Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest depozyt obowiązkowy (maintenance margin)?

Wprowadzenie do pojęcia depozyt obowiązkowy (maintenance margin)

Depozyt obowiązkowy (maintenance margin) to minimalna kwota, jaką inwestor musi utrzymywać na koncie przy zakupie papierów wartościowych za pieniądze pożyczone od brokera. Zabezpieczenie jest formą bufora, gwarantującego brokerowi, że inwestor jest w stanie spłacić swój dług.

Gdzie słyszałeś o depozycie obowiązkowym (maintenance margin)?

Każdy inwestor pożyczający pieniądze od brokera ma do czynienia z depozytem obowiązkowym, ustalanym zazwyczaj w wysokości 25% łącznej wartości pożyczonych papierów wartościowych.

Co powinieneś wiedzieć o depozycie obowiązkowym (maintenance margin)?

Depozyt obowiązkowy (maintenance margin) chroni pieniądze, pożyczone inwestorom przez pośredników. Jeśli inwestor dopuści do spadku kapitału własnego na swoim rachunku poniżej depozytu obowiązkowego, broker wysyła wezwanie margin call i zamyka wszystkie otwarte pozycje rynkowe, dopóki inwestor nie zwiększy kapitału własnego. Kapitał własny może mieć formę środków pieniężnych lub udziałów.

Ponieważ ceny papierów wartościowych mogą spaść, a depozyt obowiązkowy jest procentem wartości, nie ma on stałej wielkości.

Przepisy finansowe i zasady obowiązujące u Twojego brokera definiują, jaki depozyt obowiązkowy ma być utrzymany na poszczególnych kontach.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 610 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować