Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Adaptive Biotechnologies Corporation - ADPT CFD

9.78
0.31%
0.11
Χαμηλό: 9.43
Υψηλό: 9.88
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 9.81
Άνοιγμα* 9.43
Μεταβολή 1 έτους* -43.6%
Εύρος ημέρας* 9.43 - 9.88
Εύρος 52 εβδ. 5.96-17.79
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 942.64K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.67M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.41B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 143.01M
Έσοδα 168.04M
EPS -1.56
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.18
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 9.78 0.39 4.15% 9.39 9.90 9.06
Feb 2, 2023 9.81 0.40 4.25% 9.41 10.06 9.41
Feb 1, 2023 9.35 0.11 1.19% 9.24 9.42 8.65
Jan 31, 2023 9.24 0.30 3.36% 8.94 9.35 8.88
Jan 30, 2023 9.00 -0.02 -0.22% 9.02 9.11 8.67
Jan 27, 2023 9.31 0.47 5.32% 8.84 9.46 8.84
Jan 26, 2023 9.16 -0.35 -3.68% 9.51 9.67 8.83
Jan 25, 2023 9.30 0.74 8.64% 8.56 9.36 8.35
Jan 24, 2023 8.92 -0.12 -1.33% 9.04 9.30 8.82
Jan 23, 2023 9.36 0.37 4.12% 8.99 9.48 8.91
Jan 20, 2023 9.15 0.06 0.66% 9.09 9.19 8.64
Jan 19, 2023 8.92 -0.62 -6.50% 9.54 9.79 8.77
Jan 18, 2023 9.83 -0.21 -2.09% 10.04 10.73 9.68
Jan 17, 2023 10.03 0.25 2.56% 9.78 10.23 9.67
Jan 13, 2023 9.93 0.66 7.12% 9.27 9.94 9.22
Jan 12, 2023 9.54 0.08 0.85% 9.46 9.71 9.08
Jan 11, 2023 9.36 0.59 6.73% 8.77 9.42 8.60
Jan 10, 2023 8.87 0.38 4.48% 8.49 9.07 8.49
Jan 9, 2023 8.60 0.24 2.87% 8.36 8.69 8.19
Jan 6, 2023 8.33 0.38 4.78% 7.95 8.33 7.43

Adaptive Biotechnologies Corporation Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 38.448 55.663 85.071 98.382 154.344
Έσοδα 38.448 55.663 85.071 98.382 154.344
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 15.68 19.668 22.274 22.53 49.301
Ακαθάριστο Εισόδημα 22.768 35.995 62.797 75.852 105.043
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 82.923 105.419 163.462 251.199 363.31
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 32.714 44.895 68.785 110.894 169.967
Έρευνα & Ανάπτυξη 31.995 39.157 70.705 116.072 142.343
Depreciation / Amortization 1.694 1.699 1.698 1.703 1.699
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.84 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -44.475 -49.756 -78.391 -152.817 -208.966
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.644 3.309 9.785 6.59 1.668
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -42.831 -46.447 -68.606 -146.227 -207.298
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -42.831 -46.447 -68.606 -146.227 -207.298
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -42.831 -46.447 -68.606 -146.227 -207.279
Καθαρά Κέρδη -42.831 -46.447 -68.606 -146.227 -207.279
Total Adjustments to Net Income 0.135 0.102 -0.964 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -42.696 -46.345 -69.57 -146.227 -207.279
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -42.696 -46.345 -69.57 -146.227 -207.279
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -42.696 -46.345 -69.57 -146.227 -207.279
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 118.474 118.474 125.238 131.216 140.355
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36038 -0.39118 -0.5555 -1.1144 -1.47682
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.35329 -0.39118 -0.5555 -1.1144 -1.47682
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.019
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 38.442 38.505 39.467 37.93 38.62
Έσοδα 38.442 38.505 39.467 37.93 38.62
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.991 10.765 14.189 14.356 13.192
Ακαθάριστο Εισόδημα 28.451 27.74 25.278 23.574 25.428
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 79.722 88.27 95.792 99.526 101.687
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.54 39.282 45.103 50.042 49.337
Έρευνα & Ανάπτυξη 33.772 37.8 36.072 34.699 32.599
Depreciation / Amortization 0.419 0.423 0.428 0.429 4.959
Λειτουργικά Έσοδα -41.28 -49.765 -56.325 -61.596 -63.067
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.638 0.464 0.327 0.239 0.271
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -40.642 -49.301 -55.998 -61.357 -62.796
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -40.642 -49.301 -55.998 -61.357 -62.796
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -40.642 -49.301 -55.903 -61.433 -62.736
Καθαρά Κέρδη -40.642 -49.301 -55.903 -61.433 -62.736
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -40.642 -49.301 -55.903 -61.433 -62.736
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -40.642 -49.301 -55.903 -61.433 -62.736
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -40.642 -49.301 -55.903 -61.433 -62.736
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 138.968 140.359 140.834 141.239 141.697
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.29246 -0.35125 -0.39694 -0.43496 -0.44275
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.29246 -0.35125 -0.39694 -0.43496 -0.43146
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.095 -0.076 0.06
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 205.247 180.718 612.69 726.914 402.748
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 192.15 165.018 576.866 688.269 353.061
Μετρητά & Ισοδύναμα 85.305 55.03 96.576 123.436 139.065
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 106.845 109.988 480.29 564.833 213.996
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.582 4.807 12.676 10.047 17.409
Accounts Receivable - Trade, Net 5.582 4.807 12.676 10.047 17.409
Total Inventory 4.792 7.838 9.069 14.063 19.263
Prepaid Expenses 2.723 3.055 14.079 14.535 13.015
Total Assets 362.489 332.688 912.302 1116.41 923.344
Property/Plant/Equipment, Total - Net 13.954 19.125 60.355 139.042 172.94
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23.279 31.577 78.471 163.424 209.166
Accumulated Depreciation, Total -9.325 -12.452 -18.116 -24.382 -36.226
Goodwill, Net 118.972 118.972 118.972 118.972 118.972
Intangibles, Net 15.325 13.626 11.928 10.225 8.526
Long Term Investments 8.905 0 105.435 118.525 217.145
Other Long Term Assets, Total 0.086 0.247 2.922 2.736 3.013
Total Current Liabilities 21.003 22.8 78.313 105.197 113.807
Accounts Payable 1.964 1.793 4.453 3.237 3.307
Accrued Expenses 4.105 7.203 10.433 26.874 29.649
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 14.934 13.804 63.427 75.086 80.851
Total Liabilities 25.772 29.942 341.263 373.148 319.352
Total Long Term Debt 0.342 0.336 36.607 0 0
Long Term Debt 0.342 0.336 0
Other Liabilities, Total 4.427 6.806 226.343 267.951 205.435
Total Equity 336.717 302.746 571.039 743.266 603.992
Redeemable Preferred Stock 572.057 572.866 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -10.724 -12.008
Common Stock 0.001 0.001 0.012 0.014 0.014
Additional Paid-In Capital 24.972 37.902 935.834 1253.97 1324.01
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -249.423 -295.908 -365.478 -511.612 -718.891
Other Equity, Total -0.166 -0.107 0.671 0.893 -1.137
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 362.489 332.688 912.302 1116.41 923.344
Total Common Shares Outstanding 118.474 118.474 125.238 137.647 141.394
Capital Lease Obligations 36.607 0
Minority Interest 0.11
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 764.96 643.729 467.027 402.748 419.12
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 714.264 598.413 415.04 353.061 363.562
Μετρητά & Ισοδύναμα 173.624 184.186 122.401 139.065 114.805
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 540.64 414.227 292.639 213.996 248.757
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 19.754 14.174 17.122 17.409 22.518
Accounts Receivable - Trade, Net 19.754 14.174 17.122 17.409 22.518
Total Inventory 17.422 18.612 18.231 19.263 21.002
Prepaid Expenses 13.52 12.53 16.634 13.015 12.038
Total Assets 1072.09 1033.37 992.607 923.344 858.193
Property/Plant/Equipment, Total - Net 144.812 167.302 177.266 172.94 171.628
Goodwill, Net 118.972 118.972 118.972 118.972 118.972
Intangibles, Net 9.806 9.383 8.955 8.526 8.107
Long Term Investments 30.688 91.131 217.379 217.145 137.11
Other Long Term Assets, Total 2.855 2.857 3.008 3.013 3.256
Total Current Liabilities 106.768 116.648 122.382 113.807 115.066
Accounts Payable 5.197 6.093 8.252 3.307 5.959
Accrued Expenses 23.223 27.002 34.176 30.04 25.603
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 78.348 83.553 79.954 80.46 83.504
Total Liabilities 346.505 340.193 341.098 319.352 304.988
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Minority Interest 0.129 0.129 0.034 0.11 0.05
Other Liabilities, Total 239.608 223.416 218.682 205.435 189.872
Total Equity 725.588 693.181 651.509 603.992 553.205
Common Stock 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Additional Paid-In Capital 1277.2 1294.51 1308.95 1324.01 1339.6
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -552.254 -601.555 -657.458 -718.891 -781.627
Other Equity, Total 0.631 0.216 0.007 -1.137 -4.783
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1072.09 1033.37 992.607 923.344 858.193
Total Common Shares Outstanding 139.885 140.664 141.027 141.394 142.183
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -42.831 -46.447 -68.606 -146.227 -207.298
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -34.858 -32.259 205.404 -149.683 -192.727
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.102 4.301 6.093 6.769 12.254
Amortization 1.694 1.699 1.698 1.703 1.699
Μη Χρηματικά Στοιχεία 7.652 9.911 11.286 28.871 57.434
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.475 -1.723 254.933 -40.799 -56.816
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 36.432 0.736 -481.697 -117.044 181.21
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.506 -6.318 -11.2 -18.803 -61.746
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 38.938 7.054 -470.497 -98.241 242.956
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 50.034 1.248 319.916 293.587 27.146
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.015 -0.02 -4.989 -0.321 0.429
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 50.049 1.268 324.905 293.908 26.717
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 51.608 -30.275 43.623 26.86 15.629
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -40.642 -89.943 -145.941 -207.298 -62.796
Cash From Operating Activities -58.245 -95.458 -138.901 -192.727 -64.453
Cash From Operating Activities 2.252 4.734 7.834 12.254 4.637
Amortization 0.419 0.842 1.27 1.699 0.419
Non-Cash Items 12.315 27.389 42.582 57.434 15.495
Changes in Working Capital -32.589 -38.48 -44.646 -56.816 -22.208
Cash From Investing Activities 93.819 135.266 113.998 181.21 37.688
Capital Expenditures -15.841 -37.882 -52.501 -61.746 -3.077
Other Investing Cash Flow Items, Total 109.66 173.148 166.499 242.956 40.765
Cash From Financing Activities 14.614 20.942 23.868 27.146 2.749
Financing Cash Flow Items 0.429 0.429 0.429 0.429 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 14.185 20.513 23.439 26.717 2.749
Net Change in Cash 50.188 60.75 -1.035 15.629 -24.016
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 20.9728 29993708 0 2022-09-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.1499 11655397 95409 2022-09-30 LOW
Matrix Capital Management Company, LP Investment Advisor/Hedge Fund 8.092 11572590 0 2022-09-30 MED
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 6.4339 9201245 -135374 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.8249 8330256 350483 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.7426 5352315 514124 2022-12-31 LOW
Blue Water Life Science Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.5176 3600434 480000 2022-09-30 HIGH
Bellevue Asset Management AG Investment Advisor 2.2932 3279620 -259435 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.7316 2476435 137051 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4336 2050178 19793 2022-09-30 LOW
Aristotle Atlantic Partners, LLC Investment Advisor 1.3246 1894395 565127 2022-09-30 LOW
Robins (Chad M) Individual Investor 1.131 1617526 -229947 2022-04-01 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.086 1553049 -2528469 2022-09-30 LOW
Federated Hermes MDTA LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9799 1401339 3806 2022-09-30 MED
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.919 1314279 113217 2022-09-30 LOW
Eagle Health Investments LP Hedge Fund 0.8495 1214860 0 2022-09-30 MED
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.8488 1213915 370839 2022-09-30 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.8011 1145608 446750 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7262 1038623 68914 2021-12-31 LOW
BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7152 1022850 560319 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Adaptive Biotechnologies Corporation Company profile

Σχετικά με την Adaptive Biotechnologies Corporation

Η Adaptive Biotechnologies Corporation είναι εταιρεία εμπορικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη χρήση της βιολογίας του προσαρμοστικού ανοσοποιητικού συστήματος για την ανάπτυξη της διάγνωσης και της θεραπείας ασθενειών. Η πλατφόρμα ανοσοϊατρικής της συνδυάζει μια σουίτα χημείας, βιολογίας και μηχανικής μάθησης για τη δημιουργία δεδομένων κλινικής ανοσομικής για την αποκωδικοποίηση του προσαρμοστικού ανοσοποιητικού συστήματος. Τα εμπορικά ερευνητικά προϊόντα της περιλαμβάνουν τα immunoSEQ και immunoSEQ T-MAP. Το immunoSEQ χρησιμοποιεί αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ελεγχόμενης μεροληψίας για την αλληλουχία ανοσολογικών υποδοχέων από δεοξυριβονουκλεϊκό (DNA). Η διαγνωστική δοκιμή clonoSEQ της ανιχνεύει και παρακολουθεί τον αριθμό των καρκινικών κυττάρων που υπάρχουν στο σώμα ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία, γνωστή ως ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος (MRD). Χρησιμοποιεί τον χάρτη του υποδοχέα Τ κυττάρων (TCR) - αντιγόνου για την ανάπτυξη ερευνητικών λύσεων και διαγνωστικών προϊόντων, όπως το immunoSEQ T-MAP και το T-Detect. Επικεντρώνεται επίσης στην ανάπτυξη ανοσοδιαμεσολαβούμενων θεραπειών στην ογκολογία και σε άλλους τομείς ασθενειών.

Industry: Bio Diagnostics & Testing

1165 Eastlake Ave E
SEATTLE
WASHINGTON 98109
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.41 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00274

Natural Gas

2.41 Price
-2.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1138%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0796%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Oil - Crude

73.41 Price
-3.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0223%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,566.80 Price
-0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0071%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 3.0

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου