Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Acea SPA - ACE CFD

14.22
1.21%
0.07
Χαμηλό: 14
Υψηλό: 14.21
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 16:30

Mon - Fri: 08:01 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024161 %
Charges from borrowed part ($-0.97)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024161%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020283 %
Charges from borrowed part ($-0.81)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020283%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα EUR
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Italy
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Acea SpA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 14.04
Άνοιγμα* 14
Μεταβολή 1 έτους* -18.6%
Εύρος ημέρας* 14 - 14.21
Εύρος 52 εβδ. 10.58-17.74
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 64.06K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.01M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.00B
Αναλογία P/E 9.56
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 212.55M
Έσοδα 4.94B
EPS 1.47
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.03265
Beta 0.81
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 13, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 14.04 -0.15 -1.06% 14.19 14.19 14.01
Feb 2, 2023 14.22 0.24 1.72% 13.98 14.25 13.98
Feb 1, 2023 14.03 -0.04 -0.28% 14.07 14.18 14.00
Jan 31, 2023 14.00 -0.04 -0.28% 14.04 14.05 13.95
Jan 30, 2023 14.05 -0.09 -0.64% 14.14 14.16 14.02
Jan 27, 2023 14.28 0.01 0.07% 14.27 14.32 14.19
Jan 26, 2023 14.31 0.01 0.07% 14.30 14.42 14.16
Jan 25, 2023 14.36 0.13 0.91% 14.23 14.36 14.15
Jan 24, 2023 14.17 0.06 0.43% 14.11 14.25 14.07
Jan 23, 2023 14.08 0.06 0.43% 14.02 14.09 13.94
Jan 20, 2023 13.94 -0.28 -1.97% 14.22 14.26 13.87
Jan 19, 2023 14.16 -0.09 -0.63% 14.25 14.31 14.10
Jan 18, 2023 14.27 0.00 0.00% 14.27 14.38 14.25
Jan 17, 2023 14.31 0.08 0.56% 14.23 14.31 14.08
Jan 16, 2023 14.27 -0.01 -0.07% 14.28 14.35 14.21
Jan 13, 2023 14.24 0.11 0.78% 14.13 14.29 14.13
Jan 12, 2023 14.21 0.10 0.71% 14.11 14.26 13.95
Jan 11, 2023 14.04 0.57 4.23% 13.47 14.04 13.47
Jan 10, 2023 13.40 -0.05 -0.37% 13.45 13.64 13.40
Jan 9, 2023 13.45 -0.05 -0.37% 13.50 13.73 13.45

Acea SPA Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 2769.03 2749.81 2930.29 3103.98 3296.75 3919.93
Έσοδα 2769.03 2749.81 2930.29 3103.98 3296.75 3919.93
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1387.91 1362.14 1446.41 1428.77 1425.95 1833.09
Ακαθάριστο Εισόδημα 1381.13 1387.68 1483.89 1675.21 1870.79 2086.83
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2243.09 2389.92 2451.74 2580.75 2761.76 3338.82
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 525.151 605.798 626.873 707.574 775.041 859.757
Depreciation / Amortization 259.436 306.953 357.221 406.925 494.224 542.657
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -29.345 -26.864 -43.32 -41.466 -30.649 -21.048
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -62.774 -13.575 -76.756 -70.653 -68.104 -39.917
Other Operating Expenses, Total 162.716 155.472 141.311 149.603 165.302 164.285
Λειτουργικά Έσοδα 525.944 359.892 478.56 523.224 534.98 581.101
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -102.988 -69.08 -58.33 -76.723 -63.889 -63.133
Άλλο, Καθαρό -6.869 -2.616 -11.197 -16.111 -9.886 -14.966
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 416.087 288.196 409.033 430.39 461.205 503.002
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 272.539 192.204 284.699 307.177 326.557 352.34
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10.192 -11.521 -13.7 -23.491 -41.609 -39.03
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 262.347 180.683 270.999 283.686 284.948 313.31
Καθαρά Κέρδη 262.347 180.683 270.999 283.686 284.948 313.31
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 262.347 180.682 270.999 283.686 284.948 313.309
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 262.347 180.682 270.999 283.686 284.948 313.309
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 262.347 180.682 270.999 283.686 284.948 313.309
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 212.965 212.965 212.965 212.965 212.548 212.548
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.23188 0.84841 1.27251 1.33208 1.34063 1.47406
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.62 0.63 0.71 0.78 0.8 0.85
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.03881 0.8059 1.02165 1.0953 1.11376 1.29836
Total Adjustments to Net Income -0.001 0 -0.001
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 929.865 1815.25 950.077 2104.68 1192.51
Έσοδα 929.865 1815.25 950.077 2104.68 1192.51
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 549.113 796.97 570.198 1036.12 806.866
Ακαθάριστο Εισόδημα 380.752 1018.28 379.879 1068.55 385.643
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 774.345 1505.48 791.257 1833.34 1038.68
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 98.249 410.564 85.531 449.193 96.599
Depreciation / Amortization 130.4 259.047 135.349 283.61 140.7
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -5.579 -11.114 -5.38 -9.934 -7.288
Other Operating Expenses, Total 2.162 54.712 5.559 109.573 1.804
Λειτουργικά Έσοδα 155.52 309.767 158.82 271.334 153.828
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -22.592 -34.59 -19.763 -28.543 -1.138
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 132.928 269.15 139.057 233.852 152.689
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 93.049 188.947 100.27 163.393 106.882
Δικαίωμα Μειοψηφίας -9.986 -23.159 -8.589 -15.871 -7.465
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 83.063 165.788 91.681 147.522 99.417
Καθαρά Κέρδη 83.063 165.788 91.681 147.522 99.417
Total Adjustments to Net Income 0.001 0.001 -0.001 -0.002 0.001
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 83.064 165.789 91.68 147.52 99.418
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 83.064 165.789 91.68 147.52 99.418
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 83.064 165.79 91.68 147.519 99.418
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 212.549 212.548 212.547 212.548 212.548
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.3908 0.78001 0.43134 0.69405 0.46774
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0.85 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.3908 0.76451 0.41913 0.57827 0.44535
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -4.695 -35.222
Άλλο, Καθαρό -6.027 -8.939 -0.001
Ρύθμιση Αραίωσης 0.001 -0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2132.98 2154.06 2421.36 2452.99 2362.61 2827.24
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 796.808 918.312 1182.1 1134.91 1022.07 1088.76
Μετρητά & Ισοδύναμα 665.533 680.641 1068.14 11.951 4.479 14.575
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 131.275 237.671 113.96 299.212 379.859 407.944
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1291.65 1179.63 1162.73 1240.75 1226.92 1388.11
Accounts Receivable - Trade, Net 1097.44 985.465 927.834 1035.46 981.509 1071.64
Total Inventory 31.726 40.201 48.789 57.335 91.973 86.406
Prepaid Expenses 10.85 13.678 19.196 19.999 19.606 23.847
Other Current Assets, Total 1.945 2.241 8.549 0.001 2.045 240.103
Total Assets 6904.71 7208.97 8157.06 8954.42 9673.61 10628.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2210.34 2252.91 2365.02 2672.88 2860.3 2991.63
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4108.57 4299.12 4539.25 5076.33 5448.61 5721.9
Accumulated Depreciation, Total -1898.23 -2046.2 -2174.23 -2403.44 -2588.3 -2730.27
Goodwill, Net 149.825 149.978 149.886 182.902 223.713 251.477
Intangibles, Net 1820.81 1914.99 2273.35 2706.84 3149 3459.8
Long Term Investments 268.169 352.113 336.548 316.973 292.75 313.071
Note Receivable - Long Term 59.541 206.142 371.057 373.746 536.257 569.512
Other Long Term Assets, Total 263.052 178.782 239.838 248.085 248.981 216.168
Total Current Liabilities 1764.21 2155.23 2290.67 2648.69 2511.31 2597.95
Accounts Payable 1292.59 1237.81 1524.88 1600.26 1627.12 1706.36
Accrued Expenses 59.076 59.736 101.113 104.739 130.216 139.602
Notes Payable/Short Term Debt 52.96 191.712 325.727 88.561 207.236 100.471
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 98.518 441.443 82.948 585.803 212.586 184.751
Other Current Liabilities, Total 261.067 224.526 256.006 269.319 334.151 466.767
Total Liabilities 5233.58 5491.35 6427.42 7099.64 7708.79 8504.92
Total Long Term Debt 2797.11 2745.03 3374.13 3551.89 4154.25 4791.98
Long Term Debt 2797.11 2745.03 3374.13 3500.21 4094.91 4752.25
Deferred Income Tax 88.158
Minority Interest 86.807 93.58 173.853 251.938 358.429 392.449
Other Liabilities, Total 497.295 497.508 588.766 647.132 684.797 722.533
Total Equity 1671.14 1717.63 1729.64 1854.77 1964.83 2123.97
Common Stock 1098.9 1098.9 1098.9 1098.9 1098.9 1098.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 572.237 618.728 630.741 755.873 865.931 1025.07
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6904.71 7208.97 8157.06 8954.42 9673.61 10628.9
Total Common Shares Outstanding 212.548 212.548 212.548 212.548 212.548 212.548
Other Equity, Total -0.001 -0.002 -0.001
Cash 823.742 637.73 666.245
Capital Lease Obligations 51.679 59.343 39.729
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3120.01 2747.93 2736.41 2827.24 2869.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1707.96 1292.14 1178.62 1088.76 1198.06
Μετρητά & Ισοδύναμα 1277.84 5.441 746.519 14.575 694.063
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 430.116 436.513 432.102 407.944 503.994
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1076.67 1328.33 1128.56 1388.11 1203
Accounts Receivable - Trade, Net 1072.77 1046.01 1066.94 1071.64 1187.95
Total Inventory 87.627 88.979 94.09 86.406 94.457
Other Current Assets, Total 247.759 10.027 335.145 240.103 373.885
Total Assets 10556.4 10339.8 10396.4 10628.9 10804.6
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2960.18 2976.15 3005.11 2991.63 3032.56
Goodwill, Net 223.289 209.023 212.399 251.477 256.239
Intangibles, Net 3163.55 3297.46 3327.7 3459.8 3510.11
Long Term Investments 323.178 325.288 325.531 320.082 331.298
Other Long Term Assets, Total 766.219 254.69 789.267 216.168 805.016
Total Current Liabilities 2487.19 2394.45 2332.53 2597.95 2948.53
Accounts Payable 1581.36 1488.79 1440.48 1706.36 1777.42
Notes Payable/Short Term Debt 0 104.214 0 100.471 177.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 412.914 264.244 351.319 184.751 426.244
Other Current Liabilities, Total 492.919 406.124 540.733 466.767 567.363
Total Liabilities 8503.14 8375.13 8328.55 8504.92 8589.01
Total Long Term Debt 4949.2 4856.47 4844.1 4791.98 4484.6
Long Term Debt 4949.2 4794.21 4844.1 4752.25 4445.4
Minority Interest 361.838 375.391 381.718 392.449 401.988
Other Liabilities, Total 704.916 748.822 770.202 722.533 753.895
Total Equity 2053.29 1964.71 2067.87 2123.97 2215.61
Common Stock 1098.9 1098.9 1098.9 1098.9 1098.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 954.394 865.809 968.968 1025.07 1116.71
Other Equity, Total -0.001 0 0
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 10556.4 10339.8 10396.4 10628.9 10804.6
Total Common Shares Outstanding 212.548 212.548 212.548 212.548 212.548
Cash 850.186 666.245
Prepaid Expenses 28.458 23.847
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5650.37 5721.9
Accumulated Depreciation, Total -2674.23 -2730.27
Note Receivable - Long Term 529.298 562.501
Accrued Expenses 131.074 139.602
Capital Lease Obligations 62.264 39.729 39.2
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 416.087 288.196 409.033 430.39 461.205 503.002
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 645.674 312.999 724.691 830.359 860.286 778.173
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 254.247 328.911 366.839 409.557 498.257 546.626
Μη Χρηματικά Στοιχεία 39.155 51.364 -36.824 -24.893 25.572 -44.311
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 112.273 98.732 108.34 109.302 102.158 100.752
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -63.815 -355.472 -14.357 15.305 -124.748 -227.144
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -559.772 -608.263 -477.16 -976.928 -1034.39 -1051.23
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -248.949 -183.395 -241.607 -431.036 -572.313 -626.507
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -310.823 -424.868 -235.553 -545.892 -462.072 -424.724
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -235.022 310.372 139.966 -85.875 -19.384 324.042
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -109.144 -98.731 -108.34 -109.302 -102.157 -100.752
Total Cash Dividends Paid -110.679 -136.11 -137.379 -73.795 -93.212 -96.743
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -15.199 545.213 385.685 97.222 175.985 521.537
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -149.12 15.108 387.497 -232.444 -193.483 50.984
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 132.928 269.15 399.296 503.002 152.689
Cash From Operating Activities 183.926 340.46 503.052 778.173 200.435
Cash From Operating Activities 130.359 259.851 395.151 546.626 140.69
Non-Cash Items 32.403 15.427 -3.252 -44.311 11.863
Cash Interest Paid 24.32 48.891 73.289 100.752 25.811
Changes in Working Capital -111.764 -203.968 -288.143 -227.144 -104.807
Cash From Investing Activities -282.397 -534.281 -731.854 -1051.23 -172.4
Capital Expenditures -40.554 -299.602 -118.564 -626.507 -93.714
Other Investing Cash Flow Items, Total -241.843 -234.679 -613.29 -424.724 -78.686
Cash From Financing Activities 734.104 407.238 333.112 324.042 -14.791
Financing Cash Flow Items -24.32 -48.892 -73.29 -100.752 -25.811
Issuance (Retirement) of Debt, Net 758.424 546.753 538.235 521.537 11.02
Net Change in Cash 635.633 213.417 104.31 50.984 13.244
Total Cash Dividends Paid -90.623 -131.833 -96.743 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Comune di Roma Government Agency 51 108612099 0 2022-11-25 LOW
Vigie SA Corporation 23.3 49620822 -70278 2022-11-25 LOW
Caltagirone (Francesco Gaetano) Individual Investor 5.5 11713070 102224 2022-11-25 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.8601 1831659 6459 2022-12-31 HIGH
Anima SGR S.p.A. Investment Advisor 0.6151 1310015 2074 2022-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5721 1218316 -120 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4277 910840 299 2022-12-31 LOW
Eurizon Capital SGR S.p.A. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4029 858016 -1060 2022-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.355 755923 -304422 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2935 625129 1415 2022-12-31 LOW
ARCA Fondi SGR S.p.A Investment Advisor 0.2768 589488 0 2022-12-31 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.2316 493158 0 2022-12-31 LOW
Calvert Research and Management Investment Advisor 0.1524 324661 0 2022-11-30 LOW
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Investment Advisor 0.1465 311999 0 2022-09-30 LOW
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. Investment Advisor 0.1281 272805 0 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.1192 253908 -44019 2022-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.1133 241375 26401 2022-11-30 LOW
Baring Asset Management Ltd. Investment Advisor 0.1033 219909 0 2022-12-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.0998 212616 -27336 2022-06-30 LOW
Magellan Asset Management Limited Investment Advisor 0.0925 197096 -15737 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Acea Company profile

Σχετικά με την Acea SPA

Η ACEA SpA είναι εταιρεία με έδρα την Ιταλία που δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παραγωγή, την πώληση και τη διανομή ενέργειας, καθώς και στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ύδρευσης. Δραστηριοποιείται μέσω πέντε τομέων. Ο τομέας Water συλλέγει, αγοράζει, μεταφέρει και διανέμει πόσιμο νερό και διαχειρίζεται το σύστημα αποχέτευσης και τον καθαρισμό των λυμάτων. Ο τομέας Ενέργειας διαχειρίζεται τη μεταφορά και διανομή ενέργειας. Ο τομέας Δίκτυα περιλαμβάνει τα δικά του υδραγωγεία και δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο του νερού. Ο τομέας Περιβάλλον παρέχει εργαστηριακές, ερευνητικές και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον και τις λειτουργίες ελέγχου εντός του κύκλου του νερού. Ο τομέας Άλλες υπηρεσίες αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του συστήματος δημόσιου φωτισμού για δρόμους, μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Δραστηριοποιείται κυρίως στη Ρώμη και σε άλλους δήμους του Λάτσιο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας ήταν η Comune di Roma.

Industry: Multiline Utilities

Piazzale Ostiense, 2
ROMA
ROMA 00154
IT

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

22,832.40 Price
-0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Natural Gas

2.45 Price
+0.960% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1117%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0782%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,443.50 Price
-1.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0072%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

72.91 Price
-0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0222%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0064%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου