Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές WPP PLC - WPP CFD

8.14
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.022491 %
Charges from borrowed part ($-0.90)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.022491%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.000573 %
Charges from borrowed part ($0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.000573%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

WPP PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 7.13-10.82
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.45M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 47.73M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 10.11B
Αναλογία P/E 15.36
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.07B
Έσοδα 14.43B
EPS 0.61
Μέρισμα (Απόδοση %) 4.17284
Beta 1.68
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jan 10, 2023 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Dec 28, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Dec 13, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Nov 30, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Nov 18, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Nov 7, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Oct 25, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Oct 11, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Sep 27, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Sep 14, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Sep 2, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Aug 22, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Aug 9, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Jul 26, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Jul 12, 2022 8.14 0.00 0.00% 8.14 8.14 8.14
Jun 30, 2022 8.14 -0.05 -0.61% 8.19 8.22 8.02
Jun 29, 2022 8.19 -0.06 -0.73% 8.25 8.28 8.16
Jun 28, 2022 8.26 -0.01 -0.12% 8.27 8.37 8.19
Jun 27, 2022 8.26 0.23 2.86% 8.03 8.30 8.03
Jun 24, 2022 8.07 0.23 2.93% 7.84 8.08 7.81

WPP PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 14428.7 12801.1 12002.8 13234.1 13046.7
Έσοδα 14428.7 12801.1 12002.8 13234.1 13046.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 11890.1 10597.5 9987.9 10825.1 10559.1
Ακαθάριστο Εισόδημα 2538.6 2203.6 2014.9 2409 2487.6
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13204.8 11634.4 14427 11986 11842.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1180.4 974.6 4293 1113.1 1242.3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 134.3 62.3 146.1 47.8 41.5
Λειτουργικά Έσοδα 1223.9 1166.7 -2424.2 1248.1 1203.8
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -58.2 -211.7 -360.4 -26.4 -177.4
Άλλο, Καθαρό -5.9 -4.2 -6 -7.4 -7.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1159.8 950.8 -2790.6 1214.3 1019.3
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 775.4 720.7 -2919.9 927.1 758.7
Δικαίωμα Μειοψηφίας -92.7 -83 -53.9 -79.2 -65.1
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 682.7 637.7 -2973.8 847.9 693.6
Καθαρά Κέρδη 682.7 637.7 -2967.3 844.1 824.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 682.7 637.7 -2973.8 847.9 693.6
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 682.7 637.7 -2967.3 844.1 824.6
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 682.7 637.7 -2967.3 844.1 824.825
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1116.4 1215.3 1223 1260.6 1261.2
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.61152 0.52473 -2.43156 0.67262 0.55013
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.394 0.312 0.24 0.227 0.6
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.8528 0.69307 -0.50479 0.81343 0.95198
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 6.5 -3.8 131
Ρύθμιση Αραίωσης 0.2248
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 7673.4 6755.3 6668.6 6132.5 6420.1
Έσοδα 7673.4 6755.3 6668.6 6132.5 6420.1
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6182 5708.1 5401.4 5196.1 5183.2
Ακαθάριστο Εισόδημα 1491.4 1047.2 1267.2 936.4 1236.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6912.1 6292.7 5997.2 5637.2 6339.5
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 671.9 508.5 521.8 452.8 1061.6
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 58.2 76.1 74 -11.7 94.7
Λειτουργικά Έσοδα 761.3 462.6 671.4 495.3 80.6
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -14.2 -44 -110.8 -100.9 -286.6
Άλλο, Καθαρό -5.9 -4.2 -3.2
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 741.2 418.6 556.4 394.4 -209.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 474.3 301.1 433.4 287.3 -314.5
Δικαίωμα Μειοψηφίας -49.5 -43.2 -48.4 -34.6 -32.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 424.8 257.9 385 252.7 -347.3
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 13.3
Καθαρά Κέρδη 424.8 257.9 385 252.7 -334
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 424.8 257.9 385 252.7 -347.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 424.8 257.9 385 252.7 -334
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 424.8 257.9 385 252.7 -334
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1095 1137.8 1218.7 1211.9 1221.3
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.38795 0.22667 0.31591 0.20852 -0.28437
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.244 0.15 0.187 0.125 0.14
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.54982 0.28792 0.44502 0.24933 0.11916
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15335.6 23981.7 23755.9 24366 15156.8
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3882.9 12899.1 11305.7 11065.8 2391.4
Cash
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10980.9 10570.2 11964.9 13300.2 12065
Accounts Receivable - Trade, Net 10036.2 9722.3 11822.3 13101.5 11095.5
Total Inventory 254 264.1 401.1
Prepaid Expenses 215.3 248.1 298.3
Other Current Assets, Total 2.5 0.2 485.3 0 1
Total Assets 27870.8 36167.1 39582.6 42220.1 33662.8
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2291.5 2295.4 2610.5 1083 979.5
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3116 3201.9 3480.1 0 2317.9
Accumulated Depreciation, Total -824.5 -906.5 -869.6 -1338.4
Goodwill, Net 7612.3 7388.8 10110.6 13132.6 12952.9
Intangibles, Net 1359.5 1389.3 1468.8 1842 2018.4
Long Term Investments 731.2 718 1311.3 1463.5 2218.7
Other Long Term Assets, Total 494.1 369.1 187.9 153 336.5
Total Current Liabilities 16485.4 23227.1 24054.3 25015.5 15514.5
Accounts Payable 10682.5 10264.3 14188.1 15021.9 10073.7
Notes Payable/Short Term Debt 342.3 8562 0 0 393.2
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 504.6 381 9100.2 9447.7 230.9
Other Current Liabilities, Total 4956 4019.8 766 545.9 4816.7
Total Liabilities 24254.4 31435.1 31656.7 32860.2 24175.5
Total Long Term Debt 5978.9 6808 5994.8 5634.8 6250.4
Long Term Debt 4216.8 4975.5 4047.3 5634.8 6250.4
Deferred Income Tax 312.5 304.1 379.8 479.5 513.7
Minority Interest 452.6 318.1 371.4 424.4 468.8
Other Liabilities, Total 1025 777.8 856.4 1306 1428.1
Total Equity 3616.4 4732 7925.9 9359.9 9487.3
Common Stock 122.4 129.6 132.8 133.3 133.3
Additional Paid-In Capital 574.7 570.3 570.3 569.7 568.5
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 3804.2 4843.3 8101.3 9912.6 8940.4
Treasury Stock - Common -1112.1 -1118.3 -1178.7 -1255.7 -1171.1
Unrealized Gain (Loss) 303.4
Other Equity, Total 227.2 307.1 300.2 712.8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27870.8 36167.1 39582.6 42220.1 33662.8
Total Common Shares Outstanding 1153.97 1225.33 1257.38 1261.82 1269.93
Μετρητά & Ισοδύναμα 3882.9 12899.1 11305.7 11065.8 2391.4
Note Receivable - Long Term 46.6 24.8 137.6 180
Capital Lease Obligations 1762.1 1832.5 1947.5 0
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15335.6 13911.9 23981.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3882.9 3546.1 12899.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 3882.9 3546.1 12899.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10980.9 9819.3 10570.2
Accounts Receivable - Trade, Net 10036.2 8900.5 9722.3
Total Inventory 254 279.1 264.1
Prepaid Expenses 215.3 265.6 248.1
Other Current Assets, Total 2.5 1.8 0.2
Total Assets 27870.8 26226.7 36167.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2291.5 2265.8 2295.4
Goodwill, Net 7612.3 7325.1 7388.8
Intangibles, Net 1359.5 1364.5 1389.3
Long Term Investments 731.2 873.1 718
Note Receivable - Long Term 46.6 221.5 24.8
Other Long Term Assets, Total 494.1 264.8 369.1
Total Current Liabilities 16485.4 14097.8 23227.1
Accounts Payable 10682.5 8985.9 10264.3
Notes Payable/Short Term Debt 342.3 199.2 8562
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 504.6 871.6 381
Other Current Liabilities, Total 4956 4041.1 4019.8
Total Liabilities 24254.4 21735.5 31435.1
Total Long Term Debt 5978.9 6096.3 6808
Long Term Debt 4216.8 4286.5 4975.5
Capital Lease Obligations 1762.1 1809.8 1832.5
Deferred Income Tax 312.5 329.9 304.1
Minority Interest 452.6 311.4 318.1
Other Liabilities, Total 1025 900.1 777.8
Total Equity 3616.4 4491.2 4732
Common Stock 122.4 127 129.6
Additional Paid-In Capital 574.7 570.3 570.3
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4031.4 4908.7 5150.4
Treasury Stock - Common -1112.1 -1114.8 -1118.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27870.8 26226.7 36167.1
Total Common Shares Outstanding 1153.97 1199.61 1225.33
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 720.7 -2903.5 717.9 1139.4 1912.3
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2032.8 2054.8 1850.5 1693.8 1408.1
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 424.1 506.7 521.1 225.1 230.7
Amortization 117.7 124.3 165.2 318.7 231.4
Μη Χρηματικά Στοιχεία 633.6 4026.9 957 341.2 113.1
Cash Taxes Paid 391.1 371.5 536 383.6 424.7
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 262.1 272.4 375.7 252.8 246.6
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 136.7 300.4 -510.7 -330.6 -1079.4
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -642.2 -167.6 1759.6 184.5 -499.7
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -293.1 -272.7 -394.1 -375.2 -326.2
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -349.1 105.1 2153.7 559.7 -173.5
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2057 -250.5 -2922 -1613.8 -785.6
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -210.4 -171 -165.3 -219.9 -135.9
Total Cash Dividends Paid -314.7 -122 -750.5 -747.4 -751.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -814.1 -290.2 -43.2 -205.9 -497.8
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -717.8 332.7 -1963 -440.6 599.6
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -130.1 -99.2 -89.7 -61.5 -27.2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -796.5 1537.5 598.4 203 95.6
Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 720.7 287.3 -2903.5
Cash From Operating Activities 2031 39.2 -768.1
Cash From Operating Activities 424.1 210.5 506.7
Amortization 117.7 39.5 124.3
Non-Cash Items 631.8 252.9 1204
Cash Taxes Paid 391.1 162.7 371.5
Cash Interest Paid 262.1 134.8 272.4
Changes in Working Capital 136.7 -751 300.4
Cash From Investing Activities -642.2 -282.1 -167.6
Capital Expenditures -293.1 -138.3 -272.7
Other Investing Cash Flow Items, Total -349.1 -143.8 105.1
Cash From Financing Activities -2057 -644.7 -250.5
Financing Cash Flow Items -210.4 -153.8 -171
Total Cash Dividends Paid -314.7 -122
Issuance (Retirement) of Stock, Net -814.1 -297.6 -290.2
Issuance (Retirement) of Debt, Net -717.8 -193.3 332.7
Foreign Exchange Effects -130.1 -102.6 -99.2
Net Change in Cash -796.5 -990.2 1537.5
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 7.8461 84027136 3364672 2022-03-25 LOW
Silchester International Investors, L.L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0692 54288349 54288349 2022-11-04 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.9002 52477906 519929 2022-07-06 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6581 39175822 107065 2023-02-28 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5212 37709446 -7776162 2021-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.4758 26514074 -45247 2023-01-31 LOW
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 2.3895 25589643 -246312 2023-01-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.8073 19355555 -9072369 2022-12-31 LOW
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7121 18335619 41447 2023-01-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.3534 14493949 -21761 2023-01-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.2053 12908001 -772827 2023-02-28 LOW
J O Hambro Capital Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.1126 11915316 -434178 2023-01-31 MED
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.9588 10268243 -39692 2023-02-28 LOW
Amundi Ireland Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.8638 9250373 -62836 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8089 8663119 -150898 2023-01-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.8009 8577344 554335 2023-01-31 LOW
T. Rowe Price International Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 0.7793 8345688 -247437 2022-12-31 MED
Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.6955 7447967 64 2023-01-31 LOW
Fiduciary Management, Inc. Investment Advisor 0.6456 6913600 600000 2022-12-31 LOW
Redwheel Investment Advisor/Hedge Fund 0.5902 6320620 730 2023-02-28 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Wpp Place Company profile

Σχετικά με την WPP PLC

Η WPP plc είναι ένας οργανισμός δημιουργικού μετασχηματισμού, που προσφέρει σε εθνικούς και πολυεθνικούς πελάτες μια σειρά από υπηρεσίες επικοινωνίας, εμπειρίας, εμπορίου και τεχνολογίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Global Integrated Agencies, Public Relations και Specialist Agencies. Ο τομέας Global Integrated Agencies της Εταιρείας παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και δημιουργίας εκστρατειών μάρκετινγκ, branding, σχεδιασμού και παραγωγής διαφημίσεων σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και υπηρεσίες αγοράς μέσων ενημέρωσης. Οι υπηρεσίες αγοράς μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνουν στρατηγική και επιχειρηματική ανάπτυξη, επενδύσεις σε μέσα ενημέρωσης, δεδομένα & τεχνολογία και περιεχόμενο. Οι εταιρείες δημοσίων σχέσεων της συμβουλεύουν πελάτες που επιδιώκουν να επικοινωνήσουν με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, από τους καταναλωτές έως τις κυβερνήσεις και τις επιχειρηματικές και οικονομικές κοινότητες. Ο τομέας των εξειδικευμένων γραφείων της παρέχει υπηρεσίες ανά περιοχή ή τύπο.

Industry: Advertising & Marketing (NEC)

Sea Containers House
18 Upper Ground
LONDON
SE1 9GL
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.53 Price
-2.950% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00406

Oil - Crude

74.25 Price
+2.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0170%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,277.15 Price
-0.430% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

12,930.60 Price
+0.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου