Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Amkor Technology, Inc. - AMKR CFD

29.73
1.43%
0.13
Χαμηλό: 29.5
Υψηλό: 29.9
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.13
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 30.12
Άνοιγμα* 29.57
Μεταβολή 1 έτους* 40.41%
Εύρος ημέρας* 29.5 - 29.9
Εύρος 52 εβδ. 14.89-31.38
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 840.50K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 19.81M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 7.41B
Αναλογία P/E 9.10
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 244.98M
Έσοδα 6.91B
EPS 3.33
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.99174
Beta 1.75
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 30.12 0.28 0.94% 29.84 31.06 29.27
Feb 2, 2023 30.58 0.63 2.10% 29.95 31.29 29.63
Feb 1, 2023 29.51 0.35 1.20% 29.16 29.91 28.45
Jan 31, 2023 29.19 0.67 2.35% 28.52 29.34 28.52
Jan 30, 2023 28.83 -0.02 -0.07% 28.85 29.52 28.77
Jan 27, 2023 29.59 -0.34 -1.14% 29.93 30.07 29.35
Jan 26, 2023 30.38 0.53 1.78% 29.85 30.46 29.02
Jan 25, 2023 29.78 0.88 3.04% 28.90 29.82 28.44
Jan 24, 2023 29.54 -0.01 -0.03% 29.55 29.86 29.15
Jan 23, 2023 30.08 1.13 3.90% 28.95 30.29 28.95
Jan 20, 2023 28.94 -0.33 -1.13% 29.27 29.27 28.52
Jan 19, 2023 28.80 -0.06 -0.21% 28.86 29.34 28.43
Jan 18, 2023 29.79 -0.79 -2.58% 30.58 31.08 29.73
Jan 17, 2023 30.49 0.35 1.16% 30.14 31.04 30.13
Jan 13, 2023 30.97 1.74 5.95% 29.23 31.31 29.23
Jan 12, 2023 30.00 0.50 1.69% 29.50 30.29 29.04
Jan 11, 2023 29.64 0.67 2.31% 28.97 30.02 28.73
Jan 10, 2023 29.26 -0.53 -1.78% 29.79 29.98 28.97
Jan 9, 2023 29.77 2.00 7.20% 27.77 29.80 27.06
Jan 6, 2023 27.31 1.50 5.81% 25.81 27.36 25.81

Amkor Technology, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 3927.85 4207.03 4316.47 4052.65 5050.59 6138.33
Έσοδα 3927.85 4207.03 4316.47 4052.65 5050.59 6138.33
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3217.96 3445.95 3605.9 3403.21 4131.77 4912.77
Ακαθάριστο Εισόδημα 709.891 761.079 710.565 649.439 918.814 1225.55
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3619.26 3806.33 4059.83 3828.02 4596.39 5374.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 284.094 297.021 295.239 281.933 302.842 293.184
Έρευνα & Ανάπτυξη 117.21 166.627 157.182 137.638 140.727 166.037
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -103.274 1.512 5.234 21.042 2.9
Λειτουργικά Έσοδα 308.587 400.705 256.632 224.634 454.203 763.433
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -79.719 -94.162 -76.264 -66.876 -68.327 -51.166
Άλλο, Καθαρό 0.827 0.953 5.447 2.052 0.806 2.799
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 229.695 307.496 185.815 159.81 386.682 715.066
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 178.653 226.151 151.849 122.628 340.499 645.607
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.123 -4.155 -2.473 -1.74 -2.361 -2.612
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 175.53 221.996 149.376 120.888 338.138 642.995
Καθαρά Κέρδη 175.53 263.55 127.092 120.888 338.138 642.995
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 175.53 221.996 149.376 120.888 338.138 642.995
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 175.53 263.55 127.092 120.888 338.138 642.995
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 175.53 263.55 127.092 120.888 338.138 642.995
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 238.034 239.651 239.741 240.122 242.248 245.704
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.73742 0.92633 0.62307 0.50344 1.39583 2.61695
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.73742 0.60939 0.62823 0.52017 1.47232 2.62761
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 41.554 -22.284 0 0
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0.17
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 1326.15 1406.54 1681 1724.64 1596.82
Έσοδα 1326.15 1406.54 1681 1724.64 1596.82
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1060.62 1133.71 1356.17 1362.28 1271.49
Ακαθάριστο Εισόδημα 265.534 272.82 324.832 362.368 325.33
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1181.7 1251.42 1469.54 1472.23 1386.91
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 74.868 73.189 72.581 72.546 76.959
Έρευνα & Ανάπτυξη 44.318 43.516 40.79 37.413 38.363
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.9 1 0 0 0.097
Λειτουργικά Έσοδα 144.448 155.115 211.461 252.409 209.911
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -13.013 -13.215 -12.587 -12.351 -9.244
Άλλο, Καθαρό 0.251 0.547 0.192 1.809 0.289
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 131.686 142.447 199.066 241.867 200.956
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 120.019 126.458 181.847 217.283 171.228
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.21 -0.652 -0.993 -0.757 -0.565
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 119.809 125.806 180.854 216.526 170.663
Καθαρά Κέρδη 119.809 125.806 180.854 216.526 170.663
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 119.809 125.806 180.854 216.526 170.663
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 119.809 125.806 180.854 216.526 170.663
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 119.809 125.806 180.854 216.526 170.663
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 245.129 245.551 245.942 245.983 246
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.48876 0.51234 0.73535 0.88025 0.69375
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.49582 0.51596 0.73535 0.88025 0.69409
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1409.7 1644 1671.21 2001.53 2132.93 2856.56
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 549.518 596.364 681.569 894.948 831.771 1078.27
Μετρητά & Ισοδύναμα 549.518 596.364 681.569 894.948 698.002 826.744
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 563.107 798.264 724.456 850.753 962.643 1258.77
Accounts Receivable - Trade, Net 563.107 798.264 724.456 850.753 962.643 1258.77
Total Inventory 267.99 213.649 230.589 220.602 297.293 484.959
Other Current Assets, Total 29.081 35.727 34.594 35.23 41.225 34.563
Total Assets 4092.09 4508.39 4495.45 4695.62 5022.31 6038.55
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2564.65 2695.06 2650.45 2553.4 2713.24 3030.8
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6427.41 6896.01 7270.62 7530.47 8072.1 8801.46
Accumulated Depreciation, Total -3862.76 -4200.94 -4620.17 -4977.07 -5358.86 -5770.66
Goodwill, Net 24.122 25.036 25.72 25.976 27.325 24.516
Other Long Term Assets, Total 93.62 144.283 148.071 114.707 148.816 126.675
Total Current Liabilities 1005.66 1318.06 1158.42 1059.8 1315.99 1679.73
Accounts Payable 487.43 569.085 530.398 571.054 636.434 828.727
Accrued Expenses 235.055 259.464 202.906 230.267 279.702 299.508
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 35.192 123.848 114.579 153.6 161.641 183.927
Other Current Liabilities, Total 247.984 365.662 310.54 104.882 238.21 367.573
Total Liabilities 2708.5 2812.11 2664.91 2731.88 2696.61 3096.28
Total Long Term Debt 1439.64 1240.58 1217.73 1305.76 1005.34 984.988
Long Term Debt 1439.64 1240.58 1217.73 1305.76 1005.34 984.988
Minority Interest 19.816 23.433 25.36 26.5 28.26 30.27
Other Liabilities, Total 243.383 230.039 263.392 339.818 347.026 401.285
Total Equity 1383.59 1696.28 1830.54 1963.74 2325.7 2942.28
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.284 0.285 0.285 0.287 0.289 0.29
Additional Paid-In Capital 1895.09 1903.36 1909.43 1927.74 1953.38 1977.13
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -303.557 -13.903 113.189 234.077 562.502 1163.94
Treasury Stock - Common -214.49 -215.982 -216.171 -217.479 -217.74 -219.065
Other Equity, Total 6.262 22.519 23.812 19.115 27.249 20.326
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4092.09 4508.39 4495.45 4695.62 5022.31 6038.55
Total Common Shares Outstanding 238.665 239.184 239.385 240.805 242.829 244.315
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 133.769 251.53
Unrealized Gain (Loss) 0.021 -0.348
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2114.05 2371.04 2575.12 2856.56 2939.55
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 813.967 885.726 790.062 1078.27 1161.82
Μετρητά & Ισοδύναμα 650.274 724.785 545.592 826.744 854.802
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 163.693 160.941 244.47 251.53 307.016
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 950.015 1064.59 1289.62 1258.77 1201.01
Accounts Receivable - Trade, Net 950.015 1064.59 1289.62 1258.77 1201.01
Total Inventory 307.545 374.109 445.918 484.959 516.437
Other Current Assets, Total 42.527 46.621 49.527 34.563 60.293
Total Assets 5053.46 5567.78 5770.45 6038.55 6225.79
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2764.72 3018.1 3047.77 3030.8 3119.62
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 8216.88 8570.72 8714.32 8801.46 9009.74
Accumulated Depreciation, Total -5452.17 -5552.62 -5666.55 -5770.66 -5890.12
Goodwill, Net 25.481 25.392 25.351 24.516 23.182
Other Long Term Assets, Total 149.213 153.246 122.199 126.675 143.425
Total Current Liabilities 1316.86 1679.65 1738.98 1679.73 1623.12
Accounts Payable 602.962 710.326 815.877 828.727 753.279
Accrued Expenses 218.976 257.289 258.152 299.508 249.364
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 146.558 156.977 168.185 183.927 191.098
Other Current Liabilities, Total 348.361 555.061 496.771 367.573 429.376
Total Liabilities 2619.55 3013.53 3040.44 3096.28 3129.66
Total Long Term Debt 952.366 916.407 884.236 984.988 1087.41
Long Term Debt 952.366 916.407 884.236 984.988 1087.41
Minority Interest 28.32 28.822 29.666 30.27 30.699
Other Liabilities, Total 322.005 388.649 387.548 401.285 388.44
Total Equity 2433.92 2554.25 2730.01 2942.28 3096.12
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.29 0.29 0.29 0.29 0.291
Additional Paid-In Capital 1964.33 1968.34 1973.21 1977.13 1982.11
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 672.534 788.567 959.641 1163.94 1322.37
Treasury Stock - Common -219.061 -219.061 -219.061 -219.065 -219.147
Unrealized Gain (Loss) -0.011 -0.025 -0.126 -0.348 -1.425
Other Equity, Total 15.834 16.138 16.062 20.326 11.921
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 5053.46 5567.78 5770.45 6038.55 6225.79
Total Common Shares Outstanding 243.714 243.964 244.19 244.315 244.532
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 178.653 267.705 129.565 122.628 340.499 645.607
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 729.402 618.267 663.41 563.85 770.033 1121.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 555.186 581.94 571.961 524.177 510.396 563.582
Deferred Taxes 1.443 -42.189 -13.11 25.931 3.143 10.676
Μη Χρηματικά Στοιχεία -6.264 -107.685 15.518 17.004 9.451 25.784
Cash Taxes Paid 32.174 61.878 63.08 44.495 43.404 24.011
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 86.777 83.808 77.575 65.992 61.295 46.932
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.384 -81.504 -40.524 -125.89 -93.456 -124.354
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -589.427 -454.832 -537.383 -462.489 -638.705 -943.879
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -650.038 -550.943 -547.122 -472.433 -553.021 -779.779
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 60.611 96.111 9.739 9.944 -85.684 -164.1
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -112.179 -124.886 -40.623 108.25 -333.719 -30.102
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.436 -6.085 0.059 -8.028 -3.414 -3.842
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.247 3.124 1.05 11.405 17.611 12.787
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -118.99 -121.925 -41.732 104.873 -347.916 12.166
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.351 8.807 -0.204 0.87 6.056 -17.99
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 28.147 47.356 85.2 210.481 -196.335 129.324
Total Cash Dividends Paid -51.213
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 120.019 246.477 428.324 645.607 171.228
Cash From Operating Activities 176.788 456.331 631.619 1121.3 166.178
Cash From Operating Activities 135.39 274.991 420.97 563.582 148.192
Non-Cash Items 2.37 0.305 22.222 11.061
Changes in Working Capital -80.991 -65.442 -239.897 -87.894 -164.303
Cash From Investing Activities -164.372 -321.495 -636.369 -943.879 -240.009
Capital Expenditures -110.351 -273.617 -491.425 -779.779 -158.154
Other Investing Cash Flow Items, Total -54.021 -47.878 -144.944 -164.1 -81.855
Cash From Financing Activities -49.444 -97.539 -136.648 -30.102 109.236
Financing Cash Flow Items 7.037 8.287 9.462 -3.842 0.653
Total Cash Dividends Paid -19.457 -29.221 -38.993 -51.213 -12.228
Issuance (Retirement) of Debt, Net -37.024 -76.605 -107.117 12.166 120.811
Foreign Exchange Effects -10.397 -10.274 -10.77 -17.99 -7.795
Net Change in Cash -47.425 27.023 -152.168 129.324 27.61
Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.787
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
915 Investments, L.P. Corporation 20.2449 49594980 0 2022-03-01
Kim John T Individual Investor 9.2386 22632270 1051880 2022-12-06 LOW
Kim (James Jungsup) Individual Investor 8.3539 20465010 0 2022-12-19 LOW
Sujochil, L.P. Corporation 7.9538 19484809 0 2022-03-01
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 6.3924 15659878 145752 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.3044 12994524 -43181 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.343 10639301 43565 2022-09-30 LOW
Kim (Susan Y) Individual Investor 3.6896 9038575 1051880 2022-12-06 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 3.4107 8355448 96000 2022-09-30 LOW
Alexandra Investments, LLC Other Insider Investor 2.2315 5466666 5466666 2021-09-20
Jacqueline Investments, L.L.C. Other Insider Investor 2.2315 5466666 5466666 2021-09-20
Agnes C. Kim 2020-1 Qualified Annuity Trust. Corporation 1.6667 4083065 0 2022-03-01
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3973 3423025 71034 2022-09-30 LOW
Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.386 3395457 -1278910 2022-09-30 MED
Susan Y. Kim 2012 Irrevocable Trust Corporation 1.3639 3341120 0 2022-03-01
Agnes C. Kim 2020-1 Qualified Annuity Trust Individual Investor 1.3585 3328065 -755000 2022-04-04
SW Investment Management LLC Investment Advisor 1.2246 3000000 -405561 2022-09-30 LOW
Dylan Investments, LLC Other Insider Investor 1.1158 2733334 2733334 2021-09-20
Dylan Investments, L.L.C. Corporation 1.1158 2733333 0 2022-03-01 LOW
Alexandra Investments, L.L.C. Corporation 1.1158 2733333 0 2022-03-01 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Amkor Technology, Inc. Company profile

Σχετικά με την Amkor Technology, Inc.

Η Amkor Technology, Inc. είναι πάροχος εξωτερικών υπηρεσιών συσκευασίας και δοκιμών ημιαγωγών. Οι υπηρεσίες συσκευασίας και δοκιμών της Εταιρείας σχεδιάζονται για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εφαρμογών και των τσιπ, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου τύπου τεχνολογίας διασύνδεσης, του μεγέθους, του πάχους και των ηλεκτρικών, μηχανικών και θερμικών επιδόσεων. Παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας και δοκιμών "με το κλειδί στο χέρι", συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών bump wafer ημιαγωγών, wafer probe, wafer back-grind, σχεδιασμού συσκευασίας, συσκευασίας, δοκιμών σε επίπεδο συστήματος και τελικών δοκιμών και υπηρεσιών drop shipment. Αναφέρεται στα flip chip, την επεξεργασία σε επίπεδο πλακιδίου και τις σχετικές υπηρεσίες δοκιμών της ως προηγμένα προϊόντα, και στη συσκευασία wirebond, τη συσκευασία συσκευών ισχύος και τις σχετικές υπηρεσίες δοκιμών της ως κύρια προϊόντα. Τα προηγμένα προϊόντα της περιλαμβάνουν συσκευασίες κλίμακας flip chip, συσκευασίες επιπέδου γκοφρέτας και συσκευασίες FCBGA (flip chip ball grid array). Τα κύρια προϊόντα της περιλαμβάνουν πακέτα leadframe, πακέτα wirebond με βάση το υπόστρωμα και πακέτα μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS).

Industry: Semiconductor Equipment & Testing (NEC)

2045 East Innovation Circle
TEMPE
ARIZONA 85284
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,531.70 Price
-0.270% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

73.71 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.40 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00334

BTC/USD

23,002.10 Price
+0.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου