Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Academedia - ACADs CFD

48.15
1.58%
0.75
Χαμηλό: 48
Υψηλό: 48.25
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 15:25

Mon - Fri: 07:00 - 15:25

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.75
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.019068 %
Charges from borrowed part ($-0.76)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.019068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.003155 %
Charges from borrowed part ($-0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.003155%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SEK
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Sweden
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

AcadeMedia AB ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 47.4
Άνοιγμα* 48.25
Μεταβολή 1 έτους* -1.93%
Εύρος ημέρας* 48 - 48.25
Εύρος 52 εβδ. 41.56-58.60
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 93.53K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.75M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.13B
Αναλογία P/E 9.58
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 105.59M
Έσοδα 14.80B
EPS 5.07
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.60527
Beta 0.84
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 27, 2023 47.40 -0.60 -1.25% 48.00 48.25 47.20
Mar 24, 2023 47.75 -0.25 -0.52% 48.00 48.00 47.00
Mar 23, 2023 48.25 0.70 1.47% 47.55 48.25 47.45
Mar 22, 2023 47.90 0.55 1.16% 47.35 48.00 46.90
Mar 21, 2023 47.35 0.45 0.96% 46.90 47.55 46.60
Mar 20, 2023 46.00 -1.25 -2.65% 47.25 47.40 45.55
Mar 17, 2023 48.50 0.05 0.10% 48.45 49.15 47.95
Mar 16, 2023 48.15 0.65 1.37% 47.50 48.20 46.75
Mar 15, 2023 47.50 -1.95 -3.94% 49.45 49.45 47.45
Mar 14, 2023 49.50 0.75 1.54% 48.75 49.65 48.45
Mar 13, 2023 49.15 0.20 0.41% 48.95 49.65 48.25
Mar 10, 2023 49.90 1.50 3.10% 48.40 50.20 48.40
Mar 9, 2023 49.55 0.40 0.81% 49.15 49.60 48.10
Mar 8, 2023 48.65 -0.20 -0.41% 48.85 49.55 48.45
Mar 7, 2023 49.15 0.90 1.87% 48.25 49.25 48.25
Mar 6, 2023 48.60 0.20 0.41% 48.40 48.95 48.05
Mar 3, 2023 48.70 0.25 0.52% 48.45 48.85 47.85
Mar 2, 2023 48.00 -0.10 -0.21% 48.10 48.65 47.75
Mar 1, 2023 48.40 -0.50 -1.02% 48.90 49.00 48.10
Feb 28, 2023 48.35 -0.15 -0.31% 48.50 49.00 47.85

Academedia Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 14339 13340 12271 11715 10810
Έσοδα 14339 13340 12271 11715 10810
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13115 12171 11298 11080 10188
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9922 9226 8584 8269 7570
Depreciation / Amortization 1755 1587 1514 296 250
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 88 7 -36 -1 48
Other Operating Expenses, Total 1350 1351 1236 2516 2320
Λειτουργικά Έσοδα 1224 1169 973 635 622
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -433 -395 -409 -51 -56
Άλλο, Καθαρό -7 -7 -8 -18 -11
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 784 767 556 566 555
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 605 594 431 430 431
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 605 594 431 430 431
Καθαρά Κέρδη 605 594 431 430 431
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 605 594 431 431 430
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 605 594 431 431 430
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 605 594 431 431 430
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 105.769 105.694 105.312 105.229 100.294
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.72 5.62 4.0926 4.09583 4.2874
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.75 1.75 1.5 1.25 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.36204 5.67129 3.82761 4.08861 4.65906
Total Adjustments to Net Income 1 -1
Ρύθμιση Αραίωσης 0
Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021
Συνολικά έσοδα 3851 3802 3774 2911 3672
Έσοδα 3851 3802 3774 2911 3672
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3514 3489 3432 2678 3343
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2618 2667 2678 1960 2508
Depreciation / Amortization 450 447 436 421 412
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 38 27 -7 30 14
Other Operating Expenses, Total 408 348 325 267 409
Λειτουργικά Έσοδα 337 313 342 233 329
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -110 -111 -106 -105 -98
Άλλο, Καθαρό -3 -2 -2 -1 -2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 224 200 234 127 229
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 165 156 186 100 180
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 165 156 186 100 180
Καθαρά Κέρδη 165 156 186 100 180
Total Adjustments to Net Income -1 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 164 155 186 100 180
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 164 155 186 100 180
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 164 155 186 100 180
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 105.811 105.442 105.682 106.383 105.939
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.54994 1.47 1.76 0.94 1.69909
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.75 0 0 0 1.75
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.81448 1.66973 1.70735 1.16205 1.80296
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1628 1232 1502 1560 1274
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 966 528 527 699 579
Μετρητά & Ισοδύναμα 966 528 527 699 579
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 662 596 628 531 372
Accounts Receivable - Trade, Net 330 352 321 288
Total Inventory 0
Prepaid Expenses 109 347 329 322
Total Assets 17401 16518 9720 9383 7849
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9324 9060 1916 1598 1277
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9875 2857 2587 2075
Accumulated Depreciation, Total -815 -941 -988 -798
Goodwill, Net 5952 5983 5933 5073
Intangibles, Net 6409 239 248 242 201
Note Receivable - Long Term 14 14 23 17
Other Long Term Assets, Total 40 21 57 27 7
Total Current Liabilities 3591 3244 2621 2776 2092
Accounts Payable 293 492 519 343
Accrued Expenses 1263 1157 1074 854
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1272 1280 591 673 516
Other Current Liabilities, Total 2319 408 381 510 379
Total Liabilities 12096 11711 5131 5121 4406
Total Long Term Debt 8319 8236 2178 2204 2193
Long Term Debt 1824 1890 2131 2163 2158
Capital Lease Obligations 6495 6346 47 41 35
Deferred Income Tax 119 141 86 66
Other Liabilities, Total 186 112 191 55 55
Total Equity 5305 4807 4589 4262 3443
Common Stock 106 105 105 95
Additional Paid-In Capital 2612 2608 2604 2212
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 2090 1876 1553 1136
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17401 16518 9720 9383 7849
Total Common Shares Outstanding 105.583 105.3 105.216 105.139 98.0011
Other Current Assets, Total -1 1 1
Other Equity, Total 5305 -1
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1758 1697 1694 1628 1532
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 976 1084 836 966 760
Μετρητά & Ισοδύναμα 976 1084 836 966 760
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 782 613 858 662 772
Total Assets 18274 18330 17897 17401 17398
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9851 10084 9699 9324 9384
Intangibles, Net 6515 6488 6444 6409 6406
Other Long Term Assets, Total 150 61 60 40 76
Total Current Liabilities 3903 3970 3864 3591 3524
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1536 1628 1610 1272 1215
Other Current Liabilities, Total 2367 2342 2254 2319 2309
Total Liabilities 12627 12905 12483 12096 12268
Total Long Term Debt 8564 8755 8425 8319 8535
Long Term Debt 1649 1605 1559 1824 1934
Capital Lease Obligations 6915 7150 6866 6495 6601
Other Liabilities, Total 160 180 194 186 209
Total Equity 5647 5425 5414 5305 5130
Other Equity, Total 5647 5425 5414 5305 5130
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 18274 18330 17897 17401 17398
Total Common Shares Outstanding 105.587 105.583 105.583 105.583 105.352
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1169 973 635 622 615
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2872 2521 684 928 830
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1587 1513 296 250 212
Μη Χρηματικά Στοιχεία 24 -54 -14 -23 -34
Cash Taxes Paid 146 120 132 142 59
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 399 409 57 67 72
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 92 89 -233 79 37
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -437 -375 -559 -970 -374
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -131 -175 -525 -356 -260
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -306 -200 -34 -614 -114
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2003 -2130 -296 144 -209
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -399 -409 -55 -66 -65
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 17 4 0 402 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1463 -1593 -241 -192 -144
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 5 -15 -1 18 1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 437 1 -172 120 248
Total Cash Dividends Paid -158 -132
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 887 575 233 1169 840
Cash From Operating Activities 1927 1387 369 2872 2043
Cash From Operating Activities 1305 858 421 1587 1174
Non-Cash Items -25 -15 3 24 28
Cash Taxes Paid 157 71 11 146 113
Cash Interest Paid 302 200 97 399 277
Changes in Working Capital -240 -31 -288 92 1
Cash From Investing Activities -319 -227 -106 -437 -309
Capital Expenditures -123 -98 -39 -131 -112
Other Investing Cash Flow Items, Total -196 -129 -67 -306 -197
Cash From Financing Activities -1618 -1051 -395 -2003 -1513
Financing Cash Flow Items -325 -213 -106 -399 -300
Total Cash Dividends Paid -185 -185 -158 -158
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2 0 17 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -1110 -653 -289 -1463 -1056
Foreign Exchange Effects 21 8 2 5 11
Net Change in Cash 11 117 -130 437 232
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Mellby Gård AB Holding Company 22.8749 24152981 0 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 7.1018 7498595 975000 2022-12-31 LOW
Nordea Funds Oy Investment Advisor 6.608 6977195 -2354587 2022-06-30 LOW
Cobas Asset Management, SGIIC, SA Investment Advisor 5.1924 5482523 1614594 2023-02-07 LOW
LOYS AG Investment Advisor/Hedge Fund 5.0008 5280260 559293 2022-12-31 MED
Swedbank Robur Fonder AB Investment Advisor/Hedge Fund 4.6041 4861389 -4318231 2022-06-30 LOW
PRI Pensionsgaranti Insurance Company 3.4947 3690008 122898 2022-12-31 LOW
Ruffer LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.4721 2610211 10211 2022-12-31 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2601 2386370 467486 2022-12-31 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 2.1727 2294104 0 2023-02-28 LOW
Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 2.1399 2259454 0 2023-01-31 LOW
Lansförsäkringar Fondförvaltning AB Investment Advisor 2.1309 2249950 -1707769 2022-06-30 LOW
Avanza Bank Holding AB Corporation 2.086 2202541 2202541 2022-09-30 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.6282 1719153 -901264 2022-12-31 LOW
Holberg Fondsforvaltning AS Investment Advisor 1.5153 1600000 0 2023-01-31 LOW
Pareto Asset Management AS Investment Advisor 1.1056 1167324 190110 2023-01-31 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.9642 1018071 0 2023-01-31 LOW
Union Investment Luxembourg S.A. Investment Advisor 0.8855 935000 0 2022-12-31 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.7797 823308 -250000 2023-02-28 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 0.5856 618371 0 2023-01-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Academedia Company profile

Σχετικά με την Academedia

Η AcadeMedia AB είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου με έδρα τη Σουηδία, η οποία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, κυρίως μέσω της AcadeMedia Group AB. Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, σε νηπιαγωγεία, υποχρεωτικά σχολεία, σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η AcadeMedia Group AB διαθέτει εγκαταστάσεις σε όλη τη Σουηδία, καθώς και νηπιαγωγεία στη Νορβηγία και τη Γερμανία. Τα εμπορικά της σήματα περιλαμβάνουν τα Framtidsgymnasiet, Hermods, Pysslingen, Plushogskolan, Espira, Vittra και NTI-gymnasiet, μεταξύ άλλων. Ο τομέας της εκπαίδευσης ενηλίκων ασχολείται με την παροχή διαφόρων εκπαιδεύσεων, όπως Σουηδικά για μετανάστες (SFI), Πληροφορική (IT), μάρκετινγκ και logistics, μεταξύ άλλων. Οι κύριοι μέτοχοι της AcadeMedia AB είναι η Mellby Gard AB, η Marvin Holding Ltd και η Nordea Funds Ltd.

Industry: Miscellaneous Educational Service Providers

Adolf Fredriks Kyrkogata 2
STOCKHOLM
STOCKHOLM 111 37
SE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.20 Price
+0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0039%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

27,063.20 Price
-0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.49 Price
+2.520% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00446

Gold

1,952.16 Price
-0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου