Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ambarella, Inc. - Ordinary Shar - AMBA CFD

93.37
1.95%
1.08
Χαμηλό: 93.25
Υψηλό: 96.16
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 95.23
Άνοιγμα* 93.6
Μεταβολή 1 έτους* -33.48%
Εύρος ημέρας* 93.25 - 96.16
Εύρος 52 εβδ. 49.02-156.10
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 370.63K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 11.84M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.64B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 38.76M
Έσοδα 344.51M
EPS -1.67
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.55
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 93.37 1.44 1.57% 91.93 96.34 91.93
Feb 2, 2023 95.23 -0.64 -0.67% 95.87 97.58 93.86
Feb 1, 2023 93.96 5.05 5.68% 88.91 95.55 88.58
Jan 31, 2023 89.35 3.46 4.03% 85.89 89.79 85.89
Jan 30, 2023 86.40 1.21 1.42% 85.19 88.11 85.19
Jan 27, 2023 89.15 1.42 1.62% 87.73 90.90 87.73
Jan 26, 2023 89.89 -0.56 -0.62% 90.45 92.01 88.14
Jan 25, 2023 88.51 4.24 5.03% 84.27 88.96 84.20
Jan 24, 2023 87.93 3.23 3.81% 84.70 89.34 84.70
Jan 23, 2023 88.60 3.72 4.38% 84.88 90.33 84.42
Jan 20, 2023 85.75 1.79 2.13% 83.96 86.22 81.70
Jan 19, 2023 83.36 -1.27 -1.50% 84.63 86.06 83.26
Jan 18, 2023 87.11 -1.35 -1.53% 88.46 89.70 85.26
Jan 17, 2023 87.48 1.05 1.21% 86.43 89.10 85.48
Jan 13, 2023 86.76 3.64 4.38% 83.12 87.28 82.37
Jan 12, 2023 85.23 -0.37 -0.43% 85.60 87.10 83.55
Jan 11, 2023 86.33 1.14 1.34% 85.19 86.71 84.11
Jan 10, 2023 86.63 3.44 4.14% 83.19 87.30 82.62
Jan 9, 2023 84.55 0.65 0.77% 83.90 87.51 83.90
Jan 6, 2023 82.98 5.70 7.38% 77.28 83.37 77.28

Ambarella, Inc. - Ordinary Shar Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 310.297 295.402 227.768 228.732 222.99 331.856
Έσοδα 310.297 295.402 227.768 228.732 222.99 331.856
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 105.283 107.669 89.624 96.023 87.417 123.724
Ακαθάριστο Εισόδημα 205.014 187.733 138.144 132.709 135.573 208.132
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 249.934 270.971 268.188 278.381 284.156 361.499
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 43.446 47.792 50.48 52.634 55.98 70.438
Έρευνα & Ανάπτυξη 101.205 115.51 128.084 129.724 140.759 167.337
Λειτουργικά Έσοδα 60.363 24.431 -40.42 -49.649 -61.166 -29.643
Άλλο, Καθαρό 0.518 1.298 3.168 4.621 3.863 1.002
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 60.881 25.729 -34.552 -41.628 -57.303 -28.641
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 57.81 21.104 -30.447 -44.792 -59.786 -26.411
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 57.81 21.104 -30.447 -44.792 -59.786 -26.411
Καθαρά Κέρδη 57.81 18.852 -30.447 -44.792 -59.786 -26.411
Total Adjustments to Net Income 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 57.81 21.104 -30.447 -44.792 -59.786 -26.411
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 57.81 18.852 -30.447 -44.792 -59.786 -26.411
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 57.81 18.852 -30.447 -44.792 -59.786 -26.411
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 34.3277 34.5831 32.7136 33.0836 34.6797 36.5771
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.68406 0.61024 -0.93071 -1.3539 -1.72395 -0.72206
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.68406 0.61024 -0.93071 -1.3539 -1.72395 -0.65453
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2.252 0 0
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2.7 3.4
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 70.133 79.327 92.167 90.229
Έσοδα 70.133 79.327 92.167 90.229
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 26.368 29.908 34.541 32.907
Ακαθάριστο Εισόδημα 43.765 49.419 57.626 57.322
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 80.269 85.287 93.378 102.565
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.027 15.821 17.475 21.115
Έρευνα & Ανάπτυξη 37.874 39.558 41.362 48.543
Λειτουργικά Έσοδα -10.136 -5.96 -1.211 -12.336
Άλλο, Καθαρό 0.593 0.218 0.407 -0.216
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -9.543 -5.742 -0.804 -12.552
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -10.818 -7.156 0.756 -9.193
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -10.818 -7.156 0.756 -9.193
Καθαρά Κέρδη -10.818 -7.156 0.756 -9.193
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -10.818 -7.156 0.756 -9.193
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -10.818 -7.156 0.756 -9.193
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -10.818 -7.156 0.756 -9.193
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 35.9403 36.4425 39.0463 37.1334
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.301 -0.19636 0.01936 -0.24757
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.301 -0.19636 0.01936 -0.24757
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 468.535 493.283 409.589 451.19 497.304 266.748
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 405.394 434.591 358.908 404.748 440.708 171.043
Μετρητά & Ισοδύναμα 322.872 346.672 194.047 231.403 241.274 171.043
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 82.522 87.919 164.861 173.345 199.434 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 38.596 31.294 26.212 18.487 24.974 44.307
Accounts Receivable - Trade, Net 38.596 31.294 26.212 18.487 24.974 44.307
Total Inventory 20.145 23.383 18.252 22.971 26.081 45.219
Prepaid Expenses 4.392 4.006 6.206 4.975 5.531 6.169
Other Current Assets, Total 0.008 0.009 0.011 0.009 0.01 0.01
Total Assets 512.271 546.649 466.853 527.276 573.28 657.545
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.988 6.449 6.728 15.549 15.189 21.261
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13.427 16.381 18.387 29.922 31.667 40.392
Accumulated Depreciation, Total -8.439 -9.932 -11.659 -14.373 -16.478 -19.131
Goodwill, Net 26.601 26.601 26.601 26.601 26.601 303.625
Intangibles, Net 4.149 14.417 10.936 17.826 18.703 46.302
Other Long Term Assets, Total 7.998 5.899 12.999 16.11 15.483 19.609
Total Current Liabilities 54.396 53.236 39.023 53.453 73.967 89.284
Accounts Payable 19.955 19.815 12.801 14.91 21.124 31.17
Accrued Expenses 26.448 32.178 24.7 37.151 51.037 55.455
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 7.993 1.243 1.522 1.392 1.806 2.659
Total Liabilities 57.637 64.462 47.364 79.204 98.304 110.369
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 3.241 9.933 7.048 24.463 23.049 19.316
Total Equity 454.634 482.187 419.489 448.072 474.976 547.176
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.017
Additional Paid-In Capital 212.276 221.186 188.516 261.22 347.458 447.287
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 242.413 261.265 230.861 186.069 126.283 99.872
Other Equity, Total -0.07 -0.279 0.097 0.768 1.219 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 512.271 546.649 466.853 527.276 573.28 657.545
Total Common Shares Outstanding 33.369 33.4896 32.3035 33.8056 35.5474 37.3028
Deferred Income Tax 1.293 1.293 1.288 1.288 1.769
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 508.548 534.021 555.374 266.748 278.329
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 435.529 449.159 457.76 171.043 200.639
Μετρητά & Ισοδύναμα 227.509 258.402 457.76 171.043 200.639
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 208.02 190.757 0 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 34.528 38.295 44.776 44.307 28.008
Accounts Receivable - Trade, Net 34.528 38.295 44.776 44.307 28.008
Total Inventory 33.12 42.076 47.039 45.219 41.523
Prepaid Expenses 5.361 4.481 5.789 6.169 8.149
Other Current Assets, Total 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total Assets 584.638 610.058 633.355 657.545 668.665
Property/Plant/Equipment, Total - Net 17.083 18.303 20.456 21.261 20.43
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 34.137 35.984 38.84 40.392 40.306
Accumulated Depreciation, Total -17.054 -17.681 -18.384 -19.131 -19.876
Goodwill, Net 26.601 26.601 26.601 303.625 303.625
Intangibles, Net 17.291 15.8 15.267 46.302 48.477
Other Long Term Assets, Total 15.115 15.333 15.657 19.609 17.804
Total Current Liabilities 70.003 85.536 81.619 89.284 74.855
Accounts Payable 20.644 33.116 27.071 31.17 29.763
Accrued Expenses 47.889 49.792 52.403 55.455 42.647
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.47 2.628 2.145 2.659 2.445
Total Liabilities 93.344 107.004 104.12 110.369 94.317
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 1.287 1.287 1.287 1.769 1.962
Other Liabilities, Total 22.054 20.181 21.214 19.316 17.5
Total Equity 491.294 503.054 529.235 547.176 574.348
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017
Additional Paid-In Capital 375.021 394.121 420.153 447.287 485.281
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 115.465 108.309 109.065 99.872 89.05
Other Equity, Total 0.792 0.608 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 584.638 610.058 633.355 657.545 668.665
Total Common Shares Outstanding 36.2733 36.6446 36.9251 37.3028 38.0829
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 57.81 18.852 -30.447 -44.792 -59.786 -26.411
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 113.314 85.403 24.472 39.414 30.8 38.795
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.585 1.789 2.571 11.631 11.967 14.007
Deferred Taxes 0.764 2.092 -6.945 0.187 -0.514 -4.426
Μη Χρηματικά Στοιχεία 49.161 57.197 60.492 65.831 70.92 88.326
Cash Taxes Paid 2.07 0.845 1.409 1.811 1.531 1.869
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3.994 2.492 -5.849 6.557 8.213 -32.701
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -45.734 -9.6 -79.142 -8.576 -31.324 -119.551
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.701 -3.687 -2.94 -1.821 -4.942 -9.679
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -43.033 -5.913 -76.202 -6.755 -26.382 -109.872
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -12.764 -52.003 -97.953 6.516 10.396 10.525
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -4.306 -4.735 -5.444 -5.021 -4.767
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -12.764 -47.697 -93.218 11.96 15.417 15.292
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 54.816 23.8 -152.623 37.354 9.872 -70.231
Amortization 2.981 4.65
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line -10.818 -17.974 -17.218 -26.411 -10.822
Cash From Operating Activities -4.547 9.89 18.224 38.795 33.56
Cash From Operating Activities 2.883 5.803 9.139 14.007 4.608
Deferred Taxes 0.433 0.215 -0.553 -4.426 1.37
Non-Cash Items 19.069 39.079 60.784 88.326 27.073
Cash Taxes Paid 1.013 1.085 1.294 1.869 0.232
Changes in Working Capital -16.114 -17.233 -33.928 -32.701 11.331
Cash From Investing Activities -11.23 2.911 190.931 -119.551 -3.952
Capital Expenditures -1.954 -3.754 -6.235 -9.679 -4.701
Other Investing Cash Flow Items, Total -9.276 6.665 197.166 -109.872 0.749
Cash From Financing Activities 2.012 4.327 7.331 10.525 -0.012
Financing Cash Flow Items -1.881 -2.834 -3.796 -4.767 -1.888
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.893 7.161 11.127 15.292 1.876
Net Change in Cash -13.765 17.128 216.486 -70.231 29.596
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.0427 3504669 19444 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.5277 2142353 -50554 2022-09-30 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 4.1722 1617031 -23202 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4594 1340773 102099 2022-09-30 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 3.3377 1293600 638557 2022-09-30 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.5811 1000349 1000349 2022-09-30 HIGH
Kohn (Leslie) Individual Investor 2.327 901860 2382 2022-12-16 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9172 743065 -111278 2022-09-30 LOW
Wang (Feng-Ming) Individual Investor 1.7984 696999 3597 2022-12-16 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.716 665068 5250 2022-09-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.6629 644475 53936 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.6539 640993 144245 2022-09-30 LOW
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5367 595586 -6609 2022-09-30 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5095 585023 32045 2022-09-30 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.438 557334 -14587 2022-09-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.328 514689 497535 2022-09-30 HIGH
Stephens Investment Management Group, LLC Investment Advisor 1.2997 503738 63004 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.1481 444960 37049 2022-09-30 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0802 418659 74212 2021-12-31 LOW
PIMCO (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9673 374884 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ambarella, Inc. - Ordinary Shar Company profile

Σχετικά με την Ambarella, Inc. - Ordinary Shar

Η Ambarella, Inc. αναπτύσσει ημιαγωγούς χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας system-on-a-chip (SoC) που παρέχουν επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασία σήματος εικόνας και συμπίεση βίντεο. Η εταιρεία εξυπηρετεί εφαρμογές ανθρώπινης θέασης με επεξεργαστές βίντεο και εικόνας για επιχειρήσεις, δημόσιες υποδομές και οικιακές εφαρμογές, όπως διαδικτυακό πρωτόκολλο, κάμερες ασφαλείας, αθλητικές κάμερες, wearables, εναέρια drones και μεταγενέστερες βιντεοκάμερες αυτοκινήτων. Επικεντρώνεται στη δημιουργία τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στις συσκευές άκρων να αντιλαμβάνονται οπτικά το περιβάλλον και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από κάμερες και, άλλους τύπους αισθητήρων. Η CVflow-αρχιτεκτονική της υποστηρίζει μια σειρά αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης, όπως ανίχνευση αντικειμένων, ταξινόμηση και παρακολούθηση, σημασιολογική κατάτμηση και κατάτμηση περιπτώσεων, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση στερεοφωνικών αντικειμένων, χαρτογράφηση εδάφους και αναγνώριση προσώπου. Το CVflow της επεξεργάζεται άλλες μορφές αισθητήρων, όπως lidar, ραντάρ, χρόνος πτήσης, θερμική και εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία.

Industry: Semiconductors (NEC)

3101 Jay Street
SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.73 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0222%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0064%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.43 Price
+0.910% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1132%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0792%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.40 Price
-0.660% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00322

BTC/USD

22,826.40 Price
-0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου