Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές AlloVir, Inc. - ALVR CFD

5.27
8.03%
0.05
Χαμηλό: 5.16
Υψηλό: 5.83
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Allovir Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.73
Άνοιγμα* 5.48
Μεταβολή 1 έτους* 33.99%
Εύρος ημέρας* 5.16 - 5.83
Εύρος 52 εβδ. 3.17-10.29
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 298.89K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 5.23M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 538.13M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 93.59M
Έσοδα N/A
EPS -2.04
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 9, 2023 5.27 -0.32 -5.72% 5.59 5.85 5.08
Jun 8, 2023 5.73 0.13 2.32% 5.60 5.93 5.49
Jun 7, 2023 5.80 0.12 2.11% 5.68 6.07 5.33
Jun 6, 2023 5.57 1.11 24.89% 4.46 5.79 4.33
Jun 5, 2023 4.45 0.54 13.81% 3.91 4.94 3.80
Jun 2, 2023 3.93 0.25 6.79% 3.68 3.95 3.60
Jun 1, 2023 3.70 -0.10 -2.63% 3.80 3.88 3.68
May 31, 2023 3.73 -0.03 -0.80% 3.76 3.79 3.54
May 30, 2023 3.70 -0.07 -1.86% 3.77 4.01 3.68
May 26, 2023 3.85 0.07 1.85% 3.78 3.95 3.69
May 25, 2023 3.80 -0.06 -1.55% 3.86 3.98 3.61
May 24, 2023 3.97 -0.19 -4.57% 4.16 4.19 3.84
May 23, 2023 4.27 -0.01 -0.23% 4.28 4.50 4.26
May 22, 2023 4.28 0.21 5.16% 4.07 4.59 4.04
May 19, 2023 4.17 0.14 3.47% 4.03 4.25 4.03
May 18, 2023 4.07 0.09 2.26% 3.98 4.30 3.93
May 17, 2023 4.14 0.02 0.49% 4.12 4.14 3.88
May 16, 2023 4.09 0.11 2.76% 3.98 4.19 3.98
May 15, 2023 4.23 0.40 10.44% 3.83 4.26 3.76
May 12, 2023 3.82 -0.31 -7.51% 4.13 4.18 3.72

AlloVir, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, August 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Allovir Inc Earnings Release
Q2 2023 Allovir Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Allovir Inc Earnings Release
Q3 2023 Allovir Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0.165 1.135
Έσοδα 0 0 0.165 1.135
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 171.202 169.818 71.309 26.866 4.731
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 52.332 49.083 21.646 10.618 3.031
Έρευνα & Ανάπτυξη 118.87 120.735 49.663 16.248 1.7
Λειτουργικά Έσοδα -171.202 -169.818 -71.309 -26.701 -3.596
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.876 1.315 1.33 2.065 0.056
Άλλο, Καθαρό 0.351 -2.452 0.195 0.797 1.11
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -168.975 -170.955 -69.784 -23.839 -2.43
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -168.71 -171.962 -69.784 -23.839 -2.43
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -168.71 -171.962 -69.784 -23.839 -2.43
Καθαρά Κέρδη -168.71 -171.962 -69.784 -23.839 -2.43
Total Adjustments to Net Income -5.726
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -168.71 -171.962 -69.784 -23.839 -8.156
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -168.71 -171.962 -69.784 -23.839 -8.156
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -168.71 -171.962 -69.784 -23.839 -8.156
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 76.6549 62.7821 61.9313 69.1735 69.1735
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.2009 -2.73903 -1.1268 -0.34463 -0.11791
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -2.2009 -2.73903 -1.1268 -0.34463 -0.11791
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 43.231 40.434 42.95 44.624 43.193
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.513 12.014 12.946 13.245 14.126
Έρευνα & Ανάπτυξη 30.718 28.42 30.004 31.379 29.067
Λειτουργικά Έσοδα -43.231 -40.434 -42.95 -44.624 -43.193
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.325 0.898 0.668 0.162 0.148
Άλλο, Καθαρό 0.723 0.985 0.21 -0.027 -0.818
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -41.183 -38.551 -42.072 -44.489 -43.863
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -41.183 -38.136 -42.072 -44.639 -43.863
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -41.183 -38.136 -42.072 -44.639 -43.863
Καθαρά Κέρδη -41.183 -38.136 -42.072 -44.639 -43.863
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -41.183 -38.136 -42.072 -44.639 -43.863
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -41.183 -38.136 -42.072 -44.639 -43.863
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -41.183 -38.136 -42.072 -44.639 -43.863
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93.3037 92.9798 84.9488 64.4675 63.993
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.44139 -0.41015 -0.49526 -0.69243 -0.68543
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.44139 -0.41015 -0.49526 -0.69243 -0.68543
Έσοδα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 243.052 253.348 361.317 127.313 25.313
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 233.795 248.12 356.324 126.077 22.199
Μετρητά & Ισοδύναμα 106.092 201.661 122.661 61.084 22.199
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 127.703 46.459 233.663 64.993 0
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.157 0.05 0.45 0.56 0.302
Accounts Receivable - Trade, Net 0 0.298 0.302
Prepaid Expenses 9.1 5.178 4.543 0.676 0.051
Other Current Assets, Total 0 2.761
Total Assets 277.079 286.594 370.821 139.422 25.319
Property/Plant/Equipment, Total - Net 32.563 31.292 9.504 12.109 0
Other Long Term Assets, Total 1.464 1.954 0 0.006
Total Current Liabilities 24.338 37.853 12.294 9.106 3.737
Accounts Payable 3.004 8.361 0.963 0.63 0.153
Accrued Expenses 21.15 26.743 10.759 8.23 0.674
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.184 2.749 0.572 0.246 2.91
Total Liabilities 52.56 61.328 17.757 17.798 3.737
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 28.222 23.475 5.463 8.692 0
Total Equity 224.519 225.266 353.064 121.624 21.582
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 173.127 52.204
Common Stock 0.009 0.007 0.007 0 0
Additional Paid-In Capital 690.753 522.479 478.272 3.748 0.858
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -465.775 -297.065 -125.103 -55.319 -31.48
Unrealized Gain (Loss) 0.068 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 277.079 286.594 370.821 139.422 25.319
Total Common Shares Outstanding 93.0932 63.5659 61.9313 69.1735 69.1735
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 33.567 31.573 9.596 12.128
Accumulated Depreciation, Total -1.004 -0.281 -0.092 -0.019
Other Equity, Total -0.468 -0.155 -0.112
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 212.275 243.052 272.042 176.517 206.441
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 202.57 233.795 264.107 172.673 201.375
Μετρητά & Ισοδύναμα 115.698 106.092 123.834 71.093 100.206
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 86.872 127.703 140.273 101.58 101.169
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.244 0.157 0.261 0.091 0.172
Prepaid Expenses 9.461 9.1 7.674 3.753 4.894
Total Assets 244.044 277.079 293.698 199.995 231.09
Property/Plant/Equipment, Total - Net 30.427 32.563 20.07 21.769 22.818
Total Current Liabilities 24.959 24.338 20.719 21.588 18.639
Accounts Payable 4.134 3.004 4.889 5.518 4.473
Accrued Expenses 20.559 21.15 15.595 15.353 12.439
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.266 0.184 0.235 0.717 1.727
Total Liabilities 50.512 52.56 40.472 41.858 39.415
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 25.553 28.222 19.753 20.27 20.776
Total Equity 193.532 224.519 253.226 158.137 191.675
Common Stock 0.009 0.009 0.009 0.007 0.007
Additional Paid-In Capital 700.782 690.753 681.419 544.141 532.946
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -506.958 -465.775 -427.639 -385.567 -340.928
Unrealized Gain (Loss)
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 244.044 277.079 293.698 199.995 231.09
Total Common Shares Outstanding 93.428 93.0932 92.6401 64.7881 64.2641
Other Long Term Assets, Total 1.342 1.464 1.586 1.709 1.831
Other Equity, Total -0.301 -0.468 -0.563 -0.444 -0.35
Redeemable Preferred Stock 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -168.71 -171.962 -69.784 -23.839 -2.43
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -142.052 -106.319 -60.811 -20.155 1.943
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.723 0.189 0.073 0.019 0
Μη Χρηματικά Στοιχεία 42.081 46.1 9.931 2.27 0.967
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.125 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -16.146 19.354 -1.031 1.395 3.406
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -80.478 185.983 -169.497 -64.644 0
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 0 -0.026 -0.235 -0.339 0
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -80.478 186.009 -169.262 -64.305 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 126.961 0.232 291.975 120.923 22.872
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 126.961 0.232 295.449 120.923 22.872
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -95.569 79.852 61.577 36.124 24.815
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -3.474
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 -0.044 -0.09
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -41.183 -168.71 -130.574 -88.502 -43.863
Cash From Operating Activities -32.118 -142.052 -110.481 -75.354 -46.476
Cash From Operating Activities 0.086 0.723 0.637 0.552 0.466
Non-Cash Items 9.761 42.081 32.901 22.187 10.923
Changes in Working Capital -0.782 -16.146 -13.445 -9.591 -14.002
Cash From Investing Activities 41.724 -80.478 -94.015 -55.458 -54.979
Capital Expenditures 0 0 0 0
Other Investing Cash Flow Items, Total 41.724 -80.478 -94.015 -55.458 -54.979
Foreign Exchange Effects 0 0 0 0
Net Change in Cash 9.606 -95.569 -77.827 -130.568 -101.455
Cash From Financing Activities 126.961 126.669 0.244 0
Financing Cash Flow Items 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 126.961 126.669 0.244
Cash Taxes Paid 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
ElevateBio LLC Corporation 17.8172 16674766 0 2023-03-10 LOW
Gilead Sciences Inc Corporation 14.6433 13704416 13704416 2022-07-28 LOW
F2 MG Ltd Corporation 10.5014 9828091 0 2023-03-10 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 7.8745 7369629 323256 2023-03-31 LOW
Invus Public Equities Advisors, LLC Investment Advisor 5.9593 5577167 0 2023-03-31 LOW
Wilson (John Robert) Individual Investor 5.7228 5355877 -7076 2023-03-10
Alkeon Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.1355 3870376 0 2023-03-31 LOW
GMT Capital Corp. Hedge Fund 3.562 3333646 574800 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1699 2966678 21891 2023-03-31 LOW
Hallal (David L) Individual Investor 3.1024 2903467 35000 2023-05-11 LOW
Vera (Juan F. M.D.) Individual Investor 2.5376 2374928 35000 2023-05-11 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.5292 2366990 -109181 2023-03-31 LOW
Redmile Group, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0387 1907969 0 2023-03-31 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 1.3462 1259919 1259919 2023-03-31 LOW
SunAmerica Asset Management, LLC Investment Advisor 1.2222 1143879 299 2023-03-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.094 1023807 43152 2023-03-31 LOW
Woodline Partners LP Hedge Fund 1.0685 1000000 -87090 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9463 885606 5694 2023-03-31 LOW
Sinha (Vikas CPA) Individual Investor 0.8963 838853 -2683 2023-04-20 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8448 790672 28669 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

AlloVir, Inc. Company profile

Σχετικά με την AlloVir, Inc.

Η AlloVir, Inc. είναι μια εταιρεία κυτταρικής θεραπείας τελικού κλινικού σταδίου. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη αλλογενών Τ-κυτταρικών θεραπειών για τη θεραπεία και την πρόληψη ιογενών ασθενειών. Η πλατφόρμα της για τη θεραπεία με ειδικά για τον ιό Τ-κύτταρα (VST) επιτρέπει τη δημιουργία VST που έχουν σχεδιαστεί για την αποκατάσταση της ανοσίας σε ασθενείς με ανεπάρκεια Τ-κυττάρων. Τα υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν τα Viralym-M (ALVR105), ALVR106, ALVR109, ALVR107 και ALVR108. Το κύριο υποψήφιο προϊόν της, Viralym-M, είναι μια θεραπεία πολλαπλών VST που στοχεύει σε πέντε ιούς: Τον ιό BK (BKV), τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV), τον αδενοϊό (AdV), τον ιό Epstein-Barr (EBV) και τον ανθρώπινο ερπητοϊό 6 (HHV-6). Το ALVR106 είναι μια αλλογενής θεραπεία VST που αναπτύχθηκε για τη στόχευση ασθενειών που προκαλούνται από τέσσερις αναπνευστικούς ιούς: τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), τη γρίπη, τον ιό της παραϊνφλουένζας (PIV) και τον ανθρώπινο μεταπνευμονοϊό (hMPV). Το LVR109 της είναι μια αλλογενής θεραπεία VST που στοχεύει τον κορονοϊό του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου δύο (SARS-CoV-2).

Industry: Bio Therapeutic Drugs

1100 Winter Street
WALTHAM
MASSACHUSETTS 02451
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

25,739.70 Price
-2.800% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,961.15 Price
-0.240% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0187%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0105%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.50 Price
-8.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00318

Oil - Crude

70.46 Price
-0.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0026%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου