Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Abbott Laboratories - ABT CFD

102.51
1.12%
0.23
Χαμηλό: 102.22
Υψηλό: 103.36
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Wednesday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Abbott Laboratories ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 103.67
Άνοιγμα* 103.36
Μεταβολή 1 έτους* -11.25%
Εύρος ημέρας* 102.22 - 103.36
Εύρος 52 εβδ. 93.25-118.23
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.97M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 109.34M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 180.43B
Αναλογία P/E 31.46
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.74B
Έσοδα 41.51B
EPS 3.30
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.96608
Beta 0.66
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 18, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 5, 2023 103.67 -0.24 -0.23% 103.91 104.90 103.21
Jun 2, 2023 104.12 1.18 1.15% 102.94 104.43 102.65
Jun 1, 2023 102.71 1.41 1.39% 101.30 102.84 100.41
May 31, 2023 101.89 0.79 0.78% 101.10 102.13 100.26
May 30, 2023 101.62 -0.32 -0.31% 101.94 102.45 101.29
May 26, 2023 102.79 0.80 0.78% 101.99 103.38 101.43
May 25, 2023 102.04 -0.75 -0.73% 102.79 103.24 101.17
May 24, 2023 103.95 -1.50 -1.42% 105.45 105.45 103.87
May 23, 2023 105.62 -1.41 -1.32% 107.03 107.40 105.35
May 22, 2023 108.13 0.15 0.14% 107.98 109.24 107.92
May 19, 2023 108.81 0.93 0.86% 107.88 109.88 107.88
May 18, 2023 108.40 0.38 0.35% 108.02 108.76 107.54
May 17, 2023 108.69 -1.06 -0.97% 109.75 109.81 107.72
May 16, 2023 109.28 0.52 0.48% 108.76 110.37 108.71
May 15, 2023 109.72 -0.32 -0.29% 110.04 110.82 109.32
May 12, 2023 110.36 1.14 1.04% 109.22 110.46 109.12
May 11, 2023 109.92 -0.15 -0.14% 110.07 110.31 109.16
May 10, 2023 110.60 0.42 0.38% 110.18 110.87 109.48
May 9, 2023 110.17 0.71 0.65% 109.46 110.95 109.10
May 8, 2023 110.78 0.42 0.38% 110.36 111.50 109.79

Abbott Laboratories Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 18, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Abbott Laboratories Earnings Release
Q2 2023 Abbott Laboratories Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 17, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Abbott Laboratories Earnings Release
Q3 2023 Abbott Laboratories Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 43653 43075 34608 31904 30578
Έσοδα 43653 43075 34608 31904 30578
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 19083 18490 14967 13196 12691
Ακαθάριστο Εισόδημα 24570 24585 19641 18708 17887
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35336 34650 29136 27435 27095
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11109 11217 9676 9694 9691
Έρευνα & Ανάπτυξη 2741 2733 2403 2408 2288
Depreciation / Amortization 2013 2047 2132 1936 2178
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 390 163 -42 201 247
Λειτουργικά Έσοδα 8317 8425 5472 4469 3483
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -377 -491 -492 -583 -749
Άλλο, Καθαρό 366 277 -12 191 139
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8306 8211 4968 4077 2873
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6933 7071 4497 3601 2464
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6933 7071 4497 3601 2464
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -2 86 -96
Καθαρά Κέρδη 6933 7071 4495 3687 2368
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6933 7071 4497 3601 2464
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6933 7071 4495 3687 2368
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6933 7071 4495 3687 2368
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1764 1789 1786 1781 1770
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.93027 3.95249 2.51792 2.0219 1.39209
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.88 1.8 1.44 1.28 1.12
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 4.11623 4.03095 2.49663 2.12158 1.51177
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 9747 10091 10410 11257 11895
Έσοδα 9747 10091 10410 11257 11895
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4325 4593 4629 4933 4987
Ακαθάριστο Εισόδημα 5422 5498 5781 6324 6908
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8238 8787 8640 8881 8983
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2751 2973 2731 2757 2787
Έρευνα & Ανάπτυξη 654 725 671 684 697
Depreciation / Amortization 491 496 498 507 512
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 17 0 111
Λειτουργικά Έσοδα 1509 1304 1770 2376 2912
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -58 -52 -105 -106 -114
Άλλο, Καθαρό 111 68 93 82 78
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1562 1320 1758 2352 2876
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1318 1033 1435 2018 2447
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1318 1033 1435 2018 2447
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 1318 1033 1435 2018 2447
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1318 1033 1435 2018 2447
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1318 1033 1435 2018 2447
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1318 1033 1435 2018 2447
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1751.71 1752.46 1763.65 1765.46 1774.54
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.75241 0.58946 0.81365 1.14304 1.37895
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.51 0.47 0.47 0.47 0.47
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.76059 0.58946 0.86503 1.14304 1.37895
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 25224 24239 20441 15667 14632
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10170 10249 7148 4140 4086
Μετρητά & Ισοδύναμα 9882 9799 6838 3860 3844
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 288 450 310 280 242
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6218 6487 6414 5425 5182
Accounts Receivable - Trade, Net 6218 6487 6414 5425 5182
Total Inventory 6173 5157 5012 4316 3796
Prepaid Expenses 2663 2346 1867 1638 1445
Other Current Assets, Total 148 123
Total Assets 74438 75196 72548 67887 67173
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10278 10112 10130 8972 7563
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 21328 20517 19894 17733 15706
Accumulated Depreciation, Total -11050 -10405 -9764 -8761 -8143
Goodwill, Net 22799 23231 23744 23195 23254
Intangibles, Net 10454 12739 14784 17025 18942
Long Term Investments 766 816 821 883 897
Other Long Term Assets, Total 4917 4059 2628 2145 1885
Total Current Liabilities 15489 13105 11907 10863 9012
Accounts Payable 4607 4408 3946 3252 2975
Accrued Expenses 7401 6806 6581 5183 4867
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 213 201 200
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2251 754 7 1277 7
Other Current Liabilities, Total 1230 1137 1160 950 963
Total Liabilities 37752 39394 39764 36799 36649
Total Long Term Debt 14522 17296 18527 16115 19359
Long Term Debt 14522 17296 18527 16115 19359
Deferred Income Tax 991 1392 1406 1546 2056
Minority Interest 219 222 219 213 198
Other Liabilities, Total 6531 7379 7705 8062 6024
Total Equity 36686 35802 32784 31088 30524
Common Stock 24709 24470 24145 23853 23512
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 35257 31528 27627 25847 24560
Treasury Stock - Common -15229 -11822 -10042 -10147 -9962
Unrealized Gain (Loss) 0 0
Other Equity, Total -8051 -8374 -8946 -8465 -7586
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 74438 75196 72548 67887 67173
Total Common Shares Outstanding 1737.8 1764.08 1771.23 1762.5 1755.62
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 24377 25224 24845 24956 23429
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9532 10170 9907 9290 8158
Μετρητά & Ισοδύναμα 9161 9882 9594 8937 7675
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 371 288 313 353 483
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6020 6218 6408 7199 7179
Accounts Receivable - Trade, Net 6020 6218 6408 7199 7179
Total Inventory 6673 6173 5734 5899 5691
Prepaid Expenses 2152 2663 2796 2568 2401
Total Assets 73794 74438 72801 74202 74007
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9282 9162 8689 8818 8908
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 20605 20212 19306 19458 19521
Accumulated Depreciation, Total -11323 -11050 -10617 -10640 -10613
Goodwill, Net 22927 22799 22284 22744 23179
Intangibles, Net 10006 10454 10850 11592 12225
Long Term Investments 776 766 764 734 763
Other Long Term Assets, Total 6426 6033 5369 5358 5503
Total Current Liabilities 14530 15489 13365 12392 12647
Accounts Payable 4167 4607 4133 4493 4757
Accrued Expenses 6856 7401 6901 6715 6724
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2285 2251 1117 5 4
Other Current Liabilities, Total 1222 1230 1214 1179 1162
Total Liabilities 36784 37752 37126 37712 38608
Total Long Term Debt 14615 14522 15297 16755 17086
Long Term Debt 14615 14522 15297 16755 17086
Minority Interest 222 219 209 226 230
Other Liabilities, Total 7417 7522 8255 8339 8645
Total Equity 37010 36686 35675 36490 35399
Common Stock 24488 24709 24560 24429 24304
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 35868 35257 35115 34487 33295
Treasury Stock - Common -15307 -15229 -14555 -13720 -13726
Other Equity, Total -8039 -8051 -9445 -8706 -8474
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 73794 74438 72801 74202 74007
Total Common Shares Outstanding 1738.95 1737.8 1743.57 1751.22 1750.94
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6933 7071 4495 3687 2368
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9581 10533 7901 6136 6300
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1254 1491 1195 1078 1100
Amortization 2013 2047 2132 1936 2178
Μη Χρηματικά Στοιχεία 900 695 971 766 802
Cash Taxes Paid 1864 1941 970 930 740
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 563 544 549 677 845
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1519 -771 -892 -1331 -148
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1740 -2008 -2215 -1815 -1356
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1777 -1885 -2177 -1638 -1394
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 37 -123 -38 -177 38
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -7636 -5494 -2779 -4289 -10391
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -11 0 0
Total Cash Dividends Paid -3309 -3202 -2560 -2270 -1974
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3628 -2044 -158 -420 33
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -699 -248 -50 -1599 -8450
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -122 -70 71 -16 -116
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 83 2961 2978 16 -5563
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 1318 6933 5900 4465 2447
Cash From Operating Activities 1143 9581 7255 4475 2065
Cash From Operating Activities 315 1254 943 626 311
Amortization 491 2013 1517 1019 512
Non-Cash Items 281 900 570 447 305
Changes in Working Capital -1262 -1519 -1675 -2082 -1510
Cash From Investing Activities -462 -1740 -1108 -624 -360
Capital Expenditures -380 -1777 -1167 -700 -321
Other Investing Cash Flow Items, Total -82 37 59 76 -39
Cash From Financing Activities -1410 -7636 -6179 -4636 -3823
Total Cash Dividends Paid -890 -3309 -2486 -1660 -832
Issuance (Retirement) of Stock, Net -478 -3628 -2984 -2243 -2248
Issuance (Retirement) of Debt, Net -42 -699 -709 -733 -743
Foreign Exchange Effects 8 -122 -173 -77 -6
Net Change in Cash -721 83 -205 -862 -2124
Financing Cash Flow Items
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9022 154804032 140826 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0365 87581226 -1284956 2023-03-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 4.3937 76404889 -380473 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.2241 73454220 -1157666 2023-03-31 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 3.2451 56430955 3405170 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.794 31196788 598164 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.1973 20820152 6003997 2023-03-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 1.1714 20370034 -3516448 2023-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9919 17248522 765489 2022-12-31 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 0.8721 15165569 261719 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) Investment Advisor 0.8674 15083595 -202533 2023-03-31 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.821 14276700 229604 2023-03-31 LOW
Polen Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8194 14249447 -369295 2023-03-31 LOW
State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.7813 13587118 0 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7577 13176421 -145790 2023-03-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7087 12324688 44918 2023-03-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.6984 12144038 54953 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.69 11998117 -283807 2023-03-31 LOW
UBS Asset Management (Americas), Inc. Investment Advisor 0.6618 11509019 8668200 2023-03-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.6085 10582312 377456 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Abbott Company profile

Σχετικά με την Abbott Laboratories

Η Abbott Laboratories ασχολείται με την ανακάλυψη, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση μιας διαφοροποιημένης σειράς προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων: διαγνωστικά προϊόντα, διατροφικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο τομέας των καθιερωμένων φαρμακευτικών προϊόντων περιλαμβάνει γαστρεντερολογικά προϊόντα, προϊόντα για τη γυναικεία υγεία, καρδιαγγειακά και μεταβολικά προϊόντα, προϊόντα για τον πόνο και το κεντρικό νευρικό σύστημα και αναπνευστικά φάρμακα και εμβόλια. Ο τομέας διαγνωστικών προϊόντων της περιλαμβάνει βασικά εργαστηριακά συστήματα στους τομείς των ανοσολογικών δοκιμών, της κλινικής χημείας, της αιματολογίας και της ιατρικής μετάγγισης- συστήματα οργάνων μοριακής διάγνωσης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR)- συστήματα point of care- προϊόντα ταχείας διάγνωσης πλευρικής ροής και λύσεις πληροφορικής και αυτοματισμού. Ο τομέας των διατροφικών προϊόντων της περιλαμβάνει διάφορες μορφές βρεφικών τροφών και συμπληρωματικών τροφών, διατροφικά προϊόντα για ενήλικες και άλλα παιδιατρικά προϊόντα και άλλα.

Industry: Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)

100 Abbott Park Rd
ABBOTT PARK
ILLINOIS 60064-3500
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+4.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00439

BTC/USD

27,025.60 Price
+5.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.78 Price
-0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0040%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,549.30 Price
-0.060% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου