Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Abacus Group - ABPDAau CFD

  1.116
  1.33%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.013
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.131
  Άνοιγμα* 1.126
  Μεταβολή 1 έτους* -60.11%
  Εύρος ημέρας* 1.091 - 1.136
  Εύρος 52 εβδ. 2.42-3.92
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 722.05K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 23.65M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.41B
  Αναλογία P/E 4.39
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 892.43M
  Έσοδα 319.62M
  EPS 0.61
  Μέρισμα (Απόδοση %) 6.66667
  Beta 1.20
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 1.106 0.000 0.00% 1.106 1.106 1.076
  Feb 29, 2024 1.106 -0.020 -1.78% 1.126 1.136 1.106
  Feb 28, 2024 1.121 0.030 2.75% 1.091 1.136 1.091
  Feb 27, 2024 1.086 0.000 0.00% 1.086 1.096 1.081
  Feb 26, 2024 1.091 0.020 1.87% 1.071 1.096 1.071
  Feb 25, 2024 1.076 0.015 1.41% 1.061 1.091 1.041
  Feb 23, 2024 1.076 0.005 0.47% 1.071 1.076 1.061
  Feb 22, 2024 1.066 0.019 1.81% 1.047 1.086 1.037
  Feb 21, 2024 1.051 -0.005 -0.47% 1.056 1.061 1.027
  Feb 20, 2024 1.061 0.010 0.95% 1.051 1.061 1.046
  Feb 19, 2024 1.047 -0.009 -0.85% 1.056 1.061 1.037
  Feb 18, 2024 1.061 -0.015 -1.39% 1.076 1.076 1.056
  Feb 16, 2024 1.071 0.020 1.90% 1.051 1.086 1.051
  Feb 15, 2024 1.051 0.009 0.86% 1.042 1.056 1.027
  Feb 14, 2024 1.047 0.000 0.00% 1.047 1.056 1.037
  Feb 13, 2024 1.051 -0.020 -1.87% 1.071 1.081 1.051
  Feb 12, 2024 1.076 0.005 0.47% 1.071 1.081 1.061
  Feb 11, 2024 1.076 -0.010 -0.92% 1.086 1.086 1.076
  Feb 9, 2024 1.076 0.000 0.00% 1.076 1.086 1.076
  Feb 8, 2024 1.081 0.015 1.41% 1.066 1.086 1.066

  Abacus Group Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 152.013 143.85 257.588 262.262 270.413
  Έσοδα 152.013 143.85 257.588 262.262 270.413
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 41.88 33.37 64.411 78.246 97.189
  Ακαθάριστο Εισόδημα 110.133 110.48 193.177 184.016 173.224
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 87.138 77.084 115.831 114.36 141.757
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 35.115 32.741 47.15 25.889 29.239
  Depreciation / Amortization 0.912 1.401 3.967 3.009 1.084
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4.888 4.669 3.939 2.156 1.827
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.343 4.903 -3.636 5.06 7.771
  Λειτουργικά Έσοδα 64.875 66.766 141.757 147.902 128.656
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -297.55 62.144 235.232 -48.507 78.179
  Gain (Loss) on Sale of Assets
  Άλλο, Καθαρό 0.06 0.324 8.243 2.71 1.885
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -232.615 129.234 385.232 102.105 208.72
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -238.265 119.239 369.621 85.024 192.607
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.212 -0.297 8.276
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -238.265 119.239 369.409 84.727 200.883
  Καθαρά Κέρδη 25.495 517.165 369.409 84.727 202.723
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -238.265 119.239 369.409 84.727 200.883
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 25.495 517.165 369.409 84.727 202.723
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 25.495 517.165 369.409 84.727 202.723
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 893.452 846.26 741.13 650.232 586.489
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.26668 0.1409 0.49844 0.1303 0.34252
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.184 0.18 0.17 0.18295 0.18295
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.26352 0.14625 0.49373 0.13678 0.35475
  Other Operating Expenses, Total 0 4.647
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 263.76 397.926 0 1.84
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα -23.303 175.316 143.85 149.782 137.646
  Έσοδα -23.303 175.316 143.85 149.782 137.646
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 0.085 41.795 33.37 30.138 30.605
  Ακαθάριστο Εισόδημα -23.388 133.521 110.48 119.644 107.041
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.692 84.446 77.084 67.837 60.172
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.487 37.971 32.741 32.931 31.477
  Depreciation / Amortization 1.12 4.68 6.07 4.768 4.476
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 4.903 0 -6.386
  Λειτουργικά Έσοδα -25.995 90.87 66.766 81.945 77.474
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -293.834 -3.716 62.144 243.746 146.037
  Άλλο, Καθαρό -6.15 6.21 0.324 4.931 4.964
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -325.979 93.364 129.234 330.622 228.475
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -322.729 84.464 119.239 314.788 217.604
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -0.012
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -322.729 84.464 119.239 314.788 217.592
  Καθαρά Κέρδη -58.969 84.464 517.165 314.788 217.592
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -322.729 84.464 119.239 314.788 217.592
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -58.969 84.464 517.165 314.788 217.592
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -58.969 84.464 517.165 314.788 217.592
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 893.654 893.25 846.26 827.324 813.01
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36113 0.09456 0.1409 0.38049 0.26764
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.094 0.09 0.18 0.0875 0.085
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.36113 0.09456 0.14625 0.38049 0.26016
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 263.76 397.926
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3225.29 248.127 278.617 245.839 333.291
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 71.9 176.505 57.992 127.313 89.028
  Μετρητά & Ισοδύναμα 176.505 57.992 127.313 89.028
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.637 43.472 54.369 112.59 148.739
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 46.637 43.472 33.653 39.427 26.03
  Συνολικό Απόθεμα 0 2.241 12.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3106.75 28.15 166.256 3.695 82.724
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5606.17 5407.06 4059.06 3342.04 2827.66
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.458 21.668 21.664 18.429 10.548
  Υπεραξία, Καθαρό 32.394 65.526 65.526 32.394 32.394
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2262.54 4917.88 3533.27 2917.85 2200
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 53.142 53.144 47.23 63.221 188.323
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 32.282 60.617 71.964 64.3 63.106
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1226.06 137.95 124.182 97.336 79.403
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 57.584 127.03 112.135 80.99 73.475
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1168.48 10.92 12.047 16.346 5.928
  Σύνολο Οφειλών 2244.49 1905.95 1157.18 1140.29 866.93
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1006.51 1709.24 988.525 1009.76 744.535
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1006.51 1709.24 988.525 1009.76 744.535
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9.735 52.906 37.727 20.347 17.976
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 4.97 4.673
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.178 5.853 6.744 7.879 20.343
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3361.69 3501.11 2901.88 2201.74 1960.73
  Κοινή Μετοχή 2596.65 2593.35 2349.79 1879.77 1599.15
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 765.04 907.763 552.088 321.979 361.586
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5606.17 5407.06 4059.06 3342.04 2827.66
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 893.658 892.429 818.591 660.837 587.071
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 0.069 40.1 40.786
  Μετρητά 71.9
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3225.29 389.52 248.127 270.465 278.617
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 71.9 197.777 176.505 139.872 57.992
  Μετρητά & Ισοδύναμα 176.505 139.872 57.992
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.637 48.735 43.472 105.439 54.369
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 46.637 48.487 43.472 49.989 33.653
  Συνολικό Απόθεμα 0
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3106.75 143.008 28.15 25.154 166.256
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5606.17 5731.65 5407.06 4936.24 4059.06
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.458 24.217 21.668 22.267 21.664
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 32.463 105.161 105.626 105.952 106.312
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2262.54 5100.49 4917.88 4410.4 3533.27
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 53.142 53.144 53.144 53.143 47.23
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 32.282 59.123 60.617 74.01 71.964
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1226.06 226.913 137.95 117.481 124.182
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 57.584 220.455 127.03 109.006 112.135
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1168.48 6.458 10.92 8.475 12.047
  Σύνολο Οφειλών 2244.49 2220.01 1905.95 1753.08 1157.18
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 1006.51 1932.83 1709.24 1582.95 988.525
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 1006.51 1932.83 1709.24 1582.95 988.525
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 9.735 54.78 52.906 45.927 37.727
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2.178 5.481 5.853 6.719 6.744
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3361.69 3511.65 3501.11 3183.16 2901.88
  Κοινή Μετοχή 2596.65 2596.66 2593.35 2392.41 2349.79
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 765.04 914.984 907.763 790.752 552.088
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5606.17 5731.65 5407.06 4936.24 4059.06
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 893.658 893.658 892.429 831.822 818.591
  Μετρητά 71.9 197.777
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 158.263 131.601 205.396 109.092 194.266
  Cash Receipts 326.56 276.139 324.082 267.856 390.428
  Cash Payments -134.477 -105.213 -89.725 -90.457 -107.465
  Cash Taxes Paid -11.503 -18.628 -9.159 -30.865 -8.067
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -31.626 -24.221 -18.776 -28.892 -28.571
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 9.309 3.524 -1.026 -8.55 -52.059
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -823.501 -511.663 -578.67 50.966 -231.784
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.745 -6.823 -7.794 -7.081 -2.105
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -819.756 -504.84 -570.876 58.047 -229.679
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 783.923 310.759 411.511 -174.319 84.588
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -8.447 -7.551 -6.457 -39.633 -1.776
  Total Cash Dividends Paid -102.818 -61.42 -92.785 -104.249 -93.745
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 203.29 402.208 254.313 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 691.898 -22.478 256.44 -30.437 180.109
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.172 -0.018 0.048 0.033 -0.081
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 118.513 -69.321 38.285 -14.228 46.989
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities 79.415 158.263 59.895 131.601 46.527
  Cash Receipts 180.568 326.56 149.837 276.139 120.909
  Cash Payments -75.71 -134.477 -73.879 -105.213 -48.854
  Cash Taxes Paid -9.774 -11.503 -8.167 -18.628 -14.748
  Cash Interest Paid -22.021 -31.626 -12.468 -24.221 -11.751
  Changes in Working Capital 6.352 9.309 4.572 3.524 0.971
  Cash From Investing Activities -273.853 -823.501 -536.152 -511.663 -204.612
  Capital Expenditures -4.158 -3.745 -2.254 -6.823 -1.395
  Other Investing Cash Flow Items, Total -269.695 -819.756 -533.898 -504.84 -203.217
  Cash From Financing Activities 215.615 783.923 558.105 310.759 119.426
  Financing Cash Flow Items -0.279 -8.447 -0.961 -7.551 -4.417
  Total Cash Dividends Paid -79.205 -102.818 -31.055 -61.42 -26.633
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 203.29 0 402.208 402.207
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 295.099 691.898 590.121 -22.478 -251.731
  Foreign Exchange Effects 0.095 -0.172 0.032 -0.018 0
  Net Change in Cash 21.272 118.513 81.88 -69.321 -38.659
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Calculator Australia Pty. Ltd. Corporation 51.7982 462898698 0 2023-08-07 LOW
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 5.0357 45001745 19553233 2023-10-06 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7812 15917815 52174 2023-09-30 LOW
  Salkinder (Myra) Individual Investor 1.6564 14802171 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.96 8579183 32881 2023-09-30 LOW
  Martin Currie Australia Investment Advisor 0.7154 6393031 -384481 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6963 6222719 989801 2022-12-31 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5531 4942840 168701 2023-03-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5234 4677040 0 2023-09-30 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.4631 4138271 1077565 2023-01-31 LOW
  First Sentier Investors Investment Advisor 0.4155 3712866 3712866 2022-12-31 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.3925 3507232 8161 2023-09-30 LOW
  Charter Hall Wholesale Management Ltd. Corporation 0.3701 3307026 3307026 2023-08-07 MED
  Nuveen LLC Pension Fund 0.3403 3040934 105514 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.267 2385732 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.2392 2137899 -17676 2023-09-30 LOW
  FMR Investment Management (U.K.) Limited Investment Advisor 0.1849 1652115 0 2023-08-31 LOW
  Ironbark Asset Management (Fund Services) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.1512 1351208 1351208 2022-12-31
  MLC Investments Limited Pension Fund 0.1444 1290725 -194698 2023-06-30 LOW
  Renaissance Property Securities Pty. Ltd. Investment Advisor 0.1364 1219107 120 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Diversified REITs

  Australia Square
  L 34 264-278 George St
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0195%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0112%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου