Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Whispir Limited - WSPau CFD

  0.488
  1.04%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.014
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022726 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022726%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000808 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000808%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.483
  Άνοιγμα* 0.483
  Μεταβολή 1 έτους* -10.06%
  Εύρος ημέρας* 0.483 - 0.493
  Εύρος 52 εβδ. 0.39-2.95
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 548.90K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.17M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 64.39M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 117.73M
  Έσοδα 70.80M
  EPS -0.17
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.64
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 0.488 0.005 1.04% 0.483 0.493 0.483
  Nov 30, 2023 0.483 0.000 0.00% 0.483 0.483 0.483
  Nov 29, 2023 0.483 0.000 0.00% 0.483 0.488 0.483
  Nov 28, 2023 0.483 0.000 0.00% 0.483 0.483 0.483
  Nov 27, 2023 0.483 0.000 0.00% 0.483 0.488 0.483
  Nov 26, 2023 0.488 0.000 0.00% 0.488 0.488 0.487
  Nov 24, 2023 0.488 0.000 0.00% 0.488 0.488 0.488
  Nov 23, 2023 0.488 0.000 0.00% 0.488 0.488 0.488
  Nov 22, 2023 0.488 0.000 0.00% 0.488 0.488 0.488
  Nov 21, 2023 0.483 0.000 0.00% 0.483 0.483 0.483
  Nov 20, 2023 0.488 -0.010 -2.01% 0.498 0.498 0.483
  Nov 19, 2023 0.498 -0.024 -4.60% 0.522 0.527 0.488
  Nov 17, 2023 0.493 0.010 2.07% 0.483 0.493 0.483
  Nov 16, 2023 0.483 0.000 0.00% 0.483 0.483 0.483
  Nov 15, 2023 0.483 0.005 1.05% 0.478 0.483 0.478
  Nov 14, 2023 0.478 0.000 0.00% 0.478 0.478 0.478
  Nov 13, 2023 0.478 0.000 0.00% 0.478 0.478 0.478
  Nov 12, 2023 0.478 0.000 0.00% 0.478 0.478 0.478
  Nov 10, 2023 0.478 0.000 0.00% 0.478 0.478 0.478
  Nov 9, 2023 0.478 0.000 0.00% 0.478 0.478 0.478

  Whispir Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 53.833 70.796 47.916 39.326 31.263
  Έσοδα 53.833 70.796 47.916 39.326 31.263
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 21.346 29.331 19.173 14.77 11.856
  Ακαθάριστο Εισόδημα 32.487 41.465 28.743 24.556 19.407
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 72.579 90.055 57.001 48.665 46.897
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 38.822 48.757 30.264 27.986 29.646
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.411 11.967 7.564 5.909 5.395
  Λειτουργικά Έσοδα -18.746 -19.259 -9.085 -9.339 -15.634
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.231 -0.284 -0.444 -0.525 1.731
  Άλλο, Καθαρό -0.002 -0.005 -0.013 -0.01 -1.379
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.979 -19.548 -9.542 -9.874 -15.282
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.981 -19.436 -9.654 -9.874 -15.282
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.981 -19.436 -9.654 -9.874 -15.282
  Καθαρά Κέρδη -18.981 -19.436 -9.654 -9.874 -15.282
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.981 -19.436 -9.654 -9.874 -15.282
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.981 -19.436 -9.654 -9.874 -15.282
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.981 -19.436 -9.654 -9.874 -15.282
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 118.093 117.511 108.101 103.555 103.201
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.16073 -0.1654 -0.08931 -0.09535 -0.14808
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.16073 -0.1654 -0.08931 -0.09535 -0.14808
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 25.026 28.807 31.235 39.561 24.734
  Έσοδα 25.026 28.807 31.235 39.561 24.734
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 9.449 11.897 12.947 16.384 10.002
  Ακαθάριστο Εισόδημα 15.577 16.91 18.288 23.177 14.732
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30.081 42.498 43.726 46.329 30.717
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.277 22.545 25.126 23.631 16.346
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.355 8.056 5.653 6.314 4.369
  Λειτουργικά Έσοδα -5.055 -13.691 -12.491 -6.768 -5.983
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.193 -0.038 -0.065 -0.219 -0.207
  Άλλο, Καθαρό -0.002 0 0 -0.005 -0.007
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.25 -13.729 -12.556 -6.992 -6.197
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.25 -13.731 -12.442 -6.994 -6.198
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.25 -13.731 -12.442 -6.994 -6.198
  Καθαρά Κέρδη -5.25 -13.731 -12.442 -6.994 -6.198
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -5.25 -13.731 -12.442 -6.994 -6.198
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.25 -13.731 -12.442 -6.994 -6.198
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.25 -13.731 -12.442 -6.994 -6.198
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 118.184 118.002 117.718 117.303 112.166
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04442 -0.11636 -0.10569 -0.05962 -0.05526
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04442 -0.11636 -0.10569 -0.05962 -0.05526
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.076 37.168 60.357 24.978 34.233
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.32 26.077 49.173 15.217 26.827
  Μετρητά 4.32 26.077 49.173 15.217 26.827
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.2 8.222 7.16 6.046 4.602
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.029 5.883 6.508 5.544 3.973
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.556 2.19 1.7 1.267 1.132
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.679 2.324 2.448 1.672
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 38.606 55.083 75.781 37.427 44.064
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.811 1.922 3.188 3.044 3.69
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8.303 3.085 4.513 4.127 6.742
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.493 -1.164 -1.325 -1.083 -3.052
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17.743 15.725 10.806 7.93 4.676
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0.268 1.43 1.475 1.465
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.66 16.291 16.802 13.264 11.423
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.964 4.191 5.466 2.515 7.736
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.359 0.915 0.605 0.546 0.607
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.863 8.92 9.028 8.933 2.113
  Σύνολο Οφειλών 18.856 16.713 20.091 17.669 16.327
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5.988 0.225 2.216 2.835 3.272
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.281 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.208 0.197 1.073 1.57 1.632
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.75 38.37 55.69 19.758 27.737
  Κοινή Μετοχή 137.064 136.305 135.413 90.362 89.687
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -117.076 -97.352 -79.063 -69.956 -61.95
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.238 -0.583 -0.66 -0.648
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 38.606 55.083 75.781 37.427 44.064
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 118.196 117.733 116.911 103.834 103.201
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.473 2.265 1.703 1.27 0.967
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5.707 0.225 2.216 2.835 3.272
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.976 0
  Payable/Accrued 0.001
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.076 20.81 37.168 52.469 60.357
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.32 9.433 26.077 38.121 49.173
  Μετρητά 4.32 9.433 26.077 38.121 49.173
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.2 8.756 8.222 8.538 7.16
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.029 6.399 5.883 7.725 6.511
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.556 2.622 2.19 2.825 1.7
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 -0.001 0.679 2.985 2.324
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 38.606 41.377 55.083 70.326 75.781
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.811 3.865 1.922 3.766 3.188
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 17.743 16.702 15.725 13.251 10.806
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 0.268 0.84 1.43
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 12.66 13.908 16.291 16.81 16.802
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4.964 3.853 4.191 5.392 5.466
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.473 1.852 2.265 4.542 1.703
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.359 0.491 0.915 0.964 0.605
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 4.863 7.712 8.92 5.912 9.028
  Σύνολο Οφειλών 18.856 15.645 16.713 20.67 20.091
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 5.988 1.646 0.225 2.272 2.216
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 5.707 1.646 0.225 2.272 2.216
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.208 0.091 0.197 1.588 1.073
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.75 25.732 38.37 49.656 55.69
  Κοινή Μετοχή 137.064 136.319 136.305 136.2 135.413
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -117.076 -110.278 -97.352 -85.885 -79.063
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.238 -0.309 -0.583 -0.659 -0.66
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 38.606 41.377 55.083 70.326 75.781
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 118.196 118.173 117.733 117.711 116.911
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.976
  Payable/Accrued 0.001
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.281
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -11.672 -3.287 -6.597 -11.405 -8.6264
  Cash Receipts 78.546 46.201 37.651 28.091 25.6412
  Cash Payments -90.185 -49.102 -43.954 -39.091 -33.7304
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -0.284 -0.444 -0.535 -0.52 -0.55076
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.171 0.172 0.241 0.115 0.01361
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -10.534 -6.28 -4.69 -4.994 -2.91648
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.226 -6.136 -4.818 -4.907 -0.6967
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1.308 -0.144 0.128 -0.087 -2.21978
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.967 43.535 -0.392 29.507 22.3279
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -2.002 0 -3.953 0.12399
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.976 -0.54 -0.58 6.205 22.2039
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.077 -0.012 0.069 -0.048 -0.02675
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -23.096 33.956 -11.61 13.06 10.7583
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.009 46.077 0.188 27.255
  Cash Taxes Paid 0.08 -0.114
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -12.551 -11.672 -5.982 -3.287 -1.564
  Cash Receipts 29.265 78.546 41.737 46.201 21.79
  Cash Payments -41.851 -90.185 -47.639 -49.102 -23.133
  Cash Interest Paid -0.037 -0.284 -0.219 -0.444 -0.266
  Changes in Working Capital 0.062 0.171 0.141 0.172 0.045
  Cash From Investing Activities -3.583 -10.534 -4.693 -6.28 -2.667
  Capital Expenditures -3.522 -9.226 -4.531 -6.136 -2.669
  Other Investing Cash Flow Items, Total -0.061 -1.308 -0.162 -0.144 0.002
  Cash From Financing Activities -0.584 -0.967 -0.378 43.535 -0.157
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.014 0.009 0.009 46.077 0.111
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.598 -0.976 -0.387 -0.54 -0.268
  Foreign Exchange Effects 0.075 0.077 0.001 -0.012 0.046
  Net Change in Cash -16.643 -23.096 -11.052 33.956 -4.342
  Cash Taxes Paid 0.01 0.08 -0.002 -0.114
  Financing Cash Flow Items 0 -2.002
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Wells (Jeromy) Individual Investor 10.4754 12385314 0 2022-12-23
  Forager Funds Management Pty Ltd Investment Advisor 9.3453 11049189 2200000 2023-04-13 LOW
  AustralianSuper Pension Fund 7.0875 8379775 0 2022-09-14 LOW
  Pie Funds Management Limited Investment Advisor 4.99 5899751 -2364372 2022-09-29 LOW
  Regal Partners Limited Investment Advisor 4.6629 5513110 -504359 2022-10-26 MED
  Gobleg Pty. Ltd. Corporation 3.8061 4500000 0 2022-09-14
  Wnaft Holding Co., Pty. Ltd. Corporation 1.9427 2296850 0 2022-09-14
  Light (Richard) Individual Investor 1.043 1233135 795555 2022-09-14
  Grandeur Peak Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7694 909737 0 2023-07-31 LOW
  Confluent Services Pty. Ltd. Corporation 0.6411 757950 0 2022-09-14
  Brix (Tobias Michael) Individual Investor 0.4695 555062 0 2022-06-30
  Applecross Secretarial Services Pty. Ltd. Corporation 0.456 539124 539124 2022-09-14 LOW
  HUB24 Ltd. Corporation 0.3526 416944 416944 2022-09-14 LOW
  Fleiter (Brendan William) Individual Investor 0.3105 367100 70000 2022-09-14
  Morgan (Sarah) Individual Investor 0.0618 73125 0 2022-06-30
  Pilcher (Jennifer Lee) Individual Investor 0.0096 11300 11300 2022-06-30 LOW
  La Mela (Sara Axelrod) Individual Investor 0.0079 9375 0 2023-06-30 LOW
  Owen (Justin) Individual Investor 0.0078 9186 0 2022-06-30

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Software (NEC)

  Level 29, 385 Bourke St,
  MELBOURNE
  VICTORIA 3000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0136%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0083%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου