Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές XOMA Corporation - XOMA CFD

  16.05
  1.05%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.22
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  XOMA Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 16.22
  Άνοιγμα* 15.69
  Μεταβολή 1 έτους* -19.62%
  Εύρος ημέρας* 15.69 - 16.24
  Εύρος 52 εβδ. 13.48-26.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 19.51K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 519.42K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 180.59M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 11.49M
  Έσοδα 4.41M
  EPS -2.81
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.57
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 16.22 0.45 2.85% 15.77 16.62 15.57
  Dec 4, 2023 16.24 0.84 5.45% 15.40 16.52 14.74
  Dec 1, 2023 15.28 0.36 2.41% 14.92 15.67 14.50
  Nov 30, 2023 14.46 -0.26 -1.77% 14.72 14.90 14.27
  Nov 29, 2023 14.69 -0.12 -0.81% 14.81 15.23 14.47
  Nov 28, 2023 14.91 0.15 1.02% 14.76 15.37 14.59
  Nov 27, 2023 14.79 -0.19 -1.27% 14.98 15.41 14.37
  Nov 24, 2023 15.27 -0.30 -1.93% 15.57 15.67 15.17
  Nov 22, 2023 15.38 -0.19 -1.22% 15.57 16.01 15.00
  Nov 21, 2023 15.48 0.61 4.10% 14.87 16.32 14.87
  Nov 20, 2023 15.02 0.05 0.33% 14.97 15.77 14.87
  Nov 17, 2023 15.80 0.83 5.54% 14.97 15.98 14.97
  Nov 16, 2023 14.77 -0.74 -4.77% 15.51 15.92 14.67
  Nov 15, 2023 15.83 0.24 1.54% 15.59 16.88 15.59
  Nov 14, 2023 16.04 0.16 1.01% 15.88 16.17 15.69
  Nov 13, 2023 15.79 -0.04 -0.25% 15.83 15.99 15.47
  Nov 10, 2023 15.70 0.58 3.84% 15.12 16.28 14.48
  Nov 9, 2023 14.90 -0.63 -4.06% 15.53 15.79 14.71
  Nov 8, 2023 15.18 -1.19 -7.27% 16.37 16.37 14.99
  Nov 7, 2023 15.97 -1.02 -6.00% 16.99 17.36 15.52

  XOMA Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 XOMA Corp Earnings Release
  Q4 2023 XOMA Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 6.027 38.16 29.385 18.37 5.299
  Έσοδα 6.027 38.16 29.385 18.37 5.299
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23.441 20.931 16.969 22.255 22.156
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.191 20.46 16.799 21.002 18.563
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.153 0.171 0.17 1.253 1.682
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0.3 1.911
  Λειτουργικά Έσοδα -17.414 17.229 12.416 -3.885 -16.857
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.255 -1.345 -0.832 -1.63 -1.465
  Άλλο, Καθαρό 0.04 0.005 0.213 3.533 4.881
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -17.119 15.889 11.797 -1.982 -13.441
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -17.104 15.798 13.298 -1.982 -13.343
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -17.104 15.798 13.298 -1.982 -13.343
  Καθαρά Κέρδη -17.104 15.798 13.298 -1.982 -13.343
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -22.576 7.968 9.01 -1.982 -13.343
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -22.576 7.968 9.01 -1.982 -13.343
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -22.576 7.968 9.01 -1.982 -13.343
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.413 12.192 11.503 8.763 8.373
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.9781 0.65354 0.78327 -0.22618 -1.59357
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.9781 0.67801 0.78327 -0.22618 -1.44522
  Total Adjustments to Net Income -5.472 -7.83 -4.288 0
  Ρύθμιση Αραίωσης 0
  Depreciation / Amortization 0.097
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 1.658 0.437 1.486 0.451 0.983
  Έσοδα 1.658 0.437 1.486 0.451 0.983
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.615 10.607 7.696 4.823 5.75
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5.777 6.196 7.571 4.794 5.71
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.039 0.054 0.028 0.029 0.04
  Λειτουργικά Έσοδα -5.957 -10.17 -6.21 -4.372 -4.767
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.557 0.357 0.214 0.194 0.058
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0.005 0 0.039
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.4 -9.813 -5.991 -4.178 -4.67
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.4 -9.813 -5.976 -4.178 -4.67
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.4 -9.813 -5.976 -4.178 -4.67
  Καθαρά Κέρδη -5.4 -9.813 -5.976 -4.178 -4.67
  Total Adjustments to Net Income -1.368 -1.368 -1.368 -1.368 -1.368
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.768 -11.181 -7.344 -5.546 -6.038
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.768 -11.181 -7.344 -5.546 -6.038
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.768 -11.181 -7.344 -5.546 -6.038
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.466 11.46 11.452 11.447 11.421
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.59027 -0.97565 -0.64129 -0.48449 -0.52868
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.4529 -0.97565 -0.64129 -0.48449 -0.52868
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.575 0 0 0
  Depreciation / Amortization 0.224 0.225 0.097
  Other Operating Expenses, Total 0 4.132
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 61.253 96.973 88.065 59.973 47.626
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.161 94.102 84.222 56.688 45.78
  Μετρητά & Ισοδύναμα 56.688 45.78
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.335 0.774
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.367 0.209 1.789 2.933 1.468
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.001 0.209 0.263 2.933 1.468
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.725 0.613 0.443 0.352 0.378
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 140.382 166.562 125.285 95.724 63.785
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.036 0.213 0.38 0.544 0.059
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.129
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.07
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.26 0.301 0.572 0.151 15.708
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.818 12.967 12.302 8.875 5.703
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.524 1.072 0.456 0.614 1.244
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.952 0.72 0.821 1.108 2.298
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 8.088 5.184 0.789
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.342 11.175 2.937 1.969 1.372
  Σύνολο Οφειλών 16.368 24.686 38.861 51.736 45
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 12.764 27.093 21.69
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 12.764 27.093 21.69
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.55 11.719 13.795 15.768 17.607
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 124.014 141.876 86.424 43.988 18.785
  Κοινή Μετοχή 0.086 0.085 0.084 0.073 0.065
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1306.27 1307.03 1267.38 1238.3 1211.12
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1182.39 -1165.29 -1181.09 -1194.38 -1192.4
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 140.382 166.562 125.285 95.724 63.785
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.454 11.3153 11.2288 9.75858 8.69072
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 1.693 0.681 0.392
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 63.683 69.075 34.575 34.375
  Μετρητά 57.826 93.328 84.222
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 2.049 1.611
  Redeemable Preferred Stock 0.049 0.049 0.049
  Total Preferred Shares Outstanding 0.9856 0.984 0.984
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 15.15
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 34.505 38.423 45.073 79.741
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.686 31.765 44.611 78.728
  Μετρητά 33.472 31.445 44.3 78.285
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.043 5.859 0.006 0.016
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 0.043 0.901 0.006 0.016
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.776 0.799 0.456 0.997
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 124.094 125.661 133.664 146.131
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.005 0.022 0.073 0.081
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 74.696 72.232 73.333 66.049
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.411 0.283 0.26 0.26
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10.334 7.087 10.094 5.425
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.728 0.74 0.437 0.985
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.16 1.95 6.196 1.293
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.446 4.397 3.461 3.147
  Σύνολο Οφειλών 18.13 15.537 19.138 15.806
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.796 8.45 9.044 10.381
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 105.964 110.124 114.526 130.325
  Redeemable Preferred Stock 0.049 0.049 0.049 0.049
  Κοινή Μετοχή 0.086 0.086 0.086 0.086
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1308.94 1307.59 1306.6 1306.61
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1203.11 -1197.6 -1192.2 -1176.42
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 124.094 125.661 133.664 146.131
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 11.4728 11.4728 11.461 11.4508
  Total Preferred Shares Outstanding 0.9856 0.9856 0.9856 0.984
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0.214 0.32 0.311 0.443
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.477 14.701 14.925
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -17.104 15.798 13.298 -1.982 -13.343
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -12.879 22.678 10.092 -0.285 -12.644
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.007 0.007 0.022 0.025 0.03
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.302 7.759 -3.415 5.767 3.651
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.311 0.692 0.558 0.081
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.181 -0.886 0.187 -4.095 -2.982
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -20.221 -26.5 -0.209 -19.3 -15.006
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -15.247 0 -0.009 0 -0.006
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -4.974 -26.5 -0.2 -19.3 -15
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4.451 12.835 19.793 30.493 29.939
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.419 41.584 29.45 22.539 22.915
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -21.377 -5.33 8.547 7.487
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0 0.02
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -37.551 9.013 29.676 10.908 2.309
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1.398 -3.873 -4.327 -0.593 -0.463
  Cash Taxes Paid 0.076 0 1.637
  Total Cash Dividends Paid -5.472 -3.499
  Amortization 0.097
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -9.813 -17.104 -11.128 -6.95 -2.28
  Cash From Operating Activities -4.924 -12.879 -8.989 -5.326 -1.009
  Cash From Operating Activities 0.001 0.007 0.007 0.003 0.002
  Non-Cash Items 1.764 4.302 3.162 2.235 1.332
  Cash Interest Paid 0 0 0 0 0.095
  Changes in Working Capital 2.899 -0.181 -1.03 -0.614 -0.063
  Cash From Investing Activities -7.234 -20.221 -4.974 -5 -5
  Other Investing Cash Flow Items, Total -7.234 -4.974 -4.974 -5 -5
  Cash From Financing Activities -1.368 -4.451 -3.129 -1.869 -0.735
  Financing Cash Flow Items 0 -1.398 -1.398 -1.038 -0.973
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 2.419 2.373 1.905 1.606
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
  Net Change in Cash -13.526 -37.551 -17.092 -12.195 -6.744
  Total Cash Dividends Paid -1.368 -5.472 -4.104 -2.736 -1.368
  Capital Expenditures -15.247
  Cash Taxes Paid 0.076 0.095 0.095
  Amortization 0.225 0.097
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BVF Partners L.P. Hedge Fund 31.6727 3633743 0 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 9.8449 1129485 -104329 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.586 411410 28535 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.4312 393650 273247 2023-06-30 LOW
  Stonepine Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.0455 349399 31303 2023-06-30 HIGH
  Opaleye Management Inc. Hedge Fund 2.397 275000 32000 2023-06-30 MED
  Medical Strategy GmbH Investment Advisor 1.526 175077 -209070 2023-05-31 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3414 153895 72223 2023-06-30 LOW
  Acuitas Investments LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1953 137132 0 2023-09-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1102 127375 87101 2023-06-30 LOW
  TLS Advisors LLC Investment Advisor 1.081 124024 124024 2022-12-31
  HighVista Strategies LLC Investment Advisor 1.0364 118899 25524 2023-06-30 HIGH
  Eversept Partners, LP Hedge Fund 0.784 89950 0 2023-06-30 HIGH
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6237 71555 40734 2023-06-30 LOW
  Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.4722 54175 54175 2023-06-30 LOW
  Moore Capital Management, LP Hedge Fund 0.4541 52100 52100 2023-06-30 HIGH
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.4105 47100 35499 2023-06-30 HIGH
  Millennium Management LLC Hedge Fund 0.4091 46937 -49070 2023-06-30 HIGH
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.3217 36911 6195 2023-06-30 LOW
  Newton Investment Management North America, LLC Investment Advisor 0.3153 36171 0 2023-09-30 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  XOMA Corporation Company profile

  Σχετικά με την XOMA Corporation

  Η XOMA Corporation (XOMA) είναι μια εταιρεία συγκέντρωσης δικαιωμάτων βιοτεχνολογίας. Η επιχείρηση συγκέντρωσης δικαιωμάτων για φάρμακα της Εταιρείας επικεντρώνεται σε κλινικά περιουσιακά στοιχεία πρώιμου και μεσαίου σταδίου, κυρίως σε φάση Ι και ΙΙ. Η XOMA αποκτά προ-εμπορικές θεραπευτικές υποψηφιότητες που έχουν παραχωρηθεί σε φαρμακευτικές ή βιοτεχνολογικές εταιρείες. Το χαρτοφυλάκιο των χρηματοδοτούμενων από εταίρους προγραμμάτων της Εταιρείας εκτείνεται σε πολλαπλά στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων και σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς. Η δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα της συγκέντρωσης δικαιωμάτων περιλαμβάνει την απόκτηση πρόσθετων αδειών σε προγράμματα με χρηματοδότηση από τρίτους και διαθέτει περισσότερα από 70 περιουσιακά στοιχεία. Το χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων της XOMA περιλαμβάνει το NIS793, πρόγραμμα αντισωμάτων κατά του μετασχηματιστικού αυξητικού παράγοντα βήτα (TGFb), το gevokizumab (VPM087), το mezagitamab (TAK-079), το iscalimab (CFZ533) και το MK-4830.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  Suite 310
  2200 Powell Street
  EMERYVILLE
  CALIFORNIA 94608
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου