Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Xencor Inc - XNCR CFD

  23.86
  0.42%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Xencor Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 23.76
  Άνοιγμα* 23.24
  Μεταβολή 1 έτους* -27.08%
  Εύρος ημέρας* 23.24 - 23.93
  Εύρος 52 εβδ. 16.49-38.20
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 566.65K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 10.87M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.20B
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 60.88M
  Έσοδα 145.26M
  EPS -1.99
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.70
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 23.86 -0.05 -0.21% 23.91 24.06 22.96
  Mar 1, 2024 23.76 0.79 3.44% 22.97 23.90 22.47
  Feb 29, 2024 22.90 -0.18 -0.78% 23.08 23.87 22.80
  Feb 28, 2024 22.77 -1.23 -5.13% 24.00 24.41 20.73
  Feb 27, 2024 26.50 0.29 1.11% 26.21 26.78 25.85
  Feb 26, 2024 25.82 1.94 8.12% 23.88 26.11 23.88
  Feb 23, 2024 24.44 0.17 0.70% 24.27 24.86 24.08
  Feb 22, 2024 24.34 0.90 3.84% 23.44 24.52 23.44
  Feb 21, 2024 24.05 0.85 3.66% 23.20 24.05 23.05
  Feb 20, 2024 23.47 -0.38 -1.59% 23.85 24.80 23.25
  Feb 16, 2024 24.12 3.16 15.08% 20.96 24.19 20.76
  Feb 15, 2024 21.24 1.15 5.72% 20.09 21.32 20.09
  Feb 14, 2024 20.03 0.61 3.14% 19.42 20.05 19.19
  Feb 13, 2024 19.09 -0.32 -1.65% 19.41 19.89 18.81
  Feb 12, 2024 20.48 1.27 6.61% 19.21 20.55 19.19
  Feb 9, 2024 19.40 0.82 4.41% 18.58 19.68 18.58
  Feb 8, 2024 18.62 0.27 1.47% 18.35 18.72 18.31
  Feb 7, 2024 18.64 -0.30 -1.58% 18.94 18.97 18.42
  Feb 6, 2024 19.05 0.72 3.93% 18.33 19.06 18.33
  Feb 5, 2024 18.77 0.36 1.96% 18.41 18.91 18.15

  Xencor Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, March 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  17:50

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Xencor Inc at TD Cowen Health Care Conference
  Xencor Inc at TD Cowen Health Care Conference

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, May 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Xencor Inc Earnings Release
  Q1 2024 Xencor Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 164.579 275.111 122.694 156.7 40.603
  Έσοδα 164.579 275.111 122.694 156.7 40.603
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 247.152 232.144 199.491 142.876 119.973
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 47.489 38.837 29.689 24.286 22.472
  Έρευνα & Ανάπτυξη 199.563 192.507 169.802 118.59 97.501
  Λειτουργικά Έσοδα -82.573 42.967 -76.797 13.824 -79.37
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 28.251 40.138 7.264 13.619 9.086
  Άλλο, Καθαρό -0.186 -0.474 0.2 -0.256 -0.125
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -54.508 82.631 -69.333 27.187 -70.409
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -55.181 82.631 -69.333 26.875 -70.409
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -55.181 82.631 -69.333 26.875 -70.409
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Καθαρά Κέρδη -55.181 82.631 -69.333 26.875 -70.409
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -55.181 82.631 -69.333 26.875 -70.409
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -55.181 82.631 -69.333 26.875 -70.409
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -55.181 82.631 -69.333 26.875 -70.409
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.6525 60.4955 57.2127 58.4679 53.9421
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.92504 1.3659 -1.21185 0.45965 -1.30527
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.92395 1.37913 -1.21185 0.45965 -1.30527
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.1 0.8
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 45.523 18.962 21.61 27.299 30.175
  Έσοδα 45.523 18.962 21.61 27.299 30.175
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 71.52 78.327 64.303 65.647 58.175
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.46 13.948 12.751 12.374 11.091
  Έρευνα & Ανάπτυξη 60.06 64.379 51.452 53.273 47.084
  Λειτουργικά Έσοδα -25.997 -59.365 -42.693 -38.348 -28
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4.052 -0.006 30.178 6.678 -5.828
  Άλλο, Καθαρό -0.009 -1.392 0.058 -0.001 -0.147
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -21.954 -60.763 -12.457 -31.671 -33.975
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -21.954 -60.763 -12.042 -32.759 -33.975
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -21.954 -60.763 -12.042 -32.759 -33.975
  Καθαρά Κέρδη -21.954 -60.763 -12.042 -32.759 -33.975
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -21.954 -60.763 -12.042 -32.759 -33.975
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -21.954 -60.763 -12.042 -32.759 -33.975
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -21.954 -60.763 -12.042 -32.759 -33.975
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 59.8076 59.7717 59.9149 59.7166 59.5671
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.36708 -1.01659 -0.20099 -0.54857 -0.57036
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.36206 -1.01659 -0.1999 -0.54857 -0.57036
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 675.342 424.368 637.672 558.405 315.727
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 623.062 334.107 603.003 529.782 294.361
  Μετρητά & Ισοδύναμα 53.942 143.48 163.544 50.312 26.246
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 569.12 190.627 439.459 479.47 268.115
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 28.997 66.384 23.943 22.076 10.991
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 28.997 66.384 23.943 21.574 10.187
  Προπληρωθέντα Εξοδα 23.283 23.877 10.726 6.547 10.375
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 846.266 838.211 703.244 670.25 576.732
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 93.602 59.97 32.282 25.185 11.813
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 121.891 82.798 49.313 37.79 21.239
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -28.289 -22.828 -17.031 -12.605 -9.426
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18.5 16.493 15.977 14.421 11.969
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 58.209 331.727 17.101 71.526 236.108
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 5 0.402 0.804
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.613 0.653 0.212 0.311 0.311
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 63.844 70.738 121.061 66.558 53.853
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 10.088 14.001 8.954 10.189 3.797
  Δεδουλευμένα Έξοδα 23.436 19.443 19.492 11.164 9.662
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 30.32 37.294 92.615 45.205 40.394
  Σύνολο Οφειλών 118.77 104.707 130.8 77.049 55.051
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 54.926 33.969 9.739 10.491 1.198
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 727.496 733.504 572.444 593.201 521.681
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.601 0.595 0.58 0.569 0.563
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1072.13 1017.52 937.525 887.873 845.366
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -338.285 -283.104 -365.735 -296.402 -323.277
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -6.952 -1.51 0.074 1.161 -0.971
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 846.266 838.211 703.244 670.25 576.732
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 59.9977 59.3556 57.8734 56.9023 56.2795
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 571.176 593.562 629.976 675.342 667.998
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 494.532 551.372 588.022 623.062 600.236
  Μετρητά & Ισοδύναμα 52.733 34.71 72.394 53.942 52.654
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 441.799 516.662 515.628 569.12 547.582
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 55 20.019 19.861 28.997 44.876
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 55 20.019 19.861 28.997 44.876
  Προπληρωθέντα Εξοδα 21.644 22.171 22.093 23.283 22.886
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 778.43 778.121 803.411 846.266 835.269
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 102.842 101.043 100.382 93.602 70.72
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18.744 18.708 18.244 18.5 18.094
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 84.63 64.21 54.21 58.209 72.844
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.038 0.598 0.599 0.613 0.613
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 53.041 44.63 65.056 63.844 90.032
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.967 14.097 15.341 10.088 14.618
  Δεδουλευμένα Έξοδα 28.852 22.668 19.611 23.436 39.84
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.222 7.865 30.104 30.32 35.574
  Σύνολο Οφειλών 109.42 99.245 119.828 118.77 112.571
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 56.379 54.615 54.772 54.926 22.539
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 669.01 678.876 683.583 727.496 722.698
  Κοινή Μετοχή 0.607 0.607 0.605 0.601 0.598
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1114.38 1101.13 1085.65 1072.13 1058.22
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -445.271 -421.002 -399.048 -338.285 -326.244
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.709 -1.86 -3.625 -6.952 -9.875
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 778.43 778.121 803.411 846.266 835.269
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 60.6659 60.6001 60.3816 59.9977 59.7733
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0 0 5
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -55.181 82.631 -69.333 26.875 -70.409
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 24.485 -16.853 -5.004 64.374 -79.756
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.799 7.491 5.794 4.298 3.251
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 22.002 -4.374 10.358 27.759 20.569
  Cash Taxes Paid 0.7 0 0 0.4 0.233
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 48.865 -102.601 48.177 5.442 -33.167
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -119.725 -46.249 100.192 -50.97 -164.767
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -43.404 -15.981 -13.768 -11.038 -9.147
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -76.321 -30.268 113.96 -39.932 -155.62
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.702 43.038 18.044 10.662 254.241
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -14.741
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 5.702 43.038 18.044 10.662 268.982
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -89.538 -20.064 113.232 24.066 9.718
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -60.763 -55.181 -43.139 -10.38 23.594
  Cash From Operating Activities -30.614 24.485 48.916 50.084 5.815
  Cash From Operating Activities 2.245 8.799 6.64 4.402 2.178
  Non-Cash Items 15.536 22.002 43.354 35.66 15.205
  Changes in Working Capital 12.368 48.865 42.061 20.402 -35.162
  Cash From Investing Activities 48.144 -119.725 -144.273 -147.398 -71.759
  Capital Expenditures -11.19 -43.404 -32.505 -17.64 -2.995
  Other Investing Cash Flow Items, Total 59.334 -76.321 -111.768 -129.758 -68.764
  Cash From Financing Activities 0.922 5.702 4.531 3.244 0.731
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.922 5.702 4.531 3.244 0.731
  Net Change in Cash 18.452 -89.538 -90.826 -94.07 -65.213
  Cash Taxes Paid 0.7 0.072
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 15.488 9387804 -162135 2023-06-30 LOW
  PRIMECAP Management Company Investment Advisor 12.7874 7750852 188033 2023-06-30
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.969 6648648 -29965 2023-06-30 LOW
  EcoR1 Capital, LLC Hedge Fund 8.7151 5282516 0 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 6.216 3767742 -13597 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.4213 3286013 -122139 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.1203 3103577 -176591 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 5.0137 3038962 -133361 2023-06-30 LOW
  Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1484 1908358 -39311 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6038 1578246 29585 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.9971 1210491 50808 2023-06-30 LOW
  Armistice Capital LLC Hedge Fund 1.4716 892000 56000 2023-06-30 MED
  Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc. Venture Capital 1.2342 748062 0 2023-06-30 LOW
  Candriam Belgium S.A. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0773 652984 -45435 2023-06-30 LOW
  Candriam Luxembourg S.A. Investment Advisor 1.0773 652965 0 2023-09-30 MED
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8994 545157 11369 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8892 538945 -36100 2022-12-31 LOW
  JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.8214 497863 54206 2023-06-30 LOW
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.8033 486877 16153 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.7888 478101 3683 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Xencor Inc Company profile

  Σχετικά με την Xencor Inc

  Η Xencor, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη τροποποιημένων μονοκλωνικών αντισωμάτων και θεραπευτικών κυτταροκινών για τη θεραπεία ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα νοσήματα. Η Εταιρεία προωθεί ένα χαρτοφυλάκιο υποψήφιων φαρμάκων XmAb κλινικού σταδίου από τις τεχνολογικές πλατφόρμες πρωτεϊνικής μηχανικής της. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις μηχανολογικές της ικανότητες για να καταστήσει δυνατή την κατανόηση της δομής και των αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών για τον σχεδιασμό τεχνολογιών και υποψηφίων ανάπτυξης XmAb με ιδιότητες. Επικεντρώνεται στον τομέα Fc, ο οποίος είναι το τμήμα ενός αντισώματος που αλληλεπιδρά με διάφορα τμήματα του ανοσοποιητικού συστήματος και ελέγχει τη δομή του αντισώματος. Ο τομέας Fc είναι σταθερός και εναλλάξιμος μεταξύ των αντισωμάτων και οι κατασκευασμένοι τομείς Fc της αποτελούν την τεχνολογία XmAb, οι οποίοι μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τους φυσικούς τομείς Fc. Τα υποψήφια φάρμακά της περιλαμβάνουν τα Plamotamab, XmAb717, Tidutamab, XmAb841, XmAb306, AMG 509, XmAb819, XmAb104, XmAb564 και Novartis XmAb.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  465 N. Halstead St.
  Suite 200
  PASADENA
  CALIFORNIA 91107
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0264%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0483%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου