Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές AMA Group - AMAau CFD

  0.064
  8.47%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.006
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.059
  Άνοιγμα* 0.059
  Μεταβολή 1 έτους* -75.72%
  Εύρος ημέρας* 0.059 - 0.066
  Εύρος 52 εβδ. 0.15-0.50
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.41M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 43.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 268.27M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.07B
  Έσοδα 845.13M
  EPS -0.15
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.75
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 0.065 0.000 0.00% 0.065 0.066 0.064
  Feb 29, 2024 0.064 0.001 1.59% 0.063 0.065 0.060
  Feb 28, 2024 0.063 0.006 10.53% 0.057 0.064 0.056
  Feb 27, 2024 0.058 0.004 7.41% 0.054 0.058 0.053
  Feb 26, 2024 0.054 0.001 1.89% 0.053 0.055 0.051
  Feb 25, 2024 0.054 0.000 0.00% 0.054 0.055 0.054
  Feb 23, 2024 0.056 -0.002 -3.45% 0.058 0.058 0.051
  Feb 22, 2024 0.058 -0.001 -1.69% 0.059 0.059 0.058
  Feb 21, 2024 0.060 0.000 0.00% 0.060 0.061 0.058
  Feb 20, 2024 0.060 -0.001 -1.64% 0.061 0.063 0.060
  Feb 19, 2024 0.062 -0.002 -3.13% 0.064 0.064 0.061
  Feb 18, 2024 0.064 -0.002 -3.03% 0.066 0.067 0.064
  Feb 16, 2024 0.065 0.004 6.56% 0.061 0.065 0.061
  Feb 15, 2024 0.062 0.001 1.64% 0.061 0.063 0.061
  Feb 14, 2024 0.062 0.000 0.00% 0.062 0.063 0.062
  Feb 13, 2024 0.061 0.004 7.02% 0.057 0.062 0.057
  Feb 12, 2024 0.057 0.002 3.64% 0.055 0.061 0.054
  Feb 11, 2024 0.056 -0.002 -3.45% 0.058 0.058 0.048
  Feb 9, 2024 0.059 -0.002 -3.28% 0.061 0.061 0.057
  Feb 8, 2024 0.060 -0.004 -6.25% 0.064 0.064 0.059

  AMA Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 869.6 844.929 919.92 825.408 606.722
  Έσοδα 869.6 844.929 919.92 825.408 606.722
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 757.707 764.526 779.148 718.867 491.071
  Ακαθάριστο Εισόδημα 111.893 80.403 140.772 106.541 115.651
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 993.442 996.614 1003.38 874.196 572.803
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.185 37.094 31.941 40.727 49.573
  Depreciation / Amortization 71.36 78.754 81.289 69.249 16.208
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 116.893 104.988 82.016 18.795 0
  Other Operating Expenses, Total 24.297 11.252 28.985 26.558 15.951
  Λειτουργικά Έσοδα -123.842 -151.685 -83.459 -48.788 33.919
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -35.945 -30.832 -30.054 -26.924 -2.595
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -161.273 -182.826 -113.513 -75.712 31.441
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -146.806 -148.008 -111.23 -70.137 21.981
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2.358 3.794 2.129 1.203 -0.196
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -144.448 -144.214 -109.101 -68.934 21.785
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 12.151 -1.331 -0.232
  Καθαρά Κέρδη -144.448 -144.214 -96.95 -70.265 21.553
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -144.448 -144.214 -109.101 -68.934 21.785
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -144.448 -144.214 -96.95 -70.265 21.553
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -144.448 -144.214 -96.95 -70.265 21.553
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1217.85 1084.32 862.307 826.402 756.113
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11861 -0.133 -0.12652 -0.08341 0.02881
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02332
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04981 -0.0585 -0.06473 -0.06416 0.03295
  Άλλο, Καθαρό -1.486 -0.309 0.117
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 443.36 426.24 426.867 418.062 484.821
  Έσοδα 443.36 426.24 426.867 418.062 484.821
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 383.304 374.403 379.962 384.564 407.331
  Ακαθάριστο Εισόδημα 60.056 51.837 46.905 33.498 77.49
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 548.202 445.24 524.518 472.096 575.378
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.079 16.106 16.964 19.605 17.32
  Depreciation / Amortization 33.354 38.006 40.177 38.577 40.014
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 112.279 4.614 87.309 18.204 98.979
  Other Operating Expenses, Total 12.186 12.111 0.106 11.146 11.734
  Λειτουργικά Έσοδα -104.842 -19 -97.651 -54.034 -90.557
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -18.466 -17.479 -16.839 -13.993 -14.271
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -124.006 -37.267 -114.793 -68.033 -104.828
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -119.579 -27.227 -99.993 -48.015 -101.613
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.881 1.477 2.073 1.721 0.919
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -100.694
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2.083
  Καθαρά Κέρδη -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -102.777
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -100.694
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -102.777
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -118.698 -25.75 -97.92 -46.294 -102.777
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1218.01 1217.7 1154.33 1014.31 867.437
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09745 -0.02115 -0.08483 -0.04564 -0.11608
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03753 -0.01868 -0.03567 -0.03398 -0.04191
  Άλλο, Καθαρό -0.698 -0.788 -0.303 -0.006
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 155.04 184.474 177.043 237.392 110.492
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30.466 55.256 65.758 112.916 12.096
  Μετρητά 12.096
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 71.34 81.833 72.912 75.437 48.124
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 63.09 65.937 67.285 52.732 48.124
  Συνολικό Απόθεμα 44.457 39.565 32.354 38.744 40.978
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.3 0.3 0.6 5 9.294
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 844.923 984.692 1127.15 1387.62 456.745
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 342.663 319.902 379.606 438.499 63.34
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 592.756 553.653 574.809 599.822 114.248
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -250.093 -233.751 -195.203 -161.323 -50.908
  Υπεραξία, Καθαρό 156.311 268.373 349.209 473.862 259.363
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 169.477 185.789 202.703 220.225 3.693
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 5.212 0.712
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.432 20.942 17.879 15.765 17.813
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 346.077 210.831 233.736 223.897 131.191
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 64.447 74.631 86.939 79.119
  Δεδουλευμένα Έξοδα 66.945 51.275 49.426 46.735
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 194.846 34.076 33.784 35.207 0.103
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 19.839 50.849 63.587 62.836 64.747
  Σύνολο Οφειλών 778.814 775.328 890.448 1060.94 264.564
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 331.092 460.315 527.885 656.247 80.597
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 45.104 205.088 234.751 335.942 80.568
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 285.988 255.227 293.134 320.305 0.029
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 23.761 34.63 51.27 60.467 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 8.063 10.419 14.214 16.341 0.292
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 69.821 59.133 63.343 103.99 52.484
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66.109 209.364 236.704 326.679 192.181
  Κοινή Μετοχή 533.19 531.504 424.404 417.117 200.263
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -475.366 -332.192 -188.054 -89.877 -8.082
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 8.285 10.052 0.354 -0.561
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 844.923 984.692 1127.15 1387.62 456.745
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1218.01 1219.18 881.217 872.772 644.275
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.477 7.52 5.419 5.295
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.878 2.044
  Payable/Accrued 66.341
  Μετρητά & Ισοδύναμα 28.874 52.189 64.203 112.916
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.592 3.067 1.555
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 155.04 146.102 184.474 171.016 177.043
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 30.466 36.41 55.256 82.75 65.758
  Μετρητά & Ισοδύναμα 28.874 33.326 52.189 81.302 64.203
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.592 3.084 3.067 1.448 1.555
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 65.648 52.531 81.833 46.197 72.912
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 61.47 49.846 67.428 46.197 72.912
  Συνολικό Απόθεμα 44.457 47.385 39.565 31.352 32.354
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 14.469 9.776 7.82 10.717 6.019
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 844.923 924.361 984.692 1085.38 1127.15
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 342.663 308.149 319.902 339.129 379.606
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 592.756 544.968 553.653 559.11 574.809
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -250.093 -236.819 -233.751 -219.981 -195.203
  Υπεραξία, Καθαρό 156.311 266.683 268.373 349.209 349.209
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 169.477 177.667 185.789 194.171 202.703
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 4.281 5.212 2.291 0.712
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 21.432 21.479 20.942 29.559 17.879
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 346.077 179.039 210.831 199.467 233.736
  Payable/Accrued 111.441 87.151 102.164 88.575 119.169
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 194.846 33.453 34.076 33.767 33.784
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 39.79 58.435 74.591 77.125 80.783
  Σύνολο Οφειλών 778.814 739.413 775.328 790.261 890.448
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 331.092 462.687 460.315 467.54 527.885
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 45.104 208.016 205.088 203.835 234.751
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 285.988 254.671 255.227 263.705 293.134
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 23.761 27.715 34.63 41.985 51.27
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 8.063 8.947 10.419 12.495 14.214
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 69.821 61.025 59.133 68.774 63.343
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 66.109 184.948 209.364 295.114 236.704
  Κοινή Μετοχή 533.19 533.19 531.504 521.564 424.404
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -472.278 -353.439 -327.337 -231.647 -187.7
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 844.923 924.361 984.692 1085.38 1127.15
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1218.01 1218.01 1219.18 1151.67 881.217
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5.197 5.197 5.197 5.197
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -28.231 52.104 122.458 36.913 24.474
  Cash Receipts 946.798 1042.32 996.432 628.623 496.496
  Cash Payments -948.183 -1000.17 -895.42 -615.7 -462.211
  Cash Taxes Paid -1.158 -7.243 -10.858 -7.794 -9.423
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -26.387 -26.969 -27.536 -2.595 -0.786
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.699 44.158 59.84 34.379 0.398
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -17.95 33.264 -445.859 -64.793 -49.318
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7.339 -12.705 -13.795 -10.889 -11.044
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -10.611 45.969 -432.064 -53.904 -38.274
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 34.248 -134.06 424.186 23.825 26.424
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.169 -0.2 -0.2
  Total Cash Dividends Paid 0 -9.31 -13.3 -12.412
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 95.285 0 208.711 9.509 -0.051
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -61.037 -134.06 224.954 27.816 39.087
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.081 -0.021 0.035 -0.063 -0.089
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -12.014 -48.713 100.82 -4.118 1.491
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -4.061 -28.231 -22.814 52.104 43.095
  Cash Receipts 487.638 946.798 503.062 1042.32 530.867
  Cash Payments -494.556 -948.183 -511.236 -1000.17 -471.321
  Cash Taxes Paid 15.333 -1.158 -1.506 -7.243 -3.481
  Cash Interest Paid -12.663 -26.387 -13.713 -26.969 -13.179
  Changes in Working Capital 0.187 0.699 0.579 44.158 0.209
  Cash From Investing Activities -1.362 -17.95 -10.187 33.264 49.012
  Capital Expenditures -4.418 -7.339 -3.879 -12.705 -7.832
  Other Investing Cash Flow Items, Total 3.056 -10.611 -6.308 45.969 56.844
  Cash From Financing Activities -13.389 34.248 50.077 -134.06 -118.741
  Financing Cash Flow Items 0 0
  Total Cash Dividends Paid 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -13.389 -61.037 -45.208 -134.06 -118.741
  Foreign Exchange Effects -0.051 -0.081 0.023 -0.021 0.115
  Net Change in Cash -18.863 -12.014 17.099 -48.713 -26.519
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 95.285 95.285 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  azValor Asset Management SGIIC, SAU Investment Advisor 6.6409 117696590 17980631 2023-10-02 LOW
  AustralianSuper Pension Fund 3.0058 53271188 -59098072 2023-09-12 LOW
  Mittleman Investment Management, LLC Investment Advisor 2.5532 45250000 -72220917 2023-04-14
  Colinton Capital Partners Pty. Ltd. Private Equity 2.5272 44788896 15584147 2023-10-02 MED
  ACN 162 128 501 Pty. Ltd. Corporation 2.4532 43478261 0 2023-08-04 LOW
  Washington H Soul Pattinson and Company Ltd Investment Advisor 1.5517 27500000 0 2023-08-04 LOW
  Moore (Simon) Individual Investor 1.4824 26273343 89056 2023-10-02 LOW
  Wentworth Williamson Management Pty Limited Investment Advisor 0.9569 16958264 4247184 2023-08-04 LOW
  Thorney Investment Group Investment Advisor 0.6771 12000000 0 2023-08-04 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5846 10361353 29037 2023-09-30 LOW
  DDH Graham Limited Investment Advisor 0.5642 10000000 -1050624 2023-08-04 LOW
  Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. Investment Advisor 0.5633 9982934 9982934 2022-03-31 LOW
  True Value Investments SGIIC Investment Advisor 0.5628 9973727 -6192881 2023-06-30 MED
  Babineau (Jonathan Talbot) Individual Investor 0.4661 8260845 1542512 2023-10-27 MED
  Autoco Pty. Ltd. Corporation 0.3479 6166055 6166055 2023-08-04
  Austin Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.2884 5112065 1350000 2023-08-04 LOW
  Venn Milner Superannuation Pty. Ltd. Corporation 0.2821 5000000 0 2023-08-04 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.2706 4796608 -29612 2022-12-31 LOW
  IBV Capital Ltd. Investment Advisor 0.2625 4653124 0 2023-10-27 LOW
  Frank Crispo Family Other Insider Investor 0.2564 4544555 0 2023-08-04 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Consumer Repair Services

  Level 13, 484 St Kilda Road
  MELBOURNE
  VICTORIA 3004
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου