Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Albertsons Companies, Inc. - ACI CFD

  20.74
  3.67%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Albertsons Companies Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 21.52
  Άνοιγμα* 21.45
  Μεταβολή 1 έτους* 4.74%
  Εύρος ημέρας* 20.6 - 21.45
  Εύρος 52 εβδ. 19.14-23.88
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.66M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 56.66M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 12.64B
  Αναλογία P/E 9.36
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 576.04M
  Έσοδα 79.16B
  EPS 2.34
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.18778
  Beta 0.53
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 9, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 20.73 -0.69 -3.22% 21.42 21.47 20.56
  Feb 26, 2024 21.52 0.22 1.03% 21.30 21.70 20.54
  Feb 23, 2024 21.39 0.27 1.28% 21.12 21.44 21.12
  Feb 22, 2024 21.22 0.12 0.57% 21.10 21.27 21.00
  Feb 21, 2024 21.18 0.03 0.14% 21.15 21.30 21.07
  Feb 20, 2024 21.21 -0.33 -1.53% 21.54 21.60 20.86
  Feb 16, 2024 21.54 0.34 1.60% 21.20 21.56 21.20
  Feb 15, 2024 21.23 0.09 0.43% 21.14 21.29 21.14
  Feb 14, 2024 21.14 0.03 0.14% 21.11 21.32 21.08
  Feb 13, 2024 21.20 0.11 0.52% 21.09 21.25 21.03
  Feb 12, 2024 21.19 -0.02 -0.09% 21.21 21.32 21.14
  Feb 9, 2024 21.14 -0.20 -0.94% 21.34 21.37 21.10
  Feb 8, 2024 21.28 0.27 1.29% 21.01 21.38 21.01
  Feb 7, 2024 21.13 -0.03 -0.14% 21.16 21.21 21.00
  Feb 6, 2024 21.17 0.21 1.00% 20.96 21.25 20.96
  Feb 5, 2024 21.16 0.06 0.28% 21.10 21.25 21.03
  Feb 2, 2024 21.29 -0.05 -0.23% 21.34 21.41 21.17
  Feb 1, 2024 21.36 0.18 0.85% 21.18 21.41 21.04
  Jan 31, 2024 21.15 -0.08 -0.38% 21.23 21.56 21.00
  Jan 30, 2024 20.74 -0.89 -4.11% 21.63 21.75 20.74

  Albertsons Companies, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, April 9, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Albertsons Companies Inc Earnings Release
  Q4 2023 Albertsons Companies Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 77649.7 71887 69690.4 62455.1 60534.5
  Έσοδα 77649.7 71887 69690.4 62455.1 60534.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 55894.1 51164.6 49275.9 44860.9 43639.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 21755.6 20722.4 20414.5 17594.2 16894.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 75342.6 69453.8 68158.2 61129.4 59755.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 17755.1 16783.9 17471.5 16641.9 16076.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.9 -11.3 46.5 -373.4 39.7
  Λειτουργικά Έσοδα 2307.1 2433.2 1532.2 1325.7 778.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -473.1 -484.8 -554.2 -766.9 -843.1
  Άλλο, Καθαρό 101.5 151.1 150.7 40.4 116.7
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1935.5 2099.5 1128.7 599.2 52.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1513.5 1619.6 850.2 466.4 74.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1513.5 1619.6 850.2 466.4 74.2
  Καθαρά Κέρδη 1513.5 1619.6 850.2 466.4 131.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1210.3 1284 850.2 466.4 74.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1210.3 1284 850.2 466.4 131.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1210.3 1284 850.2 466.4 131.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 534 475.3 578.1 280.1 277.882
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.26648 2.70145 1.47068 1.66512 0.26702
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.48 0.44 0.2
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.41116 2.88291 1.7817 0.89036 0.37228
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 56.9
  Depreciation / Amortization 1695.3 1516.6 1364.3
  Total Adjustments to Net Income -303.2 -335.6
  Feb 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Feb 2022
  Συνολικά έσοδα 18265.1 18154.9 41229.7 23310.3 17383.5
  Έσοδα 18265.1 18154.9 41229.7 23310.3 17383.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13180.8 13033.2 29680.1 16765.3 12399.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 5084.3 5121.7 11549.6 6545 4984.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17831.5 17572.5 39938.6 22550.2 16719.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4261.1 4106.1 9387.9 5313 3952.7
  Depreciation / Amortization 404.5 393.3 897.5 511.6 369
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -14.9 39.9 -26.9 -39.7 -1.7
  Λειτουργικά Έσοδα 433.6 582.4 1291.1 760.1 664.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -91.6 -84.3 -228.7 -138.9 -108
  Άλλο, Καθαρό 9.5 -1.7 25.2 6.3 47.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 351.5 496.4 1087.6 627.5 603.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 311.1 375.5 826.9 484.2 455.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 311.1 375.5 826.9 484.2 455.1
  Καθαρά Κέρδη 311.1 375.5 826.9 484.2 455.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 298.4 109.1 802.8 426.7 365.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 298.4 109.1 802.8 426.7 365.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 298.4 109.1 802.8 426.7 365.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 546.6 538.6 534.2 551.1 487.6
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.54592 0.20256 1.50281 0.77427 0.75021
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.68485 0.2586 1.46452 0.71938 0.77262
  Total Adjustments to Net Income -12.7 -266.4 -24.1 -57.5 -89.3
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.12 0.12 0 0.24 0.12
  Ρύθμιση Αραίωσης
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6270.4 8366.4 6988 5731.3 6250
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 477.2 2902 1717 470.7 926.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 455.8 2902 1717 470.7 926.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 687.6 560.6 550.9 525.3 586.2
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 687.6 560.6 550.9 525.3 586.2
  Συνολικό Απόθεμα 4782 4500.8 4301.3 4352.5 4332.8
  Προπληρωθέντα Εξοδα 302.7 301.6 317.2 255 316.2
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 20.9 101.4 101.6 127.8 88.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 26168.2 28123 26598 24735.1 20776.6
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15237.8 15258 15428.3 15079.3 9861.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 25327.4 24372.8 23204.5 21767.4 15574.5
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10089.6 -9114.8 -7776.2 -6688.1 -5713.2
  Υπεραξία, Καθαρό 1201 1201 1183.3 1183.3 1183.3
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2465.4 2285 2108.8 2087.2 2834.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 894.3 1012.6 889.6 654 647.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8428.8 8348.5 6832.2 5904.3 5152.7
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4173.1 4236.8 3487.3 2891.1 2918.7
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2364.5 2540.1 2419.1 2007.2 1363.7
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1075.7 828.8 212.4 221.4 148.8
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 815.5 742.8 713.4 784.6 721.5
  Σύνολο Οφειλών 24511.8 23819.9 23674.6 22457 19325.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7834.4 7136.3 8101.2 8493.3 10437.6
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7392.1 6634.9 7570 7910 9772.6
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 442.3 501.4 531.2 583.3 665
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 854 799.8 533.7 613.8 561.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7394.6 7535.3 8207.5 7445.6 3174.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1656.4 4303.1 2923.4 2278.1 1450.7
  Κοινή Μετοχή 5.9 5.9 5.9 2.8 2.8
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -185 2564.9 1263 592.3 -431.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 69.3 69 63.5 -118.5 91.3
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 26168.2 28123 26598 24735.1 20776.6
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 569.668 488.264 465.565 277.882 277.882
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2072.7 2032.2 1898.9 1827.3 1814.2
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 45.7 1278.5 1599.1 0 0
  Treasury Stock - Common -352.2 -1647.4 -1907 -25.8 -25.8
  Total Preferred Shares Outstanding 0.05 1.39919 1.75
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 21.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 99.3
  Sep 2023 Jun 2023 Feb 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6421.6 6060.6 6270.4 10685.7 9264.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 284.3 244.2 477.2 4412.3 3392.4
  Μετρητά & Ισοδύναμα 266.1 225.2 455.8 4412.3 3392.4
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 710.1 684.3 687.6 704.8 651.7
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 710.1 684.3 687.6 704.8 651.7
  Συνολικό Απόθεμα 5048.3 4844.9 4782 5054.9 4746.4
  Προπληρωθέντα Εξοδα 302.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 378.9 287.2 20.9 513.7 474.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 26322.5 25817.2 26168.2 30214.7 28754.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15387 15238 15237.8 14942.3 14947.5
  Υπεραξία, Καθαρό 1201 1201 1201 1201 1201
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2460.7 2473.2 2465.4 2408.8 2363.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 750.6 739.3 894.3 976.9 977.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7923.5 7723.1 8428.8 13309 8244.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4149.7 4013.2 4173.1 3977.7 4017.8
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1962.5 1818 2364.5 2166 2158.6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 638.8 574.2 1075.7 2025.6 826
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1172.5 1317.7 815.5 5139.7 1242.1
  Σύνολο Οφειλών 24105.9 23817.2 24511.8 28816.4 23754.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7810.8 7825 7834.4 7091.7 7106.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7810.8 7825 7392.1 6571.6 7106.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 442.3 520.1
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 831.6 816.2 854 896.9 858.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7540 7452.9 7394.6 7518.8 7545.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2216.6 2000 1656.4 1398.3 4999.2
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 45.7 579.3 612.2
  Κοινή Μετοχή 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2089.6 2068.3 2072.7 2077 2022.5
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 356.4 159.6 -185 -417.2 3239.9
  Treasury Stock - Common -304.2 -304.2 -352.2 -912.8 -947.4
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 68.9 70.4 69.3 66.1 66.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 26322.5 25817.2 26168.2 30214.7 28754.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 575.83 575.631 569.668 535.717 533.263
  Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0.05 0.634 0.67
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.2 19 21.4
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 101.6 105.1 99.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1513.5 1619.6 850.2 466.4 131.1
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2853.9 3513.4 3902.5 1903.9 1687.9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1807.1 1681.3 1536.9 1691.3 1738.8
  Deferred Taxes 12.9 219 -112.3 -5.9 -81.5
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 872.8 668.1 544.1 328 -276.7
  Cash Taxes Paid 220.9 240.9 -366.2 228.8 18.2
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 395.3 480.3 574.3 718.5 805.9
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1352.4 -674.6 1083.6 -575.9 176.2
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1977.3 -1538.9 -1572 -378.5 -86.8
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2153.9 -1606.5 -1630.2 -1475.1 -1362.6
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 176.6 67.6 58.2 1096.6 1275.8
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3365.4 -789.5 -1041.8 -2014.2 -1314.2
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -55.7 -58.6 -248.3 -102.3 -78.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 927.6 -408.9 -432.6 -1911.9 -1210
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2488.8 1185 1288.7 -488.8 286.9
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -201.2 0 -25.8
  Total Cash Dividends Paid -4237.3 -322 -159.7
  Feb 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Feb 2022
  Net income/Starting Line 1513.5 1202.4 826.9 484.2 1619.6
  Cash From Operating Activities 2853.9 2072 1652.1 991.9 3513.4
  Cash From Operating Activities 1807.1 1380.9 959.8 547.7 1681.3
  Deferred Taxes 12.9 101.3 58.3 2.8 219
  Non-Cash Items 872.8 659.7 403.4 214 668.1
  Changes in Working Capital -1352.4 -1272.3 -596.3 -256.8 -674.6
  Cash From Investing Activities -1977.3 -1478.7 -977.7 -551.4 -1538.9
  Capital Expenditures -2153.9 -1566.9 -1060.7 -613.8 -1606.5
  Other Investing Cash Flow Items, Total 176.6 88.2 83 62.4 67.6
  Cash From Financing Activities -3365.4 874.4 -226.6 -129.5 -789.5
  Financing Cash Flow Items -55.7 -37.6 -35.3 -30.5 -58.6
  Total Cash Dividends Paid -4237.3 -241.1 -161.2 -85.8 -322
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 927.6 1153.1 -30.1 -13.2 -408.9
  Net Change in Cash -2488.8 1467.7 447.8 311 1185
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Cerberus Capital Management, L.P. Hedge Fund 26.3623 151818680 0 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.2328 30135325 14987511 2023-06-30 LOW
  Kimco Realty Corp Corporation 4.9207 28338105 -11500000 2022-12-31
  Jubilee Abs Holding LLC Corporation 4.8339 27838105 27838105 2022-12-31
  Klaff Realty LP Corporation 2.3022 13258114 -44870635 2023-02-27 MED
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1509 12386706 5142168 2023-06-30 LOW
  Ares Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.791 10313953 10313953 2023-06-30 MED
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.735 9991939 -1053036 2023-06-30 LOW
  Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 1.1572 6664078 -415469 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1561 6658159 3470188 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9384 5404216 4854072 2022-12-31 LOW
  Segantii Capital Management Limited Hedge Fund 0.9151 5270000 -2285000 2023-06-30 HIGH
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.8951 5155046 -51745 2023-06-30 HIGH
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.8888 5118307 -701024 2023-06-30 LOW
  Magnetar Capital Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.7948 4577101 806836 2023-06-30 HIGH
  Yale University Endowment Fund 0.7388 4254973 2745121 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.7195 4143805 -158917 2023-06-30 HIGH
  Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.681 3921932 3310275 2023-06-30 HIGH
  LSV Asset Management Investment Advisor 0.6675 3844046 128646 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6638 3822844 1278811 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Albertsons Companies, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Albertsons Companies, Inc.

  Η Albertsons Companies, Inc. είναι εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων και φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και φαρμάκων που προσφέρουν προϊόντα παντοπωλείου, γενικά εμπορεύματα, προϊόντα φροντίδας υγείας και ομορφιάς, φαρμακείο, καύσιμα και άλλα είδη και υπηρεσίες στα καταστήματά της ή μέσω ψηφιακών καναλιών. Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 2.276 καταστήματα σε 34 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια υπό 24 εμβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, Market Street, Haggen, Kings Food Markets και Balducci's Food Lovers Market. Η εταιρεία λειτουργεί περίπου 1.722 φαρμακεία, 1.317 επώνυμες καφετέριες εντός των καταστημάτων, 402 συνεργαζόμενα κέντρα καυσίμων, 22 ειδικά κέντρα διανομής, 20 εγκαταστάσεις παραγωγής και διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Τα δικά της εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν τα Open Nature, Signature Cafe, Lucerne Dairy Farms, Waterfront BISTRO και Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve και Value Corner.

  Industry: Food Retail & Distribution (NEC)

  250 E Parkcenter Blvd
  BOISE
  IDAHO 83706
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου