Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές AMG Advanced Metallurgical Group N.V. - AMGnl CFD

  23.50
  1.18%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.54
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022102 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022102%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000121 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.02)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000121%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Netherlands
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  AMG Critical Materials NV ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 23.78
  Άνοιγμα* 23.96
  Μεταβολή 1 έτους* -26.46%
  Εύρος ημέρας* 23.4 - 24.02
  Εύρος 52 εβδ. 16.65-49.99
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 178.40K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.77M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 654.73M
  Αναλογία P/E 4.54
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.95M
  Έσοδα 1.52B
  EPS 4.43
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.97417
  Beta 1.83
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 19, 2024 23.78 -0.28 -1.16% 24.06 24.06 23.48
  Apr 18, 2024 23.90 -0.26 -1.08% 24.16 24.40 23.72
  Apr 17, 2024 24.02 0.16 0.67% 23.86 24.52 23.74
  Apr 16, 2024 23.94 0.22 0.93% 23.72 24.50 23.68
  Apr 15, 2024 24.30 -0.14 -0.57% 24.44 24.64 24.08
  Apr 12, 2024 24.36 0.10 0.41% 24.26 24.78 24.26
  Apr 11, 2024 24.22 0.76 3.24% 23.46 24.78 23.46
  Apr 10, 2024 23.30 -0.14 -0.60% 23.44 23.90 22.96
  Apr 9, 2024 23.16 0.12 0.52% 23.04 23.46 22.98
  Apr 8, 2024 23.00 0.24 1.05% 22.76 23.26 22.72
  Apr 5, 2024 22.86 -0.32 -1.38% 23.18 23.58 22.64
  Apr 4, 2024 23.56 1.06 4.71% 22.50 23.98 22.24
  Apr 3, 2024 21.92 0.74 3.49% 21.18 21.98 21.00
  Apr 2, 2024 21.38 0.58 2.79% 20.80 21.66 20.70
  Mar 28, 2024 20.98 0.12 0.58% 20.86 21.06 20.58
  Mar 27, 2024 20.60 -0.17 -0.82% 20.77 20.81 20.47
  Mar 26, 2024 20.89 -0.31 -1.46% 21.20 21.23 20.83
  Mar 25, 2024 21.25 -0.16 -0.75% 21.41 21.58 21.20
  Mar 22, 2024 21.51 0.23 1.08% 21.28 21.98 21.22
  Mar 21, 2024 21.56 0.10 0.47% 21.46 21.81 21.39

  AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Q1 2024 AMG Advanced Metallurgical Group NV Earnings Release
  Q1 2024 AMG Advanced Metallurgical Group NV Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 8, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  11:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  AMG Critical Materials NV Annual Shareholders Meeting
  AMG Critical Materials NV Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 10, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  AMG Critical Materials NV
  AMG Critical Materials NV

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, July 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  NL

  Γεγονός

  Q2 2024 AMG Critical Materials NV Earnings Release
  Q2 2024 AMG Critical Materials NV Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1642.77 1204.67 937.116 1188.57 1310.29
  Έσοδα 1642.77 1204.67 937.116 1188.57 1310.29
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1226.89 993.689 816.472 981.88 989.331
  Ακαθάριστο Εισόδημα 415.884 210.977 120.644 206.691 320.957
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1335.71 1147.53 946.351 1214.29 1147.03
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 136.78 128.17 106.78 133.544 134.049
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4 4.1 4.996 5.606 6.572
  Depreciation / Amortization 7.078 6.734 6.004 4.773 2.96
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.636 15.195 12.285 88.653 14.467
  Other Operating Expenses, Total -45.669 -0.363 -0.186 -0.163 -0.352
  Λειτουργικά Έσοδα 307.059 57.141 -9.235 -25.722 163.261
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -28.542 -28.679 -17.34 -23.712 -20.204
  Άλλο, Καθαρό -3.649 -5.976 -4.701 -4.271 -3.305
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 274.868 22.486 -31.276 -53.705 139.752
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 190.771 13.779 -42.46 -48.586 94.781
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -3.182 -0.008 0.768 0.303 -0.165
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 187.589 13.771 -41.692 -48.283 94.616
  Καθαρά Κέρδη 187.589 13.771 -41.692 -48.283 94.616
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 187.589 13.771 -41.692 -48.283 94.616
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 187.589 13.771 -41.692 -48.283 94.616
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 187.589 13.771 -41.692 -48.283 94.616
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.722 31.379 28.431 29.416 31.848
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.73281 0.43886 -1.46643 -1.64139 2.97086
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.63677 0.38651 0.20762 0.38114 0.48743
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.46039 0.95972 -0.69679 2.49719 3.39361
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 439.319 450.59 390.004 424.813 424.094
  Έσοδα 439.319 450.59 390.004 424.813 424.094
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 311.785 310.748 270.023 312.742 321.854
  Ακαθάριστο Εισόδημα 127.534 139.842 119.981 112.071 102.24
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 361.152 350.567 307.685 303.133 358.848
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 42.72 40.36 36.579 36.888 37.034
  Other Operating Expenses, Total -0.053 -0.541 1.083 -46.497 -0.04
  Λειτουργικά Έσοδα 78.167 100.023 82.319 121.68 65.246
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.042 -7.649 14.683 -3.528 -3.319
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 70.125 92.374 86.496 106.942 53.035
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 43.573 56.447 62.669 68.339 29.879
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.81 -0.226 -1.972 -0.193 -0.248
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 42.763 56.221 60.697 68.146 29.631
  Καθαρά Κέρδη 42.763 56.221 60.697 68.146 29.631
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 42.763 56.221 60.697 68.146 29.631
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 42.763 56.221 60.697 68.146 29.631
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 42.763 56.221 60.697 68.146 29.631
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 33.4086 32.6866 33.5284 32.6057 32.5615
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.28 1.72 1.81032 2.09 0.91
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.37094 0 0.36387 0 0.26729
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.46484 1.70641 2.08504 2.34163 0.92512
  Άλλο, Καθαρό -10.506 -11.21 -8.892
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6.7
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 919.586 785.053 538.936 593.955 881.718
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 346.043 337.877 207.366 226.218 381.9
  Μετρητά 338.242 298.388 207.366 226.218 381.9
  Μετρητά & Ισοδύναμα
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 169.837 151.323 127.477 127.032 142.198
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 162.548 145.435 122.369 119.052 138.53
  Συνολικό Απόθεμα 277.311 218.32 152.306 204.152 316.715
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 126.395 77.533 51.787 36.553 40.905
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1872.64 1699.72 1438.99 1471.96 1320.94
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 797.611 693.624 551.926 429.993 327.951
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1305.96 1168.05 1010.25 837.362 709.409
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -508.354 -474.429 -458.325 -407.369 -381.458
  Υπεραξία, Καθαρό 28.857 29.432 29.614 27.93 24.182
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 12.547 15.252 13.593 13.993 10.948
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 13.629 12.3 11.345 7.854 7.002
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 100.405 164.056 293.572 398.231 69.135
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 457.209 466.443 342.497 354.491 420.703
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 240.101 252.765 164.999 157.108 230.939
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6.391 13.046 7.561 7.5 15.5
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 19.874 32.198 28.181 25.967 8.947
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 190.843 168.434 141.756 163.916 165.317
  Σύνολο Οφειλών 1382.08 1431.28 1323.51 1311.44 1001.01
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 705.494 721.076 720.354 715.987 356.997
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 661.27 675.384 673.262 669.497 356.989
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 44.224 45.692 47.092 46.49 0.008
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 27.269 5.617 5.398 4.3 7.93
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 27.296 25.718 25.79 23.893 24.119
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 164.814 212.429 229.467 212.772 191.263
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 490.553 268.434 115.48 160.513 319.924
  Κοινή Μετοχή 0.853 0.853 0.831 0.831 0.812
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 553.715 553.715 489.546 489.546 462.891
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -3.531 -171.971 -182.615 -128.187 -37.598
  Treasury Stock - Common -14.685 -16.596 -80.165 -83.88 -0.347
  Unrealized Gain (Loss) 1.741 2.008 -0.601 -4.762 -7.125
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -47.54 -99.575 -111.516 -113.035 -98.709
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1872.64 1699.72 1438.99 1471.96 1320.94
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31.9515 31.8783 28.4575 28.3739 30.5736
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.801 39.489
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 901.145 951.339 944.07 919.586 883.876
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 347.293 391.251 359.525 346.043 306.416
  Μετρητά & Ισοδύναμα 347.293 391.251 359.525 346.043 306.416
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 180.298 186.354 197.895 169.837 169.41
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 173.506 179.727 189.983 162.548 160.789
  Συνολικό Απόθεμα 262.763 252.435 266.214 277.311 273.804
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 110.791 121.299 120.436 126.395 134.246
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1949.88 1972.45 1941.42 1872.64 1786.86
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 878.166 851.805 833.444 797.611 748.398
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 40.113 41.235 41.757 41.404 40.241
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 48.045 47.486 46.213 29.324 26.218
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 82.415 80.589 75.933 84.71 88.127
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 462.368 456.155 460.137 457.209 481.017
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 249.598 245.889 231.407 240.101 262.143
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6.145 8.116 6.853 6.391 5.89
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 10.646 10.67 10.668 19.874 28.005
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 195.979 191.48 211.209 190.843 184.979
  Σύνολο Οφειλών 1373.58 1377.41 1380.13 1382.08 1368.86
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 701.092 702.634 704.266 705.494 701.499
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 657.544 658.722 660.246 661.27 662.181
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 43.548 43.912 44.02 44.224 39.318
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 15.974 18.515 25.777 27.269 16.263
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 35.213 35.185 34.376 27.296 23.978
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 158.937 164.918 155.574 164.814 146.102
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 576.3 595.047 561.287 490.553 418.001
  Κοινή Μετοχή 0.853 0.853 0.853 0.853 0.853
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 553.715 553.715 553.715 553.715 553.715
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 32.462 51.209 17.449 -49.33 -121.661
  Treasury Stock - Common -10.73 -10.73 -10.73 -14.685 -14.906
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1949.88 1972.45 1941.42 1872.64 1786.86
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31.9515 31.9515 31.9515 31.9515 31.8783
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 190.771 13.779 -42.46 -48.586 94.781
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 167.567 90.788 19.619 46.573 97.422
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 45.299 43.685 43.661 41.967 33.034
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 119.863 42.43 35.555 24.775 82.316
  Cash Taxes Paid 41.796 9.903 8.556 24.6 21.329
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 27.727 22.685 20.653 27.619 21.545
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -188.366 -9.106 -17.137 28.417 -112.709
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -103.104 -62.953 -37.916 -409.879 -71.319
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -174.516 -162.24 -123.695 -79.442 -73.031
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 71.412 99.287 85.779 -330.437 1.712
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -49.29 111.066 -9.174 208.703 182.699
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 11 -6.963 0.597 -4.981 -9.238
  Total Cash Dividends Paid -19.885 -7.598 -9.513 -16.703 -12.092
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1.523 121.569 -0.638 -86.966 6.365
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -38.882 4.058 0.38 317.353 197.664
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7.007 -8.39 8.619 -1.079 -5.702
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 8.166 130.511 -18.852 -155.682 203.1
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 56.447 190.771 128.102 59.763 29.884
  Cash From Operating Activities 93.395 167.567 110.598 35.851 -3.654
  Cash From Operating Activities 12.967 45.299 32.957 21.89 10.527
  Non-Cash Items 47.042 119.863 104.843 43.165 7.57
  Cash Taxes Paid 20.954 41.796 22.689 13.04 3.899
  Cash Interest Paid 7.012 23.289 19.014 12.153 5.917
  Changes in Working Capital -23.061 -188.366 -155.304 -88.967 -51.635
  Cash From Investing Activities -63.926 -103.104 -74.094 -40 -20.778
  Capital Expenditures -44.718 -174.516 -134.244 -82.608 -43.763
  Other Investing Cash Flow Items, Total -19.208 71.412 60.15 42.608 22.985
  Cash From Financing Activities -18.315 -49.29 -49.011 -22.494 -2.697
  Financing Cash Flow Items 11 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -6.672 -1.523 -1.523 -1.523 -1.523
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -11.643 -38.882 -27.603 -10.873 -1.174
  Foreign Exchange Effects 2.328 -7.007 -18.954 -10.476 -2.266
  Net Change in Cash 13.482 8.166 -31.461 -37.119 -29.395
  Total Cash Dividends Paid -19.885 -19.885 -10.098

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  AMG Advanced Metallurgical Group Company profile

  Σχετικά με την AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

  Η AMG Advanced Metallurgical Group NV εδρεύει στις Κάτω Χώρες και παράγει ειδικά μέταλλα, ορυκτά προϊόντα και συναφή συστήματα φούρνων κενού. Η εταιρεία παρέχει λύσεις μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για διάφορες βιομηχανίες και δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Κρίσιμα υλικά και Μηχανολογία. Ο τομέας των κρίσιμων υλικών επικεντρώνεται στην παραγωγή ειδικών μετάλλων, κραμάτων και υλικών υψηλών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων κραμάτων και σκονών αλουμινίου, κραμάτων και επιστρώσεων τιτανίου, μεταλλικού χρωμίου, σιδηροβαναδίου, αντιμονίου, τανταλίου, νιόβιου, μεταλλικού πυριτίου και φυσικού γραφίτη. Ο τομέας Engineering λειτουργεί εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας κενού και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων κλιβάνων κενού, συμπεριλαμβανομένης της επαναπόλυσης κενού, της τήξης και κρυστάλλωσης ηλιακού πυριτίου, της επαγωγικής τήξης κενού, της θερμικής επεξεργασίας κενού και της απόσβεσης με αέριο υψηλής πίεσης, της επίστρωσης πτερυγίων στροβίλων και της πυροσυσσωμάτωσης. Η εταιρεία έχει παρουσία στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και την Κίνα, μεταξύ άλλων.

  Industry: Specialty Mining & Metals (NEC)

  WTC Amsterdam, 13th Floor, 13th Floor
  Strawinskylaan 1343
  AMSTERDAM
  NOORD-HOLLAND 1077 XX
  NL

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου