Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Alibaba Health Information Technology Limited - 0241 CFD

  3.43
  0.29%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 01:30

  Mon - Fri: 01:30 - 04:00 05:00 - 08:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.023207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.41)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.023207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.001289 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.24)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.001289%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα HKD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Hong Kong
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Alibaba Health Information Technology Ltd ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.42
  Άνοιγμα* 3.37
  Μεταβολή 1 έτους* -39.61%
  Εύρος ημέρας* 3.36 - 3.46
  Εύρος 52 εβδ. 3.15-7.89
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 29.22M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 561.28M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 51.82B
  Αναλογία P/E 49.07
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 13.53B
  Έσοδα 30.67B
  EPS 0.07
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.99
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 3.41 0.05 1.49% 3.36 3.43 3.35
  Feb 29, 2024 3.42 0.08 2.40% 3.34 3.48 3.34
  Feb 28, 2024 3.38 -0.16 -4.52% 3.54 3.56 3.36
  Feb 27, 2024 3.53 0.07 2.02% 3.46 3.55 3.39
  Feb 26, 2024 3.49 0.01 0.29% 3.48 3.61 3.47
  Feb 23, 2024 3.53 0.04 1.15% 3.49 3.55 3.45
  Feb 22, 2024 3.53 0.05 1.44% 3.48 3.54 3.44
  Feb 21, 2024 3.49 0.12 3.56% 3.37 3.59 3.34
  Feb 20, 2024 3.41 0.17 5.25% 3.24 3.42 3.22
  Feb 19, 2024 3.28 -0.05 -1.50% 3.33 3.35 3.20
  Feb 16, 2024 3.37 0.22 6.98% 3.15 3.40 3.14
  Feb 15, 2024 3.16 0.05 1.61% 3.11 3.17 3.05
  Feb 14, 2024 3.12 0.08 2.63% 3.04 3.14 2.96
  Feb 9, 2024 3.11 0.04 1.30% 3.07 3.12 3.03
  Feb 8, 2024 3.20 0.08 2.56% 3.12 3.28 3.12
  Feb 7, 2024 3.14 0.05 1.62% 3.09 3.28 3.09
  Feb 6, 2024 2.99 0.20 7.17% 2.79 3.00 2.79
  Feb 5, 2024 2.78 0.00 0.00% 2.78 2.87 2.75
  Feb 2, 2024 2.81 -0.14 -4.75% 2.95 3.00 2.80
  Feb 1, 2024 2.89 0.06 2.12% 2.83 2.98 2.78

  Alibaba Health Information Technology Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 26763 20577.6 15518.5 9596.48 5095.87
  Έσοδα 26763 20577.6 15518.5 9596.48 5095.87
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21061.7 16469.6 11901.2 7365.1 3764.6
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5701.33 4107.99 3617.25 2231.38 1331.26
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 26217.6 20780.7 15076.4 9531.38 5127.09
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2161.5 2376.49 1529.68 947.106 638.17
  Έρευνα & Ανάπτυξη 677.822 728.828 423.632 252.843 219.018
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -454.218 -415.342 -309.776 -29.33 -51.304
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -60.21 -380.177 -82.196 -63.584 -12.432
  Other Operating Expenses, Total 2830.99 2001.27 1613.83 1059.25 569.031
  Λειτουργικά Έσοδα 545.446 -203.079 442.081 65.091 -31.22
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.548 -49.435 -40.862 -55.997 -29.61
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 550.994 -252.514 401.219 9.094 -60.83
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 534.263 -265.941 342.68 -15.696 -91.764
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.856 0.386 5.908 9.11 9.815
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 533.407 -265.555 348.588 -6.586 -81.949
  Καθαρά Κέρδη 533.407 -265.555 348.588 -6.586 -81.949
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 533.407 -265.555 348.588 -6.586 -81.949
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 533.407 -265.555 348.588 -6.586 -81.949
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 533.407 -265.555 348.588 -6.586 -81.949
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13541.6 13482.6 13326.5 11931.3 11055
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03939 -0.0197 0.02616 -0.00055 -0.00741
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03508 -0.03802 0.02095 -0.00402 -0.00814
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 15262.4 11500.6 11219.9 9357.71 8356.44
  Έσοδα 15262.4 11500.6 11219.9 9357.71 8356.44
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11861.8 9199.91 8982.68 7486.94 6599.5
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3400.68 2300.66 2237.22 1870.78 1756.93
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14894 11323.6 11218.2 9562.46 8279.28
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1117.37 1032.62 1221.41 1158.93 881.62
  Έρευνα & Ανάπτυξη 353.836 323.986 406.078 322.75 194.183
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -260.821 -156.512 -91.366 -548.078 -245.832
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -62.356 -1.021 -357.811 -23.723 -73.517
  Other Operating Expenses, Total 1884.16 924.632 1057.25 1165.64 923.32
  Λειτουργικά Έσοδα 368.494 176.952 1.661 -204.74 77.159
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 8.525 -2.977 -24.313 -25.122 -0.381
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 377.019 173.975 -22.652 -229.862 76.778
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 372.287 161.976 -34.373 -231.568 64.126
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.459 -1.315 0.589 -0.203 1.031
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 372.746 160.661 -33.784 -231.771 65.157
  Καθαρά Κέρδη 372.746 160.661 -33.784 -231.771 65.157
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 372.746 160.661 -33.784 -231.771 65.157
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 372.746 160.661 -33.784 -231.771 65.157
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 372.746 160.661 -33.784 -231.771 65.157
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13562.1 13521.1 13487.3 13477.9 13614.8
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02748 0.01188 -0.0025 -0.0172 0.00479
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02294 0.01181 -0.01975 -0.01834 0.00028
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14913.8 13565.5 14199.7 5013 3303.39
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10917.2 10547.9 11636.8 2997.47 2017.08
  Μετρητά 8941.31 8325.42 6419.69 2033.26
  Μετρητά & Ισοδύναμα 280.371
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1975.86 2222.43 5217.08 964.204 1736.71
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1279.34 1073.94 772.908 589.166 538.798
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 578.787 515.985 313.615 324.541 365.446
  Συνολικό Απόθεμα 2102.31 1550.15 1468.61 1217.26 595.793
  Προπληρωθέντα Εξοδα 464.7 330.447 310.423 148.867 150
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 150.262 63.125 11.017 60.239 1.719
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20747.6 19202 17739.2 7869.97 5981.88
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 68.548 165.106 52.289 72.332 8.886
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 150.854 245.073 133.548 149.506 76.836
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -82.306 -79.967 -81.259 -77.174 -67.95
  Υπεραξία, Καθαρό 810.853 810.853 54.576 54.576 27.006
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4591.5 4303.86 3420.15 2703.87 2603.23
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 20.024 13.03 9.524 21.732 39.372
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33.831 17.39
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5437.44 4822.13 3400.87 2609.9 3233.38
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3714.05 3528.6 2551.55 1865.53 902.651
  Δεδουλευμένα Έξοδα 176.064 169.815 105.73 59.645 56.518
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 1700
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1509.9 1073.06 723.258 652.702 574.213
  Σύνολο Οφειλών 5573.85 5103.55 3437.25 2600.83 3187.37
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 40.361 84.758 17.406 37.725 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 122.417 116.483 39.322 19.829 11.677
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -26.374 -26.187 -20.346 -66.63 -57.693
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15173.7 14098.4 14302 5269.15 2794.52
  Κοινή Μετοχή 119.133 119.102 118.859 106.108 102.898
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 43734.1 43499.9 43281.3 22344.7 20044.2
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -28706 -29261.2 -29031.4 -17571.6 -17635.3
  Treasury Stock - Common -70.482 -23.516 -22.265 -13.039 -25.052
  ESOP Debt Guarantee 477.237 460.077 363.949 210.73 231.955
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -380.919 -724.479 -452.462 150.697 75.873
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20747.6 19202 17739.2 7869.97 5981.88
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13521.4 13505.2 13475.4 12061.6 11698.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 309.01 326.215 2.935 4.467
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 37.437 50.656 20.334 32.03
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 40.361 84.758 17.406 37.725
  Unrealized Gain (Loss) 0.613 28.529 43.971 41.545
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 106.363
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 14913.8 14575.7 13565.5 14626.1 14199.7
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10917.2 11255 10547.9 11283.1 11636.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 10917.2 11255 10547.9 11256.5 11636.8
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.68 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 578.787 533.094 515.985 505.028 313.615
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 578.787 533.094 515.985 505.028 313.615
  Συνολικό Απόθεμα 2102.31 1608.81 1550.15 1759.7 1468.61
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1165.26 1074.65 888.4 1074.74 769.716
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 150.262 104.12 63.125 3.541 11.017
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 20747.6 20322.5 19202 19658.2 17739.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 68.548 79.463 165.106 93.769 52.289
  Υπεραξία, Καθαρό 810.853 810.853 810.853 845.305 54.576
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 309.01 317.125 326.215 335.526 2.935
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4591.5 4499.12 4303.86 3747.42 3420.15
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 20.024 24.215 13.03 10.07 9.524
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5437.44 5229.32 4822.13 5352.25 3400.87
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3714.05 3750.4 3528.6 4233.63 2551.55
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 37.437 36.045 50.656 25.423 20.334
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1685.96 1442.88 1242.88 1093.2 828.988
  Σύνολο Οφειλών 5573.85 5378.2 5103.55 5584.21 3437.25
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 40.361 52.188 84.758 42.404 17.406
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 40.361 52.188 84.758 42.404 17.406
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 122.417 116.107 116.483 114.226 39.322
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -26.374 -25.838 -26.187 -25.564 -20.346
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 15173.7 14944.3 14098.4 14074 14302
  Κοινή Μετοχή 119.133 119.122 119.102 118.875 118.859
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 43734.1 43674.9 43499.9 43399.4 43281.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -28706 -29093 -29261.2 -29254.8 -29031.4
  Treasury Stock - Common -70.482 -11.549 -23.516 -32.596 -22.265
  ESOP Debt Guarantee 477.237 416.542 460.077 419.61 363.949
  Unrealized Gain (Loss) 0.613 9.688 28.529 44.228 43.971
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -380.919 -171.453 -724.479 -620.675 -452.462
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 20747.6 20322.5 19202 19658.2 17739.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 13521.4 13520.1 13505.2 13477.3 13475.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0 6.424 106.363 100.887
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33.831 16.013 17.39
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -252.514 401.219 9.094 -60.83
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 255.69 424.363 1009.43 583.615 396.37
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 48.671 31.062 33.125 3.989
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -247.119 178.196 265.003 168.324
  Cash Taxes Paid 45.336 27.897 8.535 19.264
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.815 2.449 39.294 10.624
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 255.69 863.42 396.937 274.916 284.887
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -532.436 1872.31 -4961.48 1345.39 -2395.71
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -15.115 -17.558 -13.511 -6.102
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -532.436 1887.42 -4943.93 1358.9 -2389.61
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -111.278 -58.628 8922.41 328.814 1708.49
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -111.278 -4.79 -0.11 -36.161 -10.624
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -6.826 8954.13 2094.75 19.113
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -47.012 -31.616 -1729.77 1700
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 283.447 -148.891 -313.057 56.796 62.804
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -104.577 2089.15 4657.29 2314.61 -228.048
  Amortization 11.905 2.013 1.477
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 173.975 -252.514 -229.862 401.219
  Cash From Operating Activities 255.69 504.049 424.363 597.704 1009.43
  Cash From Operating Activities 26.783 48.671 20.594 31.062
  Amortization 9.114 11.905 2.465 2.013
  Non-Cash Items 106.416 -247.119 -114.38 178.196
  Cash Taxes Paid 18.507 45.336 40.699 27.897
  Cash Interest Paid 3.362 3.815 0.737 2.449
  Changes in Working Capital 255.69 187.761 863.42 918.887 396.937
  Cash From Investing Activities -532.436 -736.551 1872.31 1341.08 -4961.48
  Capital Expenditures -4.777 -15.115 -6.834 -17.558
  Other Investing Cash Flow Items, Total -532.436 -731.774 1887.42 1347.91 -4943.93
  Cash From Financing Activities -111.278 -16.01 -58.628 -20.816 8922.41
  Financing Cash Flow Items -111.278 0 -4.79 -4.79 -0.11
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 8.185 -6.826 6.2 8954.13
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -24.195 -47.012 -22.226 -31.616
  Foreign Exchange Effects 283.447 309.91 -148.891 -123.909 -313.057
  Net Change in Cash -104.577 61.398 2089.15 1794.06 4657.29
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Alibaba Group Holding Ltd. Corporation 34.0604 4609501872 0 2023-08-30 LOW
  Perfect Advance Holding Ltd. Corporation 22.9346 3103816661 0 2023-08-30 LOW
  21CN Corporation Corporation 5.745 777484030 0 2023-03-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.383 187164182 626000 2023-09-30 LOW
  Krane Funds Advisors, LLC Investment Advisor 1.2999 175922000 -156000 2023-09-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.8611 116533678 514000 2023-09-30 LOW
  China Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.5353 72437638 -2355488 2023-09-30 LOW
  Bosera Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.5048 68318000 23196000 2023-06-30 MED
  CSOP Asset Management Limited Investment Advisor 0.4801 64979382 111002 2023-09-30 HIGH
  Fullgoal Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.453 61300000 34216000 2023-06-30 MED
  State Street Global Advisors Asia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4488 60733868 1984348 2023-09-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.445 60227998 -3438950 2022-12-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3589 48574033 370000 2023-09-30 LOW
  E Fund Management Co. Ltd. Investment Advisor 0.3493 47266168 236000 2023-06-30 LOW
  Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.3005 40674000 -4040000 2023-06-30 MED
  UBS Asset Management (Hong Kong) Limited Investment Advisor 0.2785 37690000 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock (Singapore) Limited Investment Advisor 0.2677 36230877 -1820253 2023-09-30 HIGH
  Hang Seng Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.206 27878099 2640 2023-09-30 LOW
  Candriam Luxembourg S.A. Investment Advisor 0.2025 27399000 0 2023-09-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1506 20377000 -18000 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Alibaba Health Company profile

  Σχετικά με την Alibaba Health Information Technology Limited

  Η Alibaba Health Information Technology Ltd είναι μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου που ασχολείται κυρίως με την παροχή λύσεων Διαδικτύου για τον ιατρικό και φαρμακευτικό κλάδο και είναι η εμβληματική πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης του ομίλου Alibaba. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη επιχειρήσεων πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, τη λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και πλατφόρμας υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για καταναλωτές, την ανάπτυξη επιχειρήσεων παρακολούθησης και ψηφιακής υγείας και επιχειρήσεων υγειονομικής περίθαλψης μέσω διαδικτύου με τη χρήση τεχνολογιών όπως το cloud computing και τα big data.

  Industry: Internet & Mail Order Department Stores

  銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座26樓
  HK

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου