Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Ambarella, Inc. - Ordinary Shar - AMBA CFD

78.93
3.34%
1.06
Χαμηλό: 77.35
Υψηλό: 79.99
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 76.38
Άνοιγμα* 79.01
Μεταβολή 1 έτους* -19.66%
Εύρος ημέρας* 77.35 - 79.99
Εύρος 52 εβδ. 49.02-109.17
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 429.98K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.07M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.97B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 38.76M
Έσοδα 337.61M
EPS -1.70
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.56
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 29, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 78.93 3.11 4.10% 75.82 80.24 75.82
Mar 22, 2023 76.38 -0.93 -1.20% 77.31 79.89 75.79
Mar 21, 2023 78.99 1.02 1.31% 77.97 80.15 77.37
Mar 20, 2023 77.23 1.26 1.66% 75.97 78.07 75.51
Mar 17, 2023 76.65 0.00 0.00% 76.65 77.64 75.21
Mar 16, 2023 77.25 3.06 4.12% 74.19 78.76 74.18
Mar 15, 2023 76.38 1.24 1.65% 75.14 76.90 74.12
Mar 14, 2023 78.13 -0.22 -0.28% 78.35 79.94 76.52
Mar 13, 2023 75.57 0.97 1.30% 74.60 77.23 73.83
Mar 10, 2023 76.28 -3.27 -4.11% 79.55 79.91 75.69
Mar 9, 2023 79.86 -2.53 -3.07% 82.39 84.34 79.56
Mar 8, 2023 82.55 3.47 4.39% 79.08 83.85 79.07
Mar 7, 2023 80.19 -0.06 -0.07% 80.25 82.11 77.12
Mar 6, 2023 80.08 -3.01 -3.62% 83.09 83.09 79.53
Mar 3, 2023 82.07 -0.08 -0.10% 82.15 83.38 80.52
Mar 2, 2023 82.70 0.82 1.00% 81.88 84.13 79.56
Mar 1, 2023 83.28 -3.42 -3.94% 86.70 90.65 80.41
Feb 28, 2023 94.13 3.31 3.64% 90.82 95.52 90.33
Feb 27, 2023 91.98 0.20 0.22% 91.78 93.08 90.97
Feb 24, 2023 90.93 1.49 1.67% 89.44 91.61 89.44

Ambarella, Inc. - Ordinary Shar Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 331.856 222.99 228.732 227.768 295.402
Έσοδα 331.856 222.99 228.732 227.768 295.402
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 123.724 87.417 96.023 89.624 107.669
Ακαθάριστο Εισόδημα 208.132 135.573 132.709 138.144 187.733
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 361.499 284.156 278.381 268.188 270.971
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 70.438 55.98 52.634 50.48 47.792
Έρευνα & Ανάπτυξη 167.337 140.759 129.724 128.084 115.51
Λειτουργικά Έσοδα -29.643 -61.166 -49.649 -40.42 24.431
Άλλο, Καθαρό 1.002 3.863 4.621 3.168 1.298
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -28.641 -57.303 -41.628 -34.552 25.729
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -26.411 -59.786 -44.792 -30.447 21.104
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.411 -59.786 -44.792 -30.447 21.104
Καθαρά Κέρδη -26.411 -59.786 -44.792 -30.447 18.852
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.411 -59.786 -44.792 -30.447 21.104
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.411 -59.786 -44.792 -30.447 18.852
Ρύθμιση Αραίωσης
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.411 -59.786 -44.792 -30.447 18.852
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 36.5771 34.6797 33.0836 32.7136 34.5831
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.72206 -1.72395 -1.3539 -0.93071 0.61024
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.65453 -1.72395 -1.3539 -0.93071 0.61024
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -2.252
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 3.4 2.7
Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Συνολικά έσοδα 90.229 92.167 79.327 70.133
Έσοδα 90.229 92.167 79.327 70.133
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 32.907 34.541 29.908 26.368
Ακαθάριστο Εισόδημα 57.322 57.626 49.419 43.765
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 102.565 93.378 85.287 80.269
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 21.115 17.475 15.821 16.027
Έρευνα & Ανάπτυξη 48.543 41.362 39.558 37.874
Λειτουργικά Έσοδα -12.336 -1.211 -5.96 -10.136
Άλλο, Καθαρό -0.216 0.407 0.218 0.593
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -12.552 -0.804 -5.742 -9.543
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -9.193 0.756 -7.156 -10.818
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -9.193 0.756 -7.156 -10.818
Καθαρά Κέρδη -9.193 0.756 -7.156 -10.818
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -9.193 0.756 -7.156 -10.818
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -9.193 0.756 -7.156 -10.818
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -9.193 0.756 -7.156 -10.818
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 37.1334 39.0463 36.4425 35.9403
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24757 0.01936 -0.19636 -0.301
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24757 0.01936 -0.19636 -0.301
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 266.748 497.304 451.19 409.589 493.283
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 171.043 440.708 404.748 358.908 434.591
Μετρητά & Ισοδύναμα 171.043 241.274 231.403 194.047 346.672
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 199.434 173.345 164.861 87.919
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 44.307 24.974 18.487 26.212 31.294
Accounts Receivable - Trade, Net 44.307 24.974 18.487 26.212 31.294
Total Inventory 45.219 26.081 22.971 18.252 23.383
Prepaid Expenses 6.169 5.531 4.975 6.206 4.006
Other Current Assets, Total 0.01 0.01 0.009 0.011 0.009
Total Assets 657.545 573.28 527.276 466.853 546.649
Property/Plant/Equipment, Total - Net 21.261 15.189 15.549 6.728 6.449
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 40.392 31.667 29.922 18.387 16.381
Accumulated Depreciation, Total -19.131 -16.478 -14.373 -11.659 -9.932
Goodwill, Net 303.625 26.601 26.601 26.601 26.601
Intangibles, Net 46.302 18.703 17.826 10.936 14.417
Other Long Term Assets, Total 19.609 15.483 16.11 12.999 5.899
Total Current Liabilities 89.284 73.967 53.453 39.023 53.236
Accounts Payable 31.17 21.124 14.91 12.801 19.815
Accrued Expenses 55.455 51.037 37.151 24.7 32.178
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2.659 1.806 1.392 1.522 1.243
Total Liabilities 110.369 98.304 79.204 47.364 64.462
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 19.316 23.049 24.463 7.048 9.933
Total Equity 547.176 474.976 448.072 419.489 482.187
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.017 0.016 0.015 0.015 0.015
Additional Paid-In Capital 447.287 347.458 261.22 188.516 221.186
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 99.872 126.283 186.069 230.861 261.265
Other Equity, Total 0 1.219 0.768 0.097 -0.279
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 657.545 573.28 527.276 466.853 546.649
Total Common Shares Outstanding 37.3028 35.5474 33.8056 32.3035 33.4896
Deferred Income Tax 1.769 1.288 1.288 1.293 1.293
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 278.329 266.748 555.374 534.021 508.548
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 200.639 171.043 457.76 449.159 435.529
Μετρητά & Ισοδύναμα 200.639 171.043 457.76 258.402 227.509
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 0 190.757 208.02
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28.008 44.307 44.776 38.295 34.528
Accounts Receivable - Trade, Net 28.008 44.307 44.776 38.295 34.528
Total Inventory 41.523 45.219 47.039 42.076 33.12
Prepaid Expenses 8.149 6.169 5.789 4.481 5.361
Other Current Assets, Total 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total Assets 668.665 657.545 633.355 610.058 584.638
Property/Plant/Equipment, Total - Net 20.43 21.261 20.456 18.303 17.083
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 40.306 40.392 38.84 35.984 34.137
Accumulated Depreciation, Total -19.876 -19.131 -18.384 -17.681 -17.054
Goodwill, Net 303.625 303.625 26.601 26.601 26.601
Intangibles, Net 48.477 46.302 15.267 15.8 17.291
Other Long Term Assets, Total 17.804 19.609 15.657 15.333 15.115
Total Current Liabilities 74.855 89.284 81.619 85.536 70.003
Accounts Payable 29.763 31.17 27.071 33.116 20.644
Accrued Expenses 42.647 55.455 52.403 49.792 47.889
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 2.445 2.659 2.145 2.628 1.47
Total Liabilities 94.317 110.369 104.12 107.004 93.344
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 1.962 1.769 1.287 1.287 1.287
Other Liabilities, Total 17.5 19.316 21.214 20.181 22.054
Total Equity 574.348 547.176 529.235 503.054 491.294
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016
Additional Paid-In Capital 485.281 447.287 420.153 394.121 375.021
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 89.05 99.872 109.065 108.309 115.465
Other Equity, Total 0 0 0.608 0.792
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 668.665 657.545 633.355 610.058 584.638
Total Common Shares Outstanding 38.0829 37.3028 36.9251 36.6446 36.2733
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -26.411 -59.786 -44.792 -30.447 18.852
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 38.795 30.8 39.414 24.472 85.403
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 14.007 11.967 11.631 2.571 1.789
Deferred Taxes -4.426 -0.514 0.187 -6.945 2.092
Μη Χρηματικά Στοιχεία 88.326 70.92 65.831 60.492 57.197
Cash Taxes Paid 1.869 1.531 1.811 1.409 0.845
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -32.701 8.213 6.557 -5.849 2.492
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -119.551 -31.324 -8.576 -79.142 -9.6
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.679 -4.942 -1.821 -2.94 -3.687
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -109.872 -26.382 -6.755 -76.202 -5.913
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 10.525 10.396 6.516 -97.953 -52.003
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.767 -5.021 -5.444 -4.735 -4.306
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 15.292 15.417 11.96 -93.218 -47.697
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -70.231 9.872 37.354 -152.623 23.8
Amortization 4.65 2.981
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line -10.822 -26.411 -17.218 -17.974 -10.818
Cash From Operating Activities 33.56 38.795 18.224 9.89 -4.547
Cash From Operating Activities 4.608 14.007 9.139 5.803 2.883
Deferred Taxes 1.37 -4.426 -0.553 0.215 0.433
Non-Cash Items 27.073 88.326 60.784 39.079 19.069
Cash Taxes Paid 0.232 1.869 1.294 1.085 1.013
Changes in Working Capital 11.331 -32.701 -33.928 -17.233 -16.114
Cash From Investing Activities -3.952 -119.551 190.931 2.911 -11.23
Capital Expenditures -4.701 -9.679 -6.235 -3.754 -1.954
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.749 -109.872 197.166 6.665 -9.276
Cash From Financing Activities -0.012 10.525 7.331 4.327 2.012
Financing Cash Flow Items -1.888 -4.767 -3.796 -2.834 -1.881
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.876 15.292 11.127 7.161 3.893
Net Change in Cash 29.596 -70.231 216.486 17.128 -13.765
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.2616 3589509 84840 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.5585 2154308 11955 2022-12-31 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 4.6947 1819525 202494 2022-12-31 LOW
William Blair Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.5808 1387806 1371112 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.2847 1273061 -67712 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 3.2593 1263189 262840 2022-12-31 HIGH
Kohn (Leslie) Individual Investor 2.3679 917715 15855 2023-03-17 LOW
Wang (Feng-Ming) Individual Investor 1.8519 717738 20739 2023-03-17 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7755 688125 23057 2022-12-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.6629 644475 53936 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.6435 636982 -4011 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5638 606094 21071 2022-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5374 595861 -147204 2022-12-31 LOW
Point72 Asset Management, L.P. Hedge Fund 1.4378 557248 -736352 2022-12-31 HIGH
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3958 540981 -54605 2022-12-31 MED
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.3733 532266 87306 2022-12-31 HIGH
Scopia Capital Management LP Hedge Fund 1.3252 513600 513600 2022-12-31 MED
Stephens Investment Management Group, LLC Investment Advisor 1.2997 503738 63004 2022-12-31 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 1.1776 456390 -100944 2022-12-31 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9704 376095 30647 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Ambarella, Inc. - Ordinary Shar Company profile

Σχετικά με την Ambarella, Inc. - Ordinary Shar

Η Ambarella, Inc. αναπτύσσει ημιαγωγούς χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας system-on-a-chip (SoC) που παρέχουν επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασία σήματος εικόνας και συμπίεση βίντεο. Η εταιρεία εξυπηρετεί εφαρμογές ανθρώπινης θέασης με επεξεργαστές βίντεο και εικόνας για επιχειρήσεις, δημόσιες υποδομές και οικιακές εφαρμογές, όπως διαδικτυακό πρωτόκολλο, κάμερες ασφαλείας, αθλητικές κάμερες, wearables, εναέρια drones και μεταγενέστερες βιντεοκάμερες αυτοκινήτων. Επικεντρώνεται στη δημιουργία τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στις συσκευές άκρων να αντιλαμβάνονται οπτικά το περιβάλλον και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από κάμερες και, άλλους τύπους αισθητήρων. Η CVflow-αρχιτεκτονική της υποστηρίζει μια σειρά αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης, όπως ανίχνευση αντικειμένων, ταξινόμηση και παρακολούθηση, σημασιολογική κατάτμηση και κατάτμηση περιπτώσεων, επεξεργασία εικόνας, ανίχνευση στερεοφωνικών αντικειμένων, χαρτογράφηση εδάφους και αναγνώριση προσώπου. Το CVflow της επεξεργάζεται άλλες μορφές αισθητήρων, όπως lidar, ραντάρ, χρόνος πτήσης, θερμική και εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία.

Industry: Semiconductors (NEC)

3101 Jay Street
SANTA CLARA
CALIFORNIA 95054
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,682.00 Price
-0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.43 Price
-3.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00339

BTC/USD

28,150.45 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,994.12 Price
+0.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0176%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0094%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου