Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Aeroports De Paris - ADPp CFD

  112.40
  1.26%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

  Mon - Fri: 07:00 - 15:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.60
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021388 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.06)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021388%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000834 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000834%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Aeroports de Paris SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 111
  Άνοιγμα* 111.1
  Μεταβολή 1 έτους* -8.82%
  Εύρος ημέρας* 111.1 - 112.7
  Εύρος 52 εβδ. 114.95-150.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 70.19K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 1.43M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 11.59B
  Αναλογία P/E 20.37
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 98.65M
  Έσοδα 5.23B
  EPS 5.75
  Μέρισμα (Απόδοση %) 2.67293
  Beta 1.31
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 29, 2023 112.40 1.20 1.08% 111.20 112.90 110.70
  Sep 28, 2023 111.00 0.20 0.18% 110.80 112.20 109.80
  Sep 27, 2023 111.00 1.00 0.91% 110.00 112.20 107.00
  Sep 26, 2023 111.20 0.60 0.54% 110.60 112.10 109.80
  Sep 25, 2023 111.30 -0.60 -0.54% 111.90 113.60 110.60
  Sep 22, 2023 111.90 0.40 0.36% 111.50 112.40 111.10
  Sep 21, 2023 112.70 -0.40 -0.35% 113.10 114.10 111.70
  Sep 20, 2023 115.00 2.30 2.04% 112.70 116.70 112.70
  Sep 19, 2023 113.50 1.40 1.25% 112.10 113.70 111.30
  Sep 18, 2023 112.00 -2.00 -1.75% 114.00 114.70 111.60
  Sep 15, 2023 114.50 1.10 0.97% 113.40 114.80 112.50
  Sep 14, 2023 112.10 0.40 0.36% 111.70 113.60 109.80
  Sep 13, 2023 113.30 -2.80 -2.41% 116.10 116.20 113.30
  Sep 12, 2023 116.30 0.00 0.00% 116.30 118.40 116.00
  Sep 11, 2023 116.40 0.00 0.00% 116.40 117.30 116.10
  Sep 8, 2023 116.40 0.00 0.00% 116.40 117.30 115.50
  Sep 7, 2023 116.80 1.00 0.86% 115.80 117.90 115.80
  Sep 6, 2023 118.00 -1.40 -1.17% 119.40 119.90 117.90
  Sep 5, 2023 120.90 -1.40 -1.14% 122.30 122.40 120.60
  Sep 4, 2023 122.40 0.90 0.74% 121.50 123.00 121.50

  Aeroports De Paris Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Monday, October 16, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:45

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  September 2023 Aeroports de Paris SA Traffic Figures
  September 2023 Aeroports de Paris SA Traffic Figures

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, October 25, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Q3 2023 Aeroports de Paris SA Corporate Sales Release
  Q3 2023 Aeroports de Paris SA Corporate Sales Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Q3 2023 Aeroports de Paris SA Corporate Sales Call
  Q3 2023 Aeroports de Paris SA Corporate Sales Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, November 15, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:45

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  October 2023 Aeroports de Paris SA Traffic Figures
  October 2023 Aeroports de Paris SA Traffic Figures

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, December 18, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:45

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  November 2023 Aeroports de Paris SA Traffic Figures
  November 2023 Aeroports de Paris SA Traffic Figures

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, February 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  07:30

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Full Year 2023 Aeroports de Paris SA Earnings Release
  Full Year 2023 Aeroports de Paris SA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 4688 2777 2137 4700 4007
  Έσοδα 4688 2777 2137 4700 4007
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 755 383 263 520 195
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3933 2394 1874 4180 3812
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3697 2796 3511 3619 2886
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1097 968 1073 1357 1150
  Έρευνα & Ανάπτυξη 83 52 42 69 68
  Depreciation / Amortization 782 719 1071 768 638
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -14 61 220 -90 -81
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3 -1
  Other Operating Expenses, Total 997 614 842 995 916
  Λειτουργικά Έσοδα 991 -19 -1374 1081 1121
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -145 -244 -262 -160 -192
  Άλλο, Καθαρό -82 25 -128 -46 -40
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 764 -238 -1764 875 889
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 592 -247 -1509 582 592
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -75 0 347 -49 -85
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 517 -247 -1162 533 507
  Καθαρά Κέρδη 516 -248 -1169 588 610
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 517 -247 -1162 533 507
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 516 -248 -1169 588 610
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 516 -248 -1169 588 610
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 98.9262 98.9452 98.946 98.9548 98.9585
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.22612 -2.49633 -11.7438 5.3863 5.12336
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.13 0 0 0.7 3.7
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.86581 -2.48976 -8.87959 5.46696 5.12336
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1 -1 -7 55 103
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 2545 2682 2006 1788 989
  Έσοδα 2545 2682 2006 1788 989
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 402 446 309 248 135
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2143 2236 1697 1540 854
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2101 2041 1656 1573 1224
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 708 1194 974 465 523
  Έρευνα & Ανάπτυξη 34 30 22
  Depreciation / Amortization 396 426 356 386 333
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 18 -20 6 -4 65
  Other Operating Expenses, Total 543 -4 13 448 146
  Λειτουργικά Έσοδα 444 641 350 215 -235
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -103 -51 -94 -125 -129
  Άλλο, Καθαρό -36 -53 -29 -72 108
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 305 537 227 18 -256
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 195 424 168 -60 -187
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 17 -68 -7 -16 16
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 212 356 161 -76 -171
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -1 0 -1 0 -1
  Καθαρά Κέρδη 211 356 160 -76 -172
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 212 356 161 -76 -171
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 211 356 160 -76 -172
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 211 356 160 -76 -172
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 98.6611 98.9066 98.9459 98.9454 98.9449
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.14877 3.59936 1.62715 -0.7681 -1.72824
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 3.13 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.07749 3.32793 1.5374 -0.75496 -1.72824
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1 -2
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4371 3969 4826 3310 3177
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2636 2385 3468 1988 2063
  Μετρητά 1948 418 698 787 768
  Μετρητά & Ισοδύναμα 683 1961 2765 1195 1288
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5 6 5 6 7
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1390 1312 1113 1112 988
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 945 843 578 625 672
  Συνολικό Απόθεμα 133 84 70 94 38
  Προπληρωθέντα Εξοδα 212 188 175 117 88
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο -1 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 18845 18362 18570 16793 16067
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8253 8181 8084 7930 7272
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16065 15739 15374 14733 13820
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7812 -7558 -7290 -6803 -6548
  Υπεραξία, Καθαρό 221 221 147 190 199
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2783 2786 2648 3114 3361
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2743 2677 2509 1599 1733
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 425 492 310 612 325
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 49 36 46 38 0
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3392 3140 3360 2982 2610
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 909 785 682 679 590
  Δεδουλευμένα Έξοδα 522 623 704 496 449
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1080 1022 1421 1241 1059
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 881 710 553 566 512
  Σύνολο Οφειλών 14820 14846 14918 11761 11217
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8762 9106 9311 6011 5909
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8681 9016 9213 5938 5909
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 433 300 89 371 383
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 830 660 561 975 951
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1403 1640 1597 1422 1364
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4025 3516 3652 5032 4850
  Κοινή Μετοχή 297 297 297 297 297
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 543 543 543 543 543
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3408 2936 3164 4341 4096
  Treasury Stock - Common -40 -1 -3
  Unrealized Gain (Loss) -5 -21 -24 1 7
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -178 -238 -325 -150 -93
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 18845 18362 18570 16793 16067
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 98.6637 98.9476 98.9444 98.9606 98.9606
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 81 90 98 73
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4371 3992 3969 4108
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2636 2247 2385 2775
  Μετρητά 1948 668 418 389
  Μετρητά & Ισοδύναμα 683 1179 1961 2378
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5 400 6 8
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1390 1545 1312 1141
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 945 964 843 679
  Συνολικό Απόθεμα 133 87 84 78
  Προπληρωθέντα Εξοδα 212 113 188 114
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 18845 18437 18362 18176
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8253 8210 8181 8006
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 16065 15847 15739 15447
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -7812 -7637 -7558 -7441
  Υπεραξία, Καθαρό 221 229 221 401
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2783 2838 2786 2710
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2743 2741 2677 2533
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 425 388 492 327
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 49 39 36 91
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3392 2864 3140 2976
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 909 736 785 570
  Δεδουλευμένα Έξοδα 522 548 623 619
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1080 745 1022 1298
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 881 835 710 489
  Σύνολο Οφειλών 14820 14650 14846 14653
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8762 9201 9106 9301
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8681 9114 9016 9206
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 81 87 90 95
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 433 362 300 81
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 830 762 660 582
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 1403 1461 1640 1713
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4025 3787 3516 3523
  Κοινή Μετοχή 297 297 297 297
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 543 543 543 543
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3408 3043 2936 2982
  Treasury Stock - Common -40 -1 -1 -2
  Unrealized Gain (Loss) -5 -12 -21 -12
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -178 -83 -238 -285
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 18845 18437 18362 18176
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 98.6637 98.9386 98.9476 98.9421
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 988 -20 -1374 1081 1235
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1553 757 296 1553 1551
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 620 676 1347 730 742
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -79 133 268 -82 -142
  Cash Taxes Paid 31 -56 59 321 281
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 258 285 194 209 180
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 24 -32 55 -176 -284
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -701 -1055 -2109 -1148 -1636
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -695 -527 -848 -1203 -1078
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -6 -528 -1261 55 -558
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -605 -782 3302 -489 227
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -261 -481 14 -241 -103
  Total Cash Dividends Paid 0 -366 -342
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -15 0 -2
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -329 -301 3290 118 672
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 252 -1080 1485 -82 145
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5 -4 2 3
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 988 348 -20 -235
  Cash From Operating Activities 1553 621 757 134
  Cash From Operating Activities 620 269 676 305
  Non-Cash Items -79 -7 133 141
  Cash Taxes Paid 31 11 -56 -70
  Cash Interest Paid 258 174 285 170
  Changes in Working Capital 24 11 -32 -77
  Cash From Investing Activities -701 -764 -1055 -600
  Capital Expenditures -695 -270 -527 -215
  Other Investing Cash Flow Items, Total -6 -494 -528 -385
  Cash From Financing Activities -605 -397 -782 -240
  Financing Cash Flow Items -261 -161 -481 -359
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -15 -2 0 -1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -329 -234 -301 120
  Foreign Exchange Effects 5 8 -1
  Net Change in Cash 252 -532 -1080 -707
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Government of France Government Agency 50.633 50106687 0 2022-12-31 LOW
  Vinci SA Corporation 8 7916847 0 2022-12-31 LOW
  Predica S.A. Insurance Company 7.8 7718927 2652936 2022-12-31 LOW
  CPP Investment Board Pension Fund 5.6356 5577048 0 2022-12-31 LOW
  Abu Dhabi Investment Authority Sovereign Wealth Fund 5.0371 4984746 0 2022-12-31 LOW
  Aéroports de Paris Employees Corporation 1.7 1682330 -97453 2022-12-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.9447 934854 3172 2023-07-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9317 922032 2726 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8009 792609 261795 2022-12-31 LOW
  ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd Investment Advisor 0.7519 744039 42066 2023-06-30 MED
  1832 Asset Management L.P. Investment Advisor 0.3643 360510 -269 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3388 335259 1661 2023-07-31 LOW
  ClearBridge Investments Limited Investment Advisor 0.3063 303123 139633 2023-06-30 MED
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2628 260083 -65 2023-07-31 LOW
  Aviva Investors Global Services Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2117 209468 -26 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1692 167443 4038 2023-06-30 LOW
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.1446 143114 -475 2023-07-31 LOW
  BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 0.1381 136650 383 2023-07-31 MED
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1265 125186 0 2023-06-30 LOW
  Atlas Funds Management Pty Ltd Investment Advisor 0.1107 109520 26837 2023-05-31

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Aeroports De Paris Company profile

  Σχετικά με την Aeroports De Paris

  Η Aeroports de Paris SA είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της διαχείρισης αεροδρομίων. Μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται σε πέντε τομείς: Aviation, Retail and Services, Real Estate, International and Airport Developments και Other Activities. Ο τομέας Αεροπορίας παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του αεροδρομίου, όπως, μεταξύ άλλων, σημεία ελέγχου ασφαλείας, συστήματα ελέγχου, υπηρεσίες διάσωσης αεροσκαφών και πυρόσβεσης. Ο τομέας Λιανικής πώλησης και υπηρεσιών καλύπτει τις δραστηριότητες λιανικής πώλησης που παρέχονται στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της ενοικίασης καταστημάτων λιανικής πώλησης, μπαρ και εστιατορίων, τραπεζών και ενοικίασης αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων. Ο τομέας Real Estate περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες μίσθωσης ακινήτων της Εταιρείας, εκτός από τις λειτουργικές μισθώσεις εντός των τερματικών σταθμών των αεροδρομίων. Ο τομέας International and Airport Developments σχεδιάζει και λειτουργεί δραστηριότητες αεροδρομίων. Ο τομέας Άλλες Δραστηριότητες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας.

  Industry: Airport Operators & Services (NEC)

  1 Rue de France
  TREMBLAY-EN-FRANCE
  ILE-DE-FRANCE 93290
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου