Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές 10x Genomics, Inc. - TXG CFD

45.81
5.02%
0.11
Χαμηλό: 45.81
Υψηλό: 48.56
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.11
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 48.23
Άνοιγμα* 47.71
Μεταβολή 1 έτους* -47.44%
Εύρος ημέρας* 45.81 - 48.56
Εύρος 52 εβδ. 23.81-99.14
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 865.24K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 24.39M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.53B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 114.46M
Έσοδα 503.71M
EPS -1.48
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.75
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 8, 2023 45.81 -2.14 -4.46% 47.95 48.95 45.81
Feb 7, 2023 48.23 1.26 2.68% 46.97 48.44 46.34
Feb 6, 2023 47.35 1.15 2.49% 46.20 48.36 45.99
Feb 3, 2023 47.80 0.57 1.21% 47.23 49.47 46.71
Feb 2, 2023 49.66 0.77 1.57% 48.89 51.86 48.84
Feb 1, 2023 47.48 1.51 3.28% 45.97 48.09 45.16
Jan 31, 2023 46.76 1.55 3.43% 45.21 47.00 44.96
Jan 30, 2023 45.27 -2.70 -5.63% 47.97 47.97 45.09
Jan 27, 2023 48.59 1.60 3.40% 46.99 48.73 46.87
Jan 26, 2023 47.99 0.98 2.08% 47.01 48.18 46.17
Jan 25, 2023 45.94 1.70 3.84% 44.24 45.98 43.17
Jan 24, 2023 45.44 -1.52 -3.24% 46.96 48.23 44.98
Jan 23, 2023 47.88 1.13 2.42% 46.75 49.34 46.37
Jan 20, 2023 47.28 2.41 5.37% 44.87 47.71 44.24
Jan 19, 2023 44.92 0.80 1.81% 44.12 45.26 43.48
Jan 18, 2023 45.55 1.59 3.62% 43.96 46.32 43.96
Jan 17, 2023 43.33 0.23 0.53% 43.10 44.79 42.17
Jan 13, 2023 43.15 2.33 5.71% 40.82 43.37 40.76
Jan 12, 2023 41.60 -0.36 -0.86% 41.96 42.07 39.55
Jan 11, 2023 41.91 0.64 1.55% 41.27 43.25 40.27

10x Genomics, Inc. Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 71.085 146.313 245.893 298.845 490.49
Έσοδα 71.085 146.313 245.893 298.845 490.49
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.56 28.661 61.033 58.468 74.091
Ακαθάριστο Εισόδημα 60.525 117.652 184.86 240.377 416.399
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 89.46 257.077 276.466 834.508 542.743
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 46.736 87.936 130.834 199.726 257.56
Έρευνα & Ανάπτυξη 32.164 109.9 83.097 570.923 211.752
Other Operating Expenses, Total 0 30.58 1.502 1.27 -0.66
Λειτουργικά Έσοδα -18.375 -110.764 -30.573 -535.663 -52.253
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.503 -1.385 -0.274 -0.15 -0.66
Άλλο, Καθαρό 0.137 -0.249 -0.186 1.337 -0.802
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.741 -112.398 -31.033 -534.476 -53.715
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.762 -112.485 -31.251 -542.731 -58.223
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.762 -112.485 -31.251 -542.731 -58.223
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη -18.762 -112.485 -31.251 -542.731 -58.223
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.762 -112.485 -31.251 -542.731 -58.223
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.762 -112.485 -31.251 -542.731 -58.223
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.762 -112.485 -31.251 -542.731 -58.223
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 93.8497 93.8497 39.0914 101.152 110.348
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.19992 -1.19857 -0.79943 -5.36552 -0.52763
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.19992 -1.19857 -0.79943 -5.33904 -0.52763
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 4.121 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 105.821 115.842 125.297 143.53 114.496
Έσοδα 105.821 115.842 125.297 143.53 114.496
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 17.06 4.915 24.518 27.598 25.478
Ακαθάριστο Εισόδημα 88.761 110.927 100.779 115.932 89.018
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 116.037 126.17 141.176 159.36 156.231
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 55.704 68.503 62.076 69.877 66.675
Έρευνα & Ανάπτυξη 41.883 53.402 54.582 61.885 64.078
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.2 0.2 0 0
Other Operating Expenses, Total 0.19 -0.85 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα -10.216 -10.328 -15.879 -15.83 -41.735
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.171 -0.151 -0.17 -0.168 0.441
Άλλο, Καθαρό -0.729 0.521 -0.599 0.005 -0.4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.116 -9.958 -16.648 -15.993 -41.694
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.551 -11.052 -17.171 -18.449 -42.413
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.551 -11.052 -17.171 -18.449 -42.413
Καθαρά Κέρδη -11.551 -11.052 -17.171 -18.449 -42.413
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.551 -11.052 -17.171 -18.449 -42.413
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.551 -11.052 -17.171 -18.449 -42.413
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.551 -11.052 -17.171 -18.449 -42.413
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 108.714 109.866 110.874 111.913 112.966
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.10625 -0.1006 -0.15487 -0.16485 -0.37545
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.09908 -0.09941 -0.15487 -0.16485 -0.37545
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 68.107 106.236 480.84 774.366 747.591
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 47.857 65.08 424.166 663.603 587.447
Μετρητά & Ισοδύναμα 47.857 65.08 424.166 663.603 587.447
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.341 29.566 33.371 51.208 85.254
Accounts Receivable - Trade, Net 13.341 28.088 33.371 51.208 85.254
Total Inventory 4.838 8.57 15.27 29.959 59.966
Prepaid Expenses 2.071 3.02 8.033 13.029 13.896
Total Assets 75.609 124.31 605.923 929.341 1018.83
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6.925 11.127 48.821 119.823 230.41
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 17.958 25.21 67.876 150.325 279.431
Accumulated Depreciation, Total -11.033 -14.083 -19.055 -30.502 -49.021
Other Long Term Assets, Total 0.577 6.947 76.262 12.798 10.917
Total Current Liabilities 22.141 32.362 63.049 118.126 110.357
Accounts Payable 5.443 8.792 13.028 4.709 17.351
Accrued Expenses 8.959 12.118 30.035 92.326 75.821
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 4.224 4.187 9.882 0
Other Current Liabilities, Total 3.515 7.265 10.104 21.091 17.185
Total Liabilities 29.704 101.053 185.84 190.269 201.258
Total Long Term Debt 6.335 25.489 19.837 0 0
Long Term Debt 6.335 25.489 19.837 0
Other Liabilities, Total 1.228 43.202 102.954 72.143 90.901
Total Equity 45.905 23.257 420.083 739.072 817.568
Redeemable Preferred Stock 158.414 243.244 0
Common Stock 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 6.136 11.165 682.494 1544.22 1680.86
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -118.631 -231.116 -262.367 -805.098 -863.321
Other Equity, Total -0.015 -0.037 -0.046 -0.05 0.022
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 75.609 124.31 605.923 929.341 1018.83
Total Common Shares Outstanding 93.8497 93.8497 96.2416 108.486 112.515
Other Current Assets, Total 16.567 1.028
Intangibles, Net 22.354 25.397
Goodwill, Net 4.511
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 745.716 757.174 744.104 747.591 697.335
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 617.195 621.958 600.44 587.447 539.323
Μετρητά & Ισοδύναμα 617.195 621.958 600.44 587.447 312.487
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 57.408 59.68 78.43 85.254 76.526
Accounts Receivable - Trade, Net 57.408 59.68 78.43 85.254 76.526
Total Inventory 38.507 44.087 51.141 59.966 63.697
Prepaid Expenses 14.442 13.298 14.065 13.896 17.762
Other Current Assets, Total 18.164 18.151 0.028 1.028 0.027
Total Assets 954.033 977.579 990.572 1018.83 1003.25
Property/Plant/Equipment, Total - Net 163.666 176.454 203.304 230.41 265.88
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 198.415 215.665 247.698 279.431
Accumulated Depreciation, Total -34.749 -39.211 -44.394 -49.021
Goodwill, Net 4.511 4.511 4.511 4.511 4.511
Intangibles, Net 27.342 26.693 26.041 25.397 24.764
Other Long Term Assets, Total 12.798 12.747 12.612 10.917 10.761
Total Current Liabilities 120.549 113.126 100.375 110.357 94.446
Accounts Payable 15.578 16.181 17.037 17.351 18.956
Accrued Expenses 95.307 85.598 69.92 75.821 59.913
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 9.664 11.347 13.418 17.185 15.577
Total Liabilities 201.573 192.993 190.351 201.258 196.566
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0
Other Liabilities, Total 81.024 79.867 89.976 90.901 102.12
Total Equity 752.46 784.586 800.221 817.568 806.685
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 1569.06 1612.23 1644.9 1680.86 1714.86
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -816.649 -827.701 -844.872 -863.321 -905.734
Other Equity, Total 0.048 0.058 0.194 0.022 -2.443
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 954.033 977.579 990.572 1018.83 1003.25
Total Common Shares Outstanding 109.589 110.74 111.537 112.515 113.276
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 226.836
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -18.762 -112.485 -31.251 -542.731 -58.223
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -10.699 -76.409 34.627 -217.898 -21.373
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.305 3.905 7.066 14.012 21.118
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.81 4.156 14.048 361.202 103.177
Cash Taxes Paid 0 -0.006 -0.022 0.28 8.66
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.658 1.824 2.25 1.67 1.222
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.948 28.015 44.764 -50.381 -87.445
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.756 -6.709 -42.767 -38.394 -106.729
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -3.756 -6.709 -42.767 -38.394 -101.278
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 20.583 105.367 414.59 468.906 35.297
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 0 -5.848 -5.028
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 20.976 86.628 414.59 506.01 40.325
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.393 18.739 0 -31.256 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.014 -0.018 -0.045 -0.463 0.234
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 6.114 22.231 406.405 212.151 -92.571
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5.451
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -11.551 -22.603 -39.774 -58.223 -42.413
Cash From Operating Activities -4.082 -0.962 -27.178 -21.373 -20.802
Cash From Operating Activities 4.752 9.641 15.337 21.118 6.191
Non-Cash Items 17.922 47.188 74.717 103.177 28.014
Cash Taxes Paid 6.822 7.838 8.318 8.66 2.9
Cash Interest Paid 1.222 1.222 1.222 1.222 0.841
Changes in Working Capital -15.205 -35.188 -77.458 -87.445 -12.594
Cash From Investing Activities -44.316 -58.884 -79.111 -106.729 -257.558
Capital Expenditures -38.865 -53.433 -73.66 -101.278 -28.136
Other Investing Cash Flow Items, Total -5.451 -5.451 -5.451 -5.451 -229.422
Cash From Financing Activities 3.518 19.711 26.394 35.297 2.417
Financing Cash Flow Items -5.028 -5.028 -5.028 -5.028 -5.409
Issuance (Retirement) of Stock, Net 8.546 24.739 31.422 40.325 7.826
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Foreign Exchange Effects 0.193 0.199 0.316 0.234 -0.018
Net Change in Cash -44.687 -39.936 -79.579 -92.571 -275.961
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 10.0687 9625278 1765619 2022-09-30 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 8.9985 8602235 158847 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6396 8259122 446601 2022-09-30 LOW
Paladin Capital Management, LLC Investment Advisor 8.4859 8112208 0 2022-03-31
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 4.5154 4316567 -260247 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1947 4009979 -152820 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.8495 3679934 -2314437 2022-09-30 LOW
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 3.5474 3391177 -135701 2022-09-30 LOW
SRS Investment Management, LLC Hedge Fund 3.1439 3005427 247182 2022-09-30 LOW
Generation Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.7257 2605677 -22379 2022-09-30 LOW
Foresite Capital Management, LLC Private Equity 2.6189 2503528 0 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.4038 2297942 959356 2022-09-30 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2783 2177988 -29270 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.252 2152871 468859 2022-09-30 LOW
Brown Capital Management, LLC Investment Advisor 1.6895 1615093 -815862 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.4267 1363917 26695 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3159 1257910 38393 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.2069 1153705 192745 2022-09-30 LOW
Baillie Gifford Overseas Ltd. Investment Advisor 1.1233 1073870 39177 2022-12-31 HIGH
Meritech Capital Partners Venture Capital 1.1106 1061682 0 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+500000+

Έμποροι

93000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$57000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

10x Genomics, Inc. Company profile

Σχετικά με την 10x Genomics, Inc.

Η 10x Genomics, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας βιοεπιστημών. Οι ολοκληρωμένες λύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν όργανα, αναλώσιμα και λογισμικό για την ανάλυση βιολογικών συστημάτων. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν Chromium Single Cell Gene Expression, Single Cell Immune Profiling, Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC) + Gene Expression, Single Cell ATAC, Spatial Gene Expression, Spatial Gene Expression, Spatial Multiomics και Targeted Gene Expression. Τα όργανά της περιλαμβάνουν τα Chromium X Series, Chromium Connect και Chromium Controller. Η τεχνολογία της Next GEM technology, η οποία περιλαμβάνει chips και συμβατά αντιδραστήρια, τα οποία προσφέρονται για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων single cell. Το χαρτοφυλάκιο αναλωσίμων της περιλαμβάνει μικρορευστικά τσιπ, αντικειμενοφόρες πλάκες, αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα τόσο για τις λύσεις Visium όσο και για τις λύσεις Chromium. Οι εφαρμογές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη διαλογή CRISPR (clustered regular interspaced short palindromic repeats), την πολυομική κυτταρομετρία και τη χαρτογράφηση ανοσολογικών υποδοχέων.

Industry: Laboratory Diagnostic & Testing Substances

6230 Stoneridge Mall Road
PLEASANTON
CALIFORNIA 94588
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
-1.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00312

Natural Gas

2.42 Price
-0.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0878%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

US100

12,630.40 Price
+1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0077%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

22,715.30 Price
-1.220% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου