Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Wh Smith - SMWH CFD

16.35
2.38%
0.21
Χαμηλό: 15.89
Υψηλό: 16.46
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 11:00 11:03 - 15:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.023178 %
Charges from borrowed part ($-0.93)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.023178%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.00126 %
Charges from borrowed part ($0.05)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.00126%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

WH Smith PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 15.97
Άνοιγμα* 15.89
Μεταβολή 1 έτους* -0.13%
Εύρος ημέρας* 15.89 - 16.46
Εύρος 52 εβδ. 11.10-17.29
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 198.74K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 6.35M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.15B
Αναλογία P/E 32.61
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 130.91M
Έσοδα 1.65B
EPS 0.50
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.04687
Beta 2.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 16.35 0.50 3.15% 15.85 16.47 15.68
Jun 1, 2023 15.97 0.29 1.85% 15.68 16.00 15.64
May 31, 2023 15.66 0.23 1.49% 15.43 15.80 14.99
May 30, 2023 15.22 0.11 0.73% 15.11 15.44 15.07
May 26, 2023 15.19 -0.24 -1.56% 15.43 15.76 15.13
May 25, 2023 15.77 -0.06 -0.38% 15.83 15.96 15.58
May 24, 2023 15.75 -0.73 -4.43% 16.48 16.54 15.70
May 23, 2023 16.47 0.32 1.98% 16.15 16.64 16.15
May 22, 2023 16.46 0.31 1.92% 16.15 16.53 16.14
May 19, 2023 16.50 -0.01 -0.06% 16.51 16.59 16.47
May 18, 2023 16.56 0.12 0.73% 16.44 16.63 16.12
May 17, 2023 16.47 -0.11 -0.66% 16.58 16.58 16.16
May 16, 2023 16.58 0.18 1.10% 16.40 16.65 16.38
May 15, 2023 16.50 0.19 1.16% 16.31 16.58 16.31
May 12, 2023 16.33 0.00 0.00% 16.33 16.46 16.28
May 11, 2023 16.32 -0.04 -0.24% 16.36 16.52 16.20
May 10, 2023 16.32 0.07 0.43% 16.25 16.38 15.96
May 9, 2023 16.25 0.06 0.37% 16.19 16.40 16.13
May 5, 2023 16.19 0.31 1.95% 15.88 16.19 15.87
May 4, 2023 15.89 -0.10 -0.63% 15.99 16.10 15.80

Wh Smith Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Thursday, July 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:00

Χώρα

GB

Γεγονός

WH Smith PLC
WH Smith PLC

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1400 886 1021 1397 1262
Έσοδα 1400 886 1021 1397 1262
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 538 358 441 552 501
Ακαθάριστο Εισόδημα 862 528 580 845 761
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1303 978 1281 1257 1126
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 747 557 630 691 618
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 15 60 207 12 7
Λειτουργικά Έσοδα 97 -92 -260 140 136
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -34 -24 -20 -5 -2
Άλλο, Καθαρό 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 63 -116 -280 135 134
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 53 -80 -239 108 108
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 47 -82 -239 106 108
Καθαρά Κέρδη 47 -82 -239 106 108
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 47 -82 -239 106 108
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 47 -82 -239 106 108
Ρύθμιση Αραίωσης 0 0
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 47 -82 -239 106 108
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 132 131 120 109 110
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.35606 -0.62595 -1.99167 0.97248 0.98182
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.172 0 0 0.582 0.541
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.46212 -0.25191 -0.18333 1.05505 1.06974
Depreciation / Amortization 3 3 3 2
Δικαίωμα Μειοψηφίας -6 -2 0 -2
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Συνολικά έσοδα 859 792 608 466 420
Έσοδα 859 792 608 466 420
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 793 729 574 530 448
Depreciation / Amortization 2 1 2 1 2
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13 4 43 19
Other Operating Expenses, Total 791 715 568 486 427
Λειτουργικά Έσοδα 66 63 34 -64 -28
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -21 -18 -16 -14 -10
Άλλο, Καθαρό 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 45 45 18 -78 -38
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 35 39 14 -45 -35
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3 -4 -2 -2 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 32 35 12 -47 -35
Καθαρά Κέρδη 32 35 12 -47 -35
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 32 35 12 -47 -35
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 32 35 12 -47 -35
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 32 35 12 -47 -35
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 133 133 131 131 131
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.2406 0.26316 0.0916 -0.35878 -0.26718
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.081 0.091 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.24812 0.38346 0.12977 0.03817 -0.09924
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 418 310 315 298 260
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 132 130 108 49 45
Μετρητά & Ισοδύναμα 132 130 108 49 45
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 75 35 47 46 35
Accounts Receivable - Trade, Net 73 30 31 34 27
Total Inventory 198 135 150 174 154
Prepaid Expenses 12 10 10 27 25
Other Current Assets, Total 1 0 2 1
Total Assets 1692 1350 1447 746 528
Property/Plant/Equipment, Total - Net 665 502 605 201 179
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1152 942 1006 539 488
Accumulated Depreciation, Total -487 -440 -401 -338 -309
Goodwill, Net 471 406 418 176 41
Intangibles, Net 72 67 75 49 31
Other Long Term Assets, Total 64 63 32 18 14
Total Current Liabilities 517 376 377 279 287
Accounts Payable 130 70 60 104 96
Accrued Expenses 125 108 112 75 67
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 15 33
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 151 108 130 5 5
Other Current Liabilities, Total 111 90 75 80 86
Total Liabilities 1397 1177 1225 511 316
Total Long Term Debt 850 777 829 209 9
Capital Lease Obligations 446 362 429 9 9
Other Liabilities, Total 14 14 12 18 20
Total Equity 295 173 222 235 212
Common Stock 29 29 29 24 24
Additional Paid-In Capital 316 316 315 9 8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -93 -145 -108 194 183
ESOP Debt Guarantee -4
Unrealized Gain (Loss) 2
Other Equity, Total 43 -27 -14 8 -1
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1692 1350 1447 746 528
Total Common Shares Outstanding 130.91 130.909 130.865 107.848 109.386
Long Term Investments 2 2 2 4 3
Long Term Debt 404 415 400 200
Deferred Income Tax 0 2 3
Minority Interest 16 10 5 2
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 324 418 290 310 247
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 46 132 88 130 72
Μετρητά & Ισοδύναμα 46 132 88 130 72
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 95 87 49 45 52
Accounts Receivable - Trade, Net 90 87 48 45 44
Total Inventory 182 198 153 135 123
Other Current Assets, Total 1 1 0
Total Assets 1639 1692 1354 1350 1306
Property/Plant/Equipment, Total - Net 728 665 519 502 552
Goodwill, Net 456 471 416 406 402
Intangibles, Net 71 72 67 67 69
Long Term Investments 2 2 2 2 2
Other Long Term Assets, Total 58 64 60 63 34
Total Current Liabilities 443 517 357 376 326
Payable/Accrued 278 365 249 265 200
Accrued Expenses 1 1 1
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 165 151 105 108 119
Other Current Liabilities, Total 0 1 2 2 6
Total Liabilities 1335 1397 1157 1177 1134
Total Long Term Debt 859 850 776 777 790
Long Term Debt 395 404 420 415 400
Capital Lease Obligations 464 446 356 362 390
Deferred Income Tax 0 0 1
Minority Interest 19 16 11 10 5
Other Liabilities, Total 14 14 13 14 12
Total Equity 304 295 197 173 172
Common Stock 29 29 29 29 29
Additional Paid-In Capital 316 316 316 316 316
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -68 -93 -132 -145 -143
Other Equity, Total 27 43 -16 -27 -30
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1639 1692 1354 1350 1306
Total Common Shares Outstanding 131 130.91 131 130.909 131
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 97 -92 -260 140 136
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 187 100 81 149 143
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 118 120 153 41 36
Amortization 13 14 12 9 7
Μη Χρηματικά Στοιχεία 2 19 136 6 6
Cash Taxes Paid 6 -10 -5 27 27
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 26 13 13 4 1
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -43 39 40 -47 -42
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -83 -43 -395 -220 -58
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -83 -44 -79 -59 -53
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 1 -316 -161 -5
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -104 -35 374 75 -77
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1 -8 -2 -3
Total Cash Dividends Paid 0 -47 -60 -54
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -7 326 310 -38 -29
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -96 -353 113 176 6
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2 0 -1 0 -1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2 22 59 4 7
Feb 2023 Aug 2022 Feb 2022 Aug 2021 Feb 2021
Net income/Starting Line 66 97 34 -92 -28
Cash From Operating Activities 51 187 43 100 27
Cash From Operating Activities 72 118 54 134 70
Non-Cash Items 5 2 2 19 -3
Cash Taxes Paid 10 6 3 -10 0
Cash Interest Paid 15 26 12 13 7
Changes in Working Capital -99 -43 -53 39 -12
Cash From Investing Activities -60 -83 -38 -43 -21
Capital Expenditures -60 -83 -38 -44 -22
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 1 1
Cash From Financing Activities -76 -104 -47 -35 -42
Financing Cash Flow Items 0 -1 -1 -8 -1
Total Cash Dividends Paid -12 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -7 -2 326 1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -64 -96 -44 -353 -42
Foreign Exchange Effects -1 2 0 0
Net Change in Cash -86 2 -42 22 -36
Amortization 7 13 6
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Causeway Capital Management LLC Investment Advisor 7.6111 9963905 -671719 2023-01-25 MED
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 6.727 8806391 -666915 2022-12-02 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 6.0896 7971971 0 2022-11-10 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 5.0188 6570219 2968686 2023-05-15 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 5.0146 6564720 0 2022-11-10 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.9955 6539691 0 2022-11-10 MED
Marathon-London Investment Advisor 4.9953 6539399 0 2022-11-10 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.2643 5582521 -20295 2022-11-11 LOW
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 3.9849 5216709 4978770 2021-12-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.5961 3398545 418705 2022-11-11 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.3436 3068048 421392 2021-12-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 2.1043 2754829 0 2023-05-02 LOW
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.8765 2456564 1774530 2022-11-11 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7073 2235089 -42155 2023-05-02 LOW
Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 1.5112 1978331 -10603 2023-04-04 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3177 1724982 198 2023-05-02 LOW
MN Services N.V. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2807 1676578 0 2023-04-04 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.0523 1377532 1112 2023-05-02 LOW
Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 1.0473 1371045 -7965 2023-04-04 LOW
ODDO BHF Trust GmbH Investment Advisor 1.0362 1356493 -724316 2022-12-21 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

WH Smith Company profile

Σχετικά με την Wh Smith

Η WH Smith PLC είναι ένας ταξιδιωτικός λιανοπωλητής ειδήσεων, βιβλίων, ευκολιών και τεχνολογικών αξεσουάρ. Η εταιρεία πωλεί μια σειρά προϊόντων που εξυπηρετούν πελάτες σε ταξιδιωτικές τοποθεσίες. Οι τομείς της περιλαμβάνουν τους τομείς Travel UK, North America, Rest of the World εντός του τομέα Travel και High Street. Ο τομέας Travel πωλεί μια σειρά προϊόντων που εξυπηρετούν πελάτες σε ταξιδιωτικές τοποθεσίες και έχουν ανάγκη από προσφορά ευκολίας. Ο τομέας Travel λειτουργεί από περίπου 1.166 μονάδες κυρίως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, χώρους εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων και νοσοκομεία. Η επιχείρηση High Street πωλεί προϊόντα, όπως χαρτικά, συμπεριλαμβανομένων ευχετήριων καρτών, γενικής γραφικής ύλης, ειδών τέχνης και χειροτεχνίας και δώρων- ειδήσεις και παρορμήσεις, συμπεριλαμβανομένων εφημερίδων, περιοδικών, γλυκισμάτων και ποτών- και βιβλία. Η επιχείρηση High Street λειτουργεί από περίπου 544 καταστήματα High Street. Η διαδικτυακή ψηφιακή επιχείρησή της λειτουργεί μέσω ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των funkypigeon.com, whsmith.co.uk, cultpens.com, treeofhearts.co.uk και dottyaboutpaper.co.uk.

Industry: Book & Magazine Retailers

Greenbridge Road
SWINDON
WILTSHIRE SN3 3RX
GB

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,245.50 Price
+0.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,557.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου