Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Agilon health, inc. - AGL CFD

  6.21
  2.31%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.11
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-1.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $5,000.00
  Money from leverage ~ $4,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 20%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.07
  Άνοιγμα* 6.05
  Μεταβολή 1 έτους* -72.45%
  Εύρος ημέρας* 6.05 - 6.37
  Εύρος 52 εβδ. 14.36-28.36
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.68M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 44.25M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 6.77B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 411.86M
  Έσοδα 2.48B
  EPS -0.27
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 1, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 6.21 0.21 3.50% 6.00 6.44 5.94
  Feb 22, 2024 6.07 -0.24 -3.80% 6.31 6.47 6.04
  Feb 21, 2024 6.35 -0.28 -4.22% 6.63 6.79 6.33
  Feb 20, 2024 6.74 -0.26 -3.71% 7.00 7.05 6.71
  Feb 16, 2024 7.07 0.08 1.14% 6.99 7.24 6.98
  Feb 15, 2024 7.21 0.09 1.26% 7.12 7.38 7.04
  Feb 14, 2024 7.10 0.17 2.45% 6.93 7.16 6.88
  Feb 13, 2024 6.95 -0.05 -0.71% 7.00 7.18 6.84
  Feb 12, 2024 7.39 0.70 10.46% 6.69 7.46 6.65
  Feb 9, 2024 6.76 -0.26 -3.70% 7.02 7.33 6.70
  Feb 8, 2024 7.04 0.62 9.66% 6.42 7.04 6.39
  Feb 7, 2024 6.50 0.67 11.49% 5.83 6.50 5.79
  Feb 6, 2024 5.87 0.16 2.80% 5.71 5.94 5.68
  Feb 5, 2024 5.76 -0.14 -2.37% 5.90 5.99 5.71
  Feb 2, 2024 6.02 0.10 1.69% 5.92 6.09 5.76
  Feb 1, 2024 5.95 0.23 4.02% 5.72 6.10 5.69
  Jan 31, 2024 5.85 0.29 5.22% 5.56 5.92 5.56
  Jan 30, 2024 5.65 -0.25 -4.24% 5.90 5.90 5.65
  Jan 29, 2024 5.91 0.22 3.87% 5.69 6.00 5.58
  Jan 26, 2024 5.76 -0.01 -0.17% 5.77 5.92 5.66

  Agilon health, inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 2708.21 1833.56 1218.33 794.411
  Έσοδα 2708.21 1833.56 1218.33 794.411
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2399.8 1647.66 1021.88 725.374
  Ακαθάριστο Εισόδημα 308.413 185.9 196.456 69.037
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2834.1 2227.51 1275.01 900.985
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 415.072 565.308 239.598 163.358
  Depreciation / Amortization 13.772 14.544 13.531 12.253
  Λειτουργικά Έσοδα -125.889 -393.952 -56.673 -106.574
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.525 -6.146 -8.135 -9.068
  Άλλο, Καθαρό 24.725 -4.5 2.465 0.955
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -105.689 -404.598 -62.343 -114.687
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -107.329 -405.484 -63.208 -114.455
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -107.018 -405.184 -63.208 -114.455
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.465 -1.303 3.156 -168.133
  Καθαρά Κέρδη -106.553 -406.487 -60.052 -282.588
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -107.018 -405.184 -63.208 -114.455
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -106.553 -406.487 -60.052 -282.588
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -106.553 -406.487 -60.052 -282.588
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 408.154 372.931 384.022 384.022
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.2622 -1.08649 -0.16459 -0.29804
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24957 -1.06331 -0.16459 -0.29804
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.311 0.3
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.458
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1149.05 1136.15 689.774 694.858 670.134
  Έσοδα 1149.05 1136.15 689.774 694.858 670.134
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1008.73 972.827 628.163 618.287 587.14
  Ακαθάριστο Εισόδημα 140.318 163.32 61.611 76.571 82.994
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1178.87 1129.89 758.892 724.376 696.644
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 164.624 152.87 126.822 102.639 101.004
  Depreciation / Amortization 5.515 4.189 3.907 3.45 3.042
  Λειτουργικά Έσοδα -29.821 6.261 -69.118 -29.518 -26.51
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.588 -1.533 -1.709 -1 -0.945
  Άλλο, Καθαρό 15.687 9.472 14.885 0.574 6.997
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.722 14.2 -55.942 -29.944 -20.458
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -16.795 15.959 -56.514 -30.503 -21.038
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.046 0.063 0.083 0.071 0.082
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -16.749 16.022 -56.431 -30.432 -20.956
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 -0.035 -0.236 0.307
  Καθαρά Κέρδη -16.749 16.022 -56.466 -30.668 -20.649
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.749 16.022 -56.431 -30.432 -20.956
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.749 16.022 -56.466 -30.668 -20.649
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.749 16.022 -56.466 -30.668 -20.649
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 410.338 426.586 412.147 411.065 407.339
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04082 0.03756 -0.13692 -0.07403 -0.05145
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04082 0.03785 -0.13692 -0.07322 -0.04233
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 5.458
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1451.27 1367.19 294.197 245.528
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 908.971 1040.04 106.795 123.633
  Μετρητά & Ισοδύναμα 497.07 1040.04 106.795 123.633
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 497.574 293.407 144.555 93.254
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 497.574 293.407 144.555 93.254
  Προπληρωθέντα Εξοδα 34.119 18.968 9.639 4.312
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10.61 14.781 33.208 24.329
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1697.47 1586.25 446.361 402.794
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 33.079 20.9 16.041 18.836
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 42.46 29.105 23.316 23.686
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9.381 -8.205 -7.275 -4.85
  Υπεραξία, Καθαρό 41.54 41.54 41.54 41.54
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 67.68 55.398 60.468 71.146
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86.543 94.529 34.115 25.744
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 535.091 356.96 266.835 199.61
  Payable/Accrued 183.364 112.946 97.244 67.555
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5 5 3.041 3.041
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 346.727 239.014 166.55 129.014
  Σύνολο Οφειλών 656.248 494.356 421.591 353.822
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 38.482 43.401 64.665 67.143
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 38.482 43.401 64.665 67.143
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 83.286 94.295 90.091 87.069
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1041.22 1091.9 24.77 48.972
  Κοινή Μετοχή 4.124 4.001 311.994 283.467
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2106.89 2045.57 263.966 256.643
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1064.23 -957.677 -551.19 -491.138
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1697.47 1586.25 446.361 402.794
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 412.385 400.095 384.022 384.022
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 17.352 6.69
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.611 -0.3
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 411.901
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5.56
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1956.64 2044.84 1876.44 1451.27 1634.27
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 564.217 580.027 816.682 908.971 959.28
  Μετρητά & Ισοδύναμα 168.339 190.981 394.19 497.07 551.287
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1345.71 1417.05 1004.86 497.574 637.731
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 1345.71 1417.05 1004.86 497.574 637.731
  Προπληρωθέντα Εξοδα 36.512 37.56 44.697 34.119 24.067
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10.204 10.204 10.204 10.61 13.192
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2278.07 2352.92 2170.27 1697.47 1870.44
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 40.797 37.494 36.025 33.079 30.973
  Υπεραξία, Καθαρό 62.387 62.14 62.14 41.54 41.54
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 92.657 94.185 92.712 67.68 60.602
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 86.42 87.55 16.839 86.543 91.207
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1301.32 1362.35 972.609 535.091 658.226
  Payable/Accrued 290.563 257.819 222.052 183.364 162.386
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5 5 5 5 5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1005.76 1099.53 745.557 346.727 490.84
  Σύνολο Οφειλών 1405.71 1472.76 1087.76 656.248 784.618
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 34.78 36.017 37.249 38.482 39.713
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 34.78 36.017 37.249 38.482 39.713
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.767 -0.72 -0.674 -0.611 -0.528
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 70.37 75.106 78.571 83.286 87.207
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 872.367 880.166 1082.51 1041.22 1085.82
  Κοινή Μετοχή 4.06 4.054 4.145 4.124 4.117
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1970.93 1947.44 2130.13 2106.89 2094.56
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1096.39 -1064.96 -1048.21 -1064.23 -1007.76
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2278.07 2352.92 2170.27 1697.47 1870.44
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 405.98 405.427 414.465 412.385 411.741
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 39.17 26.709 20.518 17.352 11.843
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 395.878 389.046 422.492 411.901 407.993
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6.23 -6.369 -3.549 -5.56 -5.098
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 65.596
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -106.864 -406.787 -60.052 -282.74
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -130.808 -148.159 -53.204 -103.861
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 13.772 14.67 14.099 41.413
  Deferred Taxes 0.532 -3.231 -2.809 -16.177
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 21.187 302.214 -10.914 120.466
  Cash Taxes Paid 5.313 1.819 0.002 0.026
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.672 4.824 7.086 8.038
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -59.435 -55.025 6.472 33.177
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -444.388 -90.506 22.066 -5.06
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -32.661 -13.426 -2.35 -3.906
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -411.727 -77.08 24.416 -1.154
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 28.056 1154.39 24.621 176.298
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -14.739 0 -0.303
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 33.056 1189.03 27.662 180.193
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -5 -19.899 -3.041 -3.592
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -547.14 915.725 -6.517 67.377
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 15.959 -106.864 -50.315 -19.576 1.155
  Cash From Operating Activities -60.811 -130.808 -80.849 -83.496 -23.233
  Cash From Operating Activities 4.189 13.772 9.865 6.415 3.373
  Deferred Taxes 0.532
  Non-Cash Items 10.511 21.187 19.218 6.233 2.493
  Cash Taxes Paid 0.171 5.313 4.223 0.566 3.098
  Cash Interest Paid 1.352 3.672 2.878 1.95 0.959
  Changes in Working Capital -91.47 -59.435 -59.617 -76.568 -30.254
  Cash From Investing Activities -50.814 -444.388 -436.418 -305.48 -8.869
  Capital Expenditures -3.717 -32.661 -24.352 -20.672 -5.049
  Other Investing Cash Flow Items, Total -47.097 -411.727 -412.066 -284.808 -3.82
  Cash From Financing Activities 8.339 28.056 26.926 17.815 13.506
  Financing Cash Flow Items 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.589 33.056 30.676 20.315 14.756
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.25 -5 -3.75 -2.5 -1.25
  Net Change in Cash -103.286 -547.14 -490.341 -371.161 -18.596
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Clayton, Dubilier & Rice, LLC Private Equity 24.662 100000000 -437504 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 13.696 55534733 5136853 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 12.6633 51347600 8911629 2023-06-30 LOW
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 10.1422 41124989 2968306 2023-08-31 LOW
  Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 9.7774 39645454 3754343 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.9502 28181829 8985925 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 3.7495 15203371 2159835 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 3.5989 14592879 11908399 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.8822 11686805 3707964 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 2.3199 9406914 5869660 2023-06-30 LOW
  Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 2.0426 8282500 400000 2023-06-30 LOW
  Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 1.6874 6842290 3469295 2023-06-30 LOW
  Durable Capital Partners LP Hedge Fund 1.4885 6035629 532490 2023-06-30 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.2941 5247331 988485 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0517 4264312 1231726 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.989 4010030 1456972 2023-06-30 LOW
  Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 0.979 3969730 70334 2023-09-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 0.9292 3767621 1555379 2023-06-30 LOW
  Williams (Ronald A) Individual Investor 0.6078 2464414 5622 2023-04-14 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4258 1726441 557237 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Doctor's Office

  6210 E Hwy 290
  Suite 450
  AUSTIN
  TEXAS 78723
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0165%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0384%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου