Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Analog Devices, Inc. - ADI CFD

178.60
1.24%
0.32
Χαμηλό: 177.38
Υψηλό: 179.61
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Wednesday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.32
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Analog Devices Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 180.77
Άνοιγμα* 178.08
Μεταβολή 1 έτους* 10.85%
Εύρος ημέρας* 177.38 - 179.61
Εύρος 52 εβδ. 133.48-181.34
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.22M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 68.36M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 89.99B
Αναλογία P/E 33.69
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 506.86M
Έσοδα 12.01B
EPS 5.27
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.71219
Beta 1.16
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 7, 2023 180.77 2.68 1.50% 178.09 181.75 176.75
Feb 6, 2023 177.47 1.36 0.77% 176.11 179.20 175.54
Feb 3, 2023 178.69 3.05 1.74% 175.64 181.27 175.64
Feb 2, 2023 179.21 2.39 1.35% 176.82 179.96 175.97
Feb 1, 2023 176.50 5.54 3.24% 170.96 178.42 170.46
Jan 31, 2023 171.33 3.47 2.07% 167.86 171.42 167.86
Jan 30, 2023 168.87 1.23 0.73% 167.64 170.89 167.64
Jan 27, 2023 170.74 2.31 1.37% 168.43 171.97 167.85
Jan 26, 2023 170.70 1.75 1.04% 168.95 170.83 166.41
Jan 25, 2023 168.35 3.26 1.97% 165.09 168.65 164.02
Jan 24, 2023 168.81 1.67 1.00% 167.14 169.91 167.14
Jan 23, 2023 169.46 3.66 2.21% 165.80 170.17 165.31
Jan 20, 2023 164.94 1.87 1.15% 163.07 165.14 160.85
Jan 19, 2023 162.96 -2.13 -1.29% 165.09 165.34 161.96
Jan 18, 2023 165.84 -0.49 -0.29% 166.33 169.28 165.74
Jan 17, 2023 166.95 -0.61 -0.36% 167.56 169.08 165.77
Jan 13, 2023 168.83 1.82 1.09% 167.01 169.35 165.81
Jan 12, 2023 168.47 -0.55 -0.33% 169.02 170.53 166.17
Jan 11, 2023 169.58 1.96 1.17% 167.62 170.00 166.40
Jan 10, 2023 169.09 2.15 1.29% 166.94 169.64 165.91

Analog Devices, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3421.41 5246.35 6224.69 5991.06 5603.06 7318.29
Έσοδα 3421.41 5246.35 6224.69 5991.06 5603.06 7318.29
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1194.24 2078.11 1974.29 1977.31 1912.58 2793.27
Ακαθάριστο Εισόδημα 2227.17 3168.24 4250.4 4013.75 3690.48 4525.01
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2399.3 4083.59 4325.1 4280.46 4104.81 5841.23
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 461.438 690.533 695.54 648.094 639.823 782.518
Έρευνα & Ανάπτυξη 653.816 968.133 1165.05 1130.35 1050.52 1296.13
Depreciation / Amortization 70.123 297.351 428.902 429.041 429.455 536.811
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 19.684 49.463 61.318 95.659 72.437 432.506
Other Operating Expenses, Total 0
Λειτουργικά Έσοδα 1022.11 1162.76 1899.59 1710.61 1498.24 1477.05
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -67.536 -220.507 -244.206 -218.846 -189 -183.605
Άλλο, Καθαρό 2.345 -7.507 -0.069 -6.034 2.373 35.268
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 956.921 934.747 1655.31 1485.73 1311.62 1328.71
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 861.664 805.379 1560.98 1363.01 1220.76 1390.42
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 861.664 805.379 1560.98 1363.01 1220.76 1390.42
Καθαρά Κέρδη 861.664 805.379 1506.98 1363.01 1220.76 1390.42
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 861.664 803.136 1555.07 1359.78 1220.76 1390.42
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 861.664 803.136 1501.07 1359.78 1220.76 1390.42
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 861.664 803.136 1501.07 1359.78 1220.76 1390.42
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 312.308 350.484 374.938 372.871 371.973 401.288
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.75902 2.29151 4.14754 3.64679 3.28185 3.4649
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.66 1.77 1.89 2.1 2.4 2.69
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.81577 2.4131 4.30176 3.88215 3.4631 4.16546
Total Adjustments to Net Income -2.243 -5.909 -3.229 0
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -54
Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Συνολικά έσοδα 1661.41 1758.85 2339.57 2684.29 2972.06
Έσοδα 1661.41 1758.85 2339.57 2684.29 2972.06
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 524.77 537.669 1217.75 1282.3 1027.54
Ακαθάριστο Εισόδημα 1136.64 1221.18 1121.82 1402 1944.52
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1141.72 1149.21 2455.71 2319.54 2053.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 183.612 187.776 241.155 297.365 305.308
Έρευνα & Ανάπτυξη 302.238 306.617 399.121 426.78 420.901
Depreciation / Amortization 107.786 107.783 213.594 253.367 253.476
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23.311 9.362 384.095 59.728 46.674
Λειτουργικά Έσοδα 519.69 609.646 -116.145 364.757 918.161
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -42.776 -44.359 -54.2 -51.746 -48.985
Άλλο, Καθαρό -0.929 6.991 14.178 10.544 10.069
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 475.985 572.278 -156.167 323.555 879.245
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 422.905 503.311 75.687 280.077 783.273
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 422.905 503.311 75.687 280.077 783.273
Καθαρά Κέρδη 422.905 503.311 75.687 280.077 783.273
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 422.905 503.311 75.687 280.077 783.273
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 422.905 503.311 75.687 280.077 783.273
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 422.905 503.311 75.687 280.077 783.273
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 372.418 371.849 487.781 530.142 526.264
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.13557 1.35354 0.15517 0.52831 1.48837
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.69 0.69 0.69 0.69 0.76
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.19118 1.37568 0.667 0.62583 1.56737
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4974.86 2351.34 2112.13 1985.13 2517.69 5378.32
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4055.79 1047.84 816.591 648.322 1055.86 1977.96
Cash 67.877 226.16 152.432 239.607 1314.97
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3987.92 821.678 495.89 816.253 662.997
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 477.609 688.953 639.717 635.136 737.536 1459.06
Accounts Receivable - Trade, Net 477.609 688.953 639.717 635.136 737.536 1459.06
Total Inventory 376.555 550.816 586.76 609.886 608.26 1200.61
Prepaid Expenses 64.906 63.474 69.058 91.717 116.032 740.687
Other Current Assets, Total 0 0.257 0.065
Total Assets 7970.28 21141.3 20438.4 21392.6 21468.6 52322.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 636.116 1107.3 1154.33 1219.99 1377.19 2258.59
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2676.88 3304.43 3527.82 3811.26 4142.28 5214.84
Accumulated Depreciation, Total -2040.76 -2197.12 -2373.5 -2591.27 -2765.09 -2956.25
Goodwill, Net 1679.12 12217.5 12252.6 12256.9 12278.4 26918.5
Intangibles, Net 549.368 5319.42 4778.19 4217.22 3650.28 15267.2
Long Term Investments 21.937 24.838 28.73 30.17 86.729 127.856
Other Long Term Assets, Total 108.878 120.934 112.386 1683.25 1558.3 2371.67
Total Current Liabilities 782.934 1596.33 1051.75 1508.63 1364.99 2770.31
Accounts Payable 171.439 236.629 260.919 225.27 227.273 443.434
Accrued Expenses 250.597 498.826 623.173 657.018 741.047 1477.53
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 300 67 299.667 0 516.663
Other Current Liabilities, Total 360.898 560.877 100.656 326.677 396.666 332.685
Total Liabilities 2804.66 10979.8 9170.19 9683.45 9470.66 14329.5
Total Long Term Debt 1732.18 7551.08 6265.67 5192.25 5145.1 6253.21
Long Term Debt 1732.18 7551.08 6265.67 5192.25 5145.1 6253.21
Deferred Income Tax 109.931 1674.68 990.409 2088.21 1919.59 3938.83
Other Liabilities, Total 179.618 157.655 862.362 894.357 1040.97 1367.18
Total Equity 5165.62 10161.5 11268.2 11709.2 11997.9 37992.5
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 51.363 61.441 61.694 61.385 61.582 87.554
Additional Paid-In Capital 402.27 5250.52 5282.22 4936.35 4949.59 30574.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4785.8 4910.94 5982.7 6899.25 7236.24 7517.32
Unrealized Gain (Loss) 0.519 0.002 -0.01 0 -172.67
Other Equity, Total -74.333 -61.361 -58.43 -187.799 -76.791 -186.565
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 7970.28 21141.3 20438.4 21392.6 21468.6 52322.1
Total Common Shares Outstanding 308.171 368.636 370.16 368.302 369.485 525.331
Μετρητά & Ισοδύναμα 816.591
May 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2902.8 3090.46 5378.32 4636.69 4634.19
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1305.22 1480.7 1977.96 1790.4 1737.73
Μετρητά & Ισοδύναμα 1305.22 1480.7 1977.96 1790.4 1737.73
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 814.135 823.163 1459.06 1636.93 1608.25
Accounts Receivable - Trade, Net 814.135 823.163 1459.06 1636.93 1608.25
Total Inventory 641.202 657.52 1200.61 972.571 1075.3
Prepaid Expenses 142.247 129.071 740.687 236.797 212.905
Total Assets 21588.2 21641.2 52322.1 51215.6 50800.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1160.59 1173.67 1979.05 2037.29 2094.15
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4014.42 4030.21 4935.3
Accumulated Depreciation, Total -2853.83 -2856.53 -2956.25
Goodwill, Net 12282.5 12278.9 26918.5 26940.6 26923.8
Intangibles, Net 3393.55 3248.8 15267.2 14762.7 14258.7
Long Term Investments 94.033 105.562 127.856
Other Long Term Assets, Total 1754.79 1743.8 2651.21 2838.31 2889.83
Total Current Liabilities 2776.83 2793.34 2770.31 2221.91 2326.21
Accounts Payable 279.222 265.933 443.434 436.227 451.443
Accrued Expenses 1001.97 969.677 1477.53 1385.26 1537.41
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1324.45 1324.68 516.663 0 0
Other Current Liabilities, Total 171.181 233.055 332.685 400.42 337.362
Total Liabilities 9421.11 9377.23 14329.5 13788.3 13700.9
Total Long Term Debt 3823.59 3824.82 6253.21 6253.58 6253.21
Long Term Debt 3823.59 3824.82 6253.21 6253.58 6253.21
Deferred Income Tax 1833.52 1776.31 3938.83 3952.19 3873.08
Other Liabilities, Total 987.169 982.758 1367.18 1360.64 1248.36
Total Equity 12167.1 12264 37992.5 37427.3 37099.8
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 61.472 61.37 87.554 87.221 86.636
Additional Paid-In Capital 4724.49 4614.68 30574.2 30094 29400.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 7564.05 7812.86 7517.32 7434.75 7820.48
Unrealized Gain (Loss) -112.777 -152.817 -122.708 -126.464
Other Equity, Total -70.138 -72.126 -186.565 -65.91 -81.151
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21588.2 21641.2 52322.1 51215.6 50800.7
Total Common Shares Outstanding 368.827 368.214 525.331 523.315 519.806
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 861.664 805.379 1506.98 1363.01 1220.76 1390.42
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1291.35 1154.36 2442.36 2253.1 2008.49 2735.07
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 134.54 194.666 228.525 240.677 233.775 231.275
Amortization 75.25 389.393 570.538 570.574 577.148 843.359
Deferred Taxes 8.124 -810.398 -730.376 -91.253 -113.948 -406.922
Μη Χρηματικά Στοιχεία 91.281 452.041 187.734 205.374 194.936 763.301
Cash Taxes Paid 77.918 868.492 211.473 205.762 237.691 388.115
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 41.701 183.117 233.436 216.143 185.854 197.841
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 120.489 123.284 678.96 -35.283 -104.185 -86.366
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1218.27 -6618.01 -313.998 -293.186 -180.523 2143.52
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -127.397 -204.098 -254.876 -275.372 -165.692 -343.676
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1090.87 -6413.92 -59.122 -17.814 -14.831 2487.2
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -33.37 5586.81 -2358.04 -2126.79 -1420.61 -3959.66
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -68.8 -4.009 3.437 -2.831 -4.015 -155.939
Total Cash Dividends Paid -513.18 -602.119 -703.307 -777.481 -886.155 -1109.34
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -308.565 86.769 -126.95 -496.482 -176.084 -3042.04
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 857.175 6106.16 -1531.22 -850 -354.354 347.658
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.929 3.55 -1.568 -1.389 0.182 3.174
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 36.779 126.706 -231.247 -168.269 407.538 922.104
May 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 811.424 1314.73 1390.42 280.077 1063.35
Cash From Operating Activities 1164.3 1794.34 2735.07 856.413 2078.22
Cash From Operating Activities 108.775 158.937 231.275 65.165 137.016
Amortization 290.745 436.734 843.359 504.645 1008.9
Deferred Taxes -48.292 -72.578 -406.922 -34.651 -122.992
Non-Cash Items 64.874 90.161 763.301 356.587 419.106
Changes in Working Capital -63.223 -133.644 -86.366 -315.41 -427.16
Cash From Investing Activities -135.768 -183.28 2143.52 -103.309 -216.902
Capital Expenditures -149.08 -212.899 -343.676 -111.133 -229.912
Other Investing Cash Flow Items, Total 13.312 29.619 2487.2 7.824 13.01
Cash From Financing Activities -783.408 -1189.97 -3959.66 -937.268 -2085.45
Financing Cash Flow Items 2.399 1.952 -155.939 12.041 26.657
Total Cash Dividends Paid -483.608 -738.114 -1109.34 -362.645 -760.189
Issuance (Retirement) of Stock, Net -302.199 -453.804 -3042.04 -67.548 -832.806
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 347.658 -519.116 -519.116
Foreign Exchange Effects 4.229 3.742 3.174 -3.401 -16.095
Net Change in Cash 249.356 424.841 922.104 -187.565 -240.231
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.011 45672661 141385 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9171 24922501 449491 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9966 20256986 92672 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 2.9774 15091158 -2499331 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.9901 10086900 -195306 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.8976 9618264 -476008 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8202 9225987 142705 2022-09-30 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7901 9073402 -175027 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.6969 8600663 1103932 2022-09-30 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6319 8271250 -219088 2022-09-30 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5854 8035482 -37622 2022-09-30 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.5489 7850497 117871 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.3009 6593816 -200284 2023-01-31 LOW
Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 1.2655 6414307 37935 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2261 6214791 381833 2021-12-31 LOW
Generation Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.9847 4990924 539894 2022-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9721 4927113 -29865 2022-09-30 LOW
PRIMECAP Management Company Investment Advisor 0.8334 4223960 -53160 2022-09-30 LOW
Neuberger Berman, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8113 4112229 96719 2022-09-30 LOW
Egerton Capital (UK) LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7911 4009625 -445432 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Analog Devices Company profile

Σχετικά με την Analog Devices, Inc.

Η Analog Devices, Inc. είναι εταιρεία ημιαγωγών. Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει, δοκιμάζει και εμπορεύεται ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ICs), λογισμικού και υποσυστημάτων που αξιοποιούν τεχνολογίες αναλογικού, μικτού σήματος και ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν μετατροπείς δεδομένων, ενισχυτές, διαχείριση ισχύος, ολοκληρωμένα κυκλώματα ραδιοσυχνοτήτων (RF), επεξεργαστές ακμής και άλλους αισθητήρες. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα της Εταιρείας έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν μια σειρά από πραγματικές εφαρμογές επεξεργασίας σήματος. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων της περιλαμβάνει τόσο προϊόντα γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από μια σειρά πελατών και εφαρμογών, όσο και προϊόντα ειδικών εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες αγορές-στόχους. Οι προσφορές προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν περισσότερες από 75.000 μονάδες διατήρησης αποθέματος (SKUs) που μπορούν να συγκεντρωθούν σε διάφορες γενικές κατηγορίες, όπως αναλογικά και μικτά σήματα, διαχείριση ισχύος και αναφορά, ενισχυτές/RF και μικροκύματα, αισθητήρες και ενεργοποιητές, καθώς και προϊόντα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και συστήματα (DSPs).

Industry: Semiconductors (NEC)

One Analog Way
WILMINGTON
MASSACHUSETTS 01887
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

78.15 Price
+0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0165%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0022%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

22,975.60 Price
-1.040% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.47 Price
-5.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1199%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0847%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.40 Price
-0.960% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00358

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου