Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest overnight premium?

Czytaj dalej, by poznać pełne wyjaśnienie pojęcia overnight premium

Opłata overnight premium, znana również jako overnight funding adjustment, to odsetki, które mogą narastać w przypadku zajęcia pozycji overnight. W szczególności ma ona zastosowanie do kontraktów na różnice kursowe (CFD). Oprocentowanie zależy od wartości kontraktu i jest obliczane codziennie. Jeśli jesteś posiadaczem krótkiej pozycji, oprocentowanie to stanie się Twoim zarobkiem, ale jeśli masz długą pozycję, zostaniesz obciążony opłatą.

Gdzie słyszałeś o overnight premium?

Usłyszysz o tej opłacie, jeśli handlujesz CFD. Jeśli kupujesz CFD, otwierając długą pozycję, płacisz tylko margines wartości handlowej. W zasadzie resztę kapitału pożyczasz, aby kupić inwestycję od pośrednika, a on pobiera odsetki za to finansowanie. Jeśli sprzedajesz CFD, otwierając krótką pozycję, otrzymasz kredyt odsetkowy od swojego brokera, ale krótka pozycja stanowi strategię handlową o wyższym ryzyku.

Co powinieneś wiedzieć o overnight premium?

Jeśli jesteś posiadaczem długiej pozycji CFD, oprocentowanie jest zazwyczaj obliczane na marginesie około 2–3% powyżej stopy overnight, którą nalicza bank centralny. Jeśli jesteś posiadaczem krótkiej pozycji, Twoim zarobkiem będzie stopa procentowa o około 2–3% mniejsza niż stopa referencyjna. Overnight premium to dodatkowa opłata w stosunku do prowizji, jaką broker nalicza za otwarcie lub zamknięcie pozycji.

Oto przykład obliczania overnight premium dla długiej pozycji CFD:

  • Oblicz opłatę finansową przez dodanie składki maklerskiej (tj. 2%) do dziennej stopy referencyjnej (tj. LIBOR na poziomie 0,5%)
  • Pomnóż pełną wartość nominalną CFD (załóżmy, że jest to 50 000 $) przez opłatę finansową (2,5%)
  • Podziel tę liczbę (1250 $) na 365, aby uzyskać opłatę za jeden dzień (3,42 $)

CFD pozwalają inwestorom skorzystać z możliwości handlowych, na które w przeciwnym razie nie mogliby sobie pozwolić, ze względu na brak kapitału do inwestowania. Z drugiej strony overnight premium może zmniejszyć zyski długich pozycji, zwłaszcza jeśli są one utrzymywane przez dłuższy okres.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować