Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.02
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.02
Otwarcie* 1.02
Zmiana 1 r.* 137.21%
Zakres dzienny* 0.99 - 1.02
Zakres 52 tyg. 1.03-24.75
Średni wolumen (10 dni) 514.41K
Średni wolumen (3 miesiące) 17.16M
Kapitalizacja rynkowa 21.32M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 413.12M
Przychód 332.33M
EPS -10.00
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 20, 2023 1.02 -0.03 -2.86% 1.05 1.06 1.02
Sep 19, 2023 1.04 0.01 0.97% 1.03 1.05 1.02
Sep 18, 2023 1.03 -0.05 -4.63% 1.08 1.10 1.03
Sep 15, 2023 1.11 -0.04 -3.48% 1.15 1.16 1.10
Sep 14, 2023 1.15 -0.05 -4.17% 1.20 1.28 1.13
Sep 13, 2023 1.20 0.06 5.26% 1.14 1.22 1.14
Sep 12, 2023 1.14 0.01 0.88% 1.13 1.18 1.12
Sep 11, 2023 1.13 -0.04 -3.42% 1.17 1.21 1.10
Sep 8, 2023 1.16 -0.17 -12.78% 1.33 1.34 1.15
Sep 7, 2023 1.27 -0.16 -11.19% 1.43 1.43 1.26
Sep 6, 2023 1.45 -0.05 -3.33% 1.50 1.58 1.45
Sep 5, 2023 1.48 0.01 0.68% 1.47 1.56 1.46
Sep 1, 2023 1.46 -0.03 -2.01% 1.49 1.55 1.45
Aug 31, 2023 1.49 0.14 10.37% 1.35 1.54 1.35
Aug 30, 2023 1.36 0.10 7.94% 1.26 1.45 1.26
Aug 29, 2023 1.27 0.00 0.00% 1.27 1.31 1.23
Aug 28, 2023 1.27 0.09 7.63% 1.18 1.28 1.12
Aug 25, 2023 1.21 -0.03 -2.42% 1.24 1.27 1.20
Aug 24, 2023 1.25 0.05 4.17% 1.20 1.35 1.17
Aug 23, 2023 1.22 0.10 8.93% 1.12 1.32 1.03

Troika Media Group, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 116.41 187.91 16.192 24.613 40.791
Przychód 116.41 187.91 16.192 24.613 40.791
Koszt uzyskania przychodu (suma) 88.1275 162.25 7.504 11.636 23.229
Zysk brutto 28.2822 25.6604 8.688 12.977 17.562
Całkowity koszt operacyjny 149.797 207.184 32.033 44.732 53.208
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 45.2719 22.6582 25.372 25.062 29.821
Dochód operacyjny -33.387 -19.2731 -15.841 -20.119 -12.417
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -2.33496 12.8851 -0.392 -1.32 -0.19
Inne netto -2.93508 -3.17261 0.452 0.673 0.102
Dochód netto przed opodatkowaniem -38.6571 -9.56062 -15.781 -20.766 -12.505
Dochód netto po opodatkowaniu -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -12.569
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -12.569
Suma pozycji nadzwyczajnych 6.319 6.528
Dochód netto -38.693 -9.57975 -15.997 -14.447 -6.041
Total Adjustments to Net Income -0.82
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -13.389
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -38.693 -9.57975 -15.997 -14.447 -6.861
Rozwodniony dochód netto -38.693 -9.57975 -15.997 -14.447 -6.861
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1.96903 3.13682 1.58765 1.58765 1.58765
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -19.6508 -3.05397 -10.0759 -13.0797 -8.43324
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -15.2605 0.64516 -11.3623 -10.7568 -10.208
Udział mniejszościowy
Nadzwyczajny koszt (dochód) 13.2996 17.8515 -3.142 3.688 -4.335
Depreciation / Amortization 3.09778 4.42383 2.299 4.346 4.493
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma przychodu 59.0383 187.91 119.81 85.3817 15.685
Przychód 59.0383 187.91 119.81 85.3817 15.685
Koszt uzyskania przychodu (suma) 50.2837 162.25 101.056 67.9695 11.738
Zysk brutto 8.75462 25.6604 18.7543 17.4122 3.947
Całkowity koszt operacyjny 63.5103 207.184 113.445 96.6987 30.177
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 13.4458 22.6582 9.30596 17.4369 17.183
Depreciation / Amortization 2.0633 4.42383 2.23251 3.09778 0.429
Dochód operacyjny -4.47199 -19.2731 6.36458 -11.317 -14.492
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -3.44066 12.8851 -4.7224 -2.37596 0.102
Inne netto 0.04789 -3.17261 -0.20603 -4.41708 0.035
Dochód netto przed opodatkowaniem -7.86476 -9.56062 1.43615 -18.1101 -14.355
Dochód netto po opodatkowaniu -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
Dochód netto -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
Rozwodniony dochód netto -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 9.95028 67.8311 203.017 2.55703 1.92207
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.79402 -0.14123 0.00627 -7.06132 -7.48568
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.87767 0.02983 0.00999 -3.89153 -7.20601
Nadzwyczajny koszt (dochód) -2.28245 17.8515 0.85125 12.4696 0.827
Suma pozycji nadzwyczajnych
Other Operating Expenses, Total -4.275
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 66.9705 40.5932 14.064 2.691 6.09
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 32.6738 28.4038 12.066 1.706 1.589
Gotówka
Suma należności netto 33.0075 10.8013 1.327 0.841 3.684
Należności z handlu netto 33.0075 10.8013 1.327 0.841 3.684
Koszty zaliczkowe 1.28918 1.38808 0.67 0.143 0.815
Suma innych aktywów obrotowych 0.001 0.001 0.002
Suma aktywów 204.306 155.224 43.891 33.5 36.597
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9.55463 3.64848 7.23 8.641 0.782
Wartość netto firmy 55.3495 45.5185 19.368 17.362 19.347
Wartości niematerialne netto 70.306 64.7611 2.603 4.191 10.06
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2.12483 0.70275 0.626 0.615 0.318
Suma zobowiązań krótkoterminowych 103.268 52.506 18.068 16.455 12.443
Zobowiązania 15.2981 14.2701
Naliczone koszty 31.332 16.7508 3.344 2.255
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0.05 0.06001 0.05 1.435 0.035
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.63822 1.58121 0.222 1.301 0.207
Inne bieżące zobowiązania (suma) 54.9498 19.844 6.089 3.327 3.839
Suma zobowiązań 193.915 124.745 25.153 26.5 21.774
Suma zadłużenia długoterminowego 81.5777 64.8338 0.547 2.83 2.251
Zadłużenie długoterminowe 81.5777 64.8338 0.547 2.83 2.251
Zobowiązania w leasingu kapitałowym
Udział mniejszościowy
Inne zobowiązania (suma) 9.06898 7.40509 6.538 7.215 7.08
Kapitał własny 10.3907 30.4791 18.738 7 14.823
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.00311 0.007 0.061 1.201
Akcje zwykłe 0.04366 0.1393 1.25 1.316 1.971
Dodatkowy wpłacony kapitał 236.877 265.673 204.788 176.262 168.046
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -225.582 -235.337 -186.889 -170.892 -156.445
Suma zobowiązań i kapitału własnego 204.306 155.224 43.891 33.5 36.597
Suma akcji zwykłych w obrocie 2.56838 5.57209 1.57986 1.45496 1.45496
Total Preferred Shares Outstanding
Inny kapitał (suma) -0.95544 -0.418 0.253 0.05
Środki pieniężne i ekwiwalenty 32.6738 28.4038 12.066 1.706 1.589
Payable/Accrued 8.363 8.137 8.362
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 4.73879
Amortyzacja skumulowana (suma) -1.0903
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 51.6694 72.5822 66.9705 75.228
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 24.8982 32.6668 32.6738 42.396
Środki pieniężne i ekwiwalenty 24.8982 32.6668 32.6738 42.396
Suma należności netto 25.1425 37.6115 33.0075 32.461
Należności z handlu netto 25.1425 37.6115 33.0075 32.461
Koszty zaliczkowe 1.62873 2.30384 1.28918 0.221
Suma innych aktywów obrotowych 0.15
Suma aktywów 163.784 205.481 204.306 220.62
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 3.17 6.80769 9.55463 10.185
Wartość netto firmy 45.5185 55.3495 55.3495 60.896
Wartości niematerialne netto 62.7236 68.1278 70.306 72.864
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.70275 2.61396 2.12483 1.447
Suma zobowiązań krótkoterminowych 66.556 119 103.268 67.378
Payable/Accrued 40.808
Naliczone koszty 24.4909 26.5977 31.332 3.781
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0.06001 0.06001 0.05 1.511
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.58133 1.5811 1.63822 0.12
Inne bieżące zobowiązania (suma) 19.4448 65.7657 54.9498 21.158
Suma zobowiązań 137.986 192.068 193.915 195.584
Suma zadłużenia długoterminowego 64.4272 65.2334 81.5777 81.822
Zadłużenie długoterminowe 64.4272 65.2334 81.5777 81.822
Inne zobowiązania (suma) 7.00228 7.83502 9.06898 46.384
Kapitał własny 25.7988 13.4131 10.3907 25.036
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00006 0.00791 0.008 0.012
Akcje zwykłe 0.41308 0.04582 0.04366 0.064
Dodatkowy wpłacony kapitał 268.623 237.668 236.877 232.836
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -243.237 -224.308 -225.582 -207.526
Inny kapitał (suma) 0 -0.95544 -0.35
Suma zobowiązań i kapitału własnego 163.784 205.481 204.306 220.62
Suma akcji zwykłych w obrocie 16.0956 66.3686 2.56838 2.56638
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 3.30985 7.84169
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.13986 -1.034
Zobowiązania 20.979 24.9951 15.2981
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -12.569
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -7.10327 2.13654 -6.838 -4.037 -6.979
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.14689 0.10925 0.131 0.344 0.48
Amortization 2.95089 4.31458 2.168 4.002 4.013
Pozycje niepieniężne 28.5244 3.50844 2.683 11.36 -2.084
Zapłacone odsetki 1.99896 4.73836 0 0.029 0
Zmiany w kapitale obrotowym -0.03247 3.78402 4.177 1.023 3.181
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -82.8938 -0.80905 -1.534 -0.098 -0.086
Nakłady kapitałowe -0.16382 -0.19551 -0.158 -0.098 -0.086
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -82.73 -0.61354 -1.376
Środki pieniężne z działalności finansowej 112.62 -5.5975 19.157 4.049 6.604
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.95625 -5.5275 20.702 0 -4.554
Total Cash Dividends Paid
Emisja (wykup) akcji netto 43.9586 0 0.976 7.89
Emisja (wykup) długu netto 69.618 -0.07 -1.545 3.073 3.268
Skutki różnic kursowych walut -2.01541 0 -0.425 0.203 -0.046
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 20.6078 -4.27 10.36 0.117 -0.507
Cash Taxes Paid 0 0 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -7.90073 1.27378 -38.693 -20.637
Cash From Operating Activities -2.51389 5.42233 -7.10327 0.358
Cash From Operating Activities 2.0633 2.23251 0.14689 0.091
Amortization 2.95089 0.739
Non-Cash Items 1.6354 3.35237 28.5244 12.506
Cash Taxes Paid 0 0
Cash Interest Paid 2.83466 2.07729 1.99896 0.003
Changes in Working Capital 1.68814 -1.43633 -0.03247 7.659
Cash From Investing Activities -0.0055 -0.17204 -82.8938 -82.966
Capital Expenditures -0.0055 -0.17085 -0.16382 -0.161
Cash From Financing Activities -0.98625 -4.61125 112.62 112.959
Financing Cash Flow Items -0.95625 -4.57125 -0.95625
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 43.9586 44.405
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.03 -0.04 69.618 68.554
Foreign Exchange Effects 0 -0.646 -2.01541 -0.021
Net Change in Cash -3.50564 -0.00696 20.6078 30.33
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.00119 -82.73 -82.805

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Troika Media Group, Inc. Company profile

O firmie Troika Media Group, Inc.

Troika Media Group, Inc jest globalną firmą świadczącą usługi marketingowe. Firma zajmuje się wykorzystywaniem danych i technologii w celu dostarczania klientom zintegrowanych rozwiązań z zakresu brandingu, marketingu, mediów i analityki. Oferuje klientom rozwiązania w zakresie strategii marki, marketingu eksperymentalnego i potrzeb komunikacyjnych. Do jednostek operacyjnych Spółki należą Troika Services, Inc (Global), Troika Design Group, Inc (Los Angeles), MissionCulture LLC (Nowy Jork), Mission-Media Holdings Limited (Londyn) oraz Mission Media USA Inc. Spółka prowadzi działalność w Nowym Jorku, New Jersey i Londynie.

Obecna cena akcji Troika Media Group, Inc. wynosi 1.02 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: CEVA, Nestle SA, Marriot Vacations Worldwide Cor, Salarius Pharmaceuticals, Inc., LegalZoom.com, Inc. oraz Vera Bradley. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Advertising & Marketing (NEC)

25 West 39Th Street, 6Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10018
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

26,563.25 Price
-2.070% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 85.00

ETH/USD

1,584.03 Price
-2.610% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

US100

14,802.70 Price
-0.960% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-2.540% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję