Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Zillow Group, Inc. - Z CFD

46.46
0.04%
0.14
Χαμηλό: 46.22
Υψηλό: 46.6
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Zillow Group Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 46.48
Άνοιγμα* 46.22
Μεταβολή 1 έτους* 13.37%
Εύρος ημέρας* 46.22 - 46.6
Εύρος 52 εβδ. 26.21-48.48
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 326.11K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 8.55M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.84B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 233.99M
Έσοδα 1.89B
EPS -0.56
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.70
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 2, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 8, 2023 46.46 0.48 1.04% 45.98 46.89 45.98
Jun 7, 2023 46.48 -1.29 -2.70% 47.77 47.94 46.12
Jun 6, 2023 47.35 2.10 4.64% 45.25 47.65 45.08
Jun 5, 2023 45.64 -0.22 -0.48% 45.86 46.60 45.53
Jun 2, 2023 46.62 0.41 0.89% 46.21 46.63 45.46
Jun 1, 2023 45.96 0.94 2.09% 45.02 46.70 45.02
May 31, 2023 45.49 1.38 3.13% 44.11 46.27 44.11
May 30, 2023 44.64 -0.43 -0.95% 45.07 45.24 43.58
May 26, 2023 44.89 0.12 0.27% 44.77 45.93 44.46
May 25, 2023 45.21 -0.23 -0.51% 45.44 45.94 44.66
May 24, 2023 45.15 0.76 1.71% 44.39 45.75 43.92
May 23, 2023 45.48 0.44 0.98% 45.04 46.82 44.82
May 22, 2023 45.33 0.69 1.55% 44.64 46.34 44.59
May 19, 2023 45.22 0.11 0.24% 45.11 45.49 44.13
May 18, 2023 45.81 0.29 0.64% 45.52 46.09 45.08
May 17, 2023 45.59 0.67 1.49% 44.92 45.67 43.80
May 16, 2023 44.87 0.02 0.04% 44.85 45.52 44.24
May 15, 2023 45.56 1.06 2.38% 44.50 45.91 44.02
May 12, 2023 44.77 -0.09 -0.20% 44.86 45.41 43.92
May 11, 2023 45.64 -1.60 -3.39% 47.24 47.45 45.58

Zillow Group, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1958 8147.38 3339.82 2742.84 1333.55
Έσοδα 1958 8147.38 3339.82 2742.84 1333.55
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 358 5986.26 1756.4 1432.02 153.59
Ακαθάριστο Εισόδημα 1600 2161.12 1583.42 1310.82 1179.96
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2051 8492.17 3379.76 2990.32 1462.53
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1162 1525.01 1029.94 1080.3 814.774
Έρευνα & Ανάπτυξη 498 474.396 442.809 415.41 331.509
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 33 506.508 75.352 0.65 83.347
Λειτουργικά Έσοδα -93 -344.792 -39.94 -247.485 -128.975
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -35 -191.91 -155.227 -101.792 -41.255
Άλλο, Καθαρό 43 10.188 25.529 39.658 19.27
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -85 -526.514 -169.638 -309.619 -150.96
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -88 -527.777 -162.115 -305.361 -119.858
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -88 -527.777 -162.115 -305.361 -119.858
Καθαρά Κέρδη -101 -527.777 -162.115 -305.361 -119.858
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -88 -527.777 -162.115 -305.361 -119.858
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -101 -527.777 -162.115 -305.361 -119.858
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -101 -527.777 -162.115 -305.361 -119.858
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 242.163 249.937 223.848 206.38 197.944
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36339 -2.11164 -0.72422 -1.47961 -0.60551
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.27481 -0.79439 -0.50542 -1.47756 -0.33182
Depreciation / Amortization 75.263 61.937 79.309
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -13
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 469 435 483 1040 536
Έσοδα 469 435 483 1040 536
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 92 80 89 189 92
Ακαθάριστο Εισόδημα 377 355 394 851 444
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 514 518 534 999 500
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 279 290 303 569 286
Έρευνα & Ανάπτυξη 137 129 142 227 108
Depreciation / Amortization
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 6 33 0 14 14
Λειτουργικά Έσοδα -45 -83 -51 41 36
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9 -9 -9 -17 -8
Άλλο, Καθαρό 32 24 12 7 2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22 -68 -48 31 30
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -22 -72 -51 35 25
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -22 -72 -51 35 25
Καθαρά Κέρδη -22 -72 -53 24 16
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -22 -72 -51 35 25
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -22 -72 -53 24 16
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -22 -72 -53 24 16
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 234.425 236.181 240.08 242.118 265.945
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.09385 -0.30485 -0.21243 0.14456 0.094
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06825 -0.21403 -0.21243 0.18214 0.13787
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -2 -11 -9
Other Operating Expenses, Total -14
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3603 7679.98 4964.88 3510.15 1892.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3362 3125.42 3921.24 2422.25 1554.93
Μετρητά & Ισοδύναμα 1466 2611.5 1703.13 1141.26 651.058
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1896 513.922 2218.11 1280.99 903.867
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 143 232.837 90.74 67.005 66.083
Accounts Receivable - Trade, Net 143 232.837 90.74 56.057 56.296
Prepaid Expenses 55 75.655 55.046 58.117 61.067
Total Assets 6563 10695.5 7486.56 6131.97 4291.12
Property/Plant/Equipment, Total - Net 397 344.487 384.112 382.642 135.172
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 556 463.581 497.897 557.643 305.927
Accumulated Depreciation, Total -159 -119.094 -113.785 -175.001 -170.755
Goodwill, Net 2374 2373.79 1984.91 1984.91 1984.91
Intangibles, Net 154 180.072 94.767 190.567 215.904
Other Long Term Assets, Total 35 117.124 57.894 63.703 62.435
Total Current Liabilities 270 3882.45 908.641 920.517 287.498
Accounts Payable 20 17.23 18.974 8.343 7.471
Accrued Expenses 169 275.585 164.332 140.839 94.489
Notes Payable/Short Term Debt 37 2311.56 670.209 721.951 149.718
Other Current Liabilities, Total 44 69.325 55.126 39.747 35.82
Total Liabilities 2081 5354.14 2744.74 2696.55 1023.94
Total Long Term Debt 1660 1319.22 1613.52 1543.4 699.02
Long Term Debt 1660 1319.22 1613.52 1543.4 699.02
Deferred Income Tax 12 4.503 14.857 12.188 17.474
Other Liabilities, Total 139 147.967 207.723 220.445 19.945
Total Equity 4482 5341.31 4741.82 3435.42 3267.18
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.0233 0.025 0.024 0.021 0.021
Additional Paid-In Capital 6109 7001.08 5880.88 4412.2 3939.84
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1612 -1667.03 -1139.26 -977.14 -671.779
Other Equity, Total -15.0233 7.234 0.164 0.34 -0.905
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6563 10695.5 7486.56 6131.97 4291.12
Total Common Shares Outstanding 234.268 250.63 240.526 209.067 203.904
Total Inventory 3912.66 491.293 836.627 162.829
Other Current Assets, Total 43 333.404 406.563 126.153 47.794
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1208.75 0 9.637
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3646 3603 3771 3844 4790
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3369 3362 3489 3543 3626
Μετρητά & Ισοδύναμα 1394 1466 1973 2181 2594
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1975 1896 1516 1362 1032
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 160 143 158 162 200
Accounts Receivable - Trade, Net 160 143 158 162 200
Total Inventory 23 494
Prepaid Expenses 67 55 73 53 285
Other Current Assets, Total 50 43 51 63 185
Total Assets 6614 6563 6718 6783 7820
Property/Plant/Equipment, Total - Net 404 397 388 379 374
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 582 556 526 509 497
Accumulated Depreciation, Total -178 -159 -138 -130 -123
Goodwill, Net 2374 2374 2374 2374 2374
Intangibles, Net 154 154 149 153 165
Other Long Term Assets, Total 36 35 36 33 117
Total Current Liabilities 287 270 312 304 1202
Accounts Payable 21 20 19 16 24
Accrued Expenses 175 169 198 181 244
Notes Payable/Short Term Debt 42 37 45 55 88
Other Current Liabilities, Total 49 44 50 52 56
Total Liabilities 2094 2081 2123 2116 3018
Total Long Term Debt 1661 1660 1659 1657 1656
Long Term Debt 1661 1660 1659 1657 1656
Deferred Income Tax 13 12 11 5 4
Other Liabilities, Total 133 139 141 150 156
Total Equity 4520 4482 4595 4667 4802
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Common Stock 0.0233 0.0233 0.02292 0.02312 0.02452
Additional Paid-In Capital 6157 6109 6154 6167 6298
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1634 -1612 -1540 -1487 -1495
Other Equity, Total -3.0233 -15.0233 -19.0229 -13.0231 -1.02452
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6614 6563 6718 6783 7820
Total Common Shares Outstanding 233.994 234.268 237.694 241.141 246.268
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 790
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -101 -527.777 -162.115 -305.361 -119.858
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4504 -3176.69 424.197 -612.174 3.85
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 157 129.78 110.031 87.467 99.391
Deferred Taxes -2.746 -7.523 -4.258 -31.102
Μη Χρηματικά Στοιχεία 557 977.522 440.896 313.066 288.897
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 50 108.928 50.755 42.156 15.473
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 3891 -3753.47 42.908 -703.088 -233.478
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1533 1088.28 -1038.49 -456.054 -622.639
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -140 -104.399 -108.517 -86.635 -78.535
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1393 1192.68 -929.972 -369.419 -544.104
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4341 3147.63 1162.32 1635.69 930.137
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.129 -0.004 -159.68 -31.484
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -901 369.482 855.55 65.465 480.419
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -3440 2778.28 306.772 1729.91 481.202
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1370 1059.21 548.026 567.466 311.348
Cash Taxes Paid 6
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -22 -101 -29 24 16
Cash From Operating Activities 93 4504 4420 4255 3392
Cash From Operating Activities 40 157 121 87 43
Deferred Taxes 0
Non-Cash Items 114 559.997 426 265 146.997
Cash Interest Paid 5 50 42 35 25
Changes in Working Capital -39 3888 3902 3879 3186
Cash From Investing Activities -97 -1533 -1123 -934 -563
Capital Expenditures -40 -140 -104 -71 -38
Other Investing Cash Flow Items, Total -57 -1393 -1019 -863 -525
Cash From Financing Activities -68 -4341 -4160 -3976 -2981
Financing Cash Flow Items 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -73 -901 -729 -555 -312
Issuance (Retirement) of Debt, Net 5 -3440 -3431 -3421 -2669
Net Change in Cash -72 -1370 -863 -655 -152
Cash Taxes Paid 6 5 4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Caledonia (Private) Investments Pty Limited Investment Advisor 21.3305 36394056 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 13.202 22525206 1086 2023-03-31 LOW
Independent Franchise Partners LLP Investment Advisor 8.0152 13675475 -65342 2023-03-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 4.0611 6929034 6404034 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.8969 6648830 -55747 2023-03-31 LOW
Barton (Richard N) Individual Investor 3.805 6492086 -2822522 2023-03-29 LOW
Pacer Advisors, Inc. Investment Advisor 3.6465 6221674 1271544 2023-03-31 HIGH
Hoag (Jay C) Individual Investor 3.4269 5847002 0 2023-03-29 LOW
Technology Crossover Ventures Venture Capital 3.3892 5782614 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8914 3227177 -8085 2023-03-31 LOW
Frink (Lloyd Dilling) Individual Investor 1.8644 3180954 0 2023-03-29 LOW
Eminence Capital, LP Hedge Fund 1.8577 3169605 5912 2023-03-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5749 2687165 66732 2023-03-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 1.4497 2473392 -7598 2023-03-31 LOW
Contour Asset Management LLC Hedge Fund 1.3134 2240852 495589 2023-03-31 HIGH
Barclays Bank PLC Investment Advisor 1.2373 2111130 821120 2023-03-31 MED
Nikko Asset Management Americas, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1438 1951589 -280020 2022-12-31 LOW
Dorsal Capital Management, LLC Hedge Fund 0.9788 1670000 -80000 2023-03-31 MED
Citi Investment Research (US) Research Firm 0.8183 1396237 -5417981 2023-03-31 MED
Zevenbergen Capital Investments LLC Investment Advisor 0.7894 1346849 -118929 2023-03-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Zillow Company profile

Σχετικά με την Zillow Group, Inc.

Η Zillow Group, Inc. κατέχει και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων ακινήτων σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και ιστότοπους. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν τους τομείς Homes, Internet, Media & Technology (IMT) και Mortgages. Ο τομέας Homes παρέχει τα οικονομικά αποτελέσματα από την αγορά και πώληση κατοικιών μέσω της Zillow Offers και τα οικονομικά αποτελέσματα από τις υπηρεσίες τίτλων ιδιοκτησίας και μεσεγγύησης μέσω της Zillow Closing Services. Ο τομέας IMT περιλαμβάνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τους κορυφαίους πράκτορες, τις αγορές ενοικίων και νέων κατασκευών, το dotloop, το display και άλλες λύσεις διαφημιστικού και επιχειρηματικού λογισμικού. Ο τομέας Mortgages περιλαμβάνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τις χορηγήσεις ενυπόθηκων δανείων μέσω της Zillow Home Loans, τη διαφήμιση που πωλείται σε ενυπόθηκους δανειστές και άλλους επαγγελματίες υποθηκών, καθώς και τις λύσεις λογισμικού υποθηκών της Mortech. Οι θυγατρικές και συγγενείς της περιλαμβάνουν τις Zillow, Zillow Offers, Zillow Premier Agent, Zillow Home Loans, Zillow Homes, Inc, Trulia, Out East, ShowingTime, Bridge Interactive, dotloop, StreetEasy και HotPads.

Industry: Real Estate Services (NEC)

1301 2nd Ave Fl 31
SEATTLE
WASHINGTON 98101-0003
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00409

US100

14,480.40 Price
-0.140% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.9

BTC/USD

26,666.95 Price
+0.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,962.80 Price
-0.160% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου