19 33.66 -0.668 -0.235

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  AnaptysBio Company profile

  Σχετικά με την AnaptysBio

  Η AnaptysBio, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου. Η εταιρεία αναπτύσσει υποψήφια ανοσολογικά θεραπευτικά προϊόντα που επικεντρώνονται σε αναδυόμενους μηχανισμούς ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος που εφαρμόζονται σε ενδείξεις φλεγμονής και ανοσο-ογκολογίας. Αναπτύσσει τα υποψήφια προϊόντα της χρησιμοποιώντας την τεχνολογική πλατφόρμα ανακάλυψης αντισωμάτων, η οποία βασίζεται στη φυσική διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων, γνωστή ως σωματική υπερμετάλλαξη (SHM), και αναπαράγει αυτή τη φυσική διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων in vitro. Ο αγωγός προϊόντων της περιλαμβάνει τα Imsidolimab, ANB030 (Rosnilimab), ANB032, JEMPERLI, GSK4069889 (cobolimab), GSK4074386 και CC-90006. Το Imsidolimab της είναι ένα αντίσωμα που αναστέλλει τον υποδοχέα της ιντερλευκίνης-36 (IL-36R) για τη θεραπεία πολλαπλών δερματολογικών φλεγμονωδών ασθενειών. Το ANB030 είναι ένα αντίσωμα που δεσμεύει το PD-1 με αγωνιστικό τρόπο για την καταστολή της δραστηριότητας των Τ κυττάρων και τα αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα in vivo.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  10770 Wateridge Circle, Suite 210
  SAN DIEGO
  CALIFORNIA 92121
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0190%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου