Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές 3i Infrastructure PLC - 3IN CFD

  3.219
  0.16%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

  Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.117
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.025262 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.80)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.025262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003344 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.64)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003344%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα GBP
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  3I Infrastructure PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.224
  Άνοιγμα* 3.227
  Μεταβολή 1 έτους* 0.4%
  Εύρος ημέρας* 3.194 - 3.249
  Εύρος 52 εβδ. 2.77-3.47
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.20M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 20.33M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.09B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 922.35M
  Έσοδα -100.00B
  EPS -100.00K
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.4403
  Beta 0.59
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 8, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 28, 2023 3.224 0.000 0.00% 3.224 3.234 3.164
  Nov 27, 2023 3.179 -0.010 -0.31% 3.189 3.229 3.164
  Nov 24, 2023 3.184 0.000 0.00% 3.184 3.229 3.164
  Nov 23, 2023 3.204 -0.030 -0.93% 3.234 3.264 3.164
  Nov 22, 2023 3.322 0.083 2.56% 3.239 3.334 3.239
  Nov 21, 2023 3.307 0.033 1.01% 3.274 3.334 3.249
  Nov 20, 2023 3.339 0.055 1.67% 3.284 3.359 3.284
  Nov 17, 2023 3.342 0.063 1.92% 3.279 3.344 3.234
  Nov 16, 2023 3.287 0.048 1.48% 3.239 3.307 3.194
  Nov 15, 2023 3.264 0.065 2.03% 3.199 3.269 3.169
  Nov 14, 2023 3.184 0.149 4.91% 3.035 3.189 2.990
  Nov 13, 2023 3.010 0.035 1.18% 2.975 3.065 2.975
  Nov 10, 2023 3.020 -0.010 -0.33% 3.030 3.040 2.955
  Nov 9, 2023 3.005 -0.030 -0.99% 3.035 3.060 2.980
  Nov 8, 2023 3.020 0.065 2.20% 2.955 3.045 2.925
  Nov 7, 2023 2.970 -0.075 -2.46% 3.045 3.080 2.955
  Nov 6, 2023 3.025 -0.079 -2.55% 3.104 3.124 3.010
  Nov 3, 2023 3.137 0.058 1.88% 3.079 3.139 3.040
  Nov 2, 2023 3.084 0.169 5.80% 2.915 3.084 2.915
  Nov 1, 2023 2.965 -0.015 -0.50% 2.980 2.985 2.910

  3i Infrastructure PLC Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 497 517 221 255 322.7
  Έσοδα 497 517 221 255 322.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 92 100 32 46 64
  Ακαθάριστο Εισόδημα 405 417 189 209 258.7
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 93 110 15 31 63.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.15 1.15 0.97 0.89 0.78
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -4 5 -20 -19 -4.1
  Other Operating Expenses, Total 3.85 3.85 2.03 3.11 2.92
  Λειτουργικά Έσοδα 404 407 206 224 259.1
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -10 -3 -0.6
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 394 404 206 224 258.5
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 394 404 206 224 258.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 394 404 206 224 258.5
  Καθαρά Κέρδη 394 404 206 224 258.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 394 404 206 224 258.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 394 404 206 224 258.5
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 394 404 206 224 258.5
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 922.4 891.4 891.4 847.6 810.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42715 0.45322 0.2311 0.26428 0.31898
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.1115 0.1045 0.098 0.092 0.0865
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42715 0.45322 0.2311 0.26428 0.31898
  Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
  Συνολικά έσοδα 223 294 99 122 115
  Έσοδα 223 294 99 122 115
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 71 34 21 13 32
  Ακαθάριστο Εισόδημα 152 260 78 109 83
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 66 44 -23 38 -2
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -6 8 -46 24 -36
  Other Operating Expenses, Total 1 2 2 1 2
  Λειτουργικά Έσοδα 157 250 122 84 117
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 154 250 122 84 117
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 154 250 122 84 117
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 154 250 122 84 117
  Καθαρά Κέρδη 154 250 122 84 117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 154 250 122 84 117
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 154 250 122 84 117
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 154 250 122 84 117
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 891.4 891.4 891.4 891.4 884.8
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.17276 0.28046 0.13686 0.09423 0.13223
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.05225 0.05225 0.049 0.049 0.046
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17276 0.28046 0.13686 0.09423 0.13223
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 37 141 593 540 263.4
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5 17 462 413 256.8
  Μετρητά & Ισοδύναμα 5 17 462 413 256.8
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4 102 106 100 1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0 2 0 1 2.6
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28 20 25 26 3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3707 3020 2415 2298 1965
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3641 2873 1804 1652 1697
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 29 6 18 7 4.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 47 41 13 14 57.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8 12 4 8 18.6
  Σύνολο Οφειλών 606 316 25 29 63.2
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 501 231 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 501 231
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 58 44 12 15 5.8
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3101 2704 2390 2269 1901.8
  Κοινή Μετοχή 879 779 779 779 560.4
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2222 1925 1611 1490 1341.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3707 3020 2415 2298 1965
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 922.35 891.434 891.434 891.434 810.434
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 39 29 9 6 38.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0 100 105 99
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 99
  Sep 2023 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20 141 379 593 467
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6 17 252 462 355
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6 17 252 462 355
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4 104 109 106 103
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4 104 109 106 103
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10 20 18 25 9
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 3940 3020 2630 2415 2339
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 3892 2873 2241 1804 1767
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 103
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28 6 10 18 2
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 51 41 19 13 14
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 34 29 15 9 6
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17 12 4 4 8
  Σύνολο Οφειλών 699 316 34 25 27
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 628 231 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 20 44 15 12 13
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3241 2704 2596 2390 2312
  Κοινή Μετοχή 879 779 779 779 779
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 2362 1925 1817 1611 1533
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 3940 3020 2630 2415 2339
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 922.35 891.434 891.434 891.434 891.434
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 628 231
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -259 -578 136 16 46.2
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -13 27 6 -16 -16
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 16 6 2 3 3.9
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -246 -605 130 32 62.2
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 257 135 -87 140 -70.8
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -18 -6 -2 -7 -3.9
  Total Cash Dividends Paid -97 -90 -85 -76 -66.9
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 102 0 223
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 270 231 0 0 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -10 -2 -0.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -12 -445 49 156 -25.2
  Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021 Sep 2020 Mar 2020
  Cash From Operating Activities -578 -165 136 -16 16
  Non-Cash Items 27 6 6 1 -16
  Cash Interest Paid 6 1 2 1 3
  Changes in Working Capital -605 -171 130 -17 32
  Cash From Financing Activities 135 -45 -87 -42 140
  Financing Cash Flow Items -6 -1 -2 -1 -7
  Total Cash Dividends Paid -90 -44 -85 -41 -76
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 223
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 231 0 0
  Net Change in Cash -445 -210 49 -58 156
  Foreign Exchange Effects -2
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  3i Investments plc. Private Equity 29.1909 269242685 0 2023-04-30 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 5.5692 51367262 2248489 2023-04-30 LOW
  Foresight Group LLP Venture Capital 1.9283 17785858 -269032 2023-09-30 LOW
  Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.2077 11139527 794327 2023-08-31 LOW
  Aegon Asset Management Ltd Investment Advisor 1.1442 10553727 89141 2023-08-31 LOW
  Waverton Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1359 10477246 -278681 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0522 9705424 -36238 2023-08-31 LOW
  M&G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.0064 9282642 4453 2023-07-31 LOW
  Gravis Capital Management Limited Investment Advisor 0.7935 7319103 0 2023-09-30 LOW
  abrdn Investments Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7847 7237536 -10433 2023-09-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7056 6508195 21804 2023-09-30 LOW
  Sanlam Investments UK Limited Investment Advisor 0.6433 5933456 0 2023-09-30 LOW
  RBC Brewin Dolphin Investment Advisor/Hedge Fund 0.4811 4437706 0 2023-05-31 LOW
  Sarasin & Partners LLP Investment Advisor 0.4157 3834231 -87204 2023-09-30 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.413 3808938 68612 2023-09-30 LOW
  Troy Asset Management Limited Investment Advisor 0.4069 3753440 -106191 2023-06-30 LOW
  Close Brothers Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.4057 3742375 0 2023-09-30 LOW
  HSBC Global Asset Management (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3413 3147989 55123 2022-12-31 LOW
  Brompton Asset Management LLP Investment Advisor 0.3296 3039797 194327 2023-09-30 MED
  abrdn Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.321 2960608 -138500 2023-08-31 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  3i Infrastructure Company profile

  Σχετικά με την 3i Infrastructure PLC

  Η 3i Infrastructure plc είναι μια εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου που επενδύει σε επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία υποδομών. Στόχος της Εταιρείας είναι να παρέχει στους μετόχους της μια βιώσιμη συνολική απόδοση από την επένδυση σε υποδομές. Η Εταιρεία επενδύει σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε ενεργό αγορά. Το τμήμα χαρτοφυλακίου της περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις οικονομικών υποδομών, το χαρτοφυλάκιο έργων και το αμοιβαίο κεφάλαιο της Ινδίας. Η Εταιρεία επενδύει σε διάφορους τομείς, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι επικοινωνίες, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι και οι κοινωνικές υποδομές στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK), την Ευρώπη και την Ασία. Η 3i Investments plc, θυγατρική της 3i Group plc (3i Group), ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων της Εταιρείας.

  Industry: Closed End Funds

  12 Castle Street
  SAINT HELIER
  JE2 3RT
  JE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου