Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές AFC Gamma, Inc. - AFCG CFD

12.23
1.66%
0.06
Χαμηλό: 11.85
Υψηλό: 12.24
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 12.03
Άνοιγμα* 11.9
Μεταβολή 1 έτους* -39.53%
Εύρος ημέρας* 11.85 - 12.24
Εύρος 52 εβδ. 11.84-20.74
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 304.77K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.53M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 246.90M
Αναλογία P/E 6.67
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 20.49M
Έσοδα 75.13M
EPS 1.81
Μέρισμα (Απόδοση %) 18.5892
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 24, 2023 12.23 0.26 2.17% 11.97 12.24 11.85
Mar 23, 2023 12.03 -0.10 -0.82% 12.13 12.39 11.92
Mar 22, 2023 12.10 -0.53 -4.20% 12.63 12.63 12.09
Mar 21, 2023 12.61 0.43 3.53% 12.18 12.70 12.13
Mar 20, 2023 12.07 0.05 0.42% 12.02 12.21 11.95
Mar 17, 2023 11.98 -0.09 -0.75% 12.07 12.16 11.86
Mar 16, 2023 12.31 0.08 0.65% 12.23 12.44 11.88
Mar 15, 2023 12.32 0.33 2.75% 11.99 12.34 11.81
Mar 14, 2023 12.28 -0.58 -4.51% 12.86 13.14 12.02
Mar 13, 2023 12.54 -0.14 -1.10% 12.68 12.98 12.23
Mar 10, 2023 12.95 -1.00 -7.17% 13.95 14.01 12.65
Mar 9, 2023 13.96 -0.22 -1.55% 14.18 14.32 13.93
Mar 8, 2023 14.17 -1.13 -7.39% 15.30 15.30 13.77
Mar 7, 2023 15.40 -0.27 -1.72% 15.67 15.93 15.29
Mar 6, 2023 15.36 -0.09 -0.58% 15.45 15.54 15.35
Mar 3, 2023 15.46 0.05 0.32% 15.41 15.48 15.35
Mar 2, 2023 15.39 -0.03 -0.19% 15.42 15.62 15.34
Mar 1, 2023 15.52 0.06 0.39% 15.46 15.59 15.38
Feb 28, 2023 15.45 0.17 1.11% 15.28 15.54 15.26
Feb 27, 2023 15.26 -0.22 -1.42% 15.48 15.54 15.22

AFC Gamma, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Συνολικά έσοδα 37.4636 5.59511
Έσοδα 37.4636 5.59511
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8.32151 0.36419
Ακαθάριστο Εισόδημα 29.1421 5.23092
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14.3985 2.37942
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.07695 2.01523
Λειτουργικά Έσοδα 23.0652 3.21569
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.61982 1.56334
Άλλο, Καθαρό -2.64934 -0.4654
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 21.0357 4.31363
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 21.0005 4.31363
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 21.0005 4.31363
Καθαρά Κέρδη 21.0005 4.31363
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 21.0005 4.31363
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 21.0005 4.31363
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 21.0005 4.31363
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.8089 19.4428
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.5208 0.22186
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.31 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.5208 0.22186
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 17.3857 13.0136 11.0165 8.74852 4.68501
Έσοδα 17.3857 13.0136 11.0165 8.74852 4.68501
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.84721 2.82304 2.54294 2.07887 0.87666
Ακαθάριστο Εισόδημα 13.5385 10.1905 8.4736 6.66965 3.80835
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.38105 4.48375 3.84918 2.99179 3.07375
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.53384 1.66071 1.30624 0.91292 2.19709
Λειτουργικά Έσοδα 11.0047 8.52983 7.16736 5.75673 1.61126
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.08084 -0.17655 1.42393 -0.48316 -0.1444
Άλλο, Καθαρό -0.90513 -1.27684 -0.66061 -0.64579 -0.0661
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10.1804 7.07644 7.93068 4.62779 1.40076
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 10.1621 7.04128 7.93068 4.62779 1.40076
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 10.1621 7.04128 7.93068 4.62779 1.40076
Καθαρά Κέρδη 10.1621 7.04128 7.93068 4.62779 1.40076
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 10.1621 7.04128 7.93068 4.62779 1.40076
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 10.1621 7.04128 7.93068 4.62779 1.40076
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 10.1621 7.04128 7.93068 4.62779 1.40076
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 19.5915 17.0075 16.7766 13.7753 7.48505
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.5187 0.41401 0.47272 0.33595 0.18714
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.55 0.5 0.43 0.38 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5187 0.41401 0.47272 0.33595 0.18714
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 109.246 9.62382
Μετρητά & Ισοδύναμα 109.246 9.62382
Prepaid Expenses 0.94928 0.0721
Total Assets 464.848 93.9617
Note Receivable - Long Term 338.772 84.2658
Payable/Accrued 1.52898 0.21543
Accrued Expenses 8.92977 2.09855
Notes Payable/Short Term Debt 0 0
Total Liabilities 191.773 2.31398
Total Long Term Debt 96.5727 0
Total Equity 273.075 91.6477
Redeemable Preferred Stock 0 0
Common Stock 0.16387 0.06179
Additional Paid-In Capital 274.004 91.0682
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1.09288 0.51772
Other Equity, Total 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 464.848 93.9617
Total Common Shares Outstanding 16.4428 19.4428
Long Term Investments 15.8813
Other Current Liabilities, Total 83.0668
Long Term Debt 96.5727
Other Liabilities, Total 1.67502
Total Preferred Shares Outstanding 0.00013
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 63.6152 109.246 69.9744 124.605 126.794
Μετρητά & Ισοδύναμα 63.6152 109.246 69.9744 124.605 126.794
Prepaid Expenses 0.60418 0.94928 0.39124 0.189 1.10904
Total Assets 454.068 464.848 303.885 278.511 221.506
Note Receivable - Long Term 389.848 338.772 233.519 153.717 93.6028
Payable/Accrued 1.61581 1.52898 0.52059 1.4205 0.40494
Accrued Expenses 5.36109 8.92977 11.6439 8.15767 4.48571
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 117.557 191.773 29.4778 10.0543 5.17383
Total Long Term Debt 96.6596 96.5727 0 0 0
Other Liabilities, Total 3.03891 1.67502 0.69227 0.47614 0.28318
Total Equity 336.51 273.075 274.407 268.457 216.332
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.19678 0.16387 0.16387 0.16117 0.13367
Additional Paid-In Capital 338.103 274.004 274.148 269.061 216.505
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1.78937 -1.09288 0.09475 -0.76552 -0.30639
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 454.068 464.848 303.885 278.511 221.506
Total Common Shares Outstanding 19.7429 16.4428 16.4428 16.1169 13.3669
Total Preferred Shares Outstanding 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
Other Current Liabilities, Total 10.8817 83.0668 16.621
Long Term Investments 0 15.8813
Long Term Debt 96.6596 96.5727
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 21.0005 4.31363
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.53856 1.51886
Μη Χρηματικά Στοιχεία -6.65829 -2.64883
Cash Taxes Paid 0.03517 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -4.80365 -0.14594
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -248.458 -32.4263
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -248.458 -32.4263
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 338.542 40.5312
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.56985 -3.79591
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 185.501 44.3271
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 99.6222 9.62382
Total Cash Dividends Paid -14.3897
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 175
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 10.1621 21.0005 13.9592 6.02854 1.40076
Cash From Operating Activities 4.66535 9.53856 7.60574 7.49589 2.37079
Non-Cash Items -4.00737 -6.65829 -4.98853 -0.59211 0.54286
Changes in Working Capital -1.4894 -4.80365 -1.36495 2.05945 0.42717
Cash From Investing Activities -30.0478 -248.458 -121.464 -61.6847 -6.88506
Other Investing Cash Flow Items, Total -30.0478 -248.458 -121.464 -61.6847 -6.88506
Cash From Financing Activities -20.2485 338.542 174.208 169.17 121.684
Financing Cash Flow Items -0.96678 -7.56985 -3.9811 -3.79583 -3.09384
Total Cash Dividends Paid -8.22141 -14.3897 -7.31178 -7.31178 -2.22487
Issuance (Retirement) of Stock, Net 63.9397 185.501 185.501 180.277 127.003
Net Change in Cash -45.6309 99.6222 60.3506 114.981 117.17
Cash Taxes Paid 0 0.03517 0 0
Cash Interest Paid 0.06927 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -75 175
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Tannenbaum (Leonard Mark) Individual Investor 16.7701 3415063 51380 2023-01-03 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.9985 1024162 218266 2022-12-31 LOW
Federated Hermes Global Investment Management Corp. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3926 900000 0 2022-12-31 LOW
ETF Managers Group, LLC Investment Advisor 4.3768 896770 286140 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.0333 826387 4312 2022-12-31 LOW
Gamma Lending Holdco, L.L.C. Corporation 3.2627 668500 0 2022-03-22 LOW
Wasatch Global Investors Inc Investment Advisor/Hedge Fund 3.0012 614916 48581 2022-12-31 LOW
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC Hedge Fund 1.8629 381690 -112441 2022-12-31 HIGH
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 1.6569 339483 -84145 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3136 269145 21974 2022-12-31 LOW
Bullseye Asset Management LLC Hedge Fund 0.8861 181548 0 2022-12-31 LOW
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 0.8041 164761 -20557 2022-12-31 LOW
AdvisorShares Investments, LLC Investment Advisor 0.6604 135305 -21824 2022-12-31 HIGH
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5836 119574 3273 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.5747 117751 -2795 2022-12-31 LOW
Penserra Capital Management LLC Investment Advisor 0.5546 113642 3194 2022-12-31 MED
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.528 108183 -24755 2022-12-31 MED
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5086 104200 8600 2022-12-31 HIGH
Truvestments Capital LLC Investment Advisor 0.4675 95783 73769 2022-12-31 LOW
Merlin Asset Management Investment Advisor 0.4408 90313 -49582 2022-12-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

AFC Gamma, Inc. Company profile

Σχετικά με την AFC Gamma, Inc.

Η AFC Gamma, Inc. είναι μια εταιρεία χρηματοδότησης εμπορικών ακινήτων (CRE). Η εταιρεία επικεντρώνεται πρωτίστως στη χρηματοδότηση δανείων υψηλής εξασφάλισης και άλλων τύπων δανείων για καθιερωμένους φορείς της βιομηχανίας κάνναβης σε κράτη όπου η ιατρική και/ή η χρήση κάνναβης από ενήλικες είναι νόμιμη. Τα εν λόγω δάνεια κατέχονται γενικά για επενδύσεις και εξασφαλίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με ακίνητα, εξοπλισμό, άδειες ή/και άλλα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών, ανάλογα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τους εν λόγω δανειολήπτες. Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει διανομές μετρητών και αύξηση κεφαλαίου με την παροχή δανείων σε εταιρείες κάνναβης που συμμορφώνονται με την κρατική νομοθεσία. Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν συνήθως λήξη έως και πέντε ετών και περιέχουν απόσβεση και/ή σκούπισμα ταμειακών ροών.

Industry: Mortgage REITs

525 Okeechobee Blvd. Suite 1650
WEST PALM BEACH
FLORIDA 33401
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.45 Price
+5.580% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00456

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου