Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές 10x Genomics, Inc. - TXG CFD

48.97
0.58%
0.12
Χαμηλό: 48.61
Υψηλό: 51.46
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 48.69
Άνοιγμα* 49.62
Μεταβολή 1 έτους* -28.4%
Εύρος ημέρας* 48.61 - 51.46
Εύρος 52 εβδ. 23.81-83.34
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 992.96K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 21.44M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 5.62B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 115.36M
Έσοδα 516.41M
EPS -1.46
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.73
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 23, 2023 48.97 0.03 0.06% 48.94 51.49 48.48
Mar 22, 2023 48.69 -1.39 -2.78% 50.08 51.08 48.61
Mar 21, 2023 50.03 1.83 3.80% 48.20 50.25 47.91
Mar 20, 2023 47.76 0.30 0.63% 47.46 48.56 46.76
Mar 17, 2023 48.08 -1.09 -2.22% 49.17 49.71 47.66
Mar 16, 2023 50.25 2.49 5.21% 47.76 50.90 47.60
Mar 15, 2023 48.54 1.45 3.08% 47.09 49.32 47.08
Mar 14, 2023 48.63 0.07 0.14% 48.56 49.52 48.06
Mar 13, 2023 47.44 3.47 7.89% 43.97 49.32 43.97
Mar 10, 2023 44.93 -1.55 -3.33% 46.48 46.49 43.15
Mar 9, 2023 47.00 -1.65 -3.39% 48.65 49.98 46.93
Mar 8, 2023 48.95 1.16 2.43% 47.79 49.49 47.24
Mar 7, 2023 48.16 0.10 0.21% 48.06 49.75 47.48
Mar 6, 2023 48.39 -2.30 -4.54% 50.69 50.80 48.13
Mar 3, 2023 50.95 2.70 5.60% 48.25 51.11 48.20
Mar 2, 2023 48.18 2.88 6.36% 45.30 48.71 45.06
Mar 1, 2023 46.58 -1.34 -2.80% 47.92 47.94 45.58
Feb 28, 2023 47.49 0.83 1.78% 46.66 49.22 46.66
Feb 27, 2023 47.66 0.24 0.51% 47.42 48.15 46.58
Feb 24, 2023 47.01 1.27 2.78% 45.74 47.95 45.74

10x Genomics, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 490.49 298.845 245.893 146.313 71.085
Έσοδα 490.49 298.845 245.893 146.313 71.085
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 74.091 58.468 61.033 28.661 10.56
Ακαθάριστο Εισόδημα 416.399 240.377 184.86 117.652 60.525
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 542.743 834.508 276.466 257.077 89.46
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 257.56 199.726 130.834 87.936 46.736
Έρευνα & Ανάπτυξη 211.752 570.923 83.097 109.9 32.164
Other Operating Expenses, Total -0.66 1.27 1.502 30.58 0
Λειτουργικά Έσοδα -52.253 -535.663 -30.573 -110.764 -18.375
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.66 -0.15 -0.274 -1.385 -0.503
Άλλο, Καθαρό -0.802 1.337 -0.186 -0.249 0.137
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -53.715 -534.476 -31.033 -112.398 -18.741
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
Καθαρά Κέρδη -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 110.348 101.152 39.0914 93.8497 93.8497
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.52763 -5.36552 -0.79943 -1.19857 -0.19992
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.52763 -5.33904 -0.79943 -1.19857 -0.19992
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 4.121
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 114.496 143.53 125.297 115.842 105.821
Έσοδα 114.496 143.53 125.297 115.842 105.821
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 25.478 27.598 24.518 4.915 17.06
Ακαθάριστο Εισόδημα 89.018 115.932 100.779 110.927 88.761
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 156.231 159.36 141.176 126.17 116.037
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 66.675 69.877 62.076 68.503 55.704
Έρευνα & Ανάπτυξη 64.078 61.885 54.582 53.402 41.883
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0.2 1.2
Other Operating Expenses, Total 0 0 0 -0.85 0.19
Λειτουργικά Έσοδα -41.735 -15.83 -15.879 -10.328 -10.216
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.441 -0.168 -0.17 -0.151 -0.171
Άλλο, Καθαρό -0.4 0.005 -0.599 0.521 -0.729
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -41.694 -15.993 -16.648 -9.958 -11.116
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -42.413 -18.449 -17.171 -11.052 -11.551
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -42.413 -18.449 -17.171 -11.052 -11.551
Καθαρά Κέρδη -42.413 -18.449 -17.171 -11.052 -11.551
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -42.413 -18.449 -17.171 -11.052 -11.551
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -42.413 -18.449 -17.171 -11.052 -11.551
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -42.413 -18.449 -17.171 -11.052 -11.551
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 112.966 111.913 110.874 109.866 108.714
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.37545 -0.16485 -0.15487 -0.1006 -0.10625
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37545 -0.16485 -0.15487 -0.09941 -0.09908
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 747.591 774.366 480.84 106.236 68.107
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 587.447 663.603 424.166 65.08 47.857
Μετρητά & Ισοδύναμα 587.447 663.603 424.166 65.08 47.857
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 85.254 51.208 33.371 29.566 13.341
Accounts Receivable - Trade, Net 85.254 51.208 33.371 28.088 13.341
Total Inventory 59.966 29.959 15.27 8.57 4.838
Prepaid Expenses 13.896 13.029 8.033 3.02 2.071
Total Assets 1018.83 929.341 605.923 124.31 75.609
Property/Plant/Equipment, Total - Net 230.41 119.823 48.821 11.127 6.925
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 279.431 150.325 67.876 25.21 17.958
Accumulated Depreciation, Total -49.021 -30.502 -19.055 -14.083 -11.033
Other Long Term Assets, Total 10.917 12.798 76.262 6.947 0.577
Total Current Liabilities 110.357 118.126 63.049 32.362 22.141
Accounts Payable 17.351 4.709 13.028 8.792 5.443
Accrued Expenses 75.821 92.326 30.035 12.118 8.959
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 9.882 4.187 4.224
Other Current Liabilities, Total 17.185 21.091 10.104 7.265 3.515
Total Liabilities 201.258 190.269 185.84 101.053 29.704
Total Long Term Debt 0 0 19.837 25.489 6.335
Long Term Debt 0 19.837 25.489 6.335
Other Liabilities, Total 90.901 72.143 102.954 43.202 1.228
Total Equity 817.568 739.072 420.083 23.257 45.905
Redeemable Preferred Stock 0 243.244 158.414
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 1680.86 1544.22 682.494 11.165 6.136
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -863.321 -805.098 -262.367 -231.116 -118.631
Other Equity, Total 0.022 -0.05 -0.046 -0.037 -0.015
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1018.83 929.341 605.923 124.31 75.609
Total Common Shares Outstanding 112.515 108.486 96.2416 93.8497 93.8497
Other Current Assets, Total 1.028 16.567
Intangibles, Net 25.397 22.354
Goodwill, Net 4.511
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 697.335 747.591 744.104 757.174 745.716
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 539.323 587.447 600.44 621.958 617.195
Μετρητά & Ισοδύναμα 312.487 587.447 600.44 621.958 617.195
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 76.526 85.254 78.43 59.68 57.408
Accounts Receivable - Trade, Net 76.526 85.254 78.43 59.68 57.408
Total Inventory 63.697 59.966 51.141 44.087 38.507
Prepaid Expenses 17.762 13.896 14.065 13.298 14.442
Other Current Assets, Total 0.027 1.028 0.028 18.151 18.164
Total Assets 1003.25 1018.83 990.572 977.579 954.033
Property/Plant/Equipment, Total - Net 265.88 230.41 203.304 176.454 163.666
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 279.431 247.698 215.665 198.415
Accumulated Depreciation, Total -49.021 -44.394 -39.211 -34.749
Goodwill, Net 4.511 4.511 4.511 4.511 4.511
Intangibles, Net 24.764 25.397 26.041 26.693 27.342
Other Long Term Assets, Total 10.761 10.917 12.612 12.747 12.798
Total Current Liabilities 94.446 110.357 100.375 113.126 120.549
Accounts Payable 18.956 17.351 17.037 16.181 15.578
Accrued Expenses 59.913 75.821 69.92 85.598 95.307
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 15.577 17.185 13.418 11.347 9.664
Total Liabilities 196.566 201.258 190.351 192.993 201.573
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0
Other Liabilities, Total 102.12 90.901 89.976 79.867 81.024
Total Equity 806.685 817.568 800.221 784.586 752.46
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 1714.86 1680.86 1644.9 1612.23 1569.06
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -905.734 -863.321 -844.872 -827.701 -816.649
Other Equity, Total -2.443 0.022 0.194 0.058 0.048
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1003.25 1018.83 990.572 977.579 954.033
Total Common Shares Outstanding 113.276 112.515 111.537 110.74 109.589
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 226.836
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -58.223 -542.731 -31.251 -112.485 -18.762
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -21.373 -217.898 34.627 -76.409 -10.699
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 21.118 14.012 7.066 3.905 4.305
Μη Χρηματικά Στοιχεία 103.177 361.202 14.048 4.156 1.81
Cash Taxes Paid 8.66 0.28 -0.022 -0.006 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.222 1.67 2.25 1.824 0.658
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -87.445 -50.381 44.764 28.015 1.948
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -106.729 -38.394 -42.767 -6.709 -3.756
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -101.278 -38.394 -42.767 -6.709 -3.756
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 35.297 468.906 414.59 105.367 20.583
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -5.028 -5.848 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 40.325 506.01 414.59 86.628 20.976
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -31.256 0 18.739 -0.393
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.234 -0.463 -0.045 -0.018 -0.014
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -92.571 212.151 406.405 22.231 6.114
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -5.451
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -42.413 -58.223 -39.774 -22.603 -11.551
Cash From Operating Activities -20.802 -21.373 -27.178 -0.962 -4.082
Cash From Operating Activities 6.191 21.118 15.337 9.641 4.752
Non-Cash Items 28.014 103.177 74.717 47.188 17.922
Cash Taxes Paid 2.9 8.66 8.318 7.838 6.822
Cash Interest Paid 0.841 1.222 1.222 1.222 1.222
Changes in Working Capital -12.594 -87.445 -77.458 -35.188 -15.205
Cash From Investing Activities -257.558 -106.729 -79.111 -58.884 -44.316
Capital Expenditures -28.136 -101.278 -73.66 -53.433 -38.865
Other Investing Cash Flow Items, Total -229.422 -5.451 -5.451 -5.451 -5.451
Cash From Financing Activities 2.417 35.297 26.394 19.711 3.518
Financing Cash Flow Items -5.409 -5.028 -5.028 -5.028 -5.028
Issuance (Retirement) of Stock, Net 7.826 40.325 31.422 24.739 8.546
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Foreign Exchange Effects -0.018 0.234 0.316 0.199 0.193
Net Change in Cash -275.961 -92.571 -79.579 -39.936 -44.687
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 9.4813 9210082 -415196 2022-12-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 8.8556 8602235 158847 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.6523 8404774 145652 2022-12-31 LOW
Paladin Capital Management, LLC Investment Advisor 8.3511 8112208 0 2022-03-31
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 4.4437 4316567 -260247 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.3422 4217954 207975 2022-12-31 LOW
Sands Capital Management, LLC Investment Advisor 3.3012 3206783 -184394 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.2549 3161803 -518131 2022-12-31 LOW
SRS Investment Management, LLC Hedge Fund 3.0939 3005427 0 2022-12-31 LOW
Generation Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.6231 2548100 -57577 2022-12-31 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.2421 2177988 -29270 2022-12-31 LOW
Credit Suisse Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.1979 2135038 -17833 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.018 1960300 -337642 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.507 1463901 1108820 2022-12-31 HIGH
Brown Capital Management, LLC Investment Advisor 1.4964 1453630 -161463 2022-12-31 LOW
Foresite Capital Management, LLC Private Equity 1.3985 1358528 -1145000 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3854 1345749 -18168 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3601 1321234 63324 2022-12-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.2491 1213394 999487 2022-12-31 HIGH
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.2158 1180996 27291 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

10x Genomics, Inc. Company profile

Σχετικά με την 10x Genomics, Inc.

Η 10x Genomics, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας βιοεπιστημών. Οι ολοκληρωμένες λύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν όργανα, αναλώσιμα και λογισμικό για την ανάλυση βιολογικών συστημάτων. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν Chromium Single Cell Gene Expression, Single Cell Immune Profiling, Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC) + Gene Expression, Single Cell ATAC, Spatial Gene Expression, Spatial Gene Expression, Spatial Multiomics και Targeted Gene Expression. Τα όργανά της περιλαμβάνουν τα Chromium X Series, Chromium Connect και Chromium Controller. Η τεχνολογία της Next GEM technology, η οποία περιλαμβάνει chips και συμβατά αντιδραστήρια, τα οποία προσφέρονται για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων single cell. Το χαρτοφυλάκιο αναλωσίμων της περιλαμβάνει μικρορευστικά τσιπ, αντικειμενοφόρες πλάκες, αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιμα τόσο για τις λύσεις Visium όσο και για τις λύσεις Chromium. Οι εφαρμογές της Εταιρείας περιλαμβάνουν τη διαλογή CRISPR (clustered regular interspaced short palindromic repeats), την πολυομική κυτταρομετρία και τη χαρτογράφηση ανοσολογικών υποδοχέων.

Industry: Laboratory Diagnostic & Testing Substances

6230 Stoneridge Mall Road
PLEASANTON
CALIFORNIA 94588
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

67.48 Price
-3.530% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0169%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0050%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,652.70 Price
-0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,995.90 Price
+0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0176%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0094%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.43 Price
-4.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00371

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου