Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Alphabet Inc - GOOGL CFD

103.33
0%
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 01:00

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.86
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Alphabet Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 104.53
Άνοιγμα* 103.21
Μεταβολή 1 έτους* -96.45%
Εύρος ημέρας* 102.42 - 106.99
Εύρος 52 εβδ. 83.34-144.88
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 40.72M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 648.76M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1,358.84B
Αναλογία P/E 23.35
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 12.81B
Έσοδα 282.84B
EPS 4.49
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.08
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 104.53 1.18 1.14% 103.35 107.38 101.94
Feb 2, 2023 103.42 -0.37 -0.36% 103.79 111.63 100.47
Feb 1, 2023 103.78 6.22 6.38% 97.56 104.34 97.20
Jan 31, 2023 97.55 0.69 0.71% 96.86 98.46 95.90
Jan 30, 2023 96.83 -1.04 -1.06% 97.87 98.01 95.97
Jan 27, 2023 98.90 2.44 2.53% 96.46 99.89 96.40
Jan 26, 2023 96.47 1.58 1.67% 94.89 97.14 94.82
Jan 25, 2023 94.88 -1.83 -1.89% 96.71 96.72 93.33
Jan 24, 2023 97.76 -1.47 -1.48% 99.23 99.28 96.79
Jan 23, 2023 99.29 1.64 1.68% 97.65 99.62 96.73
Jan 20, 2023 97.58 4.77 5.14% 92.81 97.87 92.60
Jan 19, 2023 92.81 2.13 2.35% 90.68 93.23 89.69
Jan 18, 2023 90.65 0.03 0.03% 90.62 92.37 90.22
Jan 17, 2023 90.62 -0.87 -0.95% 91.49 91.80 89.63
Jan 13, 2023 91.50 0.75 0.83% 90.75 91.75 89.61
Jan 12, 2023 90.76 -0.43 -0.47% 91.19 91.93 88.93
Jan 11, 2023 91.15 3.06 3.47% 88.09 91.22 88.04
Jan 10, 2023 88.09 0.62 0.71% 87.47 88.23 85.30
Jan 9, 2023 87.49 0.34 0.39% 87.15 89.62 87.00
Jan 6, 2023 86.84 1.01 1.18% 85.83 87.35 84.44

Alphabet Inc Events

Time (UTC) Country Event
Monday, April 24, 2023

Time (UTC)

20:00

Country

US

Event

Q1 2023 Alphabet Inc Earnings Release
Q1 2023 Alphabet Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 90272 110855 136819 161857 182527 257637
Έσοδα 90272 110855 136819 161857 182527 257637
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35138 45583 59549 71896 84732 110939
Ακαθάριστο Εισόδημα 55134 65272 77270 89961 97795 146698
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 66556 84677 109295 127626 141303 178923
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17470 19733 23256 28015 28998 36422
Έρευνα & Ανάπτυξη 13948 16625 21419 26018 27573 31562
Λειτουργικά Έσοδα 23716 26178 27524 34231 41224 78714
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 90 765 8383 5473 8104 13517
Άλλο, Καθαρό 344 250 -994 -79 -1246 -1497
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 24150 27193 34913 39625 48082 90734
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 19478 22486 30736 34343 40269 76033
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 19478 22486 30736 34343 40269 76033
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -9824
Καθαρά Κέρδη 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Total Adjustments to Net Income 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 19478 22486 30736 34343 40269 76033
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 698.706 703.584 703.285 698.556 687.028 677.674
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 27.8773 31.9592 43.7035 49.1628 58.6133 112.197
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 27.8773 35.1748 50.0513 51.2683 58.6133 112.197
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 2736 5071 1697 0 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 55314 61880 65118 75325 68011
Έσοδα 55314 61880 65118 75325 68011
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24103 26227 27621 32988 29599
Ακαθάριστο Εισόδημα 31211 35653 37497 42337 38412
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38877 42519 44087 53440 47917
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7289 8617 8772 11744 9199
Έρευνα & Ανάπτυξη 7485 7675 7694 8708 9119
Λειτουργικά Έσοδα 16437 19361 21031 21885 20094
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5138 3237 2517 2625 -1268
Άλλο, Καθαρό -292 -613 -484 -108 108
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21283 21985 23064 24402 18934
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17930 18525 18936 20642 16436
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 17930 18525 18936 20642 16436
Καθαρά Κέρδη 17930 18525 18936 20642 16436
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 17930 18525 18936 20642 16436
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 17930 18525 18936 20642 16436
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 17930 18525 18936 20642 16436
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 682.071 679.612 676.519 717.347 667.551
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 26.2876 27.2582 27.9903 28.7755 24.6213
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 26.2876 27.2582 27.9903 28.7755 24.6213
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 105408 124308 135676 152578 174296 188143
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 86333 101871 109140 119675 136694 139649
Cash 7078 7158
Μετρητά & Ισοδύναμα 5840 3557 16701 18498 26465 20945
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73415 91156 92439 101177 110229 118704
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14232 18705 21193 27492 31384 40270
Accounts Receivable - Trade, Net 14137 18336 20838 25326 30930 39304
Total Inventory 268 749 1107 999 728 1170
Prepaid Expenses 3979 2903
Other Current Assets, Total 596 80 4236 4412 5490 7054
Total Assets 167497 197295 232792 275909 319616 359268
Property/Plant/Equipment, Total - Net 34234 42383 59719 84587 96960 110558
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 47527 59647 82507 115148 138673 159971
Accumulated Depreciation, Total -13293 -17264 -22788 -30561 -41713 -49414
Goodwill, Net 16468 16747 17888 20624 21175 22956
Intangibles, Net 3307 2692 2220 1979 1445 1417
Long Term Investments 5878 7813 13859 13078 20703 29549
Other Long Term Assets, Total 2202 3352 3430 3063 5037 6645
Total Current Liabilities 16756 24183 34620 45221 56834 64254
Accounts Payable 2041 3137 4378 5561 5589 6037
Accrued Expenses 10107 14406 14000 19543 28208 35213
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0 0 1100 113
Other Current Liabilities, Total 4608 6640 16242 20117 21937 22891
Total Liabilities 28461 44793 55164 74467 97072 107633
Total Long Term Debt 3935 3969 4012 4554 13932 14817
Long Term Debt 3935 3943 3950 3869 12832 12841
Deferred Income Tax 226 430 1264 1701 3561 5257
Other Liabilities, Total 7544 16211 15268 22991 22745 23305
Total Equity 139036 152502 177628 201442 222544 251635
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.69129 0.69478 0.69556 0.68834 0.67522 0.66212
Additional Paid-In Capital 36306.3 40246.3 45048.3 50551.3 58509.3 61773.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 105131 113247 134885 152122 163401 191484
Unrealized Gain (Loss) -179 233 -688 812 1612 236
Other Equity, Total -2223 -1225 -1618 -2044 -979 -1859
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 167497 197295 232792 275909 319616 359268
Total Common Shares Outstanding 691.293 694.783 695.556 688.335 675.222 662.121
Capital Lease Obligations 26 62 685 1100 1976
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 172137 175697 184110 188143 177853
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 135104 135863 142003 139649 133970
Μετρητά & Ισοδύναμα 26622 23630 23719 20945 20886
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 108482 112233 118284 118704 113084
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28499 32851 34800 40270 35622
Accounts Receivable - Trade, Net 28006 31967 34047 39304 34703
Total Inventory 888 907 1278 1170 1369
Other Current Assets, Total 7646 6076 6029 7054 6892
Total Assets 327095 335387 347403 359268 357096
Property/Plant/Equipment, Total - Net 100204 104675 107549 110558 117210
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 143556 150053 154822 159971 169169
Accumulated Depreciation, Total -43352 -45378 -47273 -49414 -51959
Goodwill, Net 22341 22406 22623 22956 23010
Intangibles, Net 1823 1626 1549 1417 1313
Long Term Investments 25294 25532 26101 29549 30544
Other Long Term Assets, Total 5296 5451 5471 6645 7166
Total Current Liabilities 55453 55741 61782 64254 61948
Accounts Payable 4801 4708 4616 6037 3436
Accrued Expenses 27918 28698 31961 35213 33003
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1090 117 249 113 181
Other Current Liabilities, Total 21644 22218 24956 22891 25328
Total Liabilities 97082 97822 102836 107633 103092
Total Long Term Debt 13887 14328 14288 14817 14791
Long Term Debt 12835 12837 12841 12841 12847
Capital Lease Obligations 1052 1491 1447 1976 1944
Deferred Income Tax 4406 4703 3551 5257 2843
Other Liabilities, Total 23336 23050 23215 23305 23510
Total Equity 230013 237565 244567 251635 254004
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.67109 0.66764 0.66468 0.66212 0.65876
Additional Paid-In Capital 59435.3 60435.3 61192.3 61773.3 62831.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 170580 176939 183782 191484 195221
Unrealized Gain (Loss) 1135 1008 792 236 -2094
Other Equity, Total -1138 -818 -1200 -1859 -1955
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 327095 335387 347403 359268 357096
Total Common Shares Outstanding 671.094 667.637 664.682 662.121 658.763
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 19478 12662 30736 34343 40269 76033
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 36036 37091 47971 54520 65124 91652
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 5267 6103 8164 10856 12905 11555
Amortization 877 812 871 925 792 886
Deferred Taxes -38 258 778 173 1390 1808
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7152 8010 2514 7404 7941 2893
Cash Taxes Paid 1643 6191 5671 8203 4990 13412
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 84 84 69
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3300 9246 4908 819 1827 -1523
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -31165 -31401 -28504 -29491 -32773 -35523
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -10212 -13184 -25139 -23548 -22281 -24640
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -20953 -18217 -3365 -5943 -10492 -10883
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8332 -8298 -13179 -23209 -24408 -61362
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3304 -4166 -4993 -4545 -2920 -9852
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3693 -4046 -8125 -18396 -31149 -50274
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1335 -86 -61 -268 9661 -1236
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -170 405 -302 -23 24 -287
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3631 -2203 5986 1797 7967 -5520
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 17930 36455 55391 76033 16436
Cash From Operating Activities 19289 41179 66718 91652 25106
Cash From Operating Activities 2525 5255 8340 11555 3591
Amortization 228 443 662 886 191
Deferred Taxes 1100 1479 192 1808 -2090
Non-Cash Items -1261 -349 1431 2893 6081
Changes in Working Capital -1233 -2104 702 -1523 897
Cash From Investing Activities -5383 -14457 -24507 -35523 -9051
Capital Expenditures -5942 -11438 -18257 -24640 -9786
Other Investing Cash Flow Items, Total 559 -3019 -6250 -10883 735
Cash From Financing Activities -13606 -29597 -44851 -61362 -16214
Financing Cash Flow Items -2174 -4327 -6929 -9852 -2916
Issuance (Retirement) of Stock, Net -11395 -24191 -36801 -50274 -13300
Issuance (Retirement) of Debt, Net -37 -1079 -1121 -1236 2
Foreign Exchange Effects -143 40 -106 -287 100
Net Change in Cash 157 -2835 -2746 -5520 -59
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.941 474316145 4557365 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3718 261128738 -667562 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.8632 230749082 797702 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.6356 217154306 69026 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9279 115153844 1984244 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.8112 108182268 -16728552 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6733 99947960 -6208180 2021-12-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0801 64514302 -6966878 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management (QQQ Trust) Investment Advisor 1.0481 62601553 9742270 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9595 57309381 1471761 2022-09-30 LOW
Schmidt Family Living Trust Corporation 0.9053 54075980 54075980 2021-12-31
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8767 52362543 -4249757 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7669 45805264 -815416 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.7369 44014753 246953 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.7111 42474883 599503 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7022 41945135 -2715745 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6928 41381879 -1673641 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 0.665 39720310 -1183590 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.6314 37712702 890402 2022-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5713 34120901 -1003179 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

GOOGL Company profile

Σχετικά με την Alphabet Inc

Η Alphabet Inc. είναι εταιρεία συμμετοχών. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες Google, το Google Cloud και τα Άλλα Στοιχήματα. Ο τομέας Υπηρεσίες Google περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες όπως οι διαφημίσεις, το Android, το Chrome, το υλικό, οι Χάρτες Google, το Google Play, η Αναζήτηση και το YouTube. Ο τομέας Google Cloud περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας της Google, τα εργαλεία συνεργασίας και άλλες υπηρεσίες για εταιρικούς πελάτες. Ο τομέας Άλλα στοιχήματα περιλαμβάνει τεχνολογίες σε προγενέστερο στάδιο που απέχουν περισσότερο από την κύρια δραστηριότητα της Google και περιλαμβάνει την πώληση τεχνολογίας υγείας και υπηρεσιών διαδικτύου. Το Google Cloud της παρέχει υπηρεσίες cloud που είναι έτοιμες για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Google Cloud Platform και Google Workspace. Το Google Cloud Platform επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν, να δοκιμάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές στην υποδομή του. Τα εργαλεία συνεργασίας Google Workspace της εταιρείας περιλαμβάνουν εφαρμογές, όπως τα Gmail, Docs, Drive, Calendar, Meet και διάφορα άλλα. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης διάφορα προϊόντα υλικού.

Industry: Search Engines

1600 Amphitheatre Pkwy
MOUNTAIN VIEW
CALIFORNIA 94043-1351
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,868.95 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

73.65 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0222%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0064%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Natural Gas

2.42 Price
+0.500% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1132%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0792%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.40 Price
-0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00332

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου