Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Alkaline Water - WTER CFD

  0.38
  2.7%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.37
  Άνοιγμα* 0.4
  Μεταβολή 1 έτους* -24.53%
  Εύρος ημέρας* 0.38 - 0.4
  Εύρος 52 εβδ. 0.14-0.99
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.33M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.34M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 23.56M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 150.08M
  Έσοδα 68.46M
  EPS -0.25
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.79
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 12, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 18, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.40 0.38
  Sep 14, 2023 0.37 0.00 0.00% 0.37 0.38 0.37
  Sep 13, 2023 0.39 -0.01 -2.50% 0.40 0.40 0.39
  Sep 12, 2023 0.39 0.01 2.63% 0.38 0.42 0.38
  Sep 11, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Sep 8, 2023 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.46 0.38
  Sep 7, 2023 0.38 -0.02 -5.00% 0.40 0.40 0.38
  Sep 6, 2023 0.39 -0.20 -33.90% 0.59 0.59 0.39
  Sep 5, 2023 0.59 -0.05 -7.81% 0.64 0.64 0.59
  Sep 1, 2023 0.65 0.00 0.00% 0.65 0.70 0.63
  Aug 31, 2023 0.65 -0.13 -16.67% 0.78 0.78 0.63
  Aug 30, 2023 0.79 -0.08 -9.20% 0.87 0.87 0.78
  Aug 29, 2023 0.85 0.00 0.00% 0.85 0.88 0.84
  Aug 28, 2023 0.85 -0.08 -8.60% 0.93 0.93 0.84
  Aug 25, 2023 0.87 -0.17 -16.35% 1.04 1.04 0.83
  Aug 24, 2023 1.02 0.04 4.08% 0.98 1.03 0.94
  Aug 23, 2023 0.99 -0.07 -6.60% 1.06 1.06 0.98
  Aug 22, 2023 1.04 -0.04 -3.70% 1.08 1.10 1.04
  Aug 21, 2023 1.07 -0.04 -3.60% 1.11 1.16 1.07
  Aug 18, 2023 1.11 0.00 0.00% 1.11 1.12 1.09

  Alkaline Water Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, February 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2024 Alkaline Water Company Inc Earnings Release
  Q3 2024 Alkaline Water Company Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 60.5962 46.0691 38.4295 32.1995 19.8122
  Έσοδα 60.5962 46.0691 38.4295 32.1995 19.8122
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 45.3773 29.6224 25.3063 19.2528 11.687
  Ακαθάριστο Εισόδημα 15.219 16.4468 13.1232 12.9468 8.12518
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 99.2636 61.903 52.8076 40.2629 25.7423
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 54.2078 32.2693 27.4932 20.4295 13.6365
  Depreciation / Amortization 0.00913 0.01136 0.008 0.58067 0.41878
  Λειτουργικά Έσοδα -38.6674 -15.8339 -14.3781 -8.06337 -5.93006
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.917 -0.57561 -0.44876 -0.55419 -0.75722
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Καθαρά Κέρδη -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 99.1247 69.5026 43.0165 31.9322 20.6431
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.39934 -0.2361 -0.34468 -0.26987 -0.32395
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.40267 -0.2361 -0.34468 -0.26987 -0.32395
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.33055
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Συνολικά έσοδα 15.875 19.5749 16.8944 16.1165 15.1104
  Έσοδα 15.875 19.5749 16.8944 16.1165 15.1104
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11.9479 14.9485 13.3998 15.8467 10.1281
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3.92708 4.62649 3.49463 0.26979 4.98226
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19.4368 27.0502 23.1856 26.6642 25.7035
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.48896 9.69612 9.78584 10.8175 15.9059
  Depreciation / Amortization
  Λειτουργικά Έσοδα -3.56188 -7.47524 -6.29121 -10.5478 -10.5931
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.42457 -0.92197 -1.2022 -0.49649 -0.1429
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -3.98646 -8.39721 -7.49341 -11.0442 -10.736
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -3.98646 -8.39721 -7.49341 -11.0442 -10.736
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -3.98646 -8.39721 -7.49341 -11.0442 -10.736
  Καθαρά Κέρδη -3.98646 -8.39721 -7.49341 -11.0442 -10.736
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -3.98646 -8.39721 -7.49341 -11.0442 -10.736
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -3.98646 -8.39721 -7.49341 -11.0442 -10.736
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -3.98646 -8.39721 -7.49341 -11.0442 -10.736
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 145.825 137.564 117.518 108.824 105.581
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.02734 -0.06104 -0.06376 -0.10149 -0.10169
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.02734 -0.04356 -0.06376 -0.10149 -0.10482
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.40561 0 -0.33055
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21.1574 23.2713 14.1832 16.5373 4.88649
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.53106 9.13096 4.56168 11.0324 0.98891
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.56168 11.0324 0.98891
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.92707 8.45818 4.91708 3.06818 2.5991
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.92707 8.45818 4.91708 3.06818 2.5991
  Συνολικό Απόθεμα 8.58366 4.40772 2.91986 2.05801 1.00202
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.92809 1.03796 1.6972 0.3787 0.29647
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22.5006 24.5506 15.6058 18.4826 6.05613
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.34316 1.27935 1.42258 1.94527 1.16964
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 21.9207 13.244 13.9837 7.1257 5.59589
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.4419 7.05535 5.40654 2.89896 2.05299
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.2113 1.53571 1.28591 1.09546 0.81901
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 9.2675 4.32441 7.29122 3.13128 2.7236
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.32857 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.00029
  Σύνολο Οφειλών 22.0994 13.5366 13.9837 7.1257 5.59589
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0.40114 11.014 1.62213 11.3569 0.46024
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00445 0.0034 0.0053 0.0053
  Κοινή Μετοχή 0.11057 0.08746 0.04559 0.03957 0.02599
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 109.864 80.8577 54.0948 50.0069 30.5063
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -109.516 -69.9312 -53.5217 -38.6949 -30.0773
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22.5006 24.5506 15.6058 18.4826 6.05613
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 110.572 87.4652 45.5856 39.5735 25.9914
  Total Preferred Shares Outstanding 4.45397 4.9 5.3 23
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.18755 0.23645 0.08739
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.9641 5.13695 4.28239
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -3.62095 -3.8576 -2.85981
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.06239 1
  Μετρητά 1.53106 9.13096
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.17875 0.29258
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22.2257 22.187 26.5972 21.1574 22.326
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.19287 2.2575 2.94592 1.53106 3.29329
  Μετρητά 2.19287 2.2575 2.94592 1.53106 3.29329
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.77428 7.46401 8.42242 7.92707 7.7732
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.77428 7.46401 8.42242 7.92707 7.7732
  Συνολικό Απόθεμα 8.73772 9.874 10.6783 8.58366 8.82956
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.3614 2.40397 4.36297 2.92809 2.2627
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.15938 0.18755 0.18755 0.18755 0.1673
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 24.0841 24.2633 28.561 22.5006 23.4962
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.85843 2.07625 1.96384 1.34316 1.17016
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 6.08954 6.10358 5.77221 4.9641 5.50481
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -4.23111 -4.02733 -3.80838 -3.62095 -4.33465
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 22.9024 20.9649 27.8289 21.9207 15.3876
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.1095 10.9025 11.9345 10.4419 7.38917
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.40162 2.5305 6.14621 2.2113 1.5718
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 6.39132 7.53194 9.74823 9.2675 6.4266
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 22.9352 21.019 27.9357 22.0994 15.5626
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.03284 0.05411 0.10673 0.17875 0.17504
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.14883 3.24425 0.62537 0.40114 7.9336
  Κοινή Μετοχή 0.14793 0.14583 0.12212 0.11057 0.10724
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 130.408 128.502 117.51 109.864 106.293
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -129.41 -125.406 -117.009 -109.516 -98.4714
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 24.0841 24.2633 28.561 22.5006 23.4962
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 147.93 145.825 122.121 110.572 107.242
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00333 0.00223 0.00223 0.00445 0.00445
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 0 0 -0.06239
  Total Preferred Shares Outstanding 2.22703 2.22703 2.22703 4.45397 4.45406
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -39.5844 -16.4095 -14.8268 -8.61757 -6.68728
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -31.8195 -14.2802 -13.6426 -8.12861 -2.62585
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.8014 0.99779 1.01124 0.58067 0.41878
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 8.38122 3.73004 1.60355 0.39317 3.92147
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.41187 0.52672 0.35033 0.43061 0.32426
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.41779 -2.59855 -1.43061 -0.48489 -0.27881
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.99201 -0.58539 -0.48856 -1.3563 -0.31786
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.99201 -0.58539 -0.48856 -1.3563 -0.31786
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 25.2117 19.4349 7.66042 19.5285 3.3288
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 18.6922 22.0759 3.50049 19.1208 1.95
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 6.51946 -2.64101 4.15994 0.40768 1.3788
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -7.59989 4.56927 -6.47077 10.0435 0.3851
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Net income/Starting Line -19.8771 -15.8906 -7.49341 -39.5844 -28.5401
  Cash From Operating Activities -9.91996 -9.45051 -2.49465 -31.8195 -25.9403
  Cash From Operating Activities 0.61016 0.40639 0.18743 0.8014 0.47705
  Non-Cash Items 6.56101 5.77251 3.43358 8.38122 6.97563
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
  Cash Interest Paid 0.89269 0.46812 0.21516 0.41187 0.41187
  Changes in Working Capital 2.78594 0.26121 1.37774 -1.41779 -4.85281
  Cash From Investing Activities -0.78782 -1.23325 -0.855 -0.99201 -0.49333
  Capital Expenditures -0.78782 -1.23325 -0.855 -0.99201 -0.49333
  Cash From Financing Activities 11.3696 11.4102 4.76451 25.2117 20.5959
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 12.0221 10.9221 5.26859 18.6922 18.4937
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.65255 0.48807 -0.50408 6.51946 2.10219
  Net Change in Cash 0.66181 0.72644 1.41486 -7.59989 -5.83766

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Alkaline Water Company profile

  Σχετικά με την Alkaline Water

  Η The Alkaline Water Company Inc. ("Alkaline") προσφέρει εμφιαλωμένο αλκαλικό νερό στους καταναλωτές λιανικής πώλησης. Η εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα της σε μεγέθη 500 χιλιοστόλιτρων, 700 χιλιοστόλιτρων, 1 λίτρου, 1,5 λίτρου, 2 λίτρων, 3 λίτρων και 1 γαλόνι. Το κύριο προϊόν της Εταιρείας είναι το Alkaline88, το οποίο παράγεται μέσω μιας διαδικασίας ηλεκτρόλυσης που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές κυψέλες επικαλυμμένες με μια ποικιλία γήινων ορυκτών για την παραγωγή πόσιμου νερού με pH 8,8 χωρίς τη χρήση ανθρωπογενών χημικών ουσιών. Εκτός από το εμφιαλωμένο αλκαλικό νερό, η Εταιρεία προσφέρει επίσης στους καταναλωτές λιανικής πώλησης εμφιαλωμένο νερό με γεύσεις σε μέγεθος 500 χιλιοστόλιτρων σε έξι γεύσεις: βατόμουρο, καρπούζι, λεμόνι, λεμόνι λάιμ, ροδάκινο μάνγκο και πορτοκάλι αίματος. Τα τοπικά και προσλαμβανόμενα προϊόντα CBD της Εταιρείας που προέρχονται από κάνναβη πωλούνται με την εμπορική ονομασία A88CBD. Οι πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της Εταιρείας είναι οι A88 Infused Beverage Division Inc., A88 International, Inc., A88 Infused Products Inc., AWC Acquisition Company Inc. και Alkaline 88, LLC.

  Industry: Bottled Water & Ice

  7730 E Greenway Rd Ste 203
  85260-1788

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου