Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest niestabilność?

Niestabilność w rozumieniu giełdowym

To zakres i prędkość ruchów cenowych. Analitycy obserwują niestabilność na rynku, indeks i konkretne papiery wartościowe. Śledząc niestabilność, można dokonać oceny ryzyka.

Gdzie słyszałeś o niestabilności?

Zjawisko to jest przedmiotem szczegółowych analiz w okresach zawirowań gospodarczych. Wtedy właśnie, gdy ceny akcji ulegają szybkim wahaniom, niepewność wśród inwestorów może doprowadzić do niestabilności rynkowej.

Co powinieneś wiedzieć o niestabilności

Uważa się, że papiery wartościowe mają tym większy poziom zmienności, im dynamiczniej, w krótkim czasie, może zmieniać się ich wartość. Zmienność mierzy się przy użyciu narzędzia zwanego „odchyleniem standardowym”, określającym odchylenie aktywów od średniej.

Niektóre aktywa są bardziej zmienne niż inne, dlatego też pojedyncze akcje są bardziej zmienne niż indeks giełdowy, zawierający w sobie wiele różnych akcji. W związku z tym inwestorzy podejmujący mniejsze ryzyko mogą unikać bardziej niestabilnych papierów wartościowych, ponieważ wiążą się one z większą niepewnością co do zysków.

Aby uzyskać obraz niestabilności, inwestorzy dokonują oceny w oparciu o współczynnik beta . Za pomocą współczynnika beta dokonuje się pomiaru niestabilności w porównaniu do szerzej pojętego rynku; stosuje się go również w modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model), który oblicza oczekiwany zwrot z aktywów na podstawie ich współczynnika beta i spodziewanych wyników na rynku.

Aby pomóc inwestorom przewidzieć niestabilność w indeksie S&P 500 Index, Chicago Board Options Exchange prowadzi indeks zmienności (VIX).

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję