Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Digital Brands Group, Inc. - DBGI CFD

4.59911
8.8%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05178
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 0.0001
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 4.99911
Otwarcie* 4.89911
Zmiana 1 r.* 141.86%
Zakres dzienny* 4.42911 - 4.89911
Zakres 52 tyg. 0.06-4.87
Średni wolumen (10 dni) 43.32M
Średni wolumen (3 miesiące) 233.79M
Kapitalizacja rynkowa 3.93M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 53.64M
Przychód 13.34M
EPS -3.98
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 20, 2024 4.99911 -0.05000 -0.99% 5.04911 5.24911 4.59911
Feb 16, 2024 5.19911 0.70000 15.56% 4.49911 5.33911 4.25911
Feb 15, 2024 4.71911 0.14000 3.06% 4.57911 4.92911 4.05911
Feb 14, 2024 5.04911 -1.62000 -24.29% 6.66911 6.80911 4.44911
Feb 13, 2024 6.84911 1.07000 18.51% 5.77911 12.78911 5.69911
Feb 12, 2024 2.83911 0.22000 8.40% 2.61911 2.86911 2.52911
Feb 9, 2024 2.68911 0.05000 1.89% 2.63911 2.72911 2.51911
Feb 8, 2024 2.69911 0.06000 2.27% 2.63911 2.74911 2.56911
Feb 7, 2024 2.64911 -0.06000 -2.21% 2.70911 2.80911 2.51911
Feb 6, 2024 2.60911 0.18000 7.41% 2.42911 2.76911 2.42911
Feb 5, 2024 2.46911 0.12000 5.11% 2.34911 2.51911 2.34911
Feb 2, 2024 2.41911 0.02000 0.83% 2.39911 2.51911 2.37911
Feb 1, 2024 2.42911 0.06000 2.53% 2.36911 2.48911 2.36911
Jan 31, 2024 2.34911 -0.20000 -7.85% 2.54911 2.54911 2.34911
Jan 30, 2024 2.35911 -0.04000 -1.67% 2.39911 2.55911 2.34911
Jan 29, 2024 2.39911 0.00000 0.00% 2.39911 2.46911 2.33911
Jan 26, 2024 2.45911 0.06000 2.50% 2.39911 2.51911 2.39911
Jan 25, 2024 2.46911 -0.06000 -2.37% 2.52911 2.61911 2.45911
Jan 24, 2024 2.44911 -0.05000 -2.00% 2.49911 2.60911 2.39911
Jan 23, 2024 2.54911 0.05000 2.00% 2.49911 2.79911 2.49911

Digital Brands Group, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Suma przychodu 7.58486 5.23944 3.03422
Przychód 7.58486 5.23944 3.03422
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4.6892 4.68576 1.62651
Zysk brutto 2.89566 0.55368 1.40771
Całkowity koszt operacyjny 38.5255 14.3873 7.88169
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 20.8591 8.06815 6.25518
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2.99201 1.63343 0
Dochód operacyjny -30.9407 -9.14789 -4.84747
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -3.66392 -1.59952 -0.77259
Inne netto 1.14651 0.03275 -0.03311
Dochód netto przed opodatkowaniem -33.4581 -10.7147 -5.65317
Dochód netto po opodatkowaniu -32.358 -10.7283 -5.65397
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -32.358 -10.7283 -5.65397
Dochód netto -32.358 -10.7283 -5.65397
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -32.358 -10.7283 -5.65397
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -32.358 -10.7283 -5.65397
Rozwodniony dochód netto -32.358 -10.7283 -5.65397
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 7.68922 10.4927 10.4927
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -4.20823 -1.02245 -0.53885
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -3.9553 -0.92126 -0.53885
Depreciation / Amortization 1.22074
Other Operating Expenses, Total 8.76446
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma przychodu 3.43241 4.00965 2.16328 1.00353 0.40841
Przychód 3.43241 4.00965 2.16328 1.00353 0.40841
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1.95891 2.51018 0.95414 0.60894 0.61594
Zysk brutto 1.4735 1.49947 1.20914 0.39459 -0.20753
Całkowity koszt operacyjny 9.01389 13.8462 10.076 11.8455 2.75786
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 5.31684 6.05096 4.75234 7.99463 2.04123
Depreciation / Amortization 0.53781 0.56797 0.38107 0.19097 0.10069
Dochód operacyjny -5.58148 -9.83652 -7.91276 -10.8419 -2.34945
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.56788 -1.64312 -0.44784 -0.89792 -0.67504
Inne netto -0.68359 1.78116 -0.57744 -0.05778 0.00056
Dochód netto przed opodatkowaniem -7.83294 -9.69848 -8.93805 -11.7976 -3.02394
Dochód netto po opodatkowaniu -7.83294 -9.69848 -8.93805 -10.6975 -3.02394
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -7.83294 -9.69848 -8.93805 -10.6975 -3.02394
Dochód netto -7.83294 -9.69848 -8.93805 -10.6975 -3.02394
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -7.83294 -9.69848 -8.93805 -10.6975 -3.02394
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -7.83294 -9.69848 -8.93805 -10.6975 -3.02394
Rozwodniony dochód netto -7.83294 -9.69848 -8.93805 -10.6975 -3.02394
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 13.2351 4.01504 12.6275 11.0446 10.4927
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.59183 -2.41554 -0.70782 -0.96857 -0.28819
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.59183 -1.67034 -0.70782 -0.96857 -0.28819
Other Operating Expenses, Total 1.20032 1.72507 3.98849 3.0509
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2.99201 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 4.77633 2.00866 1.16595
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.52839 0.57599 0.04047
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0.52839 0.57599 0.04047
Suma należności netto 1.07468 0.24557 0
Należności z handlu netto 0.08939 0.03553 0
Suma portfela 2.75536 1.16328 1.06197
Koszty zaliczkowe 0.4179 0.02383 0.06352
Suma aktywów 36.4852 16.3522 1.28206
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.09727 0.06231 0.07259
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.61263 0.22391
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.55032 -0.15132
Wartość netto firmy 18.2648 6.47922 0
Wartości niematerialne netto 12.8413 7.49467 0
Inwestycje długoterminowe 0.13779 0.09267 0.04351
Suma zobowiązań krótkoterminowych 35.0473 20.2787 7.62528
Zobowiązania 6.56269 5.6687 1.59777
Naliczone koszty 2.83174 1.98269 1.2513
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 3.79949 4.63786 0.115
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 8.60376 7.54633 4.38255
Inne bieżące zobowiązania (suma) 13.2496 0.44312 0.27866
Suma zobowiązań 43.575 22.2098 8.43226
Suma zadłużenia długoterminowego 6.2148 1.92486 0.79928
Zadłużenie długoterminowe 6.2148 1.92486 0.79928
Inne zobowiązania (suma) 2.31294 0.00627 0.0077
Kapitał własny -7.08978 -5.85765 -7.1502
Redeemable Preferred Stock 0 0.00629 0.00406
Akcje zwykłe 0.0013 0.00007 0.00007
Dodatkowy wpłacony kapitał 58.6129 27.482 15.486
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -65.7039 -33.346 -22.6404
Suma zobowiązań i kapitału własnego 36.4852 16.3522 1.28206
Suma akcji zwykłych w obrocie 13.0017 10.4927 10.4927
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.3677 0.21465
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Suma aktywów obrotowych 4.62088 4.77633 5.47446 6.44376 1.7137
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.56601 0.52839 0.25453 4.07592 0.7112
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0.56601 0.52839 0.25453 4.07592 0.7112
Suma należności netto 1.01799 1.07468 1.36657 0.35325 0.19386
Należności z handlu netto 0.13895 0.08939 0.27226 0.34639 0.01283
Suma portfela 2.49261 2.75536 2.32754 1.16515 0.58978
Koszty zaliczkowe 0.54427 0.4179 1.52582 0.84943 0.21885
Suma aktywów 36.0336 36.4852 40.6643 34.0163 16.1513
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.33889 0.09727 0.09786 0.11982 0.05329
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.86973 0.48396
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.74991 -0.43066
Wartość netto firmy 18.2648 18.2648 17.771 16.1608 6.47922
Wartości niematerialne netto 12.3035 12.8413 16.7791 11.1758 7.403
Inwestycje długoterminowe 0.13779 0.13779 0.17411 0.1162 0.09267
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.3677 0.3677 0.3677 0 0.40941
Suma zobowiązań krótkoterminowych 40.8496 35.0473 23.6691 21.5997 15.4188
Zobowiązania 8.53513 6.56269 6.85535 6.30707 5.96405
Naliczone koszty 4.15451 2.83174 2.63808 2.28782 2.47524
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 3.80949 3.79949 0.29949 3.79949 4.63786
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 9.85376 8.60376 2.851 2.112 1.963
Inne bieżące zobowiązania (suma) 14.4967 13.2496 11.0252 7.09335 0.37868
Suma zobowiązań 49.6156 43.575 39.2015 29.1428 24.9959
Suma zadłużenia długoterminowego 6.03803 6.2148 13.0174 7.46439 9.57138
Zadłużenie długoterminowe 6.03803 6.2148 13.0174 7.46439 9.57138
Inne zobowiązania (suma) 2.72798 2.31294 2.51504 0.07871 0.0057
Kapitał własny -13.5821 -7.08978 1.4628 4.87349 -8.8446
Redeemable Preferred Stock 0 0 0.00629
Akcje zwykłe 0.00139 0.0013 0.00126 0.0011 0.00007
Dodatkowy wpłacony kapitał 59.9535 58.6129 57.467 51.9398 27.519
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -73.5369 -65.7039 -56.0055 -47.0674 -36.3699
Suma zobowiązań i kapitału własnego 36.0336 36.4852 40.6643 34.0163 16.1513
Suma akcji zwykłych w obrocie 13.8756 13.0017 12.6275 11.0446 10.4927
 • Roczne
 • Kwartalne
2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -32.358 -10.7283 -5.65397
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -14.2184 -2.06159 -3.86937
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1.22074 0.60386 0.04889
Pozycje niepieniężne 17.638 1.81006 0.32244
Cash Taxes Paid 0 0 0
Zapłacone odsetki 0.90209 0.26418 0.09
Zmiany w kapitale obrotowym 0.381 6.25279 1.41328
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -6.01105 0.20488 0.00664
Nakłady kapitałowe -0.04318 -0.00086 -0.00785
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -5.96787 0.20575 0.01449
Środki pieniężne z działalności finansowej 20.1818 2.39222 3.31871
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2.11696 -0.4393 -0.39959
Emisja (wykup) akcji netto 13.133 0.73868 2.51658
Emisja (wykup) długu netto 9.16573 2.09284 1.20172
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -0.04759 0.53552 -0.54401
Deferred Taxes -1.10012
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -7.83294 -32.358 -22.6595 -13.7214 -3.02394
Cash From Operating Activities -0.63516 -14.2184 -11.476 -6.59594 -1.64258
Cash From Operating Activities 0.552 1.22074 0.65273 0.29166 0.10069
Non-Cash Items 3.10006 17.638 12.7272 7.86792 0.26281
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 0.90209 0.46018 0.46018 0
Changes in Working Capital 3.54572 0.381 -1.09638 0.06604 1.01786
Cash From Investing Activities -0.00558 -6.01105 -5.52398 -0.50506 0
Other Investing Cash Flow Items, Total -5.96787 -5.5104 -0.49478 0
Cash From Financing Activities 0.67835 20.1818 16.6785 10.6009 1.77779
Financing Cash Flow Items 0 -2.11696 -2.11696 -2.11696 -0.13052
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.67835 9.16573 5.66245 1.20719 1.90832
Net Change in Cash 0.03762 -0.04759 -0.32146 3.49994 0.13522
Deferred Taxes -1.10012 -1.10012 -1.10012
Capital Expenditures -0.00558 -0.04318 -0.01359 -0.01028
Issuance (Retirement) of Stock, Net 13.133 13.133 11.5107

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Digital Brands Group, Inc. Company profile

O firmie Digital Brands Group, Inc.

Digital Brands Group, Inc. oferuje szeroki wybór odzieży poprzez kanały sprzedaży hurtowej i bezpośredniej. Segmenty operacyjne Spółki obejmują DSTLD, Bailey oraz H&J. Spółka prowadzi działalność pod nazwami DSTLD i Digital Brands Group. Zajmuje się sprzedażą dżinsów i innych produktów bezpośrednio konsumentom. Do marek Spółki należą DSTLD, ACE Studios i Bailey 44. DSTLD koncentruje się na minimalistycznym wzornictwie i podstawowych elementach garderoby. DSTLD oferuje swobodny luksus zakorzeniony w dżinsie. ACE Studios projektuje i oferuje luksusową odzież męską. Bailey 44 dostarcza modną, współczesną odzież.

Obecna cena akcji Digital Brands Group, Inc. wynosi 4.46911 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Jiangsu Expressway Company Limited, G1 Therapeutics, Abbvie, Eargo, Inc., QINGLING MOTORS oraz Beyond Air. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Apparel & Accessories Retailers (NEC)

4700 S. Boyle Ave
90058

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.54 Price
-4.380% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

17,402.70 Price
-0.600% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,022.65 Price
+0.020% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0188%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0106%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

77.61 Price
+0.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0067%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0286%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję